Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Materiale juridice despre Acordare calificativ (2)


    Jurisprudenta   Nu numai calificativul si punctajul acordat trebuie comunicate cadrului didactic care nu a putut fi prezent pentru evaluarea finala la sedinta Consiliului de administratie, ci si Hotararea Consiliului de administratie, intrucat comunicarea nu poate fi pur formala
  Prin sentinta nr.650 din data de 28.10.2016 pronuntata de Tribunalul M_ in dosarul nr.x s-a admis actiunea formulata de reclamanta B_ M_ avand CNP x domiciliata in Targu J__, _. 16, __, jud. Gorj in contradictoriu cu paratele scoala G_ ,,A_ S_”, C_ DE ADMINISTRATIE AL SCOLII G_ ,,A_ S_” si C_ DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR A SCOLII G_ ,,A_ S_” toate avand sediile in Targu J__, _, jud. Gorj. S-a dispus anularea calificativului final "BINE" acordat reclamantei in sedinta Consiliului de administratie al unitatii scolare parate si anuleaza partial Hotararea Consiliului de administratie nr. 28/31 august 2015 cu privire la punctajul si calificativul final al reclamantei.
   Data aparitiei: 28 Februarie 2019

    Jurisprudenta   Nerespectarea procedurii de evaluare profesionala atrage anularea hotararii prin care a fost stabilit calificativul, insa instanta nu se poate substitui evaluatorului
  Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului T__ la data de 27.07.2016, sub nr. x, reclamanta C_ L__ M_, in contradictoriu cu parata C_ de C_ a Romaniei, a solicitat instantei ca prin sentinta ce o va pronunta sa dispuna: - anularea calificativului „Bine”, ce i-a fost acordat potrivit fisei de evaluare a performantelor profesionale pe anul 2015; - anularea Hotararii nr. 226/30.06.2016 a Plenului Curtii de C_ a Romaniei, prin care i s-a respins contestatia formulata impotriva calificativului „Bine”, ce i-a fost acordat de catre conducerea Camerei de C_ T__; - obligarea Camerei de C_ T__, dar si a Curtii de C_ a Romaniei, spre a-i acorda calificativul „Foarte bine” pe anul 2015.
   Data aparitiei: 07 Februarie 2019