din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2341 de useri onlinePrima pagină » Articole juridice » Dreptul muncii. Contractul de Munca » Recunoasterea si aplicarea sporului pentru conditii de munca in domeniul sanatatii si asistentei sociale. Dispozitii legale incidente si paralizante

Recunoasterea si aplicarea sporului pentru conditii de munca in domeniul sanatatii si asistentei sociale. Dispozitii legale incidente si paralizante

  Publicat: 01 Mar 2021       4084 citiri       Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati        Secţiunea: Dreptul muncii. Contractul de Munca  


Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
In domeniul sanatatii si asistentei sociale legiuitorul a prevazut prin Legea 153/2017 si H.G. nr. 153/2018 o procedura distincta privind stabilirea sporului pentru conditii de munca incepand cu 01 martie 2018, o procedura anevoioasa care nu a putut fi obiectiv finalizata in toate cazurile pana in luna decembrie 2018. Astfel, la nivelul mai multor institutii, pana in luna decembrie 2018, nu a fost pus in plata sporul pentru conditii de munca .


Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act adoptat de organele de stat,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.


In acest context, in practica au aparut dificultati privind aplicarea si interpretarea dispozitiilor art. 34 alin. 2 din O.U.G. nr. 114/2018 care au prevazut ca incepand cu 01 ianuarie 2019 sporurile se vor mentine ``cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2018``.


Cu alte cuvinte, daca procedura privind stabilirea sporului pentru conditii de munca (intocmirea buletinelor de expertizare, purtarea negocierilor, aprobarea de catre ordonatorul de credite a cuantumului concret pentru fiecare categorie de personal) a fost finalizata in anul 2019, in mod eronat, institutiile ``blocau`` punerea in plata a sporului pentru conditii de munca astfel stabilit, invocand dispozitiile art. 34 alin. 2 din O.U.G. nr. 114/2018 care prevad ca sporurile se mentin cel mult la nivelul acordat pentru luna decembrie 2018.


O astfel de interpretare este vadit eronata intrucat dispozitiile art. 34 alin. 2 din O.U.G. nr. 114/2018 nu au nicio implicatie asupra cuantumul sporului de munca ce trebuia stabilit si acordat incepand cu luna martie 2018 (potrivit Legii nr. 153/2017), ci vizeaza si ``blocheaza`` exclusiv cresterea cuantumului sporurilor care ar fi avut loc incepand cu luna ianuarie 2019, corelativ cresterii salariilor de baza de la data de 01 ianuarie 2019.


Pentru edificarea acestor aspecte, trebuie analizate si coroborate dispozitiile Legii nr. 157/2017 si ale O.U.G. nr. 114/2018, in sensul de a se avea in vedere faptul ca:


1. Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, intrata in vigoare la data de 1 iulie 2017, a stabilit o procedura speciala pentru determinarea sporului pentru conditii de munca


La art. 23 al Legii nr. 153/2017 s-a stabilit ca ``locurile de munca si categoriile de personal, precum si marimea concreta a sporului pentru conditii de munca prevazut in anexele nr. I-VIII si conditiile de acordare a acestuia se stabilesc, in cel mult 60 de zile de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, prin regulament-cadru elaborat de catre fiecare dintre ministerele coordonatoare ale celor 6 domenii de activitate bugetara``, iar la art. 14 alin. (2) al Capitolului din Anexa II a Legii nr. 153/2017 s-a stabilit ca ``locurile de munca, categoriile de personal, marimea concreta a sporului, precum si conditiile de acordare a acestuia se stabilesc de catre ordonatorul de credite, cu consultarea sindicatelor sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor, in limita prevederilor din regulamentul elaborat potrivit prezentei legi, avand la baza buletinele de determinare sau, dupa caz, expertizare, emise de catre autoritatile abilitate in acest sens``.


Pentru punerea in aplicare a art. 23 din Legea nr. 153/2017, la data de 29 martie 2018, a fost adoptata H.G. nr. 153/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal, a marimii concrete a sporului pentru conditii de munca pentru familia ocupationala de functii bugetare "Sanatate si asistenta sociala" - anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017, fiind stabilita la art. 5 procedura concreta pentru determinarea sporului (intocmirea buletinelor de expertizare, purtarea negocierilor, aprobarea de catre ordonatorul de credite a cuantumului concret pentru fiecare categorie de personal). Au existat in practica situatii in care parcurgerea acestor etape nu s-a finalizat pana in luna decembrie 2018, nefiind pus in plata sporul pentru conditii de munca .


Este important a se avea in vedere ca niciunul din actele normative sus-mentionate nu au prevazut un termen limita pana la care trebuie stabilit cuantumul sporului pentru conditii de munca, ci au prevazut doar ca acestea se vor stabili potrivit unei proceduri speciale incepand cu data de 01 martie 2018.


2. Dispozitiile Legii nr. 153/2017 referitoare la punerea in plata a sporului pentru conditii de munca cuvenit personalului prevazut in Anexa II a Legii s-au aplicat etapizat


In ceea ce priveste aplicarea Legii nr. 153/2017 la alin. 1 al art. 38 s-a prevazut ca ``prevederile prezentei legi se aplica etapizat, incepand cu data de 1 iulie 2017``.


Asadar, unul din principiile de baza stabilite prin Legea nr. 153/2017 este acela ca majorarile salariale prevazute pentru personalul din sectorul bugetar platit din bugetul general consolidat al statului nu se va realiza integral, la intrarea in vigoare a legii, ci etapizat, fiind stabilite anumite termene pentru majorarile salariale.


In acest sens, intr-o prima etapa, la art. 38 alin. 3 lit. a) s-a stabilit ca ``incepand cu data de 1 ianuarie 2018 se acorda urmatoarele cresteri salariale: a) cuantumul brut al salariilor de baza, soldelor de functie/salariilor de functie, indemnizatiilor de incadrare, precum si cuantumul brut al sporurilor, indemnizatiilor, compensatiilor, primelor, premiilor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul lunar brut, indemnizatia bruta de incadrare, solda lunara/salariul lunar de care beneficiaza personalul platit din fonduri publice se majoreaza cu 25% fata de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017, fara a depasi limita prevazuta la art. 25, in masura in care personalul respectiv isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii``.


Prin exceptie, in ceea ce priveste familia ocupationala de functii bugetare "Sanatate si asistenta sociala" la alin. 3 lit. c) a art. 38 din Legea 153/2017 s-a stabilit ca ``prin exceptie de la lit. a), incepand cu data de 1 martie 2018, pentru personalul prevazut in anexa nr. II, cuantumul sporurilor pentru conditii de munca se determina conform Regulamentului-cadru de acordare a sporurilor, elaborat de Ministerul Sanatatii si aprobat prin hotarare a Guvernului pana la data de 1 martie 2018, fara a depasi limita prevazuta la art. 25``.


Analizand si interpretand dispozitiile legale sus-mentionate se poate constata cu usurinta ca, prin exceptie, cuantumul sporurilor pentru conditii de munca nu s-a majorat efectiv cu un procent de 25% (conform lit. a.), ci s-a prevazut ca acesta se va determina si, implicit, acorda incepand cu data de 01 martie 2018 dupa o procedura speciala.


In a doua etapa, s-a stabilit la art. 38 alin. (4) din Legea 153/2018 ca ``in perioada 2019-2022 se va acorda anual o crestere a salariilor de baza, soldelor de functie/salariilor de functie, indemnizatiilor de incadrare, fiecare crestere reprezentand 1/4 din diferenta dintre salariul de baza, solda de functie/salariul de functie, indemnizatia de incadrare prevazute de lege pentru anul 2022 si cel/cea din luna decembrie 2018. Cresterea respectiva si data de aplicare se stabilesc prin legea anuala a bugetului de stat``.


Din interpretarea sistematica a dispozitiilor legale sus-mentionate se poate observa ca prin Legea nr. 153/2017 legiuitorul a urmarit ca personalul bugetar sa beneficieze, intr-o prima etapa, incepand cu 01 ianuarie 2018, de o crestere salariala efectiva cu un procent de 25% (inclusiv a sporurilor).


Prin exceptie, pentru personalul din familia ocupationala de functii bugetare "Sanatate si asistenta sociala", determinarea sporului pentru conditii de munca si implicit majorarea acestuia in prima etapa se realizeaza incepand cu data de 01 martie 2018 in baza Regulamentului stabilit prin H.G. nr. 153/2018.


In a doua etapa, in perioada 2019 - 2022, trebuia sa se acorde o crestere anuala a salariilor de baza, soldelor de functie/salariilor de functie, indemnizatiilor de incadrare.


In ceea ce priveste sporurile, avand in vedere ca salariile de baza s-ar fi majorat anual in perioada 2019-2022, automat ar fi operat, tot anual, si o majorare a sporului pentru conditii de munca avand in vedere ca acesta se calculeaza ca procent din salariul de baza


3. Dispozitiile art. 34 alin. 2 din O.U.G. nr. 114/2018 nu limiteaza si nu ``blocheaza`` aplicarea dispozitiilor art. 38 alin. 3 lit. c din Legea nr. 153/2017 privind stabilirea la nivelul anului 2018 a sporului pentru conditii de munca, ci impiedica doar majorarea acestora corelativ cresterii salariilor de baza incepand cu data de 01 ianuarie 2019


In ceea ce priveste salariile de baza la art. 34 alin. 1 din O.U.G. nr. 114/2018 s-a stabilit ca ``prin derogare de la prevederile art. 38 alin. (4) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu 1 ianuarie 2019, salariile de baza, soldele de functie/salariile de functie, indemnizatiile de incadrare se majoreaza cu 1/4 din diferenta dintre salariul de baza, solda de functie/salariul de functie, indemnizatia de incadrare prevazute de lege pentru anul 2022 si cel/cea din luna decembrie 2018``.


In ceea ce priveste cuantumul sporurilor, la art. 34 alin. 2 din O.U.G. nr. 114/2018 s-a stabilit ca ``incepand cu luna ianuarie 2019, cuantumul sporurilor, indemnizatiilor, compensatiilor, primelor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, solda lunara de care beneficiaza personalul platit din fonduri publice se mentine cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2018, in masura in care personalul ocupa aceeasi functie si isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii``.


Prin urmare:


- alin. 1 al art. 34 din O.U.G. nr. 114/2018 a prevazut a doua crestere a salariilor de baza incepand cu 01 ianuarie 2019, in acord cu dispozitiile art. 38 alin. (4) din Legea nr. 153/2017;


- alin. 2 al art. 34 din O.U.G. nr. 114/2018 a blocat doar majorarea sporurilor incepand cu data de 01 ianuarie 2019 corelativ cresterii salariului de baza incepand cu aceeasi data conform alin. 1, in sensul ca acestea urmeaza a fi mentine cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2018 (adica la nivelul primei cresteri - respectiv la nivelul stabilit conform art. 38 alin. 3 lit. c) din Legea 153/2017).


Este important a se avea in vedere faptul ca ratiunea pentru care s-a dispus plafonarea sporurilor la nivelul lunii decembrie 2018 este aceea ca odata majorate salariile de baza conform alin. 1, automat, ar fi operat si o majorare a cuantumului sporurilor intrucat acestea sunt determinate potrivit legii prin aplicarea unei cote procentuale din salariul de baza/incadrare (spre exemplu un procent de 25% din salariul de baza).


Interpretand sistematic si grammatical dispozitiile legale sus-mentionate, se observa faptul ca prin dispozitiile alin. 2 ale art. 34 din O.U.G. nr. 114/2018 legiuitorul a impiedicat majorarea sporurilor care ar fi fost automat atrasa de cresterea salariilor de baza incepand cu data de 01 ianuarie 2019 (conform alin. 1 al art. 34 din O.U.G. nr. 114/2018), fiind mentinute ``cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2018``.


Dispozitiile alin. 2 ale art. 34 din O.U.G. nr. 114/2018 nu au nicio implicatie asupra cuantumul sporului de munca ce trebuia stabilit si acordat incepand cu luna martie 2018 (potrivit primei cresteri), ci vizeaza si ``blocheaza`` exclusiv cresterea care ar fi avut loc incepand cu luna ianuarie 2019.


Asadar, salariatii trebuie sa beneficieze de sporul pentru conditii de munca, chiar daca acesta a fost stabilit de catre ordonatorul de credite ulterior lunii decembrie 2018, urmand ca stabilirea concreta a cuantumului sa se determine prin raportare la salariul de baza de care beneficia salariatul in luna decembrie 2018, astfel incat sa fie respectate restrictiile bugetare prevazute la art. 34 alin. 2 din O.U.G. nr. 114/2018.


Citeşte mai multe despre:    salarizare bugetari    sporuri bugetari    sporuri sistemul medical    Legea 153/2027    OUG 114/2018

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri