Coordonator: Av. Marius-Cătălin PreduţMateriale juridice despre constatare grupa de munca (3)


    Jurisprudenta   Constatarea activitatatii prestata de salariat in conditii de munca nocive, grele sau periculoase si incadrarea acesteia in grupa a II-a de munca
  Tribunalul, Asupra actiunii de fata, constata: Prin cererea adresata Tribunalului Suceava la data de 11.03.2020 inregistrata cu numarul de dosar x, reclamantul N.I. a chemat in judecata pe parata H.S. a. ,solicitand ca prin hotararea ce se va pronunta, sa fie obligata parata sa emita adeverinta privind incadrarea in grupa a Ii-a de munca pentru perioa da 21.07.1979 01.07.1982.
   Data aparitiei: 13 Iulie 2021

    Jurisprudenta   Actiune in constatarea grupei I de munca. Discriminarea prin raportare la alti salariati incadrati in grupa de munca
  CURTEA, Deliberand, conform dispozitiilor art. 395 din noul Cod de procedura civila, asupra apelului civil de fata, constata urmatoarele: Prin Sentinta civila nr. 651/15 mai 2019, pronuntata de Tribunalul B., in Dosarul nr. x, s-a respins, ca neintemeiata, cererea formulata de catre reclamanta S.G., domiciliata in Bucuresti, Soseaua V., nr. 37, sectorul 2, cu resedinta in B., Bulevardul Unirii, si cu domiciliul procesual ales pentru comunicarea tuturor actelor de procedura la Cabinetul de avocat (vezi www.MCP-Avocati.ro) N. aleodor M_, cu sediul in mun. B., bis, judetul B., in contradictoriu cu para ta, cu sediul in mun. B., judetul B.
   Data aparitiei: 13 Iulie 2021

    Jurisprudenta   Actiune in constatarea grupei de munca. Sarcina probei
  Tribunalul Deliberand asupra prezentei cauze, constata urmatoarele: Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului B.la data de 22.03.2018, sub nr. x, reclamantul T.I. a chemat in judecata pe paratele C.Judeteana d e P. b. si S.F. b., solicitand pronuntarea unei hotarari judecatoresti prin care sa se constate ca activitatea desfasurata, in calitate de anga jat al paratei S.F. b., se incadreaza in grupa I de munca, in procent de 100%, pentru urmatoare a perioada 28.01. x90.
   Data aparitiei: 09 Iulie 2021