din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1782 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Decontarea transportului cadrelor didactice navetiste in functie de distanta parcursa reprezinta o obligatie a primariei si a consiliului local ce nu poate fi conditionata

Decontarea transportului cadrelor didactice navetiste in functie de distanta parcursa reprezinta o obligatie a primariei si a consiliului local ce nu poate fi conditionata

  Publicat: 20 Jan 2019       1790 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Organizatie a lucratorilor a carui scop este protejarea drepturilor acestora.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Dezechilibru de ansamblu al economiei care consta in aparitia sau cresterea discrepantei dintre masa monetara si oferta de bunuri fata de situatia existenta anterior.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Prin actiunea inregistrata pe rolul Tribunalului T_ la data de 31.10.2016 sub nr. x, reclamantul Sindicatul invatamantului Preuniversitar T_, in numele si pentru membrul sau de sindicat D__ G_, a chemat in judecata pe paratii C_ L__ al comunei P_, __ si L_ T__ P_, solicitand instantei sa dispuna obligarea acestora la plata sumei de 461 lei reprezentand contravaloare cheltuieli de transport aferente perioadei 01.09.2013 ´┐Ż 01.02.2014 pentru ruta A_ ´┐Ż P_ si retur, suma ce va fi actualizata cu indicele de inflatie la data Platii efective, precum si dobanda legala.

Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Organizatie a lucratorilor a carui scop este protejarea drepturilor acestora.
Dezechilibru de ansamblu al economiei care consta in aparitia sau cresterea discrepantei dintre masa monetara si oferta de bunuri fata de situatia existenta anterior.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.

Prin prezenta actiune, reclamantul a solicitat instantei ca, prin sentinta ce se va pronunta, paratii sa fie obligati la plata sumei de 461 lei reprezentand contravaloare cheltuieli de transport aferente perioadei 01.09.2013 - 01.02.2014 pentru ruta A_ - P_ si retur, sustinand, in esenta, ca refuzul paratilor de a-i achita contravaloarea cheltuielilor de transport este unul nejustificat, dreptul cadrelor didactice de a li se deconta naveta avand o dubla legitimare juridica: art. 105 alin. (2) lit. f) coroborat cu art. 276 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011 si art. 1 din Instrucriunea nr. 2/2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice.

Cu toate ca s-a solicitat autoritatii locale decontarea acestor cheltuieli, in conformitate cu reglementarile legale anterior mentionate, reclamantul nu au primit niciun raspuns in acest sens.

Din considerentele ce se vor expune, actiunea este apreciata intemeiata.

Astfel, conform art. 20 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, autoritatile administratiei publice locale asigura, in conditiile legii, buna desfasurare a invatamantului preuniversitar in localitatile in care acestea isi exercita autoritatea, neindeplinirea de catre autoritatile administratiei publice locale a obligatiilor ce le revin in organizarea si functionarea invatamantului preuniversitar fiind sanctionate conform legii.

Potrivit art. 105 alin. (2) lit. f) si art. 276 din acelasi act normativ, finantarea complementara se asigura din bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale de care apartin unitatile de invatamant preuniversitar si din sume defalcate din TVA, aprobate anual prin legea bugetului de stat cu aceasta destinatie, si sustine mai multe categorii de cheltuieli, printre care si cele pentru naveta cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar, iar personalului didactic din unitatile de invatamant conexe, care nu dispune de locuinta in localitatea unde are postul, i se deconteaza cheltuielile de transport, conform legii.

De asemenea, in conformitate cu prevederile art. 1 teza I din INSTRUCTIUNEA nr. 2/2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice, personalului didactic din unitatile de invatamant de stat care nu dispune de locuinta si caruia nu i se poate oferi o locuinta corespunzatoare in localitatea unde are postul, i se vor deconta cheltuielile pe mijloacele de transport in comun, din localitatea de resedinta la locul de munca si de la locul de munca in localitatea de resedinta.

Asadar, obligatia de decontare a cheltuielilor de transport pentru naveta cadrelor didactice se suporta de la bugetele locale ale unitatilor administrativ teritoriale de care apartin unitatile de invatamant preuniversitar de stat, in speta bugetul comunei P_, care se aproba de catre C_ local al comunei P_, la propunerea primarului localitatii.

Date fiind prevederile art. 40 alin. (2) lit. c) din Codul muncii, angajatorul are obligatia de a acorda salariatilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil si din contractele individuale de munca, obligatie ce corespunde drepturilor salariatilor enumerate la art. 39 alin. (1) din Codul muncii.

Prin urmare, din cele expuse rezulta ca angajatorul avea obligatia de a respecta dispozitiile legale precitate si sa solicite primarului si consiliului local cuprinderea in bugetul de venituri si cheltuieli a sumelor aferente decontarii cheltuielilor cu transportul cadrelor didactice navetiste, in functie de numarul acestora si de distanta parcursa de fiecare dintre acestea.

Pe de alta parte, din analiza textelor de lege mentionate, se retine obligatia de decontare a cheltuielilor de transport efectuate cu naveta cadrelor didactice, fara sa fie conditionata in vreun fel anume, si nu o posibilitate in acest sens.

instanta apreciaza ca neelaborarea unor norme metodologice nu poate avea ca efect nedecontarea cheltuielilor cu transportul cadrelor didactice navetiste, intrucat aceasta interpretare se situeaza in afara prevederilor legale de vreme ce, in cauza, dreptul cadrelor didactice de a li se deconta cheltuielile de transport, la si de la locul de munca, avea o dubla legitimare juridica: art. 105 alin. (2) lit. f) coroborat cu art. 276 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011 si art. 1 din Instruc?iunea nr. 2/2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice.

Daca s-ar accepta ipoteza contrara, s-ar lasa camp liber de exprimare arbitrariului si in locul respectului datorat pentru obligatiile prevazute in legi si alte acte cu valoare normativa, s-ar recunoaste angajatorilor - institutii publice - facultatea de a nu plati drepturile prevazute de lege, ceea ce nu poate fi primit.

Daca s-ar lasa posibilitatea de a fi evitata executarea obligatiei de catre parati, s-ar incalca prevederile legale precitate si s-ar lipsi de continut un drept recunoscut de lege.

Ca urmare, dat fiind faptul ca dreptul la decontarea cheltuielilor cu transportul cadrelor didactice navetiste pentru perioada 01.01.2013 - 31.12.2014 a fost reglementat legal, iar dispozitiile art. 105 alin. (2) lit. f) coroborat cu art. 276 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011 si art. 1 din Instructiunea nr. 2/2011 instituie obligativitatea decontarii, se apreciaza ca pretentiile reclamantului sunt intemeiate.

In consecinta, se va admite actiunea formulata de reclamantul Sindicatul invatamantului Preuniversitar T_, in numele si pentru membrul sau de sindicat D__ G_, in contradictoriu cu paratii C_ L__ al comunei P_, __ si L_ T__ P_.

fata de prevederile art. 105 alin. (2) lit. f) coroborat cu art. 276 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, art. 1 din Instruc?iunea nr. 2/2011 si art. 37 alin. (2) si (3) din O.U.G. nr. 83/2014, se vor obliga paratii sa plateasca reclamantului nominalizat - membru de sindicat, suma de 461 lei reprezentand contravaloarea cheltuielilor de transport efectuate de acesta in perioada 01.09.2013 - 01.02.2014 pe ruta A_ - P_ si retur, suma ce va fi actualizata cu indicele de inflatie la data Platii efective, la care se adauga si dobanda legala.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE:

Admite actiunea formulata de reclamantul SINDICATUL invatamantULUI PREUNIVERSITAR T_ in numele si pentru D__ G_ - CNP x, cu sediul in municipiul A_, _, Judetul T_, in contradictoriu cu paratii L_ T__ P_, cu sediul in _, _, cu sediul in _, si C_ L__ AL C_ P_, cu sediul in _.

Obliga paratele la plata catre reclamant a sumei de 461 lei reprezentand cheltuieli de transport la si de la locul de munca, pentru perioada 01.09.x14, suma ce va fi actualizata in functie de rata inflatiei, la data efectiva a Platii, la care se adauga si dobanda legala
Pronuntata de: Tribunalul Teleorman Sectia C.M.A.S., Sentinta civila nr. 54/2016, in sedinta publica din 17 noiembrie 2016


Citeşte mai multe despre:    Cheltuieli de transport munca    Naveta profesori drepturi    Obligare decontare naveta
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe