din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3004 de useri onlinePrima pagină » Articole juridice » Dreptul muncii. Contractul de Munca » Cele mai importante 7 modificari aduse de O.U.G. nr. 82/2017

Cele mai importante 7 modificari aduse de O.U.G. nr. 82/2017

  Publicat: 19 Nov 2017       8480 citiri       Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim        Secţiunea: Dreptul muncii. Contractul de Munca  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Prin O.U.G. nr. 82/2017 publicata in Monitorul Oficial cu numarul 902 din data de 16 noiembrie 2017 au fost adoptate o serie de modificari ale mai multor acte normative, principalele dintre acesta vizand urmatoarele:

In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Indicator rezultat din analiza raportului unor aspecte diferite din activitatea unei societati, cum ar fi coeficientul de randament, coeficientul de rotatie, de solvabilitate, rentabilitate, lichiditate etc.
Expresie numerica rezultata din compararea a doua niveluri ale aceluiasi indicator, proces, fenomen etc. aflat in situatii diferite (perioade sau locuri diferite).
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Rezultat financiar pozitiv al unei activitati economice,
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
Suma de bani provenita de la bugetul de stat,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
(stat federativ). Stat format din 2 sau mai multe state membre, caracterizat prin functionarea a 2 randuri de organe de conducere -
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Initierea reprezinta dobandirea unor cunostinte, priceperi si deprinderi minime necesare pentru desfasurarea unei activitati.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.

1. de la 1 iulie 2018 valoarea punctului de pensie va fi de 1.100 de lei, cu 10% mai mare decat valoarea puctului de pensie aflata in plata in prezent de 1.000 de lei, potrivit art. 12 alin. (1) din O.U.G. nr. 99/2016;


2. in perioada 1 iulie - 31 decembrie 2018 nivelul indemnizatiei sociale pentru pensionari va fi de 640 lei, in crestere cu 10% fata de nivelul indemnizatiei sociale pentru pensionari aflat in plata in cuantum de 540 de lei, in temeiul O.U.G. nr. 2/2017;


3. de la 1 ianuarie 2018 cota de contributie la fondul de pensii private va fi de 3,75%; prin art. III din O.U.G. nr. 82/2017 a fost abrogata in mod expres dispozitia art. 6 alin. (2) din O.U.G. nr. 9/2017 prin care se stabilise ca "incepand cu 1 ianuarie 2018 cota de contributie la fondurile de pensii administrate privat se majoreaza la 6%."


4. incepand cu drepturile aferente lunii ianuarie 2018:


a)cuantumul indemnizatiei lunare de concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap, prevazute de O.U.G. nr. 111/2010, este de 85% din media veniturilor nete realizate in ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nasterii copilului. Cuantumul minim al indemnizatiei lunare nu poate fi mai mic decat suma rezultata din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social de referinta (adica minim 1.250 de lei in prezent), iar cuantumul maxim al acesteia nu poate depasi valoarea de 8.500 de lei.


b)se mentine valoarea indicatorului social de referinta la cuantumul de 500 de lei, astfel cum a fost stabilit prin art. 33 indice 1 din Legea nr. 76/2002;


c)cuantumul indemnizatiei lunare de concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap, se majoreaza cu suma de 1.250 de lei pentru fiecare copil nascut dintr-o sarcina gemelara, de tripleti sau multipleti, incepand cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de nastere;


d)pe perioada suprapunerii a doua sau mai multor situaii de natura a genera dreptul la concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap, cuantumul indemnizatiei de concediu de 85% din media veniturilor nete realizate in ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nasterii copilului (minim 1.250 de lei) se va majora cu suma de 1.250 de lei pentru fiecare dintre copii, incepand cu cel de-al doilea;


5.a fost prorogat pentru data de 1 aprilie 2019 termenul de intrare in vigoare a Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, beneficiu de asistenta sociala acordat familiilor si persoanelor singure aflate in situatie de dificultate, in scopul prevenirii si combaterii saraciei si riscului de excluziune sociala. Cererile pentru stabilirea drepturilor de asistenta sociala se pot depune cu 60 de zile inainte de 1 februarie 2019, inclusiv in cazul beneficiarilor drepturilor de ajutor social stabilite in baza Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, si a celor de alocatie pentru sustinerea familiei in baza Legii nr. 277/2010, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;


6.incepand cu data de 1 ianuarie 2018, cota de contributie individuala la bugetul de stat este egala cu cota de contributie de asigurari sociale prevazuta la art. 138 lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.


Incepand cu data de 1 ianuarie 2018, potrivit Codului fiscal modificat prin O.U.G. nr. 79/2017, cotele de contributii de asigurari sociale vor fi urmatoarele:


a) 25% datorata de catre persoanele fizice care au calitatea de angajati sau pentru care exista obligatia platii contributiei de asigurari sociale, potrivit prezentei legi;


b) 4% datorata in cazul conditiilor deosebite de munca, astfel cum sunt prevazute in Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, de catre persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora;


c) 8% datorata in cazul conditiilor speciale de munca, astfel cum sunt prevazute in Legea nr. 263/2010, de catre persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora.


Potrivit dispozitiilor art. 138 lit. a) din Legea nr. 227/2015, aplicabile la momentul redactarii prezentului articol, cotele de contributii de asigurari sociale sunt urmatoarele:


a) 26,3% pentru conditii normale de munca, din care 10,5% pentru contributia individuala si 15,8% pentru contributia datorata de angajator;


b) 31,3% pentru conditii deosebite de munca, din care 10,5% pentru contributia individuala si 20,8% pentru contributia datorata de angajator;


c) 36,3% pentru conditii speciale de munca si pentru alte conditii de munca astfel cum sunt prevazute in Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, din care 10,5% pentru contributia individuala si 25,8% pentru contributia datorata de angajator .


Termenele de declarare si de plata a sumelor reprezentand contributiile individuale la bugetul de stat sunt cele prevazute de legislatia fiscala pentru declararea si plata contributiilor de asigurari sociale. Potrivit art. II alin. (3) din O.U.G. nr. 79/2017, care vor intra in vigoare de la 1 ianuarie 2108, contributiile sociale obligatorii datorate potrivit legii se calculeaza, se retin la data efectuarii platii, se platesc si se declara pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care au fost platite aceste sume.


7.in perioada 20 noiembrie - 20 decembrie 2017:


a) prin derogare de la prevederile art. 129 alin. (1) din Legea dialogului social nr. 62/2011, este obligatorie initierea negocierii colective in unitatile in care nu exista incheiat contract/acord colectiv de munca, pentru punerea in aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 79/2017, in special a celor privind trecerea contributiilor sociale de sanatate de la angajator la salariat, care vor intra in vigoare de la 1 ianuarie 2018;


b) prin derogare de la prevederile art. 129 alin. (3) si (5) din Legea nr. 62/2011, este obligatorie negocierea colectiva a actelor aditionale la contractele si acordurile colective de munca in vigoare pentru punerea in aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 79/2017;


c) in aplicarea prevederilor alin. (1)-(2) si prin derogare de la prevederile art. 135 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 62/2011, in unitatile in care nu exista sindicat reprezentativ afiliat la o federatie reprezentativa la sectorul de activitate, la negocierea contractelor/acordurilor colective de munca sau a actelor aditionale, dupa caz, pot participa reprezentanti ai federatiei sindicale, in baza mandatului sindicatului, impreuna cu reprezentantii salariatilor.


d) in aplicarea prevederilor alin. (1)-(2) si prin derogare de la prevederile art. 135 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 62/2011, in unitatile in care nu exista sindicat la negocierea contractelor/acordurilor colective de munca sau a actelor aditionale, dupa caz, pot participa reprezentantii salariatilor impreuna cu un reprezentant al unei federatii reprezentative la sectorul de activitate sau a unei confederatii sindicale reprezentative la nivel national, la invitatia reprezentantilor salariatilor.


Pentru mai multe lamuriri si informatii practice cu privire la procedura de initiere a negocierilor colective in unitatile in care nu exista incheiat contract/acord colectiv de munca, va recomandam sa lecturati "Incheierea Acordului colectiv pentru trecerea CAS de la angajator la salariati. Consideratii practice".


Avocat Andrei-Gheorghe Gherasim, Colaborator "MCP Cabinet Avocati"


Citeşte mai multe despre:    modificari OUG 82/2017    punt pensie 2018    indemnizatie de concediu crestere copil 2018    indemnizatie concediu 2018    indemnizatie sociala pensionari 2018    contributie fond pensii 2018    ISR 2018    valoare indicator social de referinta 2018    venit minim de incluziune    declaratii CAS    CASS    trecere CAS la salariat    cote de contributii CAS    CAS legea pensiilor militare    negocieri colective trecere CAS la salariati    negocieri colective si acte aditionale pentru trecere cas la salariati

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri