Coordonator: Av. Marius-Cătălin PreduţMateriale juridice despre Deviz (3)


    Jurisprudenta   Contestatie impotriva tabelului obligatiilor societii
  La data de 19.02.2010 creditorul CI a expediat prin servicul postal cererea de inscriere la tabelul obligatiilor societatii DHCP pentru creanta in cuantum de 636 798,24 eur reprezentand penalitati de intarziere calculate pana la data de 27.11.2009. Drept temei al creantei a fost invocat contractul de lucrari perfectat la data de 23.04.2008 intre creditoare ,in calitate de beneficiar si debitoare in calitate de executant.
   Data aparitiei: 20 Septembrie 2012

    Jurisprudenta   Raspunderea civila delictuala. Despagubiri materiale si morale
  Prin actiunea inregistrata pe rolul Judecatoriei Orsova la data de 22.02.2011 sub nr. 228/274/2011, reclamanta SC T. SA a chemat in judecata pe paratul G. A, solicitand instantei ca prin hotararea pe care o va pronunta acesta din urma sa fie obligat la plata sumei de 1763,87 lei, reprezentand contravaloarea prejudiciului cauzat societatii reclamante, constand in distrugerea unui cablu magistral de telecomunicatii, amplasat intre statiile CF Mehadia Veche si Mehadia Noua, in data de 30.07.2009.
   Data aparitiei: 07 August 2012

    Jurisprudenta   Vicii ascunse, vicii aparente in contractul de antrepriza constructii. Termen de prescriptie
  Pentru constructia edificata de intimata sunt incidente disp. art. 29 din Lg. 10/1995, respectiv:
   Data aparitiei: 12 Iulie 2012