Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Materiale juridice despre finante publice locale (2)


    Legislatie   Legea 305/2018 pentru modificarea si completarea Legii privind finantele publice locale si Legii administratiei publice locale
  Legea nr. 305 din 11 decembrie 2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru modificarea alin. (5) al art. 15 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 Publicata in Monitorul Oficial nr. 1053 din data de 12 decembrie 2018
   Data aparitiei: 14 Decembrie 2018

    Jurisprudenta   Reintegrarea in functia detinuta anterior. Plata drepturilor salariale
  La data de 16.08.2010, Consiliul Local al Comunei S. a adoptat HCL nr. 58/2010, prin care a aprobat Organigrama si Statul de functii pentru functiile publice si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei S.. Temeiul juridic avut in vedere la adoptarea actului administrativ a fost art. III si VI din OUG nr. 63/2010. OUG nr. 63/2010 prevede, la art. III, obligativitatea autoritatilor administrative publice locale de a se incadra in numarul maxim de posturi determinat potrivit anexei , care face parte integranta din ordonanta de urgenta.
   Data aparitiei: 20 Septembrie 2012