Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Materiale juridice despre prejudiciul nu are un caracter cert in conditiile in care in mod sigur nu doar paratul este vinovat de producerea lui (1)


    Jurisprudenta   In cazul producerii prejudiciului de catre mai multi angajati, raspunderea este divizibila, nu solidara
  Prin cererea de chemare in judecata inregistrata pe rolul Judecatoriei T.la data de 15.05.2014 sub nr. de dosar, reclamanta a. a solicitat, in contradictoriu cu paratul S.G., obligarea paratului la plata sumei de 39. 531, 3 lei, reprezentand parte a prejudiciului patrimonial produs bugetului Comunei C.ca urmare a inscrierii in mod nelegal in contractul de achizitie publica nr. 4230/17.12.2007, incheiat cu . a clauzei „Pretul contractului se ajusteaza conform ratei de inflatie stabilita de Institutul N.Central de S_”, clauza contrara continutului documentatiei de achizitie publicata pentru organizarea licitatiei publice de atribuire a contractului; obligarea paratului la plata dobanzilor legale aferente sumei de 39. 531, 3 lei, calculate pentru perioada cuprinsa intre data de 10.03.2015 (data punerii in intarziere prin notificarea de conciliere) si data achitarii efective; obligarea paratului la plata cheltuielilor de judecata.
   Data aparitiei: 17 Iunie 2021