din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2130 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Tichetele de masa reprezinta un drept al salariatilor in temeiul legii, nu o vocatie

Tichetele de masa reprezinta un drept al salariatilor in temeiul legii, nu o vocatie

  Publicat: 13 Jan 2019       1102 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Legea 10 din 2001. Intervalul de timp in care s-a facut preluarea abuziva, cuprins intre 6 martie 1945 si 22 decembrie 1989, in cazul Legii nr. 10 din 2001 si al O.U.G. nr.94/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 501/2002, respectiv cuprins intre 6 septembrie 1940 si 22 decembrie 1989, in cazul O.U.G. nr. 83/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 66/2004;
Prin sentinta civila nr. 1752/2016, Tribunalul A_ a admis exceptia prescriptiei partiale a dreptului material la actiune invocata de parata, corespondent perioadei 01.05.x13 si a respins cererea reclamantului, ca fiind prescrisa, pentru aceasta perioada .

Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Suma de bani provenita de la bugetul de stat,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Contract prin care partile termina un proces inceput ori preintampina un proces ce poate sa se nasca, facandu-si concesii reciproce.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Reprezinta suma activelor care pot fi utilizate pe teritoriul unei tari pentru cumpararea de bunuri si servicii si pentru achitarea datoriilor,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Demnitarii, functionarii publici, personalul contractual si alte categorii de personal stabilite in conditiile legii de la nivelul autoritatilor si institutiilor administratiei publice centrale si locale.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Reprezinta suma activelor care pot fi utilizate pe teritoriul unei tari pentru cumpararea de bunuri si servicii si pentru achitarea datoriilor,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Legea 10 din 2001. Intervalul de timp in care s-a facut preluarea abuziva, cuprins intre 6 martie 1945 si 22 decembrie 1989, in cazul Legii nr. 10 din 2001 si al O.U.G. nr.94/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 501/2002, respectiv cuprins intre 6 septembrie 1940 si 22 decembrie 1989, in cazul O.U.G. nr. 83/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 66/2004;
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Situatia persoanei care este chemata sau indreptatita sa vina la mostenirea unei persoane,
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Reprezinta suma activelor care pot fi utilizate pe teritoriul unei tari pentru cumpararea de bunuri si servicii si pentru achitarea datoriilor,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Cheltuielile care intervin in derularea proiectelor finantate din instrumentele structurale, implementate de organisme, autoritati, institutii sau societati comerciale din sectorul public,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.

A admis in parte actiunea formulata de reclamantul M_ V_ I_ impotriva paratei _ A_ SA si in consecinta:

A obligat-o pe parata sa plateasca reclamantului contravaloarea tichetelor de masa, datorate lunar si neacordate, pentru fiecare luna lucrata, aferente perioadei 10.06.2013 - 31.12.2015, in cuantum de cate un tichet de masa pentru fiecare zi lucrata, calculata la valoarea nominala a acestora, stabilita de prevederile legale, suma la care se adauga dobanda legala calculata de la data scadentei fiecarei obligatii de acordare a tichetelor de masa, pentru fiecare luna lucrata.

A obligat-o pe parata sa plateasca in favoarea reclamantului contravaloarea primei de C_ 2013 si Pasti 2014 si dobanda legala calculata de la data scadentei fiecarei obligatii, precum si cheltuieli de judecata in suma de 100 lei. a fost respinsa in rest actiunea reclamantului.

Pentru a pronunta aceasta hotarare, prima instanta a retinut urmatoarele:

In ceea ce priveste exceptia prescriptiei dreptului material la actiune invocata de parata s-a retinut ca potrivit art. 268 alin. 1 lit. c Codul muncii si art. 177 Codul muncii, dreptul la actiune cu privire la drepturile salariale se prescrie in termen de 3 ani de la data la care drepturile respective erau datorate.

actiunea a fost inregistrata la data de 10.06.2016, astfel ca pretentiile anterioare datei de 10.06.2013 au fost constatate prescrise.

Pe fond s-a retinut ca reclamantul este salariatul unitatii parate. Potrivit dispozitiilor art. 1 alin. 1 din Legea nr. 142/1998, salariatii din cadrul societatilor comerciale, regiilor autonome si din sectorul bugetar, precum si din cadrul unitatilor cooperatiste si a celorlalte persoane juridice si fizice care incadreaza personal prin incheierea unui contract de munca, denumite angajatori, pot primi o alocatie de masa, care, insa, se acorda in limita prevederilor bugetului de stat, dupa caz, ale bugetelor locale pentru unitatile din sectorul bugetar si in limita bugetelor de venituri si cheltuieli aprobate conform legii, pentru celelalte categorii de angajatori.

Rezulta astfel ca alocatia individuala de hrana sub forma tichetelor de masa reprezinta un drept si nu o vocatie, sens in care s-a pronuntat si ICCJ - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, prin decizia nr. 5/2016. In atare situatie rezulta ca tichetele de masa reprezinta un drept al salariatilor in temeiul legii.

In conformitate cu art. 229 alin. 4 Codul muncii si art. 148 din Legea nr.62/2011, executarea Contractului colectiv de munca este obligatorie pentru parti iar neindeplinirea obligatiilor asumate prin acest contract atrage raspunderea partilor care se fac vinovate de aceasta.

In conformitate cu art. 37 Codul muncii, drepturile si obligatiile privind relatiile de munca dintre angajator si salariat se stabilesc potrivit legii, prin negociere in cadrul contractelor colective de munca si al contractelor individuale de munca, iar potrivit art. 38 Codul muncii salariatii nu pot renunta la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege, orice tranzactie prin care se urmareste aceasta fiind lovita de nulitate.

In cazul paratei, in urma negocierii cu Sindicatul Liber ``SIRV B_``, aceasta a optat, prin art. 85, alin. 2, lit. a din Contractul Colectiv de Munca la nivel de unitate pe anii 2011-2012, pentru ``acordarea tichetelor de masa, in limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobat si in conformitate cu prevederile Legii nr. 142/1998, in functie de numarul zilelor lucratoare din luna si timpul efectiv lucrat, dar nu mai putin de 20 de bonuri/luna``.

Clauza privind acordarea tichetelor de masa in favoarea salariatilor in aceleasi conditii ca si in CCM la nivel de unitate pe anii 2011-2012 a fost reiterata si in CCM pe anii 2012-2013 si CCM pe anii 2014-2015, pastrandu-se aceeasi numerotare a articolului care prevede solicitarea avuta de reclamant.

Potrivit Legii nr. 142/1998, angajatorii care opteaza pentru a acorda tichete de masa trebuie sa cuprinda in buget o categorie distincta de cheltuieli cu tichetele de masa .

In bugetele de venituri si cheltuieli depuse la dosar, aferente anilor 2013 si 2014 si nota de fundamentare depusa pentru anul 2012 neputand fi luata in considerare ca un buget aprobat, parata a cuprins un capitol intitulat ``cheltuieli cu personalul``, fara a detalia aceste cheltuieli pe mai multe subcapitole (cheltuieli cu salariile, cheltuieli cu tichetele de masa, cheltuieli reprezentand participarea personalului la profit, cheltuieli cu remunerarea in instrumente de capitaluri proprii, cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala).

Tribunalul a apreciat ca, in conditiile in care in buget nu sunt detaliate aceste cheltuieli, iar parata nu a facut dovada ca sumele au fost epuizate cu alte cheltuieli de personal, nu se poate retine ca nu au fost prevazute sume pentru tichete de masa, ce reprezinta tot cheltuieli cu personalul . A interpreta altfel, ar insemna a da posibilitatea paratei sa se prevaleze de propria culpa in intocmirea defectuoasa a bugetului de venituri si cheltuieli, ceea ce este inadmisibil. Odata negociate drepturile solicitate prin prezenta actiune, nu il exonereaza pe angajator de obligatiile pe care si le-a asumat prin contractele colective de munca .

Nu au fost retinute apararile privind situatia economica financiara grava si lipsa din buget a sumelor necesare Platii acestor drepturi, intrucat nu s-a facut niciun fel de dovada privind lipsa fondurilor necesare achitarii drepturilor salariale solicitate de reclamant. Lipsa fondurilor necesare achitarii tichetelor de masa este contrazisa prin Procesul - Verbal de sedinta nr. 2238/ 18.12.2013, cu ocazia intrunirii reprezentantilor Patronatului _ A_ SA cu reprezentantii Sindicatului Liber SIRV B_ si ai salariatilor nesindicalisti din cadrul uzinei de vagoane, prin care s-a propus si aprobat acordarea tichetelor de masa conform Legii nr.142/1998.

In situatia in care societatea ar fi constatat ca nu se poate incadra in buget si nu mai poate achita drepturile stipulate prin CCM, avea posibilitatea sa renegocieze cu sindicatele Contractul colectiv de munca, dar nu poate invoca acum lipsa banilor ca motiv de neindeplinire a obligatiilor asumate.

In ceea ce priveste cererea reclamantului privind plata primei de sarbatori (C_ si Pasti) pe perioada 2013-2015, instanta de fond a retinut ca prin Contractul Colectiv de munca incheiat la nivel de unitate parata pe ani 2012 - 2013 si 2014 - 2015, la art. 84 alin. 1 lit. c, se mentioneaza faptul ca salariatii beneficiaza de prime de sarbatori (Pasti si C_) in cuantum fix, dar nu mai putin de 150 lei/salariat/sarbatoare, plata urmand a se face in numerar, sub forma de tichete cadou.

Unitatea parata, prin intampinarea si precizarea la intampinare depuse la dosar invedereaza faptul ca societatea a platit salariatilor prima de C_ 2014, Pasti 2015 si C_ 2015, stare de fapt confirmata de semnatura olografa a reclamantului care se regaseste in tabelele anexate facturilor atasate intampinarii. Ca urmare, aceasta cerere a fost admisa pentru numai pentru primele de C_ 2013 si Pasti 2014.

Impotriva acestei sentinte a formulat apel societatea parata, solicitand schimbarea sentintei, in sensul respingerii actiunii.

In expunerea motivelor de apel se sustine ca in mod gresit prima instanta a interpretat clauza din contractul colectiv de munca, in sensul ca genereaza un drept in favoarea salariatilor, acordarea tichetelor de masa mentinandu-se la nivel de vocatie, acordarea acestora fiind conditionata de identificarea resurselor financiare necesare pentru plata acestui drept . Apreciaza ca in mod eronat s-a retinut faptul ca ii este imputabila lipsa detalierii cheltuielilor de personal pe mai multe subcapitole, lipsa detalierii fiind consecinta faptului ca nu s-au identificat resurse pentru acordarea tichetelor de masa, astfel incat crearea unui subcapitol distinct care sa prevada doar valoarea 0 ar fi reprezentat un demers inutil.

Apreciaza ca in mod gresit prima instanta a retinut ca nu a probat Sustinerea potrivit careia se confrunta cu dificultati economico - financiare, in conditiile in care a depus la dosar, atasat intampinarii bilantul aferent anului 2012, din care rezulta ca inregistrat o pierdere semnificativa.

Mai subliniaza faptul ca din CCM aferent anilor 2016-2018, partile au eliminat clauza referitoare la acordarea tichetelor de masa .

Analizand legalitatea si temeinicia sentintei apelate, prin prisma criticilor formulate, Curtea retine urmatoarele:

In mod corect prima instanta a retinut faptul ca prin contractul colectiv de munca aplicabil in perioada de referinta salariatilor li s-a recunoscut un drept la acordarea tichetelor de masa si nu o simpla vocatie . Aceasta interpretare rezulta din interpretarea literala a clauzei contractuale: `` tichetele de masa se acorda``, fata de reglementarea din Legea nr. 142/1998 care acorda doar o vocatie: ``salariatii pot beneficia``, precum si prin prevederea unui minim al acestor tichete, de 20 de tichete de masa/luna.

In executarea contractului colectiv de munca apelata era obligata sa prevada in buget sume pentru acordarea tichetelor de masa .
Sustinerea potrivit careia lipsa unui subcapitol distinct in bugetul de venituri si cheltuieli s-a datorat faptului ca nu erau prevazute astfel de cheltuieli in buget, nu poate fi retinuta, in conditiile in care nu sunt detaliate cheltuielile de personal, pentru a se putea verifica daca sumele erau epuizate cu alte cheltuieli .

Eliminarea clauzei vizand acordarea tichetelor de masa din contractul aferent anilor 2016-2018, nu produce efecte in ceea ce priveste perioada anterioara, pentru care apelanta datoreaza salariatilor tichete de masa, in temeiul contractelor de munca in vigoare la momentul respectiv si care constituie legea partilor.

Pentru toate aceste considerente, in temeiul art. 480 Cod procedura civila, Curtea va respinge ca nefondat apelul paratei.

Pentru aceste motive:
In numele legii
D E C I D E

Respinge ca nefondat apelul declarat de parata _ A_ impotriva sentintei civile nr. 1752/2016, pronuntata de Tribunalul A_.

Definitiva.
Pronuntata de: Curtea de Apel Alba Iulia - Sectia I civila, Decizia civila nr. 27/2017, in sedinta publica de la 17 ianuarie 2017


Citeşte mai multe despre:    Tichete de masa cu dobanda    Prime de sarbatori    Dreptul la bonusi de masa    Cheltuieli in buget tichete masa    Pot beneficia tichete de masa
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe