din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1925 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Cum reclamantul a solicitat doar eliberarea unei adeverinte privind grupa de munca, nu si cu mentiuni privind privind plata contributiei de asigurari, instanta se va pronunta in limitele investirii

Cum reclamantul a solicitat doar eliberarea unei adeverinte privind grupa de munca, nu si cu mentiuni privind privind plata contributiei de asigurari, instanta se va pronunta in limitele investirii

  Publicat: 05 Mar 2019       2869 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Dovada scrisa prin care
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Prin cererea de chemare in judecata inregistrata sub nr. de mai sus reclamantul S_ N_ a chemat in judecata pe parata _. Aflata in insolventa , fiind citata prin administrator special I_ I_ si a solicitat instantei ca prin sentinta ce o va pronunta sa oblige parata sa completeze adeverinta nr. 421/06.07.2011 in sensul ca si in perioadele: 01.04.xxxxxxxxxxxxx94; 01.04.xxxxxxxxxxxxx95; 19.03.xxxxxxxxxxxxx96; 17.03.xxxxxxxxxxxxx98; 20.04.xxxxxxxxxxxxx99 si 14.04.xxxxxxxxxxxxx00, a desfasurat activitate in grupa a II-a de munca in conditiile, in procent de 100%; sa oblige parata la plata de despagubiri banesti in cuantum de cate 1.500 lei pe luna pana la data eliberarii adeverintei de completare cu perioadele in litigiu, sume la care avea drepturile de pensie daca parata ar fi acceptat calea amiabila a stingerii litigiului de munca .

Dovada scrisa prin care
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Dovada scrisa prin care
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Dovada scrisa prin care
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Depasire a legalitatii,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Depasire a legalitatii,
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Dovada scrisa prin care
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Dovada scrisa prin care
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Dovada scrisa prin care
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Dovada scrisa prin care
Dovada scrisa prin care
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Dovada scrisa prin care
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Dovada scrisa prin care
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.

In motivarea cererii a aratat ca a fost angajatul paratei si prin adeverinta nr. 421/06.07.2011 i s-a recunoscut grupa a II-a de munca in procent de 100% pana la data de 31 martie 2014 si pentru perioadele ulterioare in care a prestat activitate pe acelasi post, acela de mecanic utilaje, i s-a refuzat eliberarea adeverintei, pentru grupa a II-a de munca . Motivul solicitarilor sale il constituie dreptul legal de a se fi pensionat la data de 03.04.2015, cand am implinit 60 de ani, daca parata nu ar fi persistat in refuzul aratat mai sus cauzandu-mi prejudicii pecuniare pentru care pretinde despagubiri de la data deschiderii actiunii si pana la data eliberarii adeverintei de completare, asa cum a aratat.

Arata ca temeiul juridic al actiunii sale il constituie prevederile Ordinului nr. 50/06.03.1990, completat la Anexa 2 prin HG nr. 1223/20.11.1990 "privind incadrarea in grupa a II-a de munca, in vederea pensionarii a unor locuri de munca sau activitati din constructii-montaj"- publicata in Monitorul Oficial nr. 109 din 27 mai 1992, acte normative invocate si de catre parata in adeverinta in litigiu, prin cerere in mod abuziv nu i s-a recunoscut intreaga perioada lucrata in grupa a II-a de munca, parata ignorand prevederile legale privind obligatia aplicarii intocmai a actelor normative aratate. In conformitate cu prevederilor pct. 6 din Ordinul nr. 50/1990 privind precizarea locurilor de munca, activitatilor si categoriilor profesionale cu conditii deosebite, in vederea pensionarii "nominalizarea persoanelor care se incadreaza in grupele I si a II-a de munca se face de catre conducerea unitatilor impreuna cu sindicatele libere din unitati, tinandu-se seama de conditiile deosebite de munca concrete in care isi desfasoara activitatea persoanele respective".

Reiese clar faptul ca raspunderea pentru aplicarea prevederilor legale in domeniu, apartine in exclusivitate conducerii unitatii, nominalizarea fiind facuta cu certitudine, odata ce i s-a eliberat adeverinta nr. 421/06.07.201, abuzul fiind comis prin limitarea perioadei, pana la data de 31.03.1994, desi are continuitate in aceeasi meserie si in aceleasi conditii de munca, pana la plecarea din unitate deci si pana la 31.03.2001.

Orice pretext ar invoca parata, culpa angajatorului prin neindeplinirea obligatiilor legale, nu poate fi suportata de catre el ca angajat, refuzul de a-i acorda un drept prevazut in mod expres de actele normative in domeniu este lipsit de temei legal, este un abuz care mi-a cauzat prejudicii asa cum a mai aratat.

Conform prevederilor pct. 15 din Ordinul nr. 50/1990, "Dovedirea perioadelor de activitate desfasurate in locurile de munca si activitatile ce se incadreaza in grupele I si II de munca in vederea pensionarii, se face pe baza inregistrarii acestora in carnetul de munca``. Inregistrarile in carnetul de munca trebuiau efectuate odata cu _ HG nr. 1223/20.11.1990, cand a completat Anexa 2 a Ordinului nr. 50/1990 cu activitatea in care s-a aflat asa cum reiese din consemnarile din carnetul de munca .

Eludarea de catre parata a obligatiilor de ordin financiar in acordarea drepturilor, nu poate fi un motiv intemeiat, aceasta fiind un abuz cauzator de prejudicii, pe care instanta, in rolul sau activ, va tine seama de practica judiciara in domeniu, si il va inlatura.

Cunosc persoane foste angajate ale _. Bistrita, care in cauze similare cu a mea si-au reconstituit vechimea in grupa a Ii-a de munca, in Dosarele Tribunalului Bistrita Nasaud nr. XXXXXXXXXXXXX si nr. XXXXXXXXXXXX.

Desi stie ca prevederile legale se aplica numai partilor din dosar, crede ca in situatia lui, nu poate fi altfel, avand in vedere probele aduse in fata instante.

Parata, prin administratorul special I_ I_ a formulat intampinare(f.40) prin care si-a exprimat pozitia doar fata de cererea avand obiect despagubiri solicitand suspendare a judecarii cererii de despagubiri potrivit art.36 din Legea nr.85/2006, nefiind formulate aparari fata de cererea principala avand obiect obligarea paratei la eliberarea adeverintei in sensul solicitat de reclamant.

In sedinta publica din 16 martie 2016 cererea avand obiect despagubiri a fost disjunsa si s-a format un nou dosar.

Analizand actele si lucrarile dosarului, in ce priveste cererea de obligarea a paratei la eliberarea adeverintei din care sa rezulte ca a prestat activitate in grup a II-a de munca in procent de 100% in perioadele indicate in cerere tribunalul retine urmatoarele:

Potrivit inscrierilor din carnetul de munca al reclamantului, aflat in copie la filele 12-30, reclamantul a fost angajatul paratei incepand cu data de 12 august 1978, initial pe postul de buldozerist, pana la data de 1 iulie 1989 si, apoi, pe postul de mecanic utilaje pana la data de 18 decembrie 2000(precum si dupa aceasta data, dar litigiul se refera doar pana la data de 18 decembrie 2000) cu mentiunea ca, incepand cu sfarsitul anului 1994, in sezonul rece, reclamantul a fost in somaj, respectiv in perioadele 01.01.xxxxxxxxxxxxx95; 15.12.xxxxxxxxxxxxx96; 21.12.xxxxxxxxxxxxx97; 01.12.xxxxxxxxxxxxx99; 01.01.xxxxxxxxxxxxx00. Dupa fiecare intrerupere reclamantul a fost reincadrat pe acelasi post, acela de mecanic utilaje.

In carnetul de munca al reclamantului nu sunt facute mentiuni cu privire la incadrarea meseriei, respectiv postului ocupat de reclamant in grupa a II-a de munca .

Meseria reclamantului este inclusa in grupa a II-a de munca potrivit HG nr. 1223/20.11.1990, aceasta fiind una din conditiile pentru a se putea verifica daca activitatea prestata de reclamant a fost incadrata in grupa a II-a de munca, asa cum a statuat si ICCJ prin decizia RIL nr.9/2016.

Din adeverinta nr. 421/06.07.2011(f.6), eliberata de parata rezulta ca munca prestata de reclamant pe postul de mecanic utilaje a fost nominalizata in grupa a II-a de munca potrivit HG nr. 1223/20.11.1990, care a completat Anexa 2 a Ordinului nr. 50/1990 si reclamantul a prestat activitate in grupa a II-a de munca in procent de 100%, pana la data de 31 martie 1994.

Desi parata a refuzat sa elibereze reclamantului adeverinta in sensul ca si dupa aceasta data munca prestata de reclamant se incadreaza in grupa a II-a, aceasta nu a justificat motivul acestui refuz, reclamantul sustinand ca parata nu ar fi achitat contributia de asigurari sociale.

Cat timp nu s-a probat ca au intervenit modificari in ceea ce priveste conditiile in care a fost prestata munca de catre reclamant dupa data de 31 martie 1994, fata de cea prestata anterior acestei date, tribunalul constata ca munca prestata de reclamant dupa data de 31 martie 1994, respectiv in urmatoarele perioade 01.04.xxxxxxxxxxxxx94; 01.04.xxxxxxxxxxxxx95; 19.03.xxxxxxxxxxxxx96; 17.03.xxxxxxxxxxxxx98; 20.04.xxxxxxxxxxxxx99 si 14.04.xxxxxxxxxxxxx00, este munca prestata in grupa a II-a de munca in procent de 100%.

Desi este real faptul ca, incepand cu data de 1 aprilie 1992 (data de la care s-a aplicat Legea nr. 49/1992 privind obligatia angajatorului de a plati contributie de asigurari sociale diferentiat in functie de grupa de munca), angajatorii au obligatia de a achita contributie de asigurari sociale mai mare pentru salariatii care presteaza munca in grupa a II-a de munca decat fata de cea din grupa normala de munca, neindeplinirea acestei obligatii de catre angajator nu are nicio consecinta asupra grupei de munca in care a fost incadrata activitatea prestata de un anumit salariat pentru a se refuza eliberarea unei adeverinte din care sa rezulte faptul ca munca prestata de salariat a fost incadrata in grupa a II-a de munca . Bineinteles in masura in care scopul pentru care a fost solicitata adeverinta respectiva presupune ca in continutul acesteia sa fie mentionate si aspecte privind plata contributiei de asigurari sociale angajatorul va face mentiunile care se impun in ceea ce priveste plata sau neplata contributiei de asigurari sociale.

Cum, in prezentul litigiu reclamantul a solicitat doar obligarea paratei sa-i elibereze adeverinta din care sa rezulte ca a prestat activitate in grupa a II-a de munca in procent de 100%, fara sa solicite ca aceasta adeverinta sa contina si alte mentiuni, cum ar fi de exemplu cele referitoare la plata contributiei de asigurari sociale, instanta se va pronunta in limita investirii.

Avand in vedere ca din cele anterior aratate reiese ca, in perioadele 01.04.xxxxxxxxxxxxx94; 01.04.xxxxxxxxxxxxx95; 19.03.xxxxxxxxxxxxx96; 17.03.xxxxxxxxxxxxx98; 20.04.xxxxxxxxxxxxx99 si 14.04.xxxxxxxxxxxxx00, reclamantul a prestat activitate in grupa a II-a de munca in procent de 100% iar potrivit art. 40 alin.2 litera ``h`` si art.34 alin.5 din Codul muncii, angajatorul are obligatia sa elibereze salariatului sau fostului salariat toate documentele care sa ateste activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si in specialitate, tribunalul va admite actiunea formulata si va obliga parata sa elibereze reclamantului o adeverinta din care sa rezulte ca in perioadele respective reclamantul a prestat activitate in grupa a II-a de munca in procent de 100%.

Nu au fost solicitate cheltuieli de judecata .PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII


HOTARASTE
Admite actiunea civila formulata de reclamantul S_ N_, CNP xxxxxxxxxxxxx, domiciliat in Bistrita, _.8, _, judetul Bistrita-Nasaud, in contradictoriu cu parata _. cu sediul in Bistrita, _.4, cu nr. de inregistrare la ORC JXXXXXXXXXXX si CUI R_ - in insolventa, prin administrator special I_ I_ si, in consecinta:

Obliga pe parata _. in insolventa, prin administrator special I_ I_, sa elibereze reclamantului o adeverinta din care sa rezulte ca in perioadele: 01.04.xxxxxxxxxxxxx94; 01.04.xxxxxxxxxxxxx95; 19.03.xxxxxxxxxxxxx96; 17.03.xxxxxxxxxxxxx98; 20.04.xxxxxxxxxxxxx99 si 14.04.xxxxxxxxxxxxx00, reclamantul a prestat activitate in grupa a-II-a de munca in procent de 100%.

Fara cheltuieli de judecata .

Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare .

Cererea pentru exercitarea caii de atac se depune la Tribunalul Bistrita-Nasaud pronuntata in sedinta publica din data de 25 ianuarie 2017.
Pronuntata de: Tribunalul Bistrita-Nasaud Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 42/F/2017, in sedinta publica din 25 ianuarie 2017


Citeşte mai multe despre:    Reconstituire adeverinta pensie    Obligare angajator completare adeverinta    Valorificare grupa munca    Ordin 50/1990    Inregistrare perioade carnet munca    Carnet munca incomplet    Eliberare adeverinta grupa munca
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe