Coordonator: Av. Marius-Cătălin PreduţMateriale juridice despre Contract de comodat (10)


    Articole   Cum se incheie corect un contract de comodat
  Contractul de comodat este un contract prin care una dintre parti, numita comodant, transmite un bun determinat, in folosinta temporara si gratuita unei alte parti, denumite comodatar, cu obligatia ca aceasta sa il inapoieze comodantului.
   Data aparitiei: 24 August 2017

    Jurisprudenta   Transmiterea fictiva a partilor sociale sau a actiunilor in scopul sustragerii de la urmarirea penala ori in scopul ingreunarii acesteia
  Dispozitiile art. 280 ind. 1 din Legea nr. 31/1990 incrimineaza transmiterea fictiva a partilor sociale sau a actiunilor detinute intr-o societate, in scopul sustragerii de la urmarirea penale ori in scopul ingreunarii acesteia.
   Data aparitiei: 23 Octombrie 2013

    Jurisprudenta   Emitere autorizatie de constructie. Plata daune morale, cominatorii
  Prin actiunea inregistrata la Tribunalul Bucuresti - Sectia de contencios administrativ si fiscal sub nr.3151/3/2009, reclamanta SC T. I. E. SRL a chemat in judecata pe paratii Primaria Sectorului 1 Bucuresti, Municipiul Bucuresti Sector 1 prin Primar si Consiliul Local sector 1, ca prin hotararea judecatoreasca ce se va da, sa fie obligata parata sa emita autorizatie de construire, daune morale in cuantum de 10.000 lei si daune cominatorii de 1.000 lei/zi de intarziere.
   Data aparitiei: 23 Noiembrie 2012

    Jurisprudenta   Anularea in parte a titlului executoriu
  1.) – Obiectul actiunii Prin contestatia inregistrata la Judecatoria Buzau sub nr. 4644/200/2010 din 13.04.2010, petenta SC A.S. I. SRL a solicitat ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna anularea in parte a titlului executoriu nr. 1 din 30.03.2010 si a somatiei nr. 1 din 30.03.2010, ambele emise de intimata Agentia Nationala de Administrate Fiscala - Administratia Finantelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii Buzau in dosarul executional nr. 895/10/35/1 2010/509, pentru sumele de 1780 lei si respectiv 4668 lei – tva, pretins neevidentiata si nedeclarata organului fiscal , precum si suspendarea executarii silite pana la solutionarea irevocabila a cauzei.
   Data aparitiei: 12 Octombrie 2012

    Jurisprudenta   Restituirea in natura a bunului ce face obiectul contractului de comodat. Pact comisoriu de gradul IV
  Prin cererea inregistrata pe rolul instantei sub nr. (…), reclamanta (…) a chemat in judecata pe parata (…), solicitand obligarea acesteia la restituirea in natura a bunului ce face obiectul contractului de comodat nr. (…/…), iar in masura in care restituirea in natura nu va fi posibila, la plata sumei de (…) lei, conform facturii fiscale (…) si (…) si la plata cheltuielilor de judecata.
   Data aparitiei: 05 Octombrie 2012

    Jurisprudenta   Evacuare. Desfacere casatorie. Detentie precara
  Prin actiunea inregistrata pe rolul instantei sub nr. (…) reclamanta (…) a chemat in judecata pe paratul (…) , solicitand instantei ca prin hotararea ce va pronunta sa se dispuna evacuarea paratului din imobilul proprietatea sa din (…). In motivarea actiunii reclamanta arata ca paratul este fostul sot al sau, in prezent fiind divortati. A mai sustinut ca este proprietara imobilului situat in (…) astfel : terenul este dobandit de la parintii sai, inaintea casatoriei, iar constructiile ii sunt atribuite prin partaj de bunuri comune, conform sentintei civile nr. (…) pronuntata de Judecatoria (…) , ramasa definitiva prin neapelare. A mai precizat ca, paratul nu intelege sa paraseasca acest imobil de buna voie, mai mult decat atat, cand vine de la serviciu la sfarsit de saptamana, acesta provoaca scandaluri, a lovit-o, astfel ca solicita admiterea actiunii.
   Data aparitiei: 05 Octombrie 2012

    Jurisprudenta   Cerere de ajutor public judiciar. OUG 51/2008
  Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Sinaia in cadrul dosarului nr. 365/310/2012 petenta FM a solicitat reexaminarea incheierii pronuntata la 23.02.2012 in dosarul nr. 2714/310/2011 prin care i s-a respins cererea de ajutor public judiciar.
   Data aparitiei: 04 Octombrie 2012

    Jurisprudenta   Raspundere patrimoniala. Fisa postului nu stabileste atributiile de gestionare
  Pe rol fiind judecarea cauzei civile privind pe reclamanta SC „V” SA, cu sediul in mun. Vaslui, in contradictoriu cu paratul LGC, avand ca obiect litigiu de munca - actiune in raspundere patrimoniala. La apelul nominal, facut in sedinta publica la cererea partilor, se prezinta consilier juridic OG pentru reclamanta si avocat PTV pentru parat, ambii cu delegatie la dosar.
   Data aparitiei: 19 Septembrie 2012

    Jurisprudenta   Restituire imobil. Neprezentarea actului normativ de preluare
  Prin cererea inregistrata la Tribunalul Teleorman la nr. 3106/87 din 14.09.2009, reclamanta L.P., a formulat in termen legal, in contradictoriu cu paratul Consiliul Judetean T., contestatie impotriva Dispozitiei nr. 339/31.07.2009, comunicata la 10.08.2009, solicitand desfiintarea acesteia si restituirea imobilului situat in comuna P., judetul T., apartinand tatalui sau, M. I.
   Data aparitiei: 11 Septembrie 2012

    Jurisprudenta   Incuviintarea dobandirii personalitatii juridice
  Pe rol fiind solutionarea cauzei civile privind pe petenta K.H.(persoana imputernicita), pentru incuviintarea dobandirii personalitatii juridice de catre „ASOCIATIA D.R.T.E.”, avand ca obiect acordare personalitate juridica in temeiul OG nr. 26/2000, modificata ulterior.
   Data aparitiei: 10 August 2012