din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1939 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Pensiile de serviciu ale magistratilor se actualizeaza ori de cate ori se majoreaza indemnizatia bruta a magistratilor in activitate si cu sporurile intrate in baza de calcul

Pensiile de serviciu ale magistratilor se actualizeaza ori de cate ori se majoreaza indemnizatia bruta a magistratilor in activitate si cu sporurile intrate in baza de calcul

  Publicat: 20 Jan 2019       2159 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Dovada scrisa prin care
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
(termen CNA). Ansamblul programelor de radiodifuziune sau de televiziune, al emisiunilor si al celorlalte elemente ale unor servicii specifice, furnizat de un radiodifuzor,
Prin actiunea civila formulata la data de 08 11 2016, reclamanta I_ P__, a solicitat instantei ,in contradictoriu cu paratul T_ T_, obligarea paratului la eliberarea unei adeverinte in care sa includa in venitul brut, baza de calcul pentru actualizarea pensiei de serviciu, cuvenita ,incepand cu data de 01 decembrie 2015, si suma de 248 lei reprezentand majorare indemnizatie bruta de incadrare acordata pentru vechimea in functia de judecator de peste 20 ani, in vederea actualizarii pensiei de serviciu (in temeiul art.85 alin. 2 din Legea nr. 303/2004´┐Ż actualizata, art. 18 din HG nr. 1275/2005, actualizata), adeverinta care sa fie comunicata Casei judetene de Pensii T_ pentru a se emite o noua decizie privind actualizarea pensiei de serviciu .

Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Dovada scrisa prin care
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
(termen CNA). Ansamblul programelor de radiodifuziune sau de televiziune, al emisiunilor si al celorlalte elemente ale unor servicii specifice, furnizat de un radiodifuzor,
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Persoana care face parte din parchet si care exercita atributiile ce revin acestei institutii judiciare.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Persoana care face parte din parchet si care exercita atributiile ce revin acestei institutii judiciare.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
(termen CNA). Ansamblul programelor de radiodifuziune sau de televiziune, al emisiunilor si al celorlalte elemente ale unor servicii specifice, furnizat de un radiodifuzor,
Dovada scrisa prin care
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
(termen CNA). Ansamblul programelor de radiodifuziune sau de televiziune, al emisiunilor si al celorlalte elemente ale unor servicii specifice, furnizat de un radiodifuzor,
Dovada scrisa prin care
(termen CNA). Ansamblul programelor de radiodifuziune sau de televiziune, al emisiunilor si al celorlalte elemente ale unor servicii specifice, furnizat de un radiodifuzor,

Prin actiunea civila formulata la data de 08 11 2016, reclamanta I_ P__, a solicitat instantei ,in contradictoriu cu paratul T_ T_, obligarea paratului la eliberarea unei adeverinte in care sa includa in venitul brut, baza de calcul pentru actualizarea pensiei de serviciu, care cuvenita ,incepand cu data de 01 decembrie 2015, si suma de 248 lei reprezentand majorare indemnizatie bruta de incadrare acordata pentru vechimea in functia de judecator de peste 20 ani, in vederea actualizarii pensiei de serviciu (in temeiul art.85 alin. 2 din Legea nr. 303/2004 actualizata, art. 18 din HG nr. 1275/2005, actualizata), adeverinta care sa fie comunicata Casei judetene de Pensii T_ pentru a se emite o noua decizie privind actualizarea pensiei de serviciu .

Actiunea este intemeiata.

Reclamanta a fost salariata Judecatoriei Rosiorii de Vede, in functia de judecator pana la data de 01.02.2015 cand prin Decretul presedintelui Romaniei nr. 55/23 ianuarie 2015, a fost eliberata din functie ca urmare a pensionarii.

Conform dispozitiilor art. 85 alin. 2 (1) din legea nr. 303/2004 (R) pensiile de serviciu ale judecatorilor si procurorilor, precum si pensiile de urmas, prevazute la art. 84 se actualizeaza or de cate ori se majoreaza indemnizatia bruta lunara a unui judecator si procuror in activitate, in conditii identice de functie, vechime si grad al instantei sau parchetului, cu luarea in consideratie, in procent, a sporurilor intrate in baza de calcul la acordarea pensiei de serviciu, precum si a sporului de vechime.

Procedura privind actualizarea pensiilor de serviciu este reglementata prin dispozitiile art. 18-20 din HG nr. 1275/2005 actualizata.

Din 1 mai 2013, reclamanta prin Ordinul nr. 2010/c/19.06.2013 emis de Ministerul Justitiei, a beneficiat de trecerea in clasa de salarizare 108 (corespunzator unei vechimi in functie de peste 20 de ani si grada?ia 5), urmarea fiind majorarea indemnizatiei brute de incadrare cu suma de 248 lei. Reclamanta a formulat catre T_ T_, in vederea eliberarii unei adeverinte privind actualizarea pensiei de serviciu si cu suma de 248 lei/lunar rezultata din majorarea indemnizatiei brute lunare de incadrare pentru vechimea in functia de judecator de peste 20 de ani, obtinut inceput cu data de 01 mai 2013, prin ordinul precitat, insa parata nu a inclus in venitul brut, in vederea actualizarii si aceasta suma, acordata incepand cu luna mai 2013.

Art. 85 alin. 2 81) din legea nr. 303/2004, republicata, dispune actualizarea pensiei de serviciu , ori de cate ori se majoreaza indemnizatia bruta lunara a unui judecator si procuror in activitate, in conditii identice de functie, vechime si grad al instantei, cu luarea in considerare, in procent, a sporurilor intrate in baza de calcul la acordarea pensiei de serviciu, precum si a sporului de vechime.

Fata de aceste dispozitii legale, instanta apreciaza ca parata trebuia sa includa in continutul adeverintei nr. 155/02.03.2016 depusa in xerocopie la dosar si suma de 248 lei/lunar rezultata din majorarea indemnizatiei brute lunare de incadrare pentru vechimea in functia de judecator de peste 20 de ani, obtinut incepand cu data de 01 mai 2013 prin Ordinul nr. 2010/c/19.06.2013 al Ministerului Justitiei, astfel incat urmeaza a se admite actiunea si a obliga parata la eliberarea acestei adeverinte si comunicarea acesteia catre Casa Judeteana de Pensii T_ in vederea emiterii deciziei de actualizare a pensiei de serviciu .

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
H O T A R A S T E:

Admite actiunea formulata de reclamanta I_ P__, CNP: x, cu domiciliul in Rosiorii de Vede, _. 212, __, _ in contradictoriu cu paratul T_ T_, cu sediul in A_, _, Judetul T_.

Obliga paratul sa - i elibereze reclamantei o adeverinta in care sa includa in venitul brut, si suma de 248 lei reprezentand majorare indemnizatie bruta de incadrare acordata pentru vechimea de peste 20 de ani in functia de judecator, in vederea actualizarii pensiei de serviciu .

Obliga paratul sa comunice adeverinta Casei judetene de Pensii T_, in vederea emiterii deciziei de actualizare a pensiei de serviciu .
Pronuntata de: Tribunalul Teleorman Sectia C.M.A.S, Sentinta civila nr. 71/2017, in sedinta publica din 01 februarie 2017


Citeşte mai multe despre:    Magistrat actualizare pensie de serviciu indemnizatie    Judecator actualizare pensie serviciu    Majorare indemnizatie bruta actualizare pensie serviciu    Includere spor baza calcul pensie serviciu    H G 1275/2005    Art 84 art 85 Legea 303/2004
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe