Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Ştiri juridice » Contul bancar constituit de unul dintre soti poate ramane al lui si dupa divort

Contul bancar constituit de unul dintre soti poate ramane al lui si dupa divort

  Publicat: 26 May 2008       7824 citiri       Sursa: Curierul National  


Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
(comunitate de bunuri) Regim stabilit de lege sau prin invoiala partilor cu privire la bunurile lor.
Oamenii de afaceri si persoanele care exercita profesii liberale si-au exprimat de mult interesul pentru contractul matrimonial (pre-nuptial) si regimul separatiei de patrimonii, care au menirea sa clarifice regimul juridic al bunurilor dobandite de soti in timpul casatoriei si a le separa in bunuri proprii si bunuri comune.

Moment (etapa) al judecatii in prima instanta,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Drept de proprietate pe care il au doua sau mai multe persoane, simultan si concurent, a caror proprietate este divizata intre ele in cote-parti, fara ca bunul respectiv sa fie fractionat in materialitatea sa.
Drept de proprietate
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Desfacerea casatoriei prin hotarare judecatoreasca, la cererea unuia sau ambilor soti, atunci cand, datorita unor motive temeinice, raporturile dintre ei sunt atat de grav si iremediabil vatamate, incat continuarea casatoriei este vadit imposibila pentru cel care cere desfacerea ei.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Moment (etapa) al judecatii in prima instanta,
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari privind casatoria si familia, rudenia, ocrotirea celor lipsiti de capacitate, a celor cu capacitate restransa si a altor persoane.
Totalitatea bunurilor mobile si imobile, precum si a altor valori cu care un asociat participa la constituirea sau majorarea capitalului social al unei societati comerciale.
(comunitate de bunuri) Regim stabilit de lege sau prin invoiala partilor cu privire la bunurile lor.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Dovada pe care o poate face cel chemat sa raspunda pentru insulta sau calomnie, in scopul de a stabili adevarul afirmatiei sau imputarii facute si a inlatura astfel caracterul penal al faptei.
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie Ón baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, Ón schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Art. 30 C.Fam.: bunurile dobandite in timpul casatoriei intra sub incidenta comunitatii de bunuri - se prezuma ca sunt bunuri comune.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Totalitatea bunurilor mobile si imobile, precum si a altor valori cu care un asociat participa la constituirea sau majorarea capitalului social al unei societati comerciale.
Societatea civila este formata din cetateni, asociati sub diferite forme, care au aceleasi interese si care isi dedica timpul, cunostintele si experienta pentru a-si promova si apara aceste drepturi si interese.
(Authorized shares) Numarul maxim de actiuni dintr-o anumita clasa pe care o companie il poate emite legal, conform prevederilor din statut.
(comunitate de bunuri) Regim stabilit de lege sau prin invoiala partilor cu privire la bunurile lor.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Operatia juridica prin care inceteaza starea de coproprietate ori de indiviziune, in sensul ca bunul sau bunurile stapanite pe cote-parti sunt impartite materialmente intre copartasi, fiecare devenind porprietar exclusiv asupra unei parti determinate sau asupra unui anume bun dintre cele ce formau obiectul coproprietatii.
Operatia juridica prin care inceteaza starea de coproprietate ori de indiviziune, in sensul ca bunul sau bunurile stapanite pe cote-parti sunt impartite materialmente intre copartasi, fiecare devenind porprietar exclusiv asupra unei parti determinate sau asupra unui anume bun dintre cele ce formau obiectul coproprietatii.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
(comunitate de bunuri) Regim stabilit de lege sau prin invoiala partilor cu privire la bunurile lor.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
(amanetul). Este o garantie reala, indeplinind aceeasi functie ca si ipoteca, cu deosebirea ca are intotdeauna ca obiect bunuri mobile care se incredinteaza creditorului sau unui tert.
Este un mijloc legal sau conventional de asigurare a executarii obligatiilor;
Se aseaza asupra unui bun imobil, iar daca la scadenta debitorul nu plateste suma datorata, creditorul in favoarea caruia a fost constituita ipoteca e indreptatit sa ceara vanzarea bunului respectiv la licitatie.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Ansamblul unitar de reglementari avand ca obiect o anumita activitate, drepturile si obligatiile
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Inscriere a unui drept real imobiliar sau notarea unui act cu privire la un imobil, in cartea funciara.
Se aseaza asupra unui bun imobil, iar daca la scadenta debitorul nu plateste suma datorata, creditorul in favoarea caruia a fost constituita ipoteca e indreptatit sa ceara vanzarea bunului respectiv la licitatie.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Se aseaza asupra unui bun imobil, iar daca la scadenta debitorul nu plateste suma datorata, creditorul in favoarea caruia a fost constituita ipoteca e indreptatit sa ceara vanzarea bunului respectiv la licitatie.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Modificarile aduse Codului Civil si ale celui de Procedura civila, care au facut obiectul unor ample dezbateri sustinute la Aula Magna a Facultatii de Drept din cadrul Universitatii Bucuresti, sunt cu atat mai importante cu cat regimul actual al comunitatii sotilor presupune ca acestia se afla in stare de coproprietate in devalmasie (adica niciunul dintre ei nu are o cota prestabilita, necunoscandu-si in detaliu drepturile asupra bunurilor proprii decat dupa divort).

Astfel, una dintre modificarile importante aduse Codului Civil, prezentata de conferentiarul Flavius Baias, decanul Facultatii de Drept, priveste dreptul sotilor de a constitui, fara a fi nevoie de acordul celuilalt, un cont bancar, de care poate beneficia in totalitate si dupa divort.

La fel se intampla si in cazul constituirii asociatiilor si fundatiilor, dar si al societatilor comerciale: sotul care nu si-a dat acordul pentru folosirea bunurilor comune nu poate pretinde celuilalt sot, in cazul unui divort, decat daune interese, fara a fi afectate drepturile tertilor. Evenimentul, care a avut loc la sfarsitul saptamanii trecute, a fost primul din seria de dezbateri publice care vor urma publicarii celor doua proiecte de catre Ministerul Justitiei, dezbaterile fiind sustinute chiar de autorii proiectelor, adica membrii comisiilor de redactare.

Bunurile mobile dobandite inaintea casatoriei, inventariate

In prezent, capitolul din Codul civil referitor la familie este abrogat, existand separat Codul Familiei. Elementele de noutate ale Titlului II, Casatoria, din Codul Civil, sunt prevederile potrivit carora sotii pot, expres sau alaturi de alte persoane, sa constituie societati, asociatii sau fundatii, aducand ca aport bunuri comune. Potrivit art. 269 din proiect, bunurile proprii sunt bunuri supuse separatiei de bunuri, dovada unui bun propriu putandu-se face prin orice mijloc de proba . Astfel, pentru bunurile mobile dobandite inainte de casatorie se va intocmi un inventar, oricare dintre soti putand cere sa se faca mentiune in cartea funciara ori, dupa caz, in alte registre de publicitate prevazute de lege despre apartenenta unui bun la comunitate .

"Fiecare sot are dreptul de a folosi bunul comun fara consimtamantul expres al celuilalt sot. Cu toate acestea, schimbarea destinatiei bunului comun nu se poate face decat prin acordul sotilor", se arata la art. 272 alin. (1), ultimul alineat prevazand ca "in masura in care interesele sale legate de comunitatea de bunuri au fost prejudiciate, sotul care nu a participat la incheierea actului nu poate pretinde decat daune-interese de la celalalt sot, fara a fi insa afectate drepturile dobandite de terti".

In ceea ce priveste actele de dispozitie avand ca obiect bunurile comune, acestea nu pot fi incheiate decat cu acordul ambilor soti, actul incheiat fara consimtamantul expres al celuilalt sot, atunci cand el este necesar potrivit legii, fiind lovit de nulitate relativa (art. 274).

Regimul aporturilor comune

Sub sanctiunea prevazuta anterior (art. 274), niciunul dintre soti nu poate deveni singur asociat intrebuintand, fara acordul celuilalt sot, bunurile comune ca aport la o societate civila ori comerciala sau pentru dobandirea de parti sociale ori, dupa caz, de actiuni . In cazul societatilor comerciale ale caror actiuni sunt tranzactionate pe o piata organizata, sotul care nu si-a dat acordul la intrebuintarea bunurilor comune nu poate pretinde decat daune-interese de la celalalt sot, fara a fi afectate drepturile dobandite de terti. In toate cazurile, partile sociale sau, dupa caz, actiunile sunt bunuri comune. Cu toate acestea, sotul care a devenit asociat exercita singur toate drepturile ce decurg din aceasta calitate .

Imparteala

Potrivit art.283, alin (1), "in cadrul lichidarii comunitatii, fiecare dintre soti isi va prelua bunurile sale proprii, dupa care se va proceda la imparteala bunurilor comune". In acest scop, se vor determina mai intai cotele-parti ideale ce revin fiecarui sot, pe baza contributiei sale atat la dobandirea bunurilor comune, cat si la indeplinirea obligatiilor comune, pana la proba contrarie prezumandu-se ca sotii au avut o contributie egala. Bunurile atribuite prin imparteala devin bunuri proprii, iar celelalte raman bunuri comune.

Referitor la folosinta bunurilor celuilalt sot, art. 289 prevede ca sotul care le foloseste fara impotrivirea partenerului are obligatiile unui uzufructuar si va fi dator sa restituie numai fructele si veniturile existente la data solicitarii lor de catre celalalt sot sau, dupa caz, la data incetarii ori schimbarii regimului matrimonial.

Alineatul 2 al aceluiasi articol stipuleaza ca, in cazul in care unul dintre soti incheie un act prin care dobandeste un bun folosindu-se, in tot sau in parte, de bunuri apartinand celuilalt sot, acesta din urma poate alege, in proportia bunurilor proprii folosite fara acordul sau, intre a reclama pentru sine proprietatea bunului achizitionat si a pretinde daune-interese de la sotul achizitor, proprietatea neputand fi reclamata decat inainte ca sotul achizitor sa dispuna de bunul dobandit".

Garantiile

Regimul garantiilor va suferi, de asemenea, multe si inedite modificari. Spre exemplu, gajul si garantia reala imobiliara vor fi inlocuite cu ipoteca imobiliara, constituita pe baza conceptului de mortgadge din dreptul anglo-saxon. Conceptul amintit a permis constituirea si dezvoltarea pietei titlurilor ipotecare, adica a acelor valori care incorporeaza drepturi de garantie si care, in caz de nevoie de lichiditati, pot fi vandute, fara ca tranzactia sa fie, in mod necesar, insotita de multitudinea de formalitati existenta in prezent in legea noastra.

Transferul proprietatii se va face prin intabulare

Un alt aspect important dezbatut in cadrul evenimentului de la sfarsitul saptamanii trecute priveste intabularea, respectiv inscrierea in cartea funciara, de noutatile noului regim juridic urmand sa beneficieze in primul rand afacerile imobiliare si cele bancare. Astfel, contractul de vanzare-cumparare nu va mai avea, in sine, efect de transfer al dreptului de proprietate de la vanzator la cumparator, acest efect fiind produs de intabulare. Spre exemplu, ipoteca nu va mai putea fi constituita printr-un singur act, ci numai ca efect al inscrierii in cartea funciara.

Forta probanta a intabularii sau a inscrierii in cartea funciara va fi absoluta, astfel ca dobanditorul cu titlu oneros (cu plata) al dreptului de proprietate sau beneficiarul ipotecii, daca sunt de buna-credinta si intabularea sau inscrierea s-au facut in mod regulat, vor fi aparati de orice revendicare din partea adevaratului proprietar, calitatea lor de proprietari sau beneficiari ai ipotecii fiind, practic, imposibil de desfiintat. Pentru creditorii ipotecari (in special bancile) consecinta cea mai importanta este ca acesti creditori raman beneficiari ai ipotecii, chiar daca titlul de proprietate al bunului ipotecat este desfiintat. Ipoteca urmeaza bunul in mainile oricui s-ar afla, inclusiv al adevaratului proprietar.


Citeşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Transportatorii rutieri nu pot transfera unor terte persoane responsabilitatea de a respecta perioadele de conducere si perioadele de repaus ale condu
Sursa: MCP Cabinet avocati

Simpla incalcare a Regulamentului GDPR nu constituie temeiul unui drept la despagubiri
Sursa: MCP Cabinet avocati

Obtinerea unei copie a datelor cu caracter personal impune punerea la dispozitie a unei reproduceri fidele si inteligibila a tuturor acestor date
Sursa: MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Legislaţie

OUG 98/2023 pentru modificarea Legii nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe ter
Ordonanta de urgenta nr. 98/2023 pentru modificarea articolului LXIV din Legea nr. 296/2023 privind ...

Legea 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung
Legea nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiar ...

HG nr. 970/2023 pentru aprobarea Metodologiei privind prevenirea si combaterea hartuirii pe criteriul de sex, precum si a hartuirii morale la locul de
HOTARAREA DE GUVERN nr. 970 din 12 octombrie 2023 pentru aprobarea Metodologiei privind prevenirea s ...