Coordonator: Av. Marius-Cătălin PreduţMateriale juridice despre temeinicia deciziei de concediere (2)


    Jurisprudenta   Descrierea faptei trebuie sa corespunda necesitatii de a se aprecia, prin prisma acesteia, legalitatea si temeinicia sanctiunii disciplinare
  Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti Sectia a VIIi-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale sub nr. x la data de 25.05.2017, reclamantul G.D. a solicitat, in contradictoriu cu parata, anularea deciziei 69/25.04.2017, reintegrarea in functia detinuta anterior, obligarea paratei la plata unei indemnizatii egale cu venitul lunar primit incepand cu data de 25.04.2017 pana la reintegrarea in functie, obligarea paratei la plata dobanzii legale calculata la venitul salarial de la momentul scadentei acestuia pana la plata efectiva, cu cheltuieli de judecata.
   Data aparitiei: 31 Mai 2021

    Jurisprudenta   Individualizarea sanctiunii disciplinare. Obligatia angajatorului de a aprecia gravitatea faptei prin raportare la circumstantele concrete.
  i»¿ Prin cererea inregistrata la aceasta instanta sub nr. x, la data de 04.02.2019, reclamantul T. a. G. a chemat in judecata parata . S.R.L. solicitand instantei ca prin hotararea ce o va pronunta sa dispuna: anularea deciziei de concediere nr. 3817/21.09.2018 emisa de parata, ca netemeinica si nelegala, in principal si schimbarea sanctiunii disciplinare, ca gresit individualizata, in „avertisment scris”, in subsidiar, obligarea societatii angajatoare Ia repunerea reclamantului in situatia anterioara emiterii deciziei, respectiv reincadrarea sa pe postul ocupat, precum si obligarea paratei la plata de despagubiri reprezentand salariile indexate, majorate si reactualizate; obligarea paratei la plata dobanzilor legale aferente sumelor retinute, calculate de la data retinerilor efectuate pana la data platii efective, obligarea paratului la achitarea unor daune morale in cuantum de 1000 euro, echivalent in lei la data platii pentru prejudiciul de imagine adus reclamantului si pentru supunerea sa analizei comisiei disciplinare, desi nu a savarsit nici o abatere disciplinara; obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata.
   Data aparitiei: 05 Mai 2021