din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4031 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Legea nr. 265/2008, Republicata 2012, privind gestionarea sigurantei circulatiei pe infrastructura rutiera

Legea nr. 265/2008, Republicata 2012, privind gestionarea sigurantei circulatiei pe infrastructura rutiera

  Publicat: 06 Sep 2012       17300 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea nr. 265/2008, Republicata 2012, privind gestionarea sigurantei circulatiei pe infrastructura rutiera

Republicata in Monitorul Oficial nr. 608 din 23 august 2012

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,

Republicata in temeiul dispozitiilor art. II din Ordonanta Guvernului nr. 6/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 265/2008 privind auditul de siguranta rutiera, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 70 din 30 ianuarie 2010, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 125/2012, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 486 din 16 iulie 2012, dandu-se textelor o noua numerotare. Legea nr. 265/2008 privind auditul de siguranta rutiera a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 777 din 20 noiembrie 2008.


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
(1) Prezenta lege stabileste cadrul institutional si modul de gestionare a sigurantei circulatiei pe reteaua rutiera.
(2) Prezenta lege se aplica drumurilor noi si drumurilor existente, dupa cum urmeazas:
a) drumurilor noi si celor apartinand retelei rutiere transeuropene, astfel cum este definita la pct. 2 din anexa I la Decizia nr. 1.692/96/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 iulie 1996 privind orientarile comunitare pentru dezvoltarea retelei transeuropene de transport, incepand din 19 decembrie 2010;
b) drumurilor de interes nationalo, incepand cu data de 1 ianuarie 2013;
c) drumurilor judetene, drumurilor comunale amenajate si strazilor urbane amenajate, incepand cu data de 1 ianuarie 2015.
(3) Prezenta lege nu se aplica tunelurilor rutiere reglementate de Directiva 2004/54/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind cerintele minime de siguranta pentru tunelurile din Reteaua rutiera transeuropeana.
(4) Investiorii si administratorii oricaror drumuri publice prevazute la alin. (2) pot aplica prevederile prezentei legi, la cererea lor, si anterior datei de la care sunt obligati conform alin. (2).
(5) Reteaua rutiera care face obiectul prezentei legi cuprinde:
a) autostrazi;
b) drumuri expres:
c) drumuri nationale;
d) drumuri judetene;
e) drumuri comunale amenajate;
f) strazi amenajate.

Art. 2
(1) Scopul prezentei legi consta in asigurarea si cresterea gradului de siguranta a circulatiei pe drumurile publice, prevenirea pierdcerii de vieti si a vatamarii integritatii corporale a persoanelor, precum si evitarea producerii pagubelor materiale ca urmare a accidentelor de circulatie.
(2) Aplicarea prezentei legi se realizeaza cu respectarea urmatoarelor cerinte:
a) asigurarea independentei auditorului/inspectorului de siguranta rutiera fata de investitor, proiectant, executant, administratorul drumului sau beneficiar, dupa caz;
b) pastrarea de catre auditorul de siguranta rutiera a confidentialitatii cu privire la datele si informatiile la care a avut acces in cursul realizarii auditului;
c) auditorul de siguranta rutiera nu trebuie sa fie implicat sub nicio forma in niciuna dintre fazele de realizare si de executie a proiectului de infrastructura supus auditarii.


Art. 3
In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) auditul de siguranta rutiera - verificarea detaliata, tehnica si sistematica, independenta, din punctul de vedere al sigurantei, a caracteristicilor de proiectare proprii unui proiect de infrastructura rutiera in toate etapele, de la planificare pana la inceputul exploatarii;
b) auditorul de siguranta rutiera - persoana fizica atestata potrivit prezentei legi sa efectueze evaluarea de impact asupra sigurantei rutiere sau auditul de siguranta rutiera;
c) drumul public - drumul deschis circulatiei publice, ale carui elemente constructive sunt cele definite de Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) drumul amenajat/strada amenajata - drumul public al carui carosabil este acoperit cu asfalt, beton de ciment sau macadam;
e) clasificarea tronsoanelor cu o concentratie mare de accidente - medoda de identificare, analizare si clasificare a tgronsoanelor infrastructurii rutiere, care au fost in exploatare mai mult de 3 ani, pe care s-au inregistrat un numar mare de accidente soldate cu persoane decedate, proportional cu fluxul de trafic;
f) clasificarea sigurantei retelei rutiere - metoda pentru identificarea, analizarea si clasificarea sectiunilor retelei rutiere existente in functie de potentialul de imbunatatire a sigurantei si de reducere a costurilor legate de accidente;
g) evaluarea de impact asupra sigurantei rutiere - o analiza comparativa strtegica a impactului asupra gradului de siguranta a retelei rutiere in cazul unui proiect al unei noi cai rutiere sau in cazul unui proiect privind modificari substantiale constructive ale retelei existente;
h) inspectorul de siguranta rutiera - persoana fizica atestata potrivit prezentei legi sa efectueze inspectia de siguranta rutiera;
i) inspectia de siguranta rutiera - verificarea periodica a retelei rutiere aflate in exploatare, din punctul de vedere al sigurantei circulatiei, cu identificarea eventualelor disfunctionalitati sau deficiente de proiectare, constructie, operare si/sau de intretinere a drumului, care pot conduce la producerea de accidente rutiere;
j) reteaua rutiera transeuropeana - reteaua rutiera definita la pct. 2 din anexa I la Decizia nr. 1.692/96/CE;
k) liniile directoare - masurile adoptate de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii care indica etapele de urmat si elementele de avut in vedere in aplicarea procedurilor de siguranta rutiera prevazute in prezenta lege;
l) modificare substantiala - orice modernizare sau reabilitare care impune schimbarea elementelor geometrice ale drumului;
m) proiectul de infrastructura rutiera - proiectul destinat construirii de noi infrastructuri rutiere sau modificari substanteiale ale unor retele rutiere deja existente;
n) punctul negru - segmentuld e drum public care prezinta o rata mai mare de accidente rutiere decat rata medie a accidentelor inregistrate pe unitatea de distanta a drumului respectiv si pe o perioada de timp istorica, stabilite de Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R.;
o) utilizatorul vulnerabil - categoria de participanti la traficul rutier care este expusa riscului de accidentare soldata cu morti si/sau vatamare corporala grava intr-un grad mai mare decat restul participantilor.

Afişează Legea nr. 265/2008, Republicata 2012, privind gestionarea sigurantei circulatiei pe infrastructura rutiera pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 265/2008    Infrastructura ruriera    OG 6/2010

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.