Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Ştiri juridice » In M. Of. au fost publicate modelul contractului de asigurare sociala si al declaratiei individuale de asigurare

In M. Of. au fost publicate modelul contractului de asigurare sociala si al declaratiei individuale de asigurare

  Publicat: 18 Jan 2011       4001 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
In Monitorul Oficial, Partea I nr. 35 din 14 ianuarie 2011 a fost publicat Ordinul Ministerului Muncii nr. 5/2011 pentru aprobarea modelului contractului de asigurare sociala, al actului aditional, al declaratiei individuale de asigurare, al comunicarii de modificare si al formularului de solicitare de incetare a declaratiei individuale de asigurare

Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Prestatia la care partile sau numai una din ele se obliga.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
A declara vinovat pe cineva rpintr-o hotarare judecatoreasca,
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei,
Suma care se plateste periodic de catre titulsrul unei obligatii legale de
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Inscris constatator al contractului de mandat care da posibilitatea ca mandatarul sa lucreze in numele si pe socoteala mandatului.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Desfiintarea unui contract sinalagmatic cu executare succesiva, la cererea uneia dintre parti, ca urmare a faptului ca cealalta parte nu si-a executat in mod culpabil obligatiile contractactuale.
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
(Force majeure) Clauza intr-un contract care exonereaza de raspunderea contractuala acea parte la contract care nu si-a putut indeplini, partial sau integral,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale Ón interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
A fost promulgat la 11.09.1865
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
A fost promulgat la 11.09.1865
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Mijloace de plata formate din monede si bancnote.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Perioada in care s-a platit contributia de asigurari sociale atat de catre asigurat, cat si de angajator sau, dupa caz, numai de catre asigurat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale Ón interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
A fost promulgat la 11.09.1865
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Ansamblul de atributii si responsabilitati stabilite prin Constitutie, legi si/sau alte acte normative, dupa caz, obtinute prin investire, ca urmare a rezultatului procesului electoral, direct sau indirect, ori prin numire.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
A fost promulgat la 11.09.1865
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Act normativ care grupeaza principiile si cele mai importante prevederi legale referitoare la stabilirea faptelor ce constituie infractiuni,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.

Va prezentam in continuare: modelul contractului de asigurare sociala, al actului aditional, al declaratiei individuale de asigurare, al comunicarii de modificare si al formularului de solicitare de incetare a declaratiei individuale de asigurare.


CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE
CASA TERITORIALA DE PENSII |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
CONTRACT DE ASIGURARE SOCIALA
Nr. |_|_|_|_|_|_| din ziua |_|_|, luna |_|_|, anul |_|_|_|_|
Incheiat intre Casa Teritoriala de Pensii ________, denumita in continuare "Casa", reprezentata prin directorul executiv, in calitate de asigurator, cu sediul in
localitatea: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,
str.: |_|_|_|_|_|_|_|_|_| nr. |_|_|_|_|,
si: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,
in calitate de asigurat,
posesor al codului numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||_|_|_|
actul de identitate: __________Seria |_|_| nr. |_|_|_|_|_|_|
Adresa:
localitatea: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,
str.: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
nr. |_|_|, bl. |_|_|, sc. |_|_|, et. |_|_|, ap. |_|_|_|_|,
oficiul postal: |_|_|_|_|_|_|_|_|,
judetul: |_|_|_|_|_|_|, sectorul: |_|_|,
telefon: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,
adresa de e-mail: ____________________________
1. Obiectul contractului este asigurarea in sistemul public de pensii, reglementat prin Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
2. Prezentul contract intra in vigoare la data inregistrarii acestuia la Casa .
3. Conditii de asigurare:
3.1. Venitul asigurat este de*): |_|_|_|_|_|_| lei (in cifre)
3.2. Cota de contributie este de: |_|_|,|_|_| % (corespunzatoare conditiilor normale de munca)
3.3. Cuantumul contributiei de asigurari sociale: |_|_|_|_|_|
3.4. Contul in care se plateste contributia de asigurari sociale, deschis la trezorerie pe seama Casei, este: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
3.5. Plata se poate face in numerar, la casieria Casei, sau prin orice alte mijloace de plata prevazute de lege.
3.6. Termenul de achitare a contributiei este:
[ ] lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata .
Plata se poate face si anticipat, pentru |_|_| luni (maximum 12 luni, calculate de la data intrarii in vigoare a prezentului contract).
4. Obligatiile Casei:
4.1. Plata prestatiilor de asigurari sociale prevazute la art. 51, 125 si 126 din Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv: pensia pentru limita de varsta, pensia anticipata, pensia anticipata partiala, pensia de invaliditate, pensia de urmas, ajutor de deces.
4.2. Certificarea in conditiile legii a stagiului de cotizare, a punctajului anual si a punctajului cumulat pentru perioada de cotizare.
5. Obligatiile asiguratului:
5.1. Achitarea contributiei de asigurari sociale in cuantumul si la termenul stabilit la pct. 3.6 din prezentul contract .
5.2. Achitarea de dobanzi si penalitati de intarziere pentru neplata contributiei de asigurari sociale la termenul prevazut in contract .
Neplata contributiei de asigurari sociale la termenul prevazut in contract genereaza plata de dobanzi si penalitati de intarziere, a caror cota si modalitate de calcul se stabileste in conformitate cu prevederile legale.
5.3. Instiintarea Casei asupra modificarilor survenite in termenii prezentului contract .
5.4. Sa se prezinte la sediul Casei atunci cand este solicitat, respectand termenul prevazut in invitatie.
6. Clauze:
6.1. Stagiul de cotizare se constituie din insumarea lunilor pentru care s-a achitat contributia de asigurari sociale, precum si dobanzile si penalitatile de intarziere, daca este cazul .
6.2. In cazul rezilierii contractului, contributia de asigurari sociale achitata nu se restituie; stagiul de cotizare realizat pana la data rezilierii contractului se valorifica la stabilirea dreptului la pensie .
6.3. Calitatea de asigurat se redobandeste dupa incheierea unui nou contract de asigurare sociala.
6.4. Contributia de asigurari sociale nu este impozabila.
6.5. Contestatiile referitoare la deciziile de pensie, emise de casele teritoriale de pensii si de casele de pensii sectoriale pot fi depuse in termen de 30 de zile de la comunicare la Comisia Centrala de Contestatii care functioneaza in cadrul Casei Nationale de Pensii Publice, respectiv la comisiile de contestatii care functioneaza in cadrul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii.
6.6. Acordarea prestatiilor de asigurari sociale prevazute la pct. 4.1 se face la cerere si se achita beneficiarului, reprezentantului legal sau mandatarului desemnat prin procura speciala de catre acesta.
6.7. Neplata contributiei de asigurari sociale la termenul prevazut de lege constituie motiv pentru Casa de reziliere a prezentului contract . In acest caz, rezilierea se face incepand cu ziua urmatoare celei pana la care s-a platit contributia de asigurari sociale impreuna cu dobanzile si penalitatile de intarziere aferente.
6.8. In caz de forta majora, partile contractante sunt exonerate de raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare ori cu intarziere a obligatiilor asumate prin prezentul contract . Cazul de forta majora se dovedeste de partea care o invoca.
6.9. Modificarea oricaror prevederi din prezentul contract se poate face numai cu acordul scris al ambelor parti, prin act aditional. Cand una dintre parti nu este de acord cu modificarea solicitata de cealalta parte, contractul se deruleaza in conditiile anterioare, cu exceptia situatiei in care se solicita rezilierea lui.
7. Litigiile in legatura cu executarea prezentului contract, nesolutionate intre parti pe cale amiabila, sunt de competenta sectiilor de asigurari sociale, completelor specializate pentru asigurari sociale de la nivelul tribunalelor si curtilor de apel sau, dupa caz, se solutioneaza de instantele competente potrivit legii.


Semnatura asiguratului, Semnatura asiguratorului,
...................................... .......................................


___________
*) Venitul asigurat nu poate fi mai mic decat suma reprezentand 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si nici mai mare de 5 ori valoarea acestuia.

ANEXA Nr. 2


CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE
CASA TERITORIALA DE PENSII ...................................
ACT ADITIONAL
Nr. ......... din ziua ........., luna ........., anul ...........
Pentru asiguratul:
Numele si prenumele: ............................................................................................................................
Codul numeric personal: .........................................................................................................................
Incepand cu data de: zi ......................, luna ..........................................................., an ..........................
in Contractul de asigurare sociala nr. ................................................. din ziua ..........................,
luna ............................., anul .................
au survenit urmatoarele modificari:
.....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Prezentul act aditional a fost intocmit in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte .


Semnatura asiguratului, Semnatura asiguratorului,
...................................... .........................................


ANEXA Nr. 3


CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE
CASA TERITORIALA DE PENSII |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
DECLARATIE INDIVIDUALA DE ASIGURARE
conform Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Nr. |_|_|_|_|_| din ziua |_|_|, luna |_|_|, anul |_|_|_|_|
1. Numele si prenumele asiguratului: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
2. Codul numeric personal: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
3. Adresa:
Domiciliat in localitatea: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
str. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
nr. |_|_|, bl. |_|_|, sc. |_|_|, et. |_|_|, ap. |_|_|_|_|,
oficiul postal: |_|_|_|_|_|_|_|_|,
judetul: |_|_|_|_|_|_|, sectorul: |_|_|,
telefon: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,
adresa de e-mail: ............................................
4. Actul de identitate: Seria: |_|_|_| nr. |_|_|_|_|_|
5. Declaratie cu privire la incadrarea in prevederile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare:
Incepand cu data de zi |_|_|, luna |_|_|, an |_|_|_|_|
Asiguratul declara ca se incadreaza in categoria:
5.1. [ ] administrator sau manager care a incheiat contract de administrare sau de management;
5.2. [ ] membru al intreprinderii individuale sau al intreprinderii familiale;
5.3. [ ] persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati economice;
5.4. [ ] persoana angajata in institutii internationale, daca nu este asiguratul acestora;
5.5. [ ] alte persoane care realizeaza venituri din activitati profesionale.
6. Venitul asigurat*) este de |_|_|_|_|_|_| lei (in cifre)
................................................. (in litere)
7. Cota de contributie de asigurari sociale este de |_|_|,|_|_| % (corespunzatoare conditiilor normale de munca)
8. Cuantumul contributiei de asigurari sociale: |_|_|_|_|_| lei
9. Termenul de plata pentru contributia de asigurari sociale este lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata .
10. Contributia de asigurari sociale se plateste in contul nr.
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,
deschis la trezorerie pe seama Casei teritoriale de pensii .....................
Achitarea contributiei se poate face in numerar la casieria casei teritoriale de pensii, prin mandat postal sau prin alte mijloace de plata, in conditiile legii.
11. Declaratia asiguratului:
- declar pe propria raspundere ca datele de mai sus corespund realitatii; ma oblig sa instiintez Casa despre orice modificari survenite in termenii declaratiei;
- am luat cunostinta ca perioadele de cotizare constituie stagiu de cotizare in conditii normale de munca, fiind luate in considerare la stabilirea pensiei;
- voi depune formularul-tip de incetare, in termen de 30 de zile de la data de la care nu ma mai regasesc in situatia/situatiile prevazute la pct. 5;
- am luat cunostinta ca pot beneficia de prestatia de asigurari sociale prevazuta la art. 125 din Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de faptul ca membrii familiei mele sau persoanele indreptatite potrivit legii pot beneficia de prestatia prevazuta la art. 126 din Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare;
- cunosc obligativitatea virarii contributiilor la bugetul asigurarilor sociale de stat la termenul stabilit prin prezenta declaratie, in caz contrar urmand sa achit dobanzile si penalitatile de intarziere.


Semnatura asiguratului, Semnatura asiguratorului,
...................................... .........................................


___________
*) Venitul asigurat nu poate fi mai mic decat suma reprezentand 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si nici mai mare de 5 ori valoarea acestuia.

ANEXA Nr. 4

CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE
CASA TERITORIALA DE PENSII ............................
COMUNICARE DE MODIFICARE
Nr. ........ din ziua ........, luna .........., anul ..........Pentru asiguratul:
Numele si prenumele: ...............................................................................................................................
Codul numeric personal: ..........................................................................................................................
Incepand cu data de: zi ......................., luna .................................................................., an .................,
in Declaratia individuala de asigurare nr. .................. din ziua ............, luna ...................., anul ............
au survenit urmatoarele modificari:
......................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Aceasta comunicare de modificare a fost completata in doua exemplare, in prezenta mea ............................, avand functia de ............................................ in cadrul Casei teritoriale de pensii .........................


Semnatura asiguratului, Semnatura asiguratorului,
...................................... .........................................


ANEXA Nr. 5

CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE
CASA TERITORIALA DE PENSII ...........................
SOLICITARE DE INCETARE A DECLARATIEI INDIVIDUALE DE ASIGURARE
Nr. ...... din ziua ........, luna ........., anul ........
Subsemnatul: ................................,
codul numeric personal: ...............................,
act de identitate: ..................... Seria ................ nr. .......................,
domiciliat in localitatea: ...............................................,
str. ......................................
nr. ........., bl. ......, sc. ........., et. ......., ap. .........,
oficiul postal ......................................................,
judetul...............................................................,
sectorul ............................................................,
telefon ..............................................................,
asigurat cu Declaratia individuala de asigurare nr. ..................
din ziua ..................................., luna .............................., anul .............................
Declar pe propria raspundere, sub sanctiunile prevazute de Codul penal pentru declararea necorespunzatoare a adevarului, ca, incepand cu data de: zi ........... luna .............. an ......... nu ma mai incadrez in categoriile de persoane care au obligatia legala de a depune declaratia individuala de asigurare.
In consecinta, solicit incetarea declaratiei mele individuale de asigurare.
Dovada neincadrarii in aceste categorii o fac cu urmatoarele documente*):
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................


Data ....................................... Semnatura asiguratului ..............................


___________
*) Exemple de documente justificative:
- radiere din registrul oficiului comertului;
- contract de administrare sau management expirat;
- expirarea autorizatiei de desfasurare a unei activitati independente;
- acte emise de organele fiscale competente;
- documente contabile prevazute in legislatia in materie.Citeşte mai multe despre:    Ordinul 5/2011    Declaratia individuala de asigurare    Contractul de asigurare sociala

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Precizarile MFP ref. asigurarea avocatilor la sistemul de pensii publice
28 Feb 2012 | 3006

Precizarile M. Muncii referitoare la Legea privind sistemul unitar de pensii publice
04 Feb 2010 | 1604