din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1814 de useri onlinePrima pagină » Articole juridice » Drept Fiscal » Registrul de evidenta fiscala pentru persoanele fizice 2018

Registrul de evidenta fiscala pentru persoanele fizice 2018

  Publicat: 08 Jan 2018       17428 citiri       Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim        Secţiunea: Drept Fiscal  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
In vigoare din 05.01.2018
In Monitorul Oficial Partea I nr. 10 din 05.01.2018 a fost publicat Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 3254/2017 privind Registrul de evidenta fiscala pentru persoanele fizice, contribuabili potrivit titlului IV din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Puterile publice existente in stat.
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Denumire data monedei unice europene.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Denumire data monedei unice europene.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Persoana fizica sau juridica obligata prin lege sa plateasca impozit.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Persoana fizica sau juridica obligata prin lege sa plateasca impozit.
Conform art. 323 Cod Penal, fapta de a se asocia sau de a initia constituirea unei asocieri in scopul savarsirii uneia sau mai multor infractiuni,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
Denumire data monedei unice europene.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Persoana fizica sau juridica obligata prin lege sa plateasca impozit.
Conform art. 323 Cod Penal, fapta de a se asocia sau de a initia constituirea unei asocieri in scopul savarsirii uneia sau mai multor infractiuni,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Persoana fizica sau juridica obligata prin lege sa plateasca impozit.

1. Persoanele obligate sa completeze Registrul de evidenta fiscala


Potrivit acestui ordin, contribuabilii prevazuti la titlul IV ("Impozitul pe venit") din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul fiscal, pentru care venitul net anual se stabileste in sistem real, in baza datelor din contabilitate, au obligatia sa completeze Registrul de evidenta fiscala in conformitate cu prevederile prezentului ordin .


Registrul de evidenta fiscala se completeaza si de catre contribuabilii prevazuti la art. 60 pct. 1 lit. a) si d) din Codul fiscal, adica contribuabili persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, pentru veniturile realizate din activitati independente, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere, precum si venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, altele decat cele prevazute la art. 105, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere fara personalitate juridica;


Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente pentru care venitul net anual se stabileste pe baza normelor de venit au obligatia sa completeze in Registrul de evidenta fiscala numai partea referitoare la venituri.


Contribuabilii care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala pot completa in Registrul de evidenta fiscala numai partea referitoare la venituri sau isi pot indeplini obligatiile declarative direct pe baza documentelor emise de platitorul de venit. Contribuabilii care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala si au optat pentru stabilirea impozitului ca impozit final, potrivit prevederilor art. 73 din Codul fiscal, nu au obligatia de completare a Registrului de evidenta fiscala.


In cazul in care activitatea se desfasoara in cadrul unei asocieri, obligatiile referitoare la Registrul de evidenta fiscala ii revin asociatului desemnat care raspunde pentru indeplinirea obligatiilor asociatiei fata de autoritatile publice .


2. Scopul completarii Registrului de evidenta fiscala


Registrul de evidenta fiscala are ca scop inscrierea informatiilor care stau la baza determinarii venitului net anual/pierderii nete anuale cuprins/cuprinse in Declaratia privind venitul realizat din Romania.


In cazul asocierilor fara personalitate juridica si entitatilor supuse regimului transparentei fiscale, informatiile din Registrul de evidenta fiscala stau la baza determinarii venitului net anual/pierderii nete anuale cuprins/cuprinse in Declaratia anuala de venit pentru asocierile fara personalitate juridica si entitati supuse regimului transparentei fiscale.


Registrul de evidenta fiscala se completeaza anual cu totalul veniturilor si totalul cheltuielilor efectuate in scopul realizarii acestora, in anul curent, pentru intreaga perioada de activitate desfasurata in anul fiscal precedent, pana la data depunerii Declaratiei privind venitul realizat din Romania, dar nu mai tarziu de termenul de depunere stabilit de lege.


Registrul de evidenta fiscala se completeaza astfel incat sa permita identificarea si controlul operatiunilor efectuate pentru determinarea venitului net anual/pierderii nete anuale, care sa corespunda cu cel/cea cuprins/cuprinsa in Declaratia privind venitul realizat din Romania sau in Declaratia anuala de venit pentru asocierile fara personalitate juridica si entitati supuse regimului transparentei fiscale, dupa caz, si in orice alta declaratie rectificativa depusa ulterior.


3. Reguli de completare a Registrului de evidenta fiscala


Registrul de evidenta fiscala se tine, dupa caz, pe fiecare sursa de venit din cadrul fiecarei categorii de venit, astfel incat venitul brut si cheltuielile deductibile determinate anual sa corespunda cu cele inscrise in Declaratia privind venitul realizat din Romania sau in Declaratia anuala de venit pentru asocierile fara personalitate juridica si entitati supuse regimului transparentei fiscale, dupa caz.


Daca contribuabilul are mai multe surse de venit, evidenta se tine pe fiecare sursa de venit in cadrul aceluiasi registru de evidenta fiscala.


Detalierea elementelor de calcul pentru stabilirea venitului net anual/pierderii nete anuale evidentiate in Registrul de evidenta fiscala se efectueaza in functie de necesitatile proprii ale acestuia si de specificul activitatii.


Inregistrarea venitului brut anual in Registrul de evidenta fiscala se efectueaza in functie de natura activitatii, pe fiecare sursa din cadrul fiecarei categorii de venit.


Potrivit Ordinului MFP nr. 3254/2017 constituie venit brut anual totalul veniturilor in bani si in natura realizate in cadrul unui an fiscal, altele decat cele prevazute la art. 62 ("venituri neimpozabile") si, respectiv, la art. 68 alin. (3) din Codul fiscal, adica veniturile excluse de la calculul veniturilor brute.


Evaluarea veniturilor in natura se efectueaza la pretul pietei sau la pretul stabilit prin expertiza, in functie de locul si la data primirii acestora.


TVA colectata potrivit regulilor prevazute in titlul VII "Taxa pe valoarea adaugata" din Codul fiscal nu reprezinta venit si nu se inregistreaza in Registrul de evidenta fiscala.


Cheltuielile deductibile anual se evidentiaza in Registrul de evidenta fiscala, dupa caz, in functie de natura acestora, pe fiecare sursa din fiecare categorie de venit, astfel incat sa corespunda cu cele inscrise in Declaratia privind venitul realizat din Romania sau in Declaratia anuala de venit pentru asocierile fara personalitate juridica si entitati supuse regimului transparentei fiscale, dupa caz.


Constituie cheltuieli deductibile cele efectuate in scopul desfasurarii activitatii si care indeplinesc conditiile generale prevazute la art. 68 alin. (4) din Codul fiscal, respectiv:


"a) sa fie efectuate in cadrul activitatilor independente, justificate prin documente;


b) sa fie cuprinse in cheltuielile exercitiului financiar al anului in cursul caruia au fost platite;


c) sa reprezinte cheltuieli cu salariile si cele asimilate salariilor astfel cum sunt definite potrivit cap. III - Venituri din salarii si asimilate salariilor, cu exceptiile prevazute de prezentul capitol;


d) sa respecte regulile privind amortizarea, prevazute in titlul II, dupa caz;


e) sa respecte regulile privind deducerea cheltuielilor reprezentand investitii in mijloace fixe pentru cabinetele medicale, in conformitate cu prevederile art. 28 alin. (20);


f) sa reprezinte cheltuieli cu prime de asigurare efectuate pentru:


1. active corporale sau necorporale din patrimoniul afacerii;


2. activele ce servesc ca garantie bancara pentru creditele utilizate in desfasurarea activitatii pentru care este autorizat contribuabilul;


3.bunurile utilizate in cadrul unor contracte de inchiriere sau de leasing, potrivit clauzelor contractuale;


4. asigurarea de risc profesional;


g) sa fie efectuate pentru salariati pe perioada delegarii/detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, reprezentand indemnizatiile platite acestora, precum si cheltuielile de transport si cazare;


h) sa fie efectuate pe perioada deplasarii contribuabilului care isi desfasoara activitatea individual si/sau intr-o forma de asociere, in tara si in strainatate, in scopul desfasurarii activitatii, reprezentand cheltuieli de cazare si transport, altele decat cele prevazute la alin. (7) lit. k);


i) sa reprezinte contributii de asigurari sociale platite la sistemele proprii de asigurari sociale si/sau contributii profesionale obligatorii platite, potrivit legii, organizatiilor profesionale din care fac parte contribuabilii;


j) sa fie efectuate in scopul desfasurarii activitatii si reglementate prin acte normative in vigoare;


k) In cazul activelor neamortizabile prevazute la art. 28 alin. (4), cheltuielile sunt deductibile la momentul instrainarii si reprezinta pretul de cumparare sau valoarea stabilita prin expertiza tehnica la data dobandirii, dupa caz."


Constituie cheltuieli deductibile limitat cheltuielile efectuate in conditiile prevazute la art. 68 alin. (5) din Codul fiscal, respectiv:


"a) cheltuielile de sponsorizare, mecenat, precum si pentru acordarea de burse private, efectuate conform legii, in limita unei cote de 5% din baza de calcul determinata conform alin. (6);


b) cheltuielile de protocol, in limita unei cote de 2% din baza de calcul determinata conform alin. (6);


c) cheltuielile sociale, in limita sumei obtinute prin aplicarea unei cote de pana la 5% asupra valorii anuale a cheltuielilor efectuate cu salariile personalului, pentru destinatiile prevazute la art. 25 alin. (3) lit. b) din titlul II, dupa caz;


d) scazamintele, perisabilitatile, pierderile rezultate din manipulare/depozitare, potrivit legislatiei in materie, inclusiv cheltuielile cu bunuri cu termen depasit de valabilitate potrivit legii;


e) cheltuielile reprezentand tichetele de masa acordate de angajatori, potrivit legii;


f) cheltuielile reprezentand voucherele de vacanta acordate de angajatori, potrivit legii;


g) contributiile la fonduri de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificarile si completarile ulterioare, si cele reprezentand contributii la schemele de pensii facultative, calificate astfel in conformitate cu legislatia privind pensiile facultative de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, efectuate catre entitati autorizate, stabilite in state membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, platite in scopul personal al contribuabilului, indiferent daca activitatea se desfasoara individual sau intr-o forma de asociere, in limita echivalentului in lei a 400 euro anual pentru fiecare persoana;


h) primele de asigurare voluntara de sanatate, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, platite in scopul personal al contribuabilului, indiferent daca activitatea se desfasoara individual sau intr-o forma de asociere, in limita echivalentului in lei a 400 euro anual pentru fiecare persoana;


i) cheltuielile efectuate pentru activitatea independenta, cat si in scopul personal al contribuabilului sau asociatilor sunt deductibile numai pentru partea de cheltuiala care este aferenta activitatii independente;


j) cheltuielile de functionare, intretinere si reparatii, aferente autoturismelor folosite de contribuabil sau membru asociat sunt deductibile limitat potrivit alin. (7) lit. k) la cel mult un singur autoturism aferent fiecarei persoane;


k) cheltuielile reprezentand contributii sociale obligatorii datorate in calitate de angajatori, potrivit titlului V;


l) cheltuielile reprezentand contributia de asigurari sociale datorata de contribuabil potrivit prevederilor titlului V - Contributii sociale obligatorii, indiferent daca activitatea se desfasoara individual si/sau intr-o forma de asociere . Deducerea cheltuielilor respective se efectueaza de organul fiscal competent la recalcularea venitului net anual/pierderii nete anuale, potrivit prevederilor art. 75;


m) cheltuieli pentru asigurarea securitatii si sanatatii in munca, potrivit legii;


n) dobanzi aferente imprumuturilor de la persoane fizice si juridice, altele decat institutiile care desfasoara activitatea de creditare cu titlu profesional, utilizate in desfasurarea activitatii, pe baza contractului incheiat intre parti, in limita nivelului dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, pentru imprumuturile in lei, in vigoare la data restituirii imprumutului si, respectiv, nivelul ratei dobanzii pentru imprumuturile in valuta, prevazuta la art. 27 alin. (7) lit. b);


o) cheltuielile efectuate de utilizator, reprezentand chiria - rata de leasing - in cazul contractelor de leasing operational, respectiv cheltuielile cu amortizarea si dobanzile pentru contractele de leasing financiar, stabilite in conformitate cu prevederile privind operatiunile de leasing si societatile de leasing;


p) cotizatii platite la asociatiile profesionale in limita a 4.000 euro anual;


q) cheltuielile reprezentand contributiile profesionale obligatorii datorate, potrivit legii, organizatiilor profesionale din care fac parte contribuabilii, in limita a 5% din venitul brut realizat.


Nu se inregistreaza in Registrul de evidenta fiscala si nu sunt cheltuieli deductibile:


a) cheltuielile care depasesc limitele prevazute la art. 68 alin. (5) din Codul fiscal;


b) cheltuielile efectuate in conditiile prevazute la art. 68 alin. (7) din Codul fiscal.


Nu se inregistreaza in Registrul de evidenta fiscala cheltuielile reprezentand contributii sociale obligatorii, potrivit legii, datorate de catre contribuabil in limitele stabilite potrivit prevederilor titlului V "Contributii sociale obligatorii", indiferent daca activitatea se desfasoara individual si/sau intr-o forma de asociere . Deducerea acestor cheltuieli se efectueaza la recalcularea venitului net anual/pierderii nete anuale, potrivit prevederilor art. 75 din Codul fiscal, de organul fiscal competent.


TVA dedusa potrivit regulilor prevazute in titlul VII "Taxa pe valoarea adaugata" din Codul fiscal, nu reprezinta cheltuiala si nu se inregistreaza in Registrul de evidenta fiscala.


4. Modificarea Registrului de evidenta fiscala


Registrul de evidenta fiscala se modifica ori de cate ori se constata diferente cu privire la veniturile si/sau cheltuielile inregistrate initial, pana la data depunerii declaratiei rectificative.


Contribuabilii pot tine Registrul de evidenta fiscala in forma scrisa sau electronica, cu respectarea modelului si continutului prevazute in anexa nr. 1 la ordin, dupa cum urmeaza:


ANEXA Nr. 1


Modelul si continutul Registrului de evidenta fiscala


Anul . . . . . . . . . .


Rectificare .............


Sursa de venit/categorie de venit .......................


Nr. crt. Elemente de calcul pentru stabilirea venitului net anual/pierderii nete anuale Valoare - lei -


Registrul de evitenta fiscala se intocmeste intr-un singur exemplar de catre contribuabili, fara a se lasa randuri libere, completandu-se cate o fila din modelul prevazut in anexa nr. 1, dupa caz, pentru fiecare sursa din cadrul fiecarei categorii de venit.


Modelul, continutul, caracteristicile de tiparire, utilizare si pastrare ale Registrului de evidenta fiscala sunt prezentate in anexele nr. 1 si 2 care fac parte integranta din ordinul nr. 3254/2017.


Registrul de evidenta fiscala se pastreaza la domiciliul fiscal al contribuabilului/sediul asocierii, fie in forma scrisa, fie in format electronic.


ANEXA Nr. 2


Caracteristicile de tiparire, utilizare si pastrare ale Registrului de evidenta fiscala


1.Denumire: Registru de evidenta fiscala


2.Format: A4/t1.


3.Caracteristici de tiparire: carnete de 100 file, numerotate automat


4.Se utilizeaza de catre contribuabili pentru inscrierea informatiilor care au stat la baza determinarii venitului net anual/pierderii nete anuale.


5.Se intocmeste intr-un exemplar.


6.Circula la contribuabil pentru justificarea calculului venitului net anual/pierderii nete anuale.


7.Se arhiveaza la domiciliul fiscal al contribuabilului/sediul asocierii.Avocat Gherasim Andrei-Gheorghe, Colaborator "MCP Cabinet Avocati"


Citeşte mai multe despre:    Registrul de evidenta fiscala pentru personae fizice 2018    registru cheltuieli si venituri 2018    registru de evidenta venituri    registru evident cheltuieli    cheltuieli deductibile 2018    cheltuieli deductibile limitat 2018    cheltuieli nedeductibile 2018    Ordinul 3254/2017    Ordinul Ministerului Finantelor Publice privind registrul de evidenta fiscal    completarea registrului de evidenta fiscala pentru persoane fizice    obligativitatea registrului de evidenta fiscala 2018    stampilarea registrului de evidenta fiscala 2018

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri