Coordonator: Av. Marius-Cătălin PreduţMateriale juridice despre motivare apel penal (1)


    Articole   Termenul de motivare a apelului in procesul penal
  Potrivit dispozitiilor art. 409 Cod proc.pen., impotriva Sentintei penale pot declara apel: a) procurorul referitor la latura penala si latura civila; b) inculpatul, in ceea ce priveste latura penala si latura civila; c) partea civila, in ceea ce priveste latura penala si latura civila, si partea responsabila civilmente, in ceea ce priveste latura civila, iar referitor la latura penala, in masura in care solutia din aceasta latura a influentat solutia in latura civila; d) persoana vatamata, in ceea ce priveste latura penala; e) martorul, expertul, interpretul si avocatul, in ceea ce priveste cheltuielile judiciare, indemnizatiile cuvenite acestora si amenzile judiciare aplicate; f) orice persoana fizica ori juridica ale carei drepturi legitime au fost vatamate nemijlocit printr-o masura sau printr-un act al instantei, in ceea ce priveste dispozitiile care au provocat asemenea vatamare. Pentru persoanele de la lit. b) f) apelul poate fi declarat si de catre reprezentantul legal ori de catre avocat, iar pentru inculpat, si de catre sotul acestuia.
   Data aparitiei: 22 Noiembrie 2015