Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Materiale juridice despre Demnitari (2)


    Jurisprudenta   Reintegrarea in functia detinuta anterior. Plata drepturilor salariale
  La data de 16.08.2010, Consiliul Local al Comunei S. a adoptat HCL nr. 58/2010, prin care a aprobat Organigrama si Statul de functii pentru functiile publice si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei S.. Temeiul juridic avut in vedere la adoptarea actului administrativ a fost art. III si VI din OUG nr. 63/2010. OUG nr. 63/2010 prevede, la art. III, obligativitatea autoritatilor administrative publice locale de a se incadra in numarul maxim de posturi determinat potrivit anexei , care face parte integranta din ordonanta de urgenta.
   Data aparitiei: 20 Septembrie 2012

    Legislatie   Legea nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative
  Legea nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 621 din 2 septembrie 2010
   Data aparitiei: 03 Septembrie 2010