Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Materiale juridice despre Rejudecarea recursului (1)


    Jurisprudenta   Contestatie in anulare. Rejudecarea recursului
  Prin cererea introdusa la Tribunalul Gorj – Sectia Civila si inregistrata sub nr…. contestatoarea Obstea de Mosneni Schela a formulat contestatie in anulare impotriva deciziei civile nr…. pronuntata de Tribunalul Gorj in dosarul nr…. solicitand anularea acesteia si fixarea unui termen pentru rejudecarea recursului.
   Data aparitiei: 01 Octombrie 2012