din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Comerciala » Legea 26/1990, Actualizata 2016, privind registrul comertului

Legea 26/1990, Actualizata 2016, privind registrul comertului

  Publicat: 18 Dec 2015       54890 citiri        Secţiunea: Legislatie Comerciala  


LEGEA nr. 26/1990, privind registrul comertului - Republicata si Actualizata 2016

Actualizata prin Legea 152/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul inregistrarii in registrul comertului (M.Of. 519 din 13-iul-2015)

Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Unitate a unei banci fara personalitate juridica, care primeste un anumit mandat din partea acesteia de a efectua operatiuni intr-o anumita zona de interes.
Reprezinta date in forma electronica care sunt atasate sau logic asociate cu alte date in forma electronica si care servesc ca metoda de identificare.
Bilet la ordin andosat in alb, emis de catre unitatile economice mari.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Reprezinta date in forma electronica care sunt atasate sau logic asociate cu alte date in forma electronica si care servesc ca metoda de identificare.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Mod de reorganizare a persoanei juridice.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Apartenenta persoanei la o anumita natiune.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.

CAPITOLUL I: Dispozitii generale
Art. 1
(1) Inainte de inceperea activitatii economice, au obligatia sa ceara inmatricularea sau, dupa caz, inregistrarea in registrul comertului urmatoarele persoane fizice sau juridice: persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, societatile comerciale, companiile nationale si societatile nationale, regiile autonome, grupurile de interes economic, societatile cooperative, organizatiile cooperatiste, societatile europene, societatile cooperative europene si grupurile europene de interes economic cu sediul principal in Romania, precum si alte persoane fizice si juridice prevazute de lege.
(11) Documentele depuse in sustinerea cererilor de inregistrare prevazute la alin. (1) se redacteaza in limba romana.
(12) Comerciantii pot solicita si asigurarea publicitatii actelor prevazute la alin. (1) , in traducere certificata in una dintre limbile oficiale ale statelor membre ale Uniunii Europene.
(13) Oficiul National al Registrului Comertului asigura accesul la copiile prevazute la alin. (12) , in aceleasi conditii ca si la actele in limba romana.
(14) In caz de neconcordanta intre actul in limba romana si traducerea certificata pentru care s-a asigurat publicitatea, societatea nu poate opune tertilor textul tradus; acestia pot insa opune societatii traducerea certificata, cu exceptia cazului in care societatea face dovada ca ei cunosteau versiunea originala, publicata conform legii.
(2) In cursul exercitarii activitatii lor sau la incetarea acesteia, persoanele fizice sau juridice prevazute la alin. (1) au obligatia de a solicita inscrierea in acelasi registru a mentiunilor privind actele si faptele a caror inregistrare este prevazuta de lege.
(21) Potrivit prezentei legi, prin inregistrare se intelege atat inmatricularea comerciantului si inscrierea de mentiuni, precum si alte operatiuni care, potrivit legii, se mentioneaza in registrul comertului.
(3) Prevederile alin. (1) nu se aplica meseriasilor si taranilor care isi desfac produsele din gospodaria proprie.
Art. 2
(1) Registrul comertului se tine de catre oficiul registrului comertului, organizat in fiecare judet si in municipiul Bucuresti, potrivit prevederilor cap. II din prezenta lege.
(2) Registrul central al comertului se tine de catre Oficiul National al Registrului Comertului, institutie publica cu personalitate juridica, finantata integral din venituri proprii, organizata in subordinea Ministerului Justitiei.
Art. 3
Comerciantii cer inmatricularea la oficiul registrului comertului din judetul sau din municipiul Bucuresti, unde isi au sediul .
(2) Cererea de inmatriculare/inregistrare a mentiunilor si documentele anexate la aceasta in forma electronica, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa, pot fi trimise prin posta electronica.
(3) In cazul in care cererea de inmatriculare/inregistrare este transmisa potrivit prevederilor alin. (2) , incheierea judecatorului-delegat se comunica pe cale electronica, data comunicarii fiind considerata data la care aceasta devine disponibila destinatarului, precum si pe suport hartie .
Art. 4
(1) Registrul comertului este public.
(2) Oficiul registrului comertului este obligat sa elibereze, pe cheltuiala persoanei care a facut cererea, copii certificate de pe inregistrarile efectuate in registru si de pe actele prezentate, precum si informatii despre datele inregistrate in registrul comertului si certificate constatatoare ca un anumit act sau fapt este ori nu este inregistrat.
(3) Actele prevazute la alin. (2) pot fi cerute si eliberate si prin corespondenta.
(4) La cerere, documentele prevazute la alin. (1) se elibereaza in forma electronica, cu transmitere on-line, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa.
(5) Tarifele percepute pentru eliberarea de copii si/sau informatii, indiferent de modalitatea de furnizare, nu vor depasi costurile administrative implicate de eliberarea acestora.
Art. 5
(1) Inmatricularea si mentiunile sunt opozabile tertilor de la data efectuarii lor in registrul comertului ori de la publicarea lor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, sau in alta publicatie, acolo unde legea dispune astfel.
(2) Persoana care are obligatia de a cere o inregistrare nu poate opune tertilor actele ori faptele neinregistrate, in afara de cazul in care face dovada ca ele erau cunoscute de acestia.
(3) Oficiul National al Registrului Comertului publica pe pagina sa de internet si pe portalul de servicii on-line si transmite spre publicare pe portalul european e-Justitie informatii actualizate privind legislatia nationala in ceea ce priveste publicitatea si opozabilitatea fata de terti a actelor, faptelor si mentiunilor persoanelor supuse obligatiei de inregistrare in registrul comertului.
Art. 6
(1) Inregistrarile in registrul comertului se fac pe baza unei incheieri a judecatorului delegat sau, dupa caz, a unei hotarari judecatoresti irevocabile, in afara de cazurile in care legea prevede altfel.
(11) Judecatorul-delegat intai sesizat spre a dispune inregistrarea in registrul comertului a mentiunilor privind fuziunea, divizarea sau schimbarea sediului social al unei persoane juridice in alt judet se va pronunta, prin aceeasi incheiere, si asupra inmatricularii persoanelor juridice astfel infiintate, radierii celor care isi inceteaza existenta ori inregistrarii in registrul comertului a modificarii actelor constitutive ale persoanelor juridice care dobandesc o parte din patrimoniul persoanei juridice divizate, dupa caz, precum si asupra inmatricularii si radierii persoanelor juridice care isi schimba sediul social in alt judet.
(2) Incheierile judecatorului delegat privitoare la inmatriculare sau la orice alte inregistrari in registrul comertului sunt executorii de drept si sunt supuse numai recursului.
(3) Termenul de recurs este de 15 zile si curge de la data pronuntarii incheierii pentru parti si de la data publicarii incheierii sau a actului modificator al actului constitutiv in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pentru orice alte persoane interesate.
(4) Recursul se depune si se mentioneaza in registrul comertului unde s-a facut inregistrarea. In termen de 3 zile de la data depunerii, oficiul registrului comertului inainteaza recursul curtii de apel in a carei raza teritoriala se afla domiciliul sau sediul comerciantului, iar in cazul sucursalelor infiintate in alt judet, la curtea de apel in a carei raza teritoriala se afla sediul sucursalei.
(5) Motivele recursului se pot depune la instanta, cu cel putin doua zile inaintea termenului de judecata .
(6) In cazul admiterii recursului, decizia instantei de recurs va fi mentionata in registrul comertului.
Art. 61
(1) Judecatorul-delegat la oficiul registrului comertului are competenta de a verifica indeplinirea actelor si formalitatilor prealabile fuziunii, in cazul in care la constituirea prin fuziune a unei societati europene sau a unei societati cooperative europene participa o societate comerciala sau o societate cooperativa - persoana juridica romana -, precum si in cazul fuziunii transfrontaliere la care participa o societate comerciala de nationalitate romana ori o societate europeana cu sediul in Romania.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica in mod corespunzator in cazul transferului sediului unei societati europene sau al unei societati cooperative europene din Romania in alt stat membru.
Art. 7
(1) Instantele judecatoresti sunt obligate sa trimita oficiului registrului comertului, in termen de 15 zile de la data cand au ramas irevocabile, copii legalizate de pe hotararile irevocabile ce se refera la acte, fapte si mentiuni a caror inregistrare in registrul comertului o dispun, conform legii.
(2) In aceste incheieri si hotarari instantele judecatoresti vor dispune si efectuarea inregistrarilor in registrul comertului.
Art. 8
(1) Controlul legalitatii operatiunilor efectuate de oficiul registrului comertului se face de catre unul dintre judecatorii tribunalului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, delegat anual de presedintele acestui tribunal.
(2) Judecatorul delegat va controla operatiunile registrului comertului cel putin o data pe luna.
(3) Controlul efectuat de judecatorul delegat nu exonereaza de raspundere personalul oficiului care conduce si executa operatiunile registrului comertului pentru conformitatea cu legea a datelor inscrise.
(4) Lucrarile de grefa, secretariat si arhiva ale judecatorului delegat se asigura de catre personalul oficiului registrului comertului.


CAPITOLUL II: Oficiul registrului comertului
Art. 9

Afişează Legea 26/1990, Actualizata 2016, privind registrul comertului pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 26/1990    Legea 26/1990 actualizata 2016    ONRC    Registru comertului    Legea 152/2015

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Radiere mentiune privind infiintarea si autorizarea punctului de lucru
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr.825 din data 11.05.2011

Desfiintare contract de inchiriere. Radiere punct de lucru
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr. 6 din data 12.01.2011

Mentionare in registrul comertului a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr.1135 din data 30.04.2012

Societate cu raspundere limitata. Cerere referitoare la inregistrarea mentiunilor privind modificarea actului constitutiv
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr. 434 din data 21.08.2009

Actualizarea valorii aportului adus la constituirea si majorarea capitalului social
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr. 147 din data 06.03.2009

Constatare ca denumirea de comerciant incalca dreptul de marca. Interzicere utilizare marca ca nume comercial. Obligare modificare denumire
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr. 231 din data 08.09.2010

Reinscriere institutie publica implicata in privatizare ca actionar
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr, 30 din data 18.01.2010

Deschiderea procedurii simplificate a insolventei. Societate dizolvata
Pronuntaţă de: Tribunalul Buzau - Sentinta comerciala nr. 65 din data 29.06.2012

Actiune in constatare intemeiata pe dispozitiile articolului 111 Cod procedura civila
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA A V-A COMERCIALA, DECIZIA COMERCIALA NR. 111 din 10.03. 2011

Marca. Actiune privind interzicerea utilizarii nume comercial inregistrat ca marca anterior
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 492 din 25 ianuarie 2011Articole Juridice

Opreratiunile divizarii unei societati comerciale
Sursa: EuroAvocatura.ro