din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3956 de useri onlinePrima pagină » Articole juridice » Dreptul muncii. Contractul de Munca » Refuzul salariatului de a efectua examinarea medicala periodica. Optiunile angajatorului

Refuzul salariatului de a efectua examinarea medicala periodica. Optiunile angajatorului

  Publicat: 28 Aug 2017       27890 citiri       Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim        Secţiunea: Dreptul muncii. Contractul de Munca  


Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Cu titlu de principiu, Codul muncii instituie obligativitatea prezentarii certificatului medical la angajare de catre viitorul salariat, care sa ateste aptitudinea acestuia de a presta munca in cadrul unitatii angajatoare.

Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Una dintre trasaturile esentiale ale infractiunii prevazuta in cap. I, t. II, art. 18, C. pen., partea generala.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Orice angajament asumat de o banca fata de un singur debitor indiferent daca este efectiv sau potential, evidentiat in bilantul contabil
Contract incheiat intre un salariat si o unitate economica sau institutie prin care cel dintai se obliga sa presteze in favoarea celui din urma o anumita munca, in schimbul unui salariu.
Orice angajament asumat de o banca fata de un singur debitor indiferent daca este efectiv sau potential, evidentiat in bilantul contabil
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Orice angajament asumat de o banca fata de un singur debitor indiferent daca este efectiv sau potential, evidentiat in bilantul contabil
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Solutie dispusa de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Confirmare intr-o anumita functie
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
(Issuer) Entitate legala care are capacitatea de a emite si de a distribui un instrument financiar transferabil.
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Confirmare intr-o anumita functie
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Structura organizatorica de tipul intreprinderii, specializata in valorificarea dreptului de autor prin reproducerea si difuzarea operelor de creatie intelectuala de orice fel (literare, stiintifice, artistice), prin editarea de carti si de publicatii periodice precum si prin editarea de brosuri, ziare, afise etc.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel

Potrivit legii, cu exceptia testelor de graviditate, la angajarea in domeniile sanatate, alimentatie publica, educatie si in alte domenii stabilite prin acte normative se pot solicita si teste medicale specifice.


Pentru verificarea aptitudinilor medicale, angajatorul are obligatia de a pune la indemana salariatului Fisa de identificare a factorilor de risc profesional, in baza careia medicul de medicina muncii poate stabili, concret si complet, aptitudinea medicala a salariatului pentru desfasurarea sarcinilor de serviciu in anumite conditii concrete de munca . Daca viitorul angajat nu este apt din punct de vedere medical pentru activitatile ce urmeaza sa le desfasoare, acest fapt constituie un motiv obiectiv care justifica refuzul angajatorului de a incheia contractul individual de munca.[1]


Sanctiunea nedepunerii certificatului medical este prevazuta in mod expres de dispozitiile Codului muncii, contractul individual de munca fiind lovit de nulitate absoluta. Nulitatea contractului individual de munca poate fi acoperita ulterior prin depunerea certificatului medical care atesta aptitudinea in munca (art. 57 din Codul muncii). In jurisprudenta[2] s-a apreciat ca aceasta sanctiune a nulitatii absolute denota ``nivelul sporit de pericol social al conduitei angajatorului care incheie un contract individual de muna fara ca, in prealabil, medicul de medicina muncii sa fi stabilit ca persoana care urmeaza a fi angajata este apta din punct de vedere medical pentru munca ce urmeaza a o desfasura.``


Pe langa obligativitatea certificatului medical la angajare, Codul muncii stabileste si alte cazuri in care se impune prezentarea certificatului medical (art. 28):


a) la reinceperea activitatii dupa o intrerupere mai mare de 6 luni, pentru locurile de munca avand expunere la factori nocivi profesionali, si de un an, in celelalte situatii;


b) in cazul detasarii sau trecerii in alt loc de munca ori in alta activitate, daca se schimba conditiile de munca;


c) la inceperea misiunii, in cazul salariatilor incadrati cu contract de munca temporara;


d) in cazul ucenicilor, practicantilor, elevilor si studentilor, in situatia in care urmeaza sa fie instruiti pe meserii si profesii, precum si in situatia schimbarii meseriei pe parcursul instruirii;


e) periodic, in cazul celor care lucreaza in conditii de expunere la factori nocivi profesionali, potrivit reglementarilor Ministerului Sanatatii;


f) periodic, in cazul celor care desfasoara activitati cu risc de transmitere a unor boli si care lucreaza in sectorul alimentar, zootehnic, la instalatiile de aprovizionare cu apa potabila, in colectivitati de copii, in unitati sanitare, potrivit reglementarilor Ministerului Sanatatii;


g) periodic, in cazul celor care lucreaza in unitati fara factori de risc, prin examene medicale diferentiate in functie de varsta, sex si stare de sanatate, potrivit reglementarilor din contractele colective de munca .


Si reglementarea acestor situatii are rolul de a asigura securitatea sanatatii lucratorilor la locul de munca, inclusiv, protejarea celor din jur.


In afara examenului medical ce trebuie efectuat in situatiile aratate mai sus, salariatul este obligat, in temeiul prevederilor art. 39 din H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor,sa se prezinte la examenele medicale periodice de supraveghere a sanatatii la locul de munca, conform planificarii efectuate de catre medicul de medicina muncii cu acordul angajatorului.


Scopul acestor examinari periodice este stabilit in mod expres de prevederile art. 19 din H.G. nr. 355/2007, respectiv acela deconfirmare/infirmare a aptitudinii in munca pentru profesia/functia si locul de munca pentru care s-a facut angajarea si s-a eliberat fisa de aptitudine, de depistare a aparitiei unor boli care constituie contraindicatii pentru activitatile si locurile de munca cu expunere la factori de risc profesional, de diagnosticare a bolilor profesionale si a celor legate de profesie ori a celor care constituie risc pentru viata si sanatatea celorlalti lucratori la acelasi loc de munca sau a securitatii unitatii.


Refuzul salariatului de a efectua examenul medical periodic sau de a depune certificatul medical care sa ateste capacitatea sa de munca (apt, apt conditionat, inapt), da dreptul angajatorului de a-l notifica, fie prin personalul propriu, fie prin intermediul medicului de medicina muncii cu care se afla in relatii contractuale, in vederea efectuarii examenului medical periodic la o anumita data ce va fi stabilita, ori sa prezinte pana la aceasta data un certificat medical care sa ateste capacitatea de a desfasura activitate in cadrul unitatii.


Este important de retinut casalariatul nu are nicio obligatie de a efectua investigatiile medicale de specialitate indicate de medicul de medicina muncii numai in cadrul cabinetelor de specialitate agreate/contractate de angajator, neexistand o asemenea prevedere legala.


Este adevarat ca salariatul trebuie sa respecte planificarile (termenele) stabilite impreuna cu angajatorul pentru efectuarea investigatiilor medicale, insa nu i se poate ingradi dreptul de putea alege medicul/cabinetul de specialitate la care doreste sa efectueze aceste investigatii.[3]


In cazul in care salariatul nu da curs niciuneia dintre solicitarile medicului de medicina muncii/angajatorului, in sensul ca nici nu se prezinta la data stabilita pentru efectuarea examenului medical si nici nu depune un certificat medical emis de un medic de medicina muncii care sa ateste aptitudinea in munca, angajatorul poate declansa procedura de cercetare disciplinara impotriva acestuia, putand aplica chiar sanctiunea desfacerii disciplinare a contractului individual de munca. Este important de retinut ca cercetarea disciplinara si, in consecinta, sanctionarea disciplinara a salariatului, nu poate efectuata decat in conditiile si dupa procedura impusa de dispozitiile Codului muncii (art. 61, respectiv art. 247-252).


Se impune a se retine faptul ca refuzul salariatului de a efectua examinarea medicala periodica potrivit programarii sau nedepunerea certificatului medical in termenele stabilite nu poate conduce la suspendarea contractului individual de munca pana la remedierea situatiei, neexistand niciun temei legal care sa permita aceasta masura .


O asemenea situatie nu poate determina nici incetarea contractului individual de munca, deoarece certificatul medical prevazut de dispozitiile 28 dinCodul munciinu este un aviz, o autorizatie sau o atestare necesara pentru exercitarea profesiei, in sensul atribuit de art. 50lit. h)Codul muncii.


Potrivit dispozitiilor art. 50 lit. h) din Codul muncii ``contractul individual de munca se suspenda de drept de la data expirarii perioadei pentru care au fost emise avizele, autorizatiile ori atestarile necesare pentru exercitarea profesiei. Daca in termen de 6 luni salariatul nu si-a reinnoit avizele, autorizatiile ori atestatele necesare pentru exercitarea profesiei, contractul individual de munca inceteaza de drept.``


Din interpretarea acestor prevederi se poate constata ca situatia premisa consta in existenta unei perioade de valabilitate la care sa expire avizul, autorizatia sau atestarea necesara pentru exercitarea profesiei.


Andrei Gherasim AVOCATOr, certificatul medical nu se emite pe o anumita perioada de valabilitate, la expirarea careia sa fie necesara reinnoirea. Certificatul medical este obligatoriu nu numai ca o conditie prealabila incheierii contractului individual de munca, ci si pe parcursul derularii raporturilor de munca, in ipotezele prevazute de art. 28Codul muncii, ori periodic, in temeiul H.G. nr. 355/2007, cu scopul de se verifica starea de sanatate fizica si psihica a salariatului.


Asa cum am aratat mai sus, lipsa certificatul medical la angajare se sanctioneaza cu nulitatea expresa a contractului individual de munca, potrivit art. 27alin. (2) dinCodul muncii. Legiuitorul nu indica in mod expres care este sanctiunea ce intervine in cazul nerespectarii dispozitiilor art. 28dinCodul muncii, insa, realizand o interpretare sistematica, rezulta ca prin notiunile de aviz, autorizatie si atestare legiuitorul a vizat strict aptitudinea profesionala a salariatului.


In sprijinul acestei concluzii, urmeaza a fi avute in vedere si prevederile art. 56alin. (1) lit. g) dinCodul muncii, in cadrul carora legiuitorul opereaza cu notiunile de aviz, autorizatie, atestare, aratand urmatoarele: ``contractul individual de munca inceteaza de drept de la data retragerii de catre autoritatile sau organismele competente a avizelor, autorizatiilor ori atestarilor necesare pentru exercitarea profesiei.``


Asa cum s-a apreciat si in jurisprudenta[4], cele doua texte legale, art. 50lit. h) si art. 56alin. (1) lit. g) dinCodul munciiprimesc aceeasi interpretare a notiunilor de aviz, autorizatie, atestare, fiind evident ca nu poate fi vorba, in cazul unui certificat medical, de ``retragere`` de catre autoritatea/organismul emitent.


De altfel, si prin Decizia nr. 545/2004, Curtea Constitutionala a Romaniei a analizat notiunile de aviz, autorizatie si atestare din cuprinsul art. 56 alin. (1) lit. g) din Codul muncii, stabilind ca ``obtinerea acestor avize, autorizatii sau atestari este motivata de specificul fiecarei profesii sau meserii care presupune ocalificare corespunzatoare, precum si anumite aptitudinipe care cel ce doreste sa exercite acea meserie sau profesie trebuie sa le aiba, tocmai pentru indeplinirea sarcinilor de la locul de munca ales. Retragerea avizului, autorizatiei sau atestatului de catre autoritatea sau organismul competent se face numai in momentul in care nu mai sunt indeplinite conditiile din momentul acordarii acestora.``


Concluzionand, urmeaza a se retine ca lipsa certificatului medical la angajare conduce la nulitatea absoluta a contractului individual de munca (daca nu este confirmata ulterior), iar refuzul salariatului de a efectua examinarea periodica sau de a prezenta certificatul medical periodic da dreptul angajatorului la declansarea procedurii disciplinare, putand aplica masura desfacerii disciplinare a contractului individual de munca . In niciun caz acest refuz al salariatului nu poate conduce la suspendarea contractului individual de munca sau la incetarea acestuia, dispozitiile analizate mai sus fiind de stricta interpretare si aplicare.


Avocat Andrei-Gheorghe Gherasim, Colaborator ``MCP Cabinet Avocati``


MCP Cabinet Avocatiofera servicii de consultanta, asistenta si reprezentare juridica atat societatilor angajatoare si salariatilor, cat si organizatiilor patronale sau sindicale.MISIUNEA noastra permanenta este de a rezolva prompt proiectele si cazurile incredintate, prin consultanta, asistenta si reprezentare juridica specializata.[1] Marius-Catalin Predut, ``Codul muncii comentat``, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2016, pag. 72.
[2] Tribunalul Sibiu, Sentinta civila nr. 718 din data de 10.02.2016, www.mcp-avocati.ro, apud Marius-Catalin Predut, ``Codul muncii comentat``.
[3] Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale, Decizia civila nr. 22 din data de 09 ianuarie 2017.
[4] Ibidem.Citeşte mai multe despre:    examinare medicala periodica    certificat medical la angajare    fisa medicala la angajare    refuz efectuare examinare medicala    nulitatea contractului de munca    hg 355/2007    capacitatea de munca a salariatului    fisa de aptitudine a riscurilor    fisa de identificare a factorilor de risc    medicul de medicina muncii

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri