Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Materiale juridice despre HG 84/2005 (1)


    Articole   Scutirile de care bebeficiza persoanele care fac sponsorizari
  Privind aplicarea dispozitiilor Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu cele ale "Titlului ll-lmpozitul pe profit" din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal sunt aplicabile dispozitiile art.21 alin.4 litera p din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal,
   Data aparitiei: 09 Septembrie 2009