din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2914 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » LEGEA nr. 215/2016 privind ceremoniile oficiale

LEGEA nr. 215/2016 privind ceremoniile oficiale

  Publicat: 26 Dec 2016       4179 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
LEGEA nr. 215/2016 privind ceremoniile oficiale

Publicata in Monitorul Oficial nr. 915 din data de 14 noiembrie 2016

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Principiu aplicat in domeniul cooperarii internationale in materie de politica a concurentei.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Persoana care exercita provizoriu o functie in locul titularului.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Persoana care detine functia de ministru intr-un guvern dar nu este titularul nici unui minister
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.

CAPITOLUL I: Dispozitii generale
Articolul 1

Prezenta lege are ca scop stabilirea unui ansamblu de norme aplicabile ceremoniilor oficiale desfasurate de autoritatile si institutiile publice, centrale si locale.
Articolul 2
Prezenta lege stabileste ordinea de precadere a participantilor la ceremoniile oficiale, prevede regulile generale privind organizarea si desfasurarea ceremoniilor oficiale si reglementeaza atributiile autoritatilor si institutiilor publice in aceasta materie.
Articolul 3
In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatorul inteles:
a)ceremonie oficiala - manifestare sau actiune organizata de o autoritate sau institutie publica, centrala ori locala, dedicata unui anumit eveniment;
b)ordine de precadere - ansamblu de criterii cu privire la asezarea si locul participantilor in cadrul ceremoniilor oficiale;
c)precadere - prioritatea acordata unui participant la o ceremonie oficiala fata de un alt participant;
d)protocol national - totalitatea activitatilor si regulilor de eticheta, curtoazie si ceremonial desfasurate de autoritatile si institutiile publice in cadrul ceremoniilor oficiale.
CAPITOLUL II: Precaderea
Articolul 4
(1)Precaderea nu poate fi delegata.
(2)Persoana care ocupa o demnitate sau functie publica in calitate de interimar ocupa in ordinea de precadere locul titularului demnitatii sau functiei publice.
(3)Precaderea nu are semnificatia conferirii de onoruri sau ierarhii si nu modifica atributiile autoritatilor sau institutiilor publice ori a reprezentantilor acestora, astfel cum sunt acestea stabilite prin lege.
Articolul 5
(1)Ordinea de precadere se stabileste dupa cum autoritatile sau institutiile publice sunt alese, direct ori indirect, sau numite de o alta autoritate sau institutie publica. Presedintele Romaniei este primul in ordinea de precadere.
(2)Pentru autoritatile sau institutiile publice aflate in relatii functionale, ordinea de precadere se stabileste in raport cu natura relatiilor functionale dintre acestea: autoritati aflate sub controlul, coordonarea sau subordonarea unei alte institutii sau autoritati publice.
(3)In cazul in care ordinea de precadere nu poate fi stabilita pe baza criteriilor prevazute la alin. (1) si (2), in stabilirea acesteia se va utiliza criteriul vechimii conducatorului autoritatii sau institutiei publice si, in subsidiar, criteriul alfabetic aplicat la denumirea autoritatilor si institutiilor publice.
Articolul 6
(1)In aplicarea dispozitiilor art. 5 ordinea de precadere in cadrul ceremoniilor oficiale este prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta lege. Locul reprezentantului autoritatii publice sau institutiei publice organizatoare in cadrul ceremoniei oficiale se stabileste de comun acord cu institutia participanta cu rangul cel mai inalt.
(2)Ordinea de precadere a demnitatilor si a functiilor publice din cadrul aceleiasi autoritati sau institutii publice este stabilita de catre conducatorul respectivei entitati.
Articolul 7
In cadrul ceremoniilor oficiale organizate la nivel local ordinea de precadere este urmatoarea:
a)pozitiile 1-4 din anexa, daca reprezentantii autoritatilor sau ai institutiilor publice respective participa la ceremonie;
b)primarul localitatii unde se desfasoara ceremonia;
c)presedintele consiliului judetean al judetului unde se desfasoara ceremonia;
d)prefectul judetului unde se desfasoara ceremonia;
e)reprezentantii altor autoritati sau institutii publice conform ordinii de precadere stabilite potrivit art. 5 si 6.
Articolul 8
Sefii cultelor recunoscute in Romania, reprezentantii altor institutii de interes public, precum si alte personalitati romane sau straine invitate la ceremonii oficiale ocupa un loc special, stabilit de institutia organizatoare, avand in vedere natura si scopul ceremoniei.
Articolul 9
Sefii misiunilor diplomatice, ai reprezentantelor organizatiilor internationale si ai organizatiilor internationale acreditate in Romania, invitati la o ceremonie oficiala, ocupa loc imediat dupa reprezentantii Guvernului sau ai autoritatilor prezente cu rang de ministru .
CAPITOLUL III: Organizarea si desfasurarea ceremoniilor oficiale
Articolul 10
(1)Organizatorul ceremoniei oficiale stabileste lista participantilor, locul si pozitia acestora, data, locatia si desfasuratorul ceremoniei.
(2)Desfasuratorul ceremoniei oficiale si lista de invitati vor fi stabilite de catre autoritatea sau institutia organizatoare impreuna cu institutia publica participanta cu rangul cel mai inalt.
Articolul 11
Invitarea la o ceremonie oficiala se poate face in una dintre urmatoarele modalitati:
a)scrisoare oficiala, in situatia in care cel invitat are rang superior celui care invita;
b)invitatie formala, in situatia in care cel invitat are rang inferior celui care invita.
Articolul 12
Ceremonia oficiala incepe atunci cand soseste seful institutiei participante cu rangul cel mai inalt. In cazul in care ceremonia cuprinde alocutiuni, acestea vor fi rostite in ordinea de precadere sau in ordinea inversa a precaderii, conform desfasuratorului ceremoniei.
Articolul 13
(1)In cazul in care la ceremoniile oficiale sunt invitati demnitari straini, cu rang de ministru sau mai inalt, institutia organizatoare are obligatia de a transmite lista invitatilor catre Ministerul Afacerilor Externe, care informeaza Guvernul Romaniei si Administratia Prezidentiala.
(2)Un demnitar strain invitat la o ceremonie oficiala in Romania ocupa locul echivalent omologului roman.
Articolul 14
In cadrul ceremoniilor oficiale serviciul religios este facultativ. Momentul si durata acestuia vor fi stabilite si prevazute in desfasuratorul ceremoniei, cu respectarea normelor, cutumelor si traditiilor cultului religios care efectueaza serviciul.

Afişează LEGEA nr. 215/2016 privind ceremoniile oficiale pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 215/2016    Ceremonii oficiale    Consiliul Protocolului National

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.