din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1731 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Prin vointa legiuitorului, sporul de vechime in munca a fost cuprins in salariile de baza dupa data de 1 ianuarie 2010

Prin vointa legiuitorului, sporul de vechime in munca a fost cuprins in salariile de baza dupa data de 1 ianuarie 2010

  Publicat: 29 Jan 2019       1403 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Organizatie a lucratorilor a carui scop este protejarea drepturilor acestora.
Prin cererea inregistrata pe rolul acestui tribunal la data de 26.10.2016 sub nr. x, reclamantul S_ L__ G_ scolar A_ I_ C_ S__,_. Jud. Ialomita, in numele membrilor sai de sindicat semnatari ai imputernicirii: R__ DOINITA S__, L_ N_, M__ T__, I__ V__, T_ O_, N__ E__, S_ M__, D__ G__, I__ L_ C_, N_ DOINITA, F_ N_, G_ D_ F_, P__ M_ C_, G_ ?_, M_ M_, I__ D__, V_ V_, C__ I__, C__ F_, C_ L_, C_ L_ M_, I_ N__ M_, Z_ F_, G_ M__, P_ D_, B_ P_, a solicitat in contradictoriu cu paratul L_ T_ A_ I_ C_ S__ obligarea acestuia la:Organizatie a lucratorilor a carui scop este protejarea drepturilor acestora.
Organizatie a lucratorilor a carui scop este protejarea drepturilor acestora.
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Organizatie a lucratorilor a carui scop este protejarea drepturilor acestora.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Organizatie a lucratorilor a carui scop este protejarea drepturilor acestora.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Organizatie a lucratorilor a carui scop este protejarea drepturilor acestora.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Reglementate in sectiunea I, cap. II, t. II, C. proc. pen., partea speciala;
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Act procesual prin care reclamantul pune in miscare actiunea civila, sesizand instanta judecatoreasca cu rezolvarea acesteia.
Organizatie a lucratorilor a carui scop este protejarea drepturilor acestora.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Organizatie a lucratorilor a carui scop este protejarea drepturilor acestora.
Organizatie a lucratorilor a carui scop este protejarea drepturilor acestora.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Contract incheiat intre un salariat si o unitate economica sau institutie prin care cel dintai se obliga sa presteze in favoarea celui din urma o anumita munca, in schimbul unui salariu.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Infractiune constand in conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara permis de conducere
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
(Basis) Pretul de cumparare a unui anumit activ, ajustat pentru anumite evenimente cum ar fi acordarea dividendelor in actiuni.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
(Basis) Pretul de cumparare a unui anumit activ, ajustat pentru anumite evenimente cum ar fi acordarea dividendelor in actiuni.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organizatie a lucratorilor a carui scop este protejarea drepturilor acestora.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organizatie a lucratorilor a carui scop este protejarea drepturilor acestora.
Reglementata in C. proc. pen. in acelasi cadru ca si actiunea penala.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.

- calculul salariului de baza al membrilor de sindicat reprezentati, potrivit incadrarii, la nivelul salariului minim brut pe tara garantat in plata, incepand cu data de 01.01.2012


- calculul sporului de vechime cuvenit membrilor de sindicat in raport de vechimea in munca, ca procent aplicat la salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata


- calculul si plata drepturilor salariale neacordate, reprezentand diferenta dintre drepturile salariale efectiv incasate si cele cuvenite prin calculul salariului conform capetelor 1 si 2 de cerere, sume ce urmeaza a fi actualizate in raport cu rata inflatiei la data Platii efective


- plata dobanzii legale pentru diferentele salariale solicitate la capatul 3 de cerere ce reprezinta diferentele salariale solicitate la capatul 3 de cerere, ce reprezinta pretul lipsei de folosinta sumelor cuvenite, incepand cu data depunerii cererii si pana l plata sumei datorate.


In motivarea cererii , reclamantul face a trecere in revista a dispozitiilor din hotararile de Guvern care au reglementat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata , anume: HG nr. 1225/2011 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, HG nr. 23/2013 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, HG nr. 871/2013 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, HG nr. 1091/2014 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata


Din dispozitiile mai sus citate, rezulta ca, incepand cu data de 01.01.2012, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata a suferit modificari, fiind stabilit de legiuitor (pentru un program complet de lucru de 168 de ore in medie pe luna) la:


- 700 lei/luna, in intervalul 01.01.x13;


- 750 lei/luna, in intervalul 01.02.x13;


- 800 lei/luna, in intervalul 01.07.x13;


- 850 lei/luna, in intervalul 01.01.x14;


- 900 lei/luna, in intervalul 01.07.x14;


- 975 lei/luna, in intervalul 01.01.x15;


- 1050 lei/luna, in intervalul 01.07.2015 - prezent.


Sustine reclamantul ca intreaga legislate in materia salarizarii personalului incadrat pe functii comune in sectorul bugetar, categorie in care este inclus si personalul nedidactic (spre deosebire de personalul didactic si didactic auxiliar, salarizat prin legi speciale) reglementeaza ca elemente esentiale ale salariului: partea fixa - reprezentata de salariul de baza potrivit incadrarii, si partea variabila - respectiv sporurile calculate la salariul de baza (sporul pentru vechime in munca, sporul pentru conditii de munca etc.), la care se adauga, in situatii exceptionale, premiile.


De altfel, sustine reclamantul, aceeasi idee se desprinde din textul art. 160 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, potrivit caruia: Salariul cuprinde salariul de baza, indemnizatiile, sporurile, precum si din Hotararea Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitatile bugetare, cu modificarile si completarile ulterioare [in vigoare pana la data de 01.01.2010, cand a fost abrogata expres, cu exceptia art. 21, 22, 23 si 30, prin art. 48 alin. (1) pct. 2 din Legea nr. 330/2009; Ordonanta de urgenta nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar [in vigoare pana la data de 01 01.2010, cand a fost abrogata expres prin art. 48 alin. (1) pct. 5 din Legea nr. 330/2009]; Ordonanta de urgenta nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de baza si al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 (...) [in vigoare pana la data de 01.01.2010, cand a fost abrogata expres prin art. 48 alin. (1) pct. 12 din Legea nr. 330/2009];Legea cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice [in vigoare pana la data de 01.01.2011, cand a fost abrogata expres prin art. 39 lit. w) din Legea nr. 284/2010]; Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2010 privind unele masuri de reincadrare in functii a unor categorii de personal din sectorul bugetar si stabilirea salariilor acestora, precum si alte masuri in domeniul bugetar; Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice:Legea nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice; Legea nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar; Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor masuri pentru recuperarea reducerilor salariale:Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor; Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 103/2013 privind stabilirea salariilor personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice; Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/2014 privind stabilirea salariilor personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice.


Membrii de sindicat reprezentati erau salarizati in luna decembrie 2009 in conformitate cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 10/2008 - Anexa nr. V/2b (la 01.04.2008 si la 01.10.2008) - ALTE functiI COMUNE DIN SECTORUL BUGETAR - Salarii de baza pentru personalul din activitatea de secretariat-administrativ, gospodarire, intretinere-reparatii si de deservire - functii de execu?ie pe trepte profesionale, cu salarii de baza stabilite intre limite minime si maxime, la care se adauga sporul de vechime, conform principiului instituit prin HG nr. 281/1993.


Este adevarat ca, prin Legea-cadru nr. 330/2009, s-a reglementat salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, categorie in care este inclus si personalul nedidactic. Exista insa in Legea-cadru doua texte extrem de importante, relevante si esentiale pentru speta dedusa judecatii.


In primul rand, Legea nr. 330/2009 garanteaza, la nivel de principiu, mentinerea drepturilor castigate. In acest sens sunt dispozitiile art. 3 lit. c) din lege. Ori, in cazul de fata, vorbim despre drepturi salariale recunoscute ?l stabilite prin acte normative constitutional si prin contracte colective de munca .


In al doilea rand, la art. 30 alin. (5) din lege se statueaza faptul ca in luna ianuarie 2010 salariile nu pot fi diminuate fata de luna decembrie 2009, in acelasi sens fiind si Decizia nr. 11/08.10.2012 (dosar nr. 10/2012) a Inaltei Curti de Casatie in recurs in interesul legii, prin care a statuat ca, in interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 5 alin. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2010 (...) si ale art. 30 din Legea nr. 330/2009 (...), personalul didactic din invatamant, aflat in functie la data de 31 decembrie 2009, are dreptul, incepand cu 1 ianuarie 2010, la un salariu lunar calculat in raport cu salariul de baza din luna decembrie 2009, stabilit in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 15/2008, aprobata cu modificari prin Leqea nr. 221/2008``.


Din coroborarea prevederilor legale si contractuale mentionate, se arata ca membrii de sindicat - personal nedidactic - semnatari ai tabelului/imputernicirilor anexate cererii de chemare in judecata au fost privati de drepturile cuvenite, intrucat salariul de baza a fost calculat gresit, cu incalcarea dispozitiilor speciale aplicabile, dar si sporul de vechime a fost incorect calculat, in conditiile in care procentul corespunzator transei de vechime a fost aplicat la o baza diminuata, iar nu la salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata .


Mai mult, Asa cum rezulta din adeverintele emise de unitatea de invatamant si din extrasele din statele de plata anexate, nu ar exista nicio diferenta de salarizare intre persoanele cu o vechime mai mica si cele cu o vechime mai mare, ceea ce este incorect si contrar principiilor care guverneaza sistemul de salarizare din Romania, indiferent de sector de activitate .


In sustinerea pretentiilor, reclamantul intelege sa invoce si practica similara a instantelor de judecata - respectiv Tribunalul D_, care, prin sentinta nr. 4371/08.09.2014 (dosar nr. x), irevocabila prin neapelare, a obligat unitatea de invatamant fata de salariatul personal nedidactic, la calculul salariului cu luarea in considerare a salariului minim brut pe tara garantat in plata, calculul sporului de vechime prin aplicarea procentului la salariul de baza minim brut pe tara si plata diferentelor rezultate in urma recalcularii celor doua.


Considera reclamantul ca, incepand cu data depunerii cererii de chemare in judecata, parata datoreaza si dobanda legala la diferentele salariale neacordate, reprezentand lipsa folosintei drepturilor cuvenite, fiind aplicabile dispozitiile legislatiei civile, respectiv cele ale Codului civil (Noul Cod civil - Legea nr. 287/2009, republicata), art. 1530, art. 1531- alin. 1, art. 1535 - alin. 1, art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, Decizia RIL nr. 2/2014.


In drept,reclamantul isi intemeiaza actiune pe dispozitiile art. 148 si urm., art. 194 si art.517 alin. (4) din Noul cod de procedura civila; art. 160 si art. 268 alin. (1) lit. c), art. 278 alin. (1) din Codul muncii; art. 28, art. 133, art. 148 A�i art. 208-211 din Legea dialogului social nr. 62/2011; art. 1 si art. 2 din HG nr. 1225/2011, HG nr. 23/2013, HG nr. 871/2013 si HG nr. 1091/2014; art. 2 alin. (T) si art. 7 alin. (1) din HG nr. 281/1993; art. 1 si art. 2 din O.U.G. nr. 24/2000; art. 1, art. 22 (1) si anexa V/2 din OUG nr. 10/2008; art. 3 lit. c), art. 7, art. 16 alin. (1), (2), (3), art. 30 alin. (5), din Legea-cadru nr. 330/2009; art. 5 alin. (1) si art. 6 alin. (1) din OUG. nr. 1/2010; art. 3 lit. c), art. 7 alin. (2), art. 11 alin. (2), (3), (4), (5), art. 33 alin. (1) din Legea-cadru nr. 284/2010; art. 1 alin. (1), (3), art. 4 alin. (2), (3) si art. 6 alin. (1) din Legea nr. 285/2010; art. unic pet. 2 art. II-art. 1 din Legea nr. 283/2011, art. 1 alin. (1) din OUG nr. 19/2012, art. 1 din OUG nr. 84/2012, art. 1 alin. (1) si (2) din O.U.G. nr. 103/2013, art. 1 alin. (1) si (2) din OUG. nr. 83/2014; art. 14 si art. 36 alin. (1) din contractele colective de munca la nivel de ramura/sector; art. 41 alin. (3) lit. d) din CCMUNNN 2007-2010; art. 11 si art. 30 din Legea nr. 130/1996 si art. 41 alin. (5) din Constitutia Romania, art. 1530. art. 1531 si art. 1535 din Noul Cod civil.


Paratul L_ T_ A_ I_ C_ S__ a formulat intampinare solicitand respingerea cererii ca netemeinica si nelegala , sporul de vechime in munca fiind inclus in salariul de baza, fiind vorba de un spor cu caracter general, paratul sustinand ca a facut o corecta aplicare a dispozitiilor legale in vigoare la stabilirea drepturilor individuale. . Totodata, pe cale de exceptie, paratul a invocat prescriptia dreptului material la actiune pentru perioada 01.01.x13 si inadmisibilitatea actiunii, in cazul membrului de sindicat N_ Doini?a, pentru neindeplinirea procedurii prealabile prevazute de art. 11 din OUG nr. 83/2014. Doamana N_ Doini?a s-a angajat la unitatea parata incepand cu data de 26.10.2015, Asa cum rezulta din decizia nr. 410/22.10.2015, comunicata la 23.10.2015 prin semnatura de primire, necontestand in termen decizia de stabilire a drepturilor salariale.


In drept, paratul si-a intemeiat intampinare ape dispozitiile art. 205 alin. 2 din legea nr. 134/x, republicata, Legea nr. 330/2009, OUG nr. 1/2010, Legea cadru nr. 284/2010, Legea nr. 283/2011, OUG nr. 2011, OUG nr. 84/2012, OUG nr. 103/2013, OUG nr. 83/2014, OUG nr. 57/2015.


Din actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:


In temeiul dispozitiilor art. 237 alin. 2 pct. 1 Cod pr.civ. coroborat cu art. 248 alin. 1, ali. 2 Cod pr.civ., instanta s-a pronuntat, cu prioritate, asupra celor doua exceptii invocate de institutia parata, in ordinea de mai sus, cu motivarea de mai sus, respingand-o pe cea a inadmisibilitatii cererii de chemare in judecata si admitand-o, ca fondata, exceptia prescriptiei dreptului material la actiune, pentru perioada anterioara datei de 24.10.2013, pentru trei ani anterior datei cererii de chemare in judecata .


Pe fondul cauzei, prezenta cerere de chemare in judecata a fost formulata de sindicatul reclamant in numele si pentru membrii sai de sindicat indica?i in tabelul nominal depus la filele 11-13, angajati ai unitatii de invatamant parate, in meseria de ingrijitor, paznic, muncitor (bucatar), ?ofer, portar, etc. conform deciziilor de salarizare depuse la dosar.


Din deciziile de stabilire salarizare a angajatilor la institutia parata (filele 70-114) rezulta ca acestia au beneficiat in anul 2011 de un salariu de baza brut lunar in cuantum de peste 650 lei sau 700 lei lunar; in intervalul 1.06.x13, de un salariu brut de baza de peste 750 lei; in intervalul 21.03.x14 de un salariu de baza in cuantum de peste 800 lei lunar; din 01.06.2014 de un salariu de baza in cuantum de peste 900 lei lunar, din 01.07.2015 - in prezent de peste 1050 sau 1350 lei, in salariul de baza al membrilor de sindicat fiind inclus sporul de vechime, conform celor atestate de deciziile de stabilire a drepturilor salariale pentru fiecare membru de sindicat angajat cu contract de munca individual in cadrul institutiei parate.


In drept, cuantumul salariului de baza pentru personalul nedidactic s-a stabilit si acordat, pana la data de 01.01.2010 conform prevederilor HG nr. 281/1993, ale OUG nr. 24/2000 si ale OG nr. 10/2008. Prevederile actelor normative anterior indicate stipulau ca salariul personalului din unitatile bugetare era format din ``salariul de baza`` la care se adauga ``sporul de vechime``(art. 2 alin. I din HCi nr. 281/1993; art. 1 si 2 din OUG nr. 24/2000). in anul 2009, salariul de baza pentru personalul nedidactic incadrat pe functiile de portar, paznic, ingrijitor, bufetier, muncitor necalificat era stabilit intre limitele minime si maxime (641 lei si 675 lei) prevazute in anexa nr. V -2b la OG nr. 10/2008.


La data intrarii in vigoare a Legii n. 330/2009 (anume data de 01.01.2010), toate actele normative mai sus indicate au fost abrogate, noua lege instituind noi reglementari privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice.


Astfel, conform art. 11 din Legea nr. 330/2009:


(1) Sistemul de salarizare reglementeaza remunerarea personalului din sectorul bugetar in raport cu munca depusa, cu cantitatea si calitatea acesteia, cu importanta sociala a muncii, cu conditiile concrete in care aceasta se desfasoara, cu rezultatele obtinute, precum si cu principiile prevazute la art.6.


(2) Sistemul de salarizare cuprinde salariile de baza, soldele functiilor de baza si indemnizatiile lunare de incadrare, sporurile, premiile, stimulentele si alte drepturi, corespunzatoare fiecarei categorii de personal din sectorul bugetar.


Art. 13 alin (3) din legea mai sus mentionata prevede: in cadrul fiecarui grad sau al fiecarei trepte profesionale, diferen?ierea salariilor de baza se face pe un numar de 5 grada?ii, corespunzatoare celor 5 transe de vechime in munca, prevazute la art. 16.


(2) Gradatia corespunzatoare transei de vechime in munca se plateste cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a implinit vechimea in munca prevazuta la transa respectiva.


Apoi, conform art. 30 alin 1 din Legea nr. 330-2009: incepand cu 1 ianuarie 2010, sporurile, acordate prin legi sau hotarari ale Guvernului, si, dupa caz, indemnizatiile de conducere, care potrivit legii faceau parte din salariul de baza, din soldele functiilor de baza, respectiv din indemnizatiile lunare de incadrare, prevazute in notele din anexele la prezenta lege, se introduc in salariul de baza, in soldele functiilor de baza, respectiv in indemnizatiile lunare de incadrare corespunzatoare functiilor din luna decembrie 2009, atat pentru personalul de execu?ie, cat si pentru functiile de conducere .


(2) Sporurile specifice pe categorii de personal si domenii de activitate sunt cele prevazute in cap. III si in anexele la prezenta lege.


In continuare, alin 5 din art. 30 stipuleaza: in anul 2010, personalul aflat in functie la 31 decembrie 2009 isi va pastra salariul avut, fara a fi afectat de masurile de reducere a cheltuielilor de personal din luna decembrie 2009, astfel:


a) noul salariu de baza, solda functiei de baza sau, dupa caz, indemnizatia lunara de incadrare va fi cel/cea corespunzatoare functiilor din luna decembrie 2009, la care se adauga sporurile care _/aceasta potrivit anexelor la prezenta lege:


b) sporurile prevazute in anexele la prezenta lege ramase in afara salariului de baza, soldei functiei de baza sau, dupa caz, indemnizatiei lunare de incadrare se vor acorda intr-un cuantum care sa conduca la o valoare egala cu suma calculata pentru luna decembrie 2009.


Fata de reglementarile mai sus citate, instanta retine ca, incepand din data de 01.01.2010 sporul de vechime nu se mai acorda in mod distinct, adaugat la salariul de baza, ci acesta este inclus in suma ce constituie salariul de baza . In plus, legiuitorul a stipulat in mod expres ca noul salariu de baza, stabilit si acordat incepand cu data de 01.01.2010 se compune din vechiul salariu de incadrare avut in decembrie 2009 (in speta cel prevazut de OG nr. 10/2008) la care se adauga sporul de vechime in munca corespunzator transei de vechime avuta.


Notiunea de spor de vechime a fost inlocuita incepand din 01.01.2010 cu cea de ``gradatie corespunzatoare transei de vechime`` stipulata de art. 16 din Legea nr. 330/2009.


Legea nr. 330/2009 a fost abrogata prin Legea nr. 284/2010. De la data de 01.01.2011 salarizarea personalului bugetar s-a facut conform prevederilor Legii nr. 285/2010.


Potrivit art. 1 din Legea nr. 285/2010:(5) in salariul de baza, indemnizatia lunara de incadrare, respectiv in solda functiei de baza/salariul functiei de baza aferente lunii octombrie 2010 sunt cuprinse sporurile, indemnizatiile, care potrivit Legii-cadru nr.330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, eu modificarile ulterioare, faceau parte din salariul de baza .


Din toate dispozitiile legale sus citate instanta retine ca, pentru personalul nedidactic din invatamant, cuantumul salariului de baza se stabileste utilizand salariul de incadrare prevazut in OG nr. 10/2008, la care se adauga sporul pentru vechime in munca corespunzator transei de vechime avuta. In cazul in care, pe parcursul anului, personalul nedidactic trece la o alta transa de vechime in munca, la salariul de baza astfel constituit, se va aplica numarul de clase prevazute la art. 11 din legea nr. 284/2010 corespunzator gradatiei pe care angajatul urmeaza sa o primeasca. Astfel, la trecerea in alta transa de vechime in munca, clasele corespunzatoare _ de baza constituit din salariul de incadrare prevazut in OG nr. 10/2008 la care se adauga procentele detinute pana la aparitia legii nr. 284/2010. Metodologia de calcul este prevazuta in OMMFPS nr. 42/77/13.01.2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice. Daca salariul de baza astfel calculat este mai mie decat salariul minim de baza brut garantat in plata, se acorda cuantumul salariului minim garantat.


Este neintemeiata pretentia reclamantului de stabilire a nivelului salariului de incadrare la nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata . in acest sens, instanta retine ca toate actele normative indicate de reclamant cu privire la nivelul minim al salariului pentru perioada de timp ce face obiectul actiunii, au in vedere cuantumul salariului de baza (salariu care include si suma aferenta transei de vechime-astfel cum s-a aratat anterior), iar nu cuantumul salariului de incadrare (ca punct de pornire in calculul salariului de baza).


Or, in speta, din toate deciziile de stabilire a salarizarii depuse la dosar rezulta ca salariul de baza lunar acordat membrilor de sindicat pentru perioada de timp ce face obiectul cauzei a fost mai mare decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata .


Este nefondata cererea reclamantului referitoare la modalitatea de calcul a salariului angajatilor, in sensul de a se pomi de la valoarea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, valoare la care sa se adauge suma corespunzatoare sporului de vechime. Aceasta pretentie nu are nici un temei legal. Prin vointa legiuitorului sporul de vechime in munca a fost cuprins in salariile de baza dupa data de 1 ianuarie 2010, iar unitatea parata angajatoare nu a tacut decat sa aplice sistemul legal de salarizare al personalului din autoritatile si institutiile publice, conform art. 162 alin. 3 din Codul muncii.


In sensul celor anterior precizate, instanta va constata ca partea parata a calculat salariul de baza al angajatilor prin luarea in considerare a salariului de incadrare al acestora din luna decembrie 2009 (prevazut in OG nr. 10/2008) la care a adaugat suma aferenta grada?iilor corespunzatoare transei de vechime. Cuantumul salariului de baza indicat in deciziile de stabilire salarizare a angajatilor la institutia parata, depuse la dosar, este peste limita minima a salariului de baza minim brut pe tara pentru toti membrii de sindicat in numele carora a fost promovata actiunea .


In temeiul art. 41 din Regulamentul de Ordine interioara al instantelor judecatoresti opinia asistentilor judiciari este concordanta cu solutia si considerentele expuse in motivarea prezentei hotarari.


Vazand si dispozitiile art. 214 si 215 din Legea nr. 62/2011,
PENTRU ACESTE MOTIVE,


IN NUMELE LEGII


HOTARASTERespinge, ca nefondata, exceptia inadmisibilitatii cererii de chemare in judecata, pentru lipsa procedurii prealabile.


Admite ca fondata, exceptia prescriptiei dreptului material la actiune, pentru perioada anterioara datei de 24.10.2013.


Respinge, ca neintemeiata, cererea reclamantului S_ L__ G_ scolar A_ I_ C_ S__,_. Jud. Ialomi?a, formulata in contradictoriu cu paratul L_ T_ A_ I_ C_ S__, cu sediul in S__, _, jud. Ialomi?a, pentru pretentiile incepand cu 24.10.2013.


Respinge, ca prescrise, restul pretentiilor reclamantului.


Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare .


Cererea de apel se depune la Tribunalul Ialomi?a-Sectia civila.
Pronuntata de: Tribunalul Ialomita Sectia Civila, Sentinta civila nr. 89/2017, in sedinta publica din 25 ianuarie 2017


Citeşte mai multe despre:    Sindicat diferente salarii    Spor vechime    Dobanda legala    Personal nedidactic gradatie corespunzatoare transei de vechime    Spor vechime salariu baza functionari
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

La nivelul personalului bugetar, plata sporului de vechime nu este obligatorie in lipsa unor clauze prevazute in Contractul colectiv de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Prahova Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 801/2017, in sedinta publica din 7 martie 2017

Nu poate fi primita interpretarea potrivit careia eliminarea discriminarilor salariale s-ar aplica doar anumitor categorii de personal, nu si magistratilor
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj Sectia C.M.A.S., Sentinta civila nr. 273/2017, in sedinta publica din 27 februarie 2017

Nivelul minim al salariului are in vedere cuantumul salariului de baza (care include si sporul de vechime), iar nu cuantumul salariului de incadrare (ca punct de pornire in calculul salariului de baza)
Pronuntaţă de: Tribunalul Ialomita Sectia Civila, Sentinta civila nr. 89/2017, in sedinta din 25 ianuarie 2017