Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Materiale juridice despre Folosinta (66)


    Jurisprudenta   Contestatie in anulare. Achizitionare rovinieta
  Prin contestatia in anulare inregistrata pe rolul acestei instante, sub nr. 5959/97/08.12.2009, contestatoarea S.C. ………SA a solicitat: - anularea deciziei nr. 727/R/2009 pronuntata de Tribunalul Hunedoara, in dosarul nr. 4425/97/2009; - in urma rejudecarii, pe fond, sa se respinga recursul formulat de intimata DRDP Timisoara, ca nefondat;
   Data aparitiei: 31 August 2012

    Jurisprudenta   Prejudicii contractuale. Obligatia de a face
  Prin cererea inregistrata pe rolul judecatoriei sectorului 1 Bucuresti, reclamanta R. A. C. a solicitat in contradictoriu cu paratii U. L., B. L., ca prin hotararea ce se va pronunta sa fie obligati acesti sa permita finalizarea tuturor lucrarilor prevazute in autorizatia de constructie nr. 206/9TE/L/24187 din 10.09.2009 eliberata de primaria Sectorului 1 Bucuresti. In motivare a sustinut ca respectiva autorizatie a fost eliberata pentru executarea unui bransament propriu la reteaua de apa direct din strada la apartamentul proprietatea reclamantei, lucrari la care paratii se opun nemotivat. A sustinut ca sunt intrunite cerintele urgentei, deoarece nefinalizarea lucrarilor ii aduce prejudicii contractuale si lucrarile neterminate in carosabil impiedica circulatia,putand provoca accidente, vremelnicia,deoarece masura trebuie dispusa numai pana la solutionarea dosarului nr. /299/2008, aflat pe rolul Judecatoriei sectorului 1 Bucuresti, neprejudecarea fondului, deoarece dosarul nr. /299/2008 are ca obiect solutionarea fondului.
   Data aparitiei: 29 August 2012

    Jurisprudenta   Obligarea la plata chiriei aferente terenului
  Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Giurgiu la data de la data 04.04.2007 reclamantul D.M. a chemat in judecata pe parata C.V. – Societate Cooperativa solicitand instantei ca prin hotararea ce se va pronunta sa oblige parata la plata unei chirii lunare al carui cuantum sa fie stabilit in functie de probatoriul administrat, asupra terenului ocupat de cladirile acesteia.
   Data aparitiei: 20 August 2012

    Jurisprudenta   Constatarea valabilitatii conventiei de vanzare-cumparare
  Pe rol judecarea actiunii civile pentru constatarea valabilitatii conventiei de vanzare cumparare si pronuntarea unei hotarari judecatoresti care sa tina loc de act autentic de vanzare cumparare, formulata de reclamantul C.I. impotriva piritului P.C.
   Data aparitiei: 02 August 2012

    Articole   Noul Cod Civil: Dreptul de superficie (Art. 693-702)
  Dreptul de superficie este o institutie reglementata expres in Noul Cod civil, respectiv in art. 693-702 N.C.Civ.
   Data aparitiei: 13 Octombrie 2011

    Articole   Superficia (Art. 693 - 702 - Noul Cod Civil)
  Cartea a III-a. Despre bunuri Titlul III. Dezmembramintele dreptului de proprietate Capitolul I. Superficia
   Data aparitiei: 28 Iunie 2011

    Articole   Regimul comunitatii legale (Art. 339 - 359 - Noul Cod Civil)
  Cartea a II-a. Despre familie Titlul II. Casatoria Capitolul VI. Drepturile si obligatiile patrimoniale ale sotilor Sectiunea a 2-a. Regimul comunitatii legale
   Data aparitiei: 28 Iunie 2011

    Articole   Drepturile reale in general (Art. 551 - 554 - Noul Cod Civil)
  Cartea a III-a. Despre bunuri Titlul I. Bunurile si drepturile reale in general Capitolul II. Drepturile reale in general
   Data aparitiei: 28 Iunie 2011

    Articole   Capacitatea de folosinta a persoanei juridice (Art. 205 - 208 - Noul Cod Civil)
  Cartea I. Despre persoane Titlul IV. Persoana juridica Capitolul III. Capacitatea civila a persoanei juridice Sectiunea 1. Capacitatea de folosinta a persoanei juridice
   Data aparitiei: 28 Iunie 2011

    Articole   Capacitatea de folosinta (Art. 34 - 36 - Noul Cod Civil)
  Cartea I. Despre persoane Titul II. Persoana fizica Capitolul I. Capacitatea civila a persoanei fizice Sectiunea 1. Capacitatea de folosinta
   Data aparitiei: 28 Iunie 2011

    Articole   Drepturile reale corespunzatoare proprietatii publice (Art. 866 - Noul Cod Civil)
  Cartea a III-a. Despre bunuri Titlul VI. Proprietatea publica Capitolul II. Drepturile reale corespunzatoare proprietatii publice Sectiunea 1. Dispozitii generale
   Data aparitiei: 27 Iunie 2011

    Articole   Dreptul de folosinta cu titlu gratuit (Art. 874 - 875 - Noul Cod Civil)
  Cartea a III-a. Despre bunuri Titlul VI. Proprietatea publica Sectiunea a 4-a. Dreptul de folosinta cu titlu gratuit
   Data aparitiei: 27 Iunie 2011

    Articole   Capacitatea in materie de liberalitati (Art. 987 - 992 - Noul Cod Civil)
  Cartea a IV-a. Despre mostenire si liberalitati Titlul III. Liberalitatile Capitolul I. Dispozitii comune Sectiunea a 2-a. Capacitatea in materie de liberalitati
   Data aparitiei: 27 Iunie 2011

    Articole   Imprumutul de folosinta (Art. 2.146 - 2.157 - Noul Cod Civil)
  Cartea V. Despre obligatii Titlul IX. Diferite contracte speciale Capitolul XIII. Contractul de imprumut Sectiunea a 2-a. Imprumutul de folosinta
   Data aparitiei: 25 Iunie 2011

    Articole   Contractul de imprumut. Dispozitii generale (Art. 2.144 - Art. 2.145 - Noul Cod Civil)
  Cartea V. Despre obligatii Titlul IX. Diferite contracte speciale Capitolul XIII. Contractul de imprumut Sectiunea 1. Dispozitii generale
   Data aparitiei: 25 Iunie 2011

    Jurisprudenta   Constituirea dreptului de superficie. Drept de superficie
  Prin actiunea inregistrata pe rolul Judecatoriei Iasi sub nr. 17838/245/2008 reclamantii V.M., V.V. si V.M. au solicitat instantei ca, prin hotararea ce o va pronunta, in contradictoriu cu parata Z.M. sa se constate in favoarea reclamantilor un drept de superficie asupra constructiei si asupra plantatiilor ce se regasesc pe terenul in suprafata de 537 m.p.
   Data aparitiei: 01 Aprilie 2010

      
 
   Data aparitiei:

      
 
   Data aparitiei:

      
 
   Data aparitiei:

      
 
   Data aparitiei:

      
 
   Data aparitiei:

      
 
   Data aparitiei:

      
 
   Data aparitiei:

      
 
   Data aparitiei:

      
 
   Data aparitiei: