din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Legislaţie » EuroLegislatie » Conventia Consiliului Europei privind prevenirea si combaterea violentei impotriva femeilor si a violentei domestice, adoptata la Istanbul la 11 mai 2011

Conventia Consiliului Europei privind prevenirea si combaterea violentei impotriva femeilor si a violentei domestice, adoptata la Istanbul la 11 mai 2011

  Publicat: 29 Mar 2016       14623 citiri        Secţiunea: EuroLegislatie  


Documente atasate
roaming.jpg
Document elaborat de Consiliul Europei, la Torino, la 18 octombrie 1961 si intrat in vigoare la 26 februarie 1965. Pana la adoptarea Cartei sociale europene (revizuite), la Strasbourg, la 3 mai 1996, Carta din 1961 a fost modificata si completata succesiv in 1988, 1991 si 1995.
Preambul
Statele membre ale Consiliului Europei si ceilalti semnatari ai prezentei,
reamintind Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale (STE nr. 5, 1950) si protocoalele sale, Carta Sociala Europeana (STE nr. 35, 1961, revizuita in 1996, STE nr. 163), Conventia Consiliului Europei privind lupta impotriva traficului de fiinte umane (CETS nr. 197, 2005) si Conventia Consiliului Europei pentru protectia copiilor impotriva exploatarii sexuale si a abuzului sexual (CETS nr. 201, 2007),

Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Viciu de consimtamant. Este amenintarea unei persoane cu un rau care sa-I produca o temere ce o determina sa consimta la incheierea unui act juridic civil, pe care altfel nu l-ar fi incheiat.
Viciu de consimtamant. Este amenintarea unei persoane cu un rau care sa-I produca o temere ce o determina sa consimta la incheierea unui act juridic civil, pe care altfel nu l-ar fi incheiat.
Viciu de consimtamant. Este amenintarea unei persoane cu un rau care sa-I produca o temere ce o determina sa consimta la incheierea unui act juridic civil, pe care altfel nu l-ar fi incheiat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Viciu de consimtamant. Este amenintarea unei persoane cu un rau care sa-I produca o temere ce o determina sa consimta la incheierea unui act juridic civil, pe care altfel nu l-ar fi incheiat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Viciu de consimtamant. Este amenintarea unei persoane cu un rau care sa-I produca o temere ce o determina sa consimta la incheierea unui act juridic civil, pe care altfel nu l-ar fi incheiat.
Viciu de consimtamant. Este amenintarea unei persoane cu un rau care sa-I produca o temere ce o determina sa consimta la incheierea unui act juridic civil, pe care altfel nu l-ar fi incheiat.
Viciu de consimtamant. Este amenintarea unei persoane cu un rau care sa-I produca o temere ce o determina sa consimta la incheierea unui act juridic civil, pe care altfel nu l-ar fi incheiat.
Persoana care a implinit varsta de 18 ani.
Viciu de consimtamant. Este amenintarea unei persoane cu un rau care sa-I produca o temere ce o determina sa consimta la incheierea unui act juridic civil, pe care altfel nu l-ar fi incheiat.
Orice forma de violenta fizica, psihologica sau sexuala, care pune in pericol siguranta si bunastarea unui membru al familiei si/sau recurgerea la forta fizica ori emotionala, inclusiv violenta sexuala, in cadrul familiei sau gospodariei.
Viciu de consimtamant. Este amenintarea unei persoane cu un rau care sa-I produca o temere ce o determina sa consimta la incheierea unui act juridic civil, pe care altfel nu l-ar fi incheiat.
Viciu de consimtamant. Este amenintarea unei persoane cu un rau care sa-I produca o temere ce o determina sa consimta la incheierea unui act juridic civil, pe care altfel nu l-ar fi incheiat.
Viciu de consimtamant. Este amenintarea unei persoane cu un rau care sa-I produca o temere ce o determina sa consimta la incheierea unui act juridic civil, pe care altfel nu l-ar fi incheiat.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Viciu de consimtamant. Este amenintarea unei persoane cu un rau care sa-I produca o temere ce o determina sa consimta la incheierea unui act juridic civil, pe care altfel nu l-ar fi incheiat.
Viciu de consimtamant. Este amenintarea unei persoane cu un rau care sa-I produca o temere ce o determina sa consimta la incheierea unui act juridic civil, pe care altfel nu l-ar fi incheiat.
Viciu de consimtamant. Este amenintarea unei persoane cu un rau care sa-I produca o temere ce o determina sa consimta la incheierea unui act juridic civil, pe care altfel nu l-ar fi incheiat.
In cadrul lucrarilor Conferintei Internationale a Muncii, delagatiile tripartite ale statelor adopta normele internationale ale muncii si sub forma Conventiilor si Recomandarilor. Pana in prezent au fost adoptate 184 Conventii OIM.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Viciu de consimtamant. Este amenintarea unei persoane cu un rau care sa-I produca o temere ce o determina sa consimta la incheierea unui act juridic civil, pe care altfel nu l-ar fi incheiat.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Viciu de consimtamant. Este amenintarea unei persoane cu un rau care sa-I produca o temere ce o determina sa consimta la incheierea unui act juridic civil, pe care altfel nu l-ar fi incheiat.
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
Viciu de consimtamant. Este amenintarea unei persoane cu un rau care sa-I produca o temere ce o determina sa consimta la incheierea unui act juridic civil, pe care altfel nu l-ar fi incheiat.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Viciu de consimtamant. Este amenintarea unei persoane cu un rau care sa-I produca o temere ce o determina sa consimta la incheierea unui act juridic civil, pe care altfel nu l-ar fi incheiat.
Totalitatea atributelor si calitatilor prin care o presoana este individualizata in societate si familie, din punct de vedere al normelor de drept; stare juridica a persoanei.
Viciu de consimtamant. Este amenintarea unei persoane cu un rau care sa-I produca o temere ce o determina sa consimta la incheierea unui act juridic civil, pe care altfel nu l-ar fi incheiat.
In cadrul lucrarilor Conferintei Internationale a Muncii, delagatiile tripartite ale statelor adopta normele internationale ale muncii si sub forma Conventiilor si Recomandarilor. Pana in prezent au fost adoptate 184 Conventii OIM.

reamintind urmatoarele recomandari ale Comitetului de Ministri adresate statelor membre ale Consiliului Europei: Recomandarea Rec(2002)5 privind protectia femeilor impotriva violentei, Recomandarea CM/Rec(2007)17 privind standardele si mecanismele de asigurare a egalitatii de gen, Recomandarea CM/Rec(2010)10 privind rolul femeilor si al barbatilor in prevenirea si solutionarea conflictelor si in construirea pacii si alte recomandari relevante,

luand in considerare volumul in crestere al jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului, care stabileste standarde importante in domeniul violentei impotriva femeilor,

avand in vedere Pactul international cu privire la drepturile civile si politice (1966), Pactul international cu privire la drepturile economice, sociale si culturale (1966), Conventia Natiunilor Unite privind eliminarea tuturor formelor de discriminare impotriva femeilor ("CEDAW",1979) si Protocolul sau optional (1999), precum si Recomandarea generala nr. 19 a Comitetului CEDAW privind violenta impotriva femeilor, Conventia Natiunilor Unite cu privire la drepturile copilului (1989) si protocoalele sale optionale (2000) si Conventia Natiunilor Unite cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilitati (2006),

avand in vedere Statutul de la Roma al Curtii Penale Internationale (2002),

reamintind principiile de baza ale legislatiei umanitare internationale si, in special, Conventia de la Geneva (IV) referitoare la protectia persoanelor civile in timp de razboi (1949) si protocoalele aditionale I si II (1977) la aceasta,

condamnand toate formele de violenta impotriva femeilor si violenta domestica,

recunoscand faptul ca realizarea egalitatii de drept si de fapt intre femei si barbati este un element-cheie in prevenirea violentei impotriva femeilor,

recunoscand faptul ca violenta impotriva femeilor este o manifestare a relatiilor istoric inegale de putere dintre femei si barbati, care au condus la dominarea asupra si la discriminarea impotriva femeilor de catre barbati si la impiedicarea avansarii depline a femeilor,

recunoscand natura structurala a violentei impotriva femeilor drept violenta de gen si faptul ca violenta impotriva femeilor este unul dintre mecanismele sociale cruciale, prin care femeile sunt fortate intr-o pozitie subordonata comparativ cu barbatii,

recunoscand, cu grava ingrijorare, faptul ca femeile si fetele sunt deseori expuse unor forme grave de violenta, cum ar fi violenta domestica, hartuirea sexuala, violul, casatoria fortata, crimele comise in numele asa-numitei "onoare" si mutilarea genitala, care constituie o incalcare grava a drepturilor omului, ale femeilor si ale fetelor si un obstacol major in realizarea egalitatii dintre femei si barbati,

recunoscand incalcarea curenta a drepturilor omului in timpul conflictelor armate, care afecteaza populatia civila, in special femeile, in forma violului si a violentei sexuale pe scara larga sau sistematica, si potentialul unei violente de gen crescute atat in timpul, cat si dupa conflicte,

recunoscand faptul ca femeile si fetele sunt expuse unui risc mai mare de violenta de gen decat barbatii,

recunoscand faptul ca violenta domestica afecteaza femeile in mod disproportionat si faptul ca si barbatii pot fi victime ale violentei domestice,

recunoscand faptul ca copiii sunt victime ale violentei domestice, inclusiv in calitate de martori ai violentei in familie, aspirand la crearea unei Europe fara violenta impotriva femeilor si fara violenta domestica,

au convenit dupa cum urmeaza:

CAPITOLUL I

Scopuri, definitii, egalitate si nediscriminare, obligatii generale

ARTICOLUL 1

Scopurile Conventiei

1. Scopurile prezentei conventii sunt acelea:

a)de a proteja femeile impotriva tuturor formelor de violenta si de a preveni, de a urmari in justitie si de a elimina violenta impotriva femeilor si violenta domestica;

b)de contribui la eliminarea tuturor formelor de discriminare impotriva femeilor si de a promova egalitatea substantiala intre femei si barbati, inclusiv prin imputernicirea femeilor;

c)de a proiecta un cadru cuprinzator, politici si masuri pentru protectia si asistenta tuturor victimelor violentei impotriva femeilor si a violentei domestice;

d)de a promova cooperarea internationala in vederea eliminarii violentei impotriva femeilor si violentei domestice;

e)de furniza sprijin si asistenta organizatiilor si agentiilor guvernamentale de aplicare a legii pentru a coopera in mod eficient in vederea adoptarii unei abordari integrate pentru eliminarea violentei impotriva femeilor si a violentei domestice.

2.In vederea asigurarii implementarii efective a dispozitiilor sale de catre parti, prezenta conventie stabileste un mecanism de monitorizare specific.

ARTICOLUL 2

Domeniul de aplicare a Conventiei

1.Prezenta conventie se va aplica tuturor formelor de violenta impotriva femeilor, inclusiv violentei domestice, care afecteaza femeile in mod disproportionat.

2.Partile sunt incurajate sa aplice prezenta conventie tuturor victimelor violentei domestice. Partile vor acorda o atentie speciala femeilor victime ale violentei de gen in implementarea dispozitiilor prezentei conventii .

3.Prezenta conventie se va aplica pe timp de pace si in situatii de conflict armat.

ARTICOLUL 3

Definitii

In scopul prezentei conventii:

a)"violenta impotriva femeilor" este inteleasa drept o incalcare a drepturilor omului si o forma de discriminare impotriva femeilor si va insemna toate actiunile de violenta de gen care rezulta in sau care sunt probabile a rezulta in vatamarea sau suferinta fizica, sexuala, psihologica sau economica cauzata femeilor, inclusiv amenintarile cu asemenea actiuni, constrangerea sau deprivarea arbitrara de libertate, indiferent daca se produce in public sau in viata privata;

b)"violenta domestica" va insemna toate actiunile de violenta fizica, sexuala, psihologica sau economica, care se produc in mediul familial sau domestic ori intre fostii sau actualii soti sau parteneri, indiferent daca agresorul imparte sau a impartit acelasi domiciliu cu victima;

c)"gen" va insemna rolurile construite social, comportamentele, activitatile si insusirile pe care o societate data le considera adecvate pentru femei si barbati;

d)"violenta de gen impotriva femeilor" va insemna violenta care este directionata impotriva unei femei pentru ca ea este o femeie sau care afecteaza femeile in mod disproportionat;

e)"victima" va insemna orice persoana fizica care este supusa comportamentului specificat la punctele a) si b);

f)"femeile" includ fetele cu varsta de pana la 18 ani.

ARTICOLUL 4

Drepturi fundamentale, egalitate si nediscriminare

1.Partile vor lua masurile legislative si alte masuri necesare pentru a promova si proteja dreptul tuturor, in special al femeilor, de a trai fara violenta atat in sfera publica, cat si in cea privata.

2.Partile condamna toate formele de discriminare impotriva femeilor si iau, fara intarziere, masurile legislative si alte masuri necesare pentru a o preveni, in special, prin:

-incorporarea in constitutiile lor nationale sau in alta legislatie corespunzatoare a principiului egalitatii intre femei si barbati si asigurarea realizarii practice a acestui principiu;

-interzicerea discriminarii impotriva femeilor, inclusiv prin utilizarea sanctiunilor, acolo unde este cazul;

-abrogarea legilor si a practicilor care discrimineaza femeile.

3.Implementarea dispozitiilor prezentei conventii de catre parti, in special masurile de protectie a drepturilor victimelor, va fi asigurata fara discriminare din orice motiv, cum ar fi sexul, genul, rasa, culoarea, limba, religia, politica sau alta opinie, origine nationala sau sociala, asocierea cu o minoritate nationala, proprietatea, nasterea, orientarea sexuala, identitatea de gen, varsta, starea sanatatii, dizabilitatea, starea civila, statutul de emigrant sau de refugiat ori alt statut .

4.Masuri speciale, care sunt necesare pentru a preveni sau proteja femeile de violenta de gen, nu vor fi considerate discriminare in termenii prezentei conventii .

Documente Atasate
roaming.jpg

Afişează Conventia Consiliului Europei privind prevenirea si combaterea violentei impotriva femeilor si a violentei domestice, adoptata la Istanbul la 11 mai 2011 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Aspecte practice privind Cercetarea disciplinara a salariatilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor de masa in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor cadou in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Ştiri Juridice