din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3056 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Particularitatile daunelor morale in raportul angajator-salariat fata de obligatia de reparare a prejudiciului material cauzat salariatului. Fapta unica

Particularitatile daunelor morale in raportul angajator-salariat fata de obligatia de reparare a prejudiciului material cauzat salariatului. Fapta unica

  Publicat: 17 Feb 2019       2592 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Constata ca prin sentinta civila nr. 6684 din data de 29 iunie 2016, pronuntata de Tribunalul Bucuresti ´┐Ż Sectia a VIII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale in dosarul nr. x, s-a admis in parte actiunea formulata de reclamanta O_ C__ M_, in contradictoriu cu parata __ SA.

In consecinta, s-a dispus obligarea paratei sa plateasca reclamantei suma de 7475 lei reprezentand prejudiciu material cauzat.

Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Serviciul de amator - serviciu de radiocomunicatii avand ca scop
Dovada scrisa prin care
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
(termen CNA). Ansamblul programelor de radiodifuziune sau de televiziune, al emisiunilor si al celorlalte elemente ale unor servicii specifice, furnizat de un radiodifuzor,
Actiune ori inactiune a unei persoane fizice, sau juridice, prin care se incalca o norma de conduita obligatorie.
Dovada scrisa prin care
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,
Forma a vinovatiei , reglementata in cap. I , t. II, art. 19, C. pen., partea generala.Legea arata ca fapta este savarsita cu intentie cand infractorul:
Suma care se plateste periodic de catre titulsrul unei obligatii legale de
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Desfacerea casatoriei prin hotarare judecatoreasca, la cererea unuia sau ambilor soti, atunci cand, datorita unor motive temeinice, raporturile dintre ei sunt atat de grav si iremediabil vatamate, incat continuarea casatoriei este vadit imposibila pentru cel care cere desfacerea ei.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Prevazute in sectiunea II, cap.II, t.IX, C. proc. pen., partea generala;
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Actiune ori inactiune a unei persoane fizice, sau juridice, prin care se incalca o norma de conduita obligatorie.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Legatura de cauzalitate sau raportul cauzal, nereglementat expres in legea penala, unul din elementele laturii obiective ale infractiunii, care consta in legatura dintre fapta (actiune-inactiune)si rezultatul sau urmarea imediata (ex. la infractiunea de dare de mita, activitatea de promitere, oferire sau dare a creat rezultatul constand in starea de pericol).
Trasatura esentiala a infractiunii, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19 , C. pen., partea generala. Ea priveste latura subiectiva a infractiunii,
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Dovada scrisa prin care
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Suma care se plateste periodic de catre titulsrul unei obligatii legale de
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Operatiune prin care se sting fara plata in numerar, unele datorii reciproce intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, ramanand sa se achite eventualele diferente de sume, nu in bani, ci prin simpla lor inregistrare.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Persoana fizica in virsta de pana la 18 ani.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Diminuare a valorii monedei nationale in raport cu una sau mai multe valute de referinta sau cu pretul aurului.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Intreprindere care cumpara sau sconteaza facturile de la un fabricant sau de la un vanzator si urmareste incasarea pretului de la clienti.
Intreprindere care cumpara sau sconteaza facturile de la un fabricant sau de la un vanzator si urmareste incasarea pretului de la clienti.
Circumsatnta atenuanta prevazuta in scetiunea II, cap. V, t. III, art. 73, C. pen., partea generala.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).

Totodata, a fost obligata parata sa plateasca reclamantei suma de 3000 lei cu titlu de daune morale si suma de 1000 lei cu titlu de cheltuieli de judecata .

Parata a declarat apel, criticand sentinta precitata sub urmatoarele aspecte, in esenta:

Instanta de fond a retinut ca, potrivit art.253 alin.1 din Codul muncii, angajatorul este obligat sa il despagubeasca pe salariat pentru prejudiciul material sau moral suferit din culpa angajatorului in timpul indeplinirii obligatiilor de serviciu sau in legatura cu serviciul .

Asa cum a mentionat, adeverinta nr. 799/14.02.2014 eliberata reclamantei cuprindea o eroare materiala, pe care, de altfel, parata a indreptat-o prin eliberarea ulterioara a celorlalte adeverinte de venit/salariu solicitate in decursul desfasurarii procesului de divort, respectiv in toate fazele procesuale ale acestuia.

Din interpretarea art.253 alin.1 Codul muncii rezulta ca prejudiciul moral trebuie sa aiba legatura cu indeplinirea obligatiilor de serviciu de catre salariat sau sa fie in legatura cu serviciul acestuia; or in situatia data daunele morale acordate nu au nicio legatura cu indeplinirea obligatiilor de serviciu .

Nu sunt intrunite in mod cumulativ conditiile pentru atragerea raspunderii angajatorului, in ce priveste daunele morale, deoarece nu exista fapta ilicita a angajatorului. Astfel, adeverinta nr.799/14.02.2014 cuprindea o eroare materiala, si nicidecum o intentie a angajatorului in emiterea eronata a acesteia. Mai mult, toate celelalte adeverinte ce au emise ulterior reclamantei au fost intocmite in mod corect, cu acuratete, ceea ce face dovada bunei credinte a paratei in indeplinirea sarcinilor sale, respectiv eliberarea inscrisurilor.

Instanta de fond a retinut ca daunele morale ii sunt datorate reclamantei ca urmare a starii de stres si a sentimentului de neputinta de a plati o pensie de intretinere careia cu greu ii putea face fata. Insa, trebuie aratat faptul ca reclamanta avea un venit net lunar care ii asigura posibilitatea achitarii pensiei de intretinere.

Chiar instanta de fond retinebca instantele de judecata au mentinut cuantumul pensiei stabilite initial si nu au redus acest cuantum pentru a proteja interesul superior al minorului, cu toate ca reclamanta depusese ulterior adeverinte care aratau veniturile sale.

In aceste conditii, avand in vedere veniturile lunare nete in perioada ianuarie 2014 - februarie 2016, in care sunt incluse si tichetele de masa, primele si bonusurile, nu este corecta afirmatia reclamantei ``de a fi obligata la plata unei pensii de intretinere careia cu greu ii putea face fata".

De asemenea,``starea de stres si sentimentul de neputinta" invocate de catre reclamanta nu se datoreaza culpei paratei, aceste stari fiind pe fondul procesului de divort in care era implicata si a stabilirii locuintei minorului la tata, deoarece asa cum se poate observa acest proces a avut in vedere si alte aspecte personale ce apar in astfel de situatii.

Prin intampinarea formulata de catre intimata-reclamanta s-a solicitat respingerea apelului ca nefondat.

In cadrul probei cu inscrisuri in faza apelului a fost depus la dosar copia deciziei nr. 111/05.01.2017 privind incetarea raporturilor de munca dintre partile in proces .

In baza art. 480 alin. 2 Cod Procedura Civila, vazand si dispozitiile art. 476-477 din acelasi cod (ce permit examinarea pricinii sub toate aspectele de catre instanta de control judiciar in virtutea efectului devolutiv al caii de atac), Curtea va admite apelul si va schimba in parte sentinta atacata in sensul mentionat prin dispozitiile prezentei decizii, pentru considerentele ce vor fi expuse mai jos.

Este nelegala si netemeinica dispozitia din hotararea apelata in sensul obligarii apelantei-parate la plata catre intimata-reclamanta a sumei de 3000 lei cu titlu de daune morale.

Potrivit art. 253 alin. 1 din Codul Muncii, ``angajatorul este obligat, in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, sa il despagubeasca pe salariat in situatia in care acesta a suferit un prejudiciu material sau moral din culpa angajatorului in timpul indeplinirii obligatiilor de serviciu sau in legatura cu serviciul``.

Interpretarea logico-gramaticala a acestui text legal, in acord cu cele ce se arata in mod constant in doctrina si jurisprudenta, conduce la concluzia ca pentru antrenarea raspunderii patrimoniale a angajatorului fata de salariat trebuie sa fie intrunite cumulativ mai multe conditii:

- sa existe o fapta ilicita a angajatorului;
- sa existe un prejudiciu material sau moral suferit de salariat, prejudiciu care sa nu fi fost reparat;
- sa existe legatura de cauzalitate intre fapta si prejudiciu;
- sa existe vinovatia angajatorului.

Neindeplinirea fie si doar a uneia dintre aceste cerinte are ca efect imposibilitatea antrenarii raspunderii angajatorului conform art. 253 alin. 1 din Codul Muncii.

Este adevarat ca si din culpa apelantei-parate (care a emis o adeverinta cuprinzand erori materiale, in sensul ca a indicat ca venituri salariale nete pe cele lunare brute realizate de intimata-persoana fizica) s-a ajuns la situatia in care prin hotarare judecatoreasca definitiva, in sarcina intimatei-reclamante s-a stabilit o pensie de intretinere pentru copilul sau minor, intr-un cuantum mai mare decat cel ce rezulta din interpretarea dispozitiilor legale relevante in materie.

Acesta este si motivul pentru care Tribunalul a dispus obligarea apelantei-parate la plata catre autoarea actiunii ce face obiectul prezentului proces a sumei de 7475 lei cu titlu de despagubiri pentru prejudiciul material ce i-a fost pricinuit prin stabilirea pensiei de intretinere in modul amintit.

Insa, prin acordarea sumei de bani mentionata mai sus a fost acoperit intregul prejudiciu pe care l-a suferit intimata-reclamanta, asigurandu-se acesteia o justa si rezonabila compensatie.

Nu se poate vorbi despre existenta unei stari de frustrare si incertitudine ce ar fi fost provocata intimatei-reclamante (astfel cum a retinut prima instanta in justificarea acordarii daunelor morale), cata vreme chiar copilul minor al acesteia urma sa beneficieze de plata pensiei de intretinere - iar nu o terta persoana - in contextul relatiei esentiale ce se naste si se dezvolta intre mama si copilul sau. S-ar ajunge astfel la o devalorizare a legaturii de maternitate si s-ar nega interesul superior al copilului de a beneficia de o crestere si educatie cat mai adecvata.

In acelasi timp, nu se poate nega faptul ca stabilirea unui cuantum mai ridicat al respectivei pensii de intretinere a fost posibila si prin interventia unui factor exterior esential, respectiv prin modul in care instantele de judecata au inteles sa-si indeplineasca atributiile ce le reveneau in cadrul procesului in care s-a pus in discutie problematica acelei pensii. Tocmai existenta acestui factor face sa se diminueze gravitatea culpei apelantei-parate in provocarea prejudiciului.

In raport de toate cele ce preced, este necesara admiterea apelului si schimbarea in parte a sentintei atacate in sensul respingerii ca neintemeiat a capatului de cerere din actiune avand ca obiect obligarea paratei la plata de daune morale.

Vor fi mentinute celelalte dispozitii ale sentintei apelate.
PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII

DECIDE:Admite apelul declarat de apelanta-parata __ SA, cu sediul ales pentru comunicarea actelor de procedura in _, _.4, jud. I__, CUI RO14169353, impotriva sentintei civile nr.6684 din data de 29 iunie 2016, pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale, in dosarul nr.x, in contradictoriu cu intimata-reclamanta P_ (O_) C__ M_, CNP x, cu domiciliul procesual ales la Cav. S__ & B__, cu sediul in Bucuresti, __, _. parter, sector 4.

Schimba in parte sentinta atacata.

Respinge ca neintemeiat capatul de cerere din actiune avand ca obiect obligarea paratei la plata de daune morale.

Mentine celelalte dispozitii ale sentintei.

Definitiva.
Pronuntata de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 1106/2017, in sedinta publica din 23 februarie 2017


Citeşte mai multe despre:    Art 253 Codul muncii    Prejudiu salariat serviciu    Eroare materiala adeverinta    Adeverinta salariu gresita pensie intretinere
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe