din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2319 de useri onlinePrima pagină » Articole juridice » GDPR - Protectia Datelor cu Caracter Personal » Legea 129/2018: Cum poate fi inspectat sediul societatii de inspectorii Autoritatii de supraveghere si ce documente pot solicita?

Legea 129/2018: Cum poate fi inspectat sediul societatii de inspectorii Autoritatii de supraveghere si ce documente pot solicita?

  Publicat: 27 Jun 2018       5036 citiri       Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim        Secţiunea: GDPR - Protectia Datelor cu Caracter Personal  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (�persoana vizata�);
La data de 19 iunie a fost publicata in Monitorul Oficial Legea nr. 129 din 15 iunie 2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 102/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, precum si pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date .

REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Forma a vinovatiei , reglementata in cap. I , t. II, art. 19, C. pen., partea generala.Legea arata ca fapta este savarsita cu intentie cand infractorul:
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Orice actiune a autoritatii vamale pentru asigurarea respectarii reglementarilor vamale si,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Orice actiune a autoritatii vamale pentru asigurarea respectarii reglementarilor vamale si,
Legea 10 din 2001. Suprafata de teren afectata utilizarii constructiei retrocedabile, in limita imprejmuirilor existente;
REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Zile in care se cuprinde intreg intervalul de timp dintre momentul inceperii si implinirii termenului, inclusiv prima si ultima zi a termenului.
REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

Principalele modificari vizeaza punerea la dispozitia Autoritatii nationale de supraveghere de resurse umane, tehnice si financiare, sediu si infrastructura, cadrul legal, pentru indeplinirea, in bune conditii, a atributiilor ce rezulta mai ales incepand cu data aplicarii Regulamentului 2016/679, respectiv din 25 mai 2018.


In concret, conform modificarilor aduse de art. 15 din Legea 129/2018, structura organizatorica a ANSPDCP a suferit modificari importante, in sensul ca schema de personal extinsa a fost aprobata si va cuprinde un numar maxim de 85 de posturi. Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal poate proceda inclusiv la inchirierea sau la achizitionarea unui sediu de pe piata libera imobiliara, in limita fondurilor aprobate cu aceasta destinatie.


Aceste modificari vor avea un impact puternic deoarece personalul ANSPDCP era catalogat pana acum ca insuficient in raport cu numarul foarte mare de plangeri/sesizari/puncte de vedere pe care le inregistreaza, mai ales dupa intrarea in vigoare a Regulamentului (UE) 2016/679. Masurile se impuneau cu atat mai mult cat exista un singur centru operational al ANSPDCP in Bucuresti, fara centre teritoriale, motiv pentru care controalele inspectorilor, inclusiv cele inopinate, se puteau materializa cu greu in lipsa suplimentarii cu cateva zeci de posturi noi.


MCP Avocati Data protection - Consultanta si servicii juridice GDPR.

Conform modificarilor aduse prin Legea 129/2018, la art. 14^1 alin. (2) gasim baza legala in temeiul careia personalul ANSPDCP are dreptul sa efectueze investigatii chiar si neanuntate, sa ceara si sa obtina de la operator, persoana imputernicita de catre operator sau reprezentatul acestora, dupa caz, orice informatii si documente.


Mai mult, personalul Autoritatii are dreptul sa intre in orice incinte si sa verifice orice sisteme, echipamente, mijloace de stocare s.a. ale operatorilor, persoanelor imputernicite de catre operatori sau reprezentatii acestora.


Investigatiile demarate de catre personalul ANSPDCP, atat cele anuntate cat si cele neanuntate, pot avea loc doar in intervalul orar 8:00-18:00, chiar daca operatorii, persoanele imputernicite sau reprezentantii acestora (daca este cazul) lucreaza in ture. Pentru ca investigatile sa continue si dupa orele 18:00 este necesar acordul scris al persoanei la care se efectueaza sau a reprezentantului acesteia.


Sanctiunile contraventionale pe care le poate aplica Autoritatea nationala de supraveghere sunt mustrarea si amenda, conform art. 58 alin. (2) lit. b) si i) din Regulamentul general privind protectia datelor. Neconformitatile detectate sunt constatate prin procese-verbale intocmite de personalul ANSPDCP.


Este de retinut si faptul ca, in conformitate cu dispozitiile art 14^2 alin. (2), in cazul in care exista posibilitatea ca operatiunile de prelucrare pe care un operator sau o persoana imputernicita intentioneaza sa le realizeze, sa se incalce legislatia aplicabila, Autoritatea nationala de supraveghere emite o avertizare. Aceasta avertizare are in vedere operatiunile de prelucrare pe care operatorii inca nu le-au desfasurat ci sunt la stadiul de intentie.


Un alt aspect de interes este cel referitor la deciziile pe care le poate lua Presedintele Autoritatii nationale de supraveghere . Legea prevede ca in situatia in care cuantumul amenzii aplicate depaseste echivalentul in lei al sumei de 300.000 euro, aplicarea efectiva a amenzii se va face prin decizie a presedintelui Autoritatii nationale de supraveghere . Decizia presedintelui se va intemeia insa tot pe procesul-verbal de constatare si raportul personalului de control care a fost efectiv pe teren .


Termenul de contestare al procesului-verbal de constatare/sanctionare sau al deciziei de aplicare a masurilor corective este de 15 zile de la inmanare/comunicare la sectia de contencios-administrativ a tribunalului competent.


MCP Avocati Data protection - Consultanta si servicii juridice GDPR.

Prin introducerea contestatiei se suspenda numai plata amenzii. Termenul de plata a amenzii este tot de 15 zile de la inmanarea/comunicarea procesului-verbal sau deciziei. Daca nu se introduce contestatie in termen de 15 zile, procesul-verbal de constatare/sanctionare sau decizia devin titluri executorii dupa trecerea termenului fara sa fie necesara investirea cu formula executorie.


Reamintim aspectul ca persoanele vizate pot opta sa transmita plangere direct la ANSPDCP sau se pot adresa direct instantei competente in cazul in care considera ca anumite drepturi le-au fost incalcate. Acest aspect este important din perspectiva faptului ca ANSPDCP are dreptul, daca a fost introdusa o cerere in justitie cu acelasi obiect si avand aceleasi parti, sa dispuna suspendarea si/sau clasarea plangerii, dupa caz (art. 14^11 alin. 2).


Legea da posibilitatea Autoritatii nationale de supraveghere sa informeze persoanele vizate asupra admisibilitatii plangerilor pe care le-au transmis/depus in maxim 45 de zile . Dupa admiterea plangerilor persoanelor vizate, Autoritatea va informa la intervale de maxim 3 luni persoanele vizate cu privire la stadiul investigatiilor pana la finalizarea acestora.


MCP Avocati Data protection - Consultanta si servicii juridice GDPR.

Mentionam faptul ca atat procedura de efectuare a investigatiilor de catre personalul de control al ANSPDCP, cat si procedura de solutionare a plangerilorvor fi reglementate prin decizii ale presedintelui Autoritatii nationale de supraveghere, decizii care vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Acest lucru inseamna ca in perioada urmatoare ne putem astepta la publicarea unei serii de decizii emise de presedintele ANSPDCP.


Avocat Gherasim Andrei-Gheorghe, Colaborator "MCP Cabinet Avocati"


Citeşte mai multe despre:    Legea 129/2018    Legea nr. 129 din 15 iunie 2018 privind functionarea ANSPDCP    organizarea ANSPDCP    amenzi aplicate de presedintele ANSPDCP    controale inopinate autoritatea de supraveghere    amenzi de sute de mii de euro    suplimentare schema de personal autoritatea de supraveghere    GDPR 2018

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri