din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2888 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Legea nr. 188/2000, privind executorii judecatoresti

Legea nr. 188/2000, privind executorii judecatoresti

  Publicat: 17 Mar 2009       17310 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Legea nr. 188/2000, privind executorii judecatoresti

Legea include modificarile din urmatoarele acte:
- O.U.G. nr. 18/2001
- O.U.G. nr. 64/2001
- O.G. nr. 7/2001
- Legea nr. 540/2001
- Legea nr. 493/2002
- O.U.G. nr. 190/2005
- Legea nr. 332/2006
- Legea nr. 278/2006
- O.U.G. nr. 144/2007 publicata in MOF nr. 880 din 21/12/2007.

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Puterile publice existente in stat. Potrivit Constitutiei Romaniei autoritatile publice sunt:
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Personal auxiliar incadrat pe langa tribunale si judecatorii,
Functionar de stat care ajuta la executarea silita a hotararilor unor organe de jurisdictie.
Personal auxiliar incadrat pe langa tribunale si judecatorii,
Reglementate in sectiunea I, cap. I, t. III, C. proc pen., partea speciala,
Legea 10 din 2001. Masuri cu caracter reparator acordate in situatiile in care restituirea in natura nu este posibila, sub forma unor titluri de valoare nominala folosite in procesul de privatizare,
Mijloc de proba, prevazut in cap. II, t. III, C. proc.pen., partea generala.
Functionar de stat care ajuta la executarea silita a hotararilor unor organe de jurisdictie.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.CAPITOLUL I
Dispozitii generaleArt. 1. - (1) Executarea silita a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii se efectueaza de catre executorii judecatoresti, daca legea nu prevede altfel.

(2) Executorii judecatoresti indeplinesc si alte atributii date prin lege in competenta lor.

Art. 2. - (1) Executorii judecatoresti sunt investiti sa indeplineasca un serviciu de interes public.

(2) Actul indeplinit de executorul judecatoresc, in limitele competentelor legale, purtand stampila si semnatura acestuia, precum si numarul de inregistrare si data, este act de autoritate publica si are forta probanta prevazuta de lege.

Art. 3. - (1) La cererea executorului judecatoresc cei care datoreaza sume de bani debitorului urmarit ori detin alte bunuri ale acestuia, supuse urmaririi potrivit legii, au obligatia sa dea informatiile necesare pentru efectuarea executarii silite.

(2) Executorul judecatoresc este obligat sa pastreze secretul informatiilor primite, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.

Art. 4. - Coordonarea si controlul activitatii executorilor judecatoresti se exercita de catre Ministerul Justitiei.

Art. 5. - Activitatea executorilor judecatoresti se infaptuieste in conditiile legii, cu respectarea drepturilor si intereselor legitime ale partilor si ale altor persoane interesate, fara deosebire de rasa, de nationalitate, de origine etnica, de limba, de religie, de sex, de apartenenta politica, de avere sau de origine sociala.

Art. 6. - Executorii judecatoresti nu pot refuza indeplinirea unui act dat in competenta lor decat in cazurile si in conditiile prevazute de lege.CAPITOLUL II
Competenta executorilor judecatorestiArt. 7. - Executorul judecatoresc are urmatoarele atributii:

a) punerea in executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii;

b) notificarea actelor judiciare si extrajudiciare;

c) comunicarea actelor de procedura;

d) recuperarea pe cale amiabila a oricarei creante;

e) aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de instanta judecatoreasca;

f) constatarea unor stari de fapt in conditiile prevazute de Codul de procedura civila;

g) intocmirea proceselor-verbale de constatare, in cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de catre debitor, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila;

h) intocmirea, potrivit legii, a protestului de neplata a cambiilor, biletelor la ordin si a cecurilor, dupa caz;

i) orice alte acte sau operatiuni date de lege in competenta lui.

Art. 8. - (1) Executorii judecatoresti isi indeplinesc atributiile in circumscriptia judecatoriei pe langa care functioneaza, daca prin lege nu se dispune altfel.

(2) Competenta teritoriala a birourilor de executori judecatoresti cu sediul in municipiul Bucuresti se intinde pe tot cuprinsul municipiului.

(3) In cazul in care in circumscriptia unei judecatorii nu exista nici un executor judecatoresc sau exista doar unul, Camera executorilor judecatoresti poate delega executori judecatoresti din circumscriptia altei judecatorii, situata in circumscriptia aceleiasi curti de apel, pentru a indeplini atributiile prevazute la art. 7.

Art. 9. - (1) In cazul prevazut la art. 7 lit. a) este competent executorul judecatoresc din circumscriptia judecatoriei in a carei raza teritoriala urmeaza sa se faca executarea .

(2) In cazul urmaririi silite a bunurilor este competent executorul judecatoresc din circumscriptia judecatoriei in a carei raza teritoriala sunt situate sau se afla acestea. Daca bunurile urmaribile se afla in circumscriptiile mai multor judecatorii, competenta apartine oricaruia dintre executorii judecatoresti care functioneaza pe langa acestea.

(3) In cazul prevazut la art. 7 lit. e) este competent executorul judecatoresc din circumscriptia judecatoriei unde sunt situate sau se afla bunurile in privinta carora s-a dispus aplicarea acestei masuri .

(4) In cazul prevazut la art. 7 lit. f) este competent executorul judecatoresc din circumscriptia judecatoriei in a carei raza teritoriala se va face constatarea .

(5) In celelalte cazuri prevazute la art. 7 este competent orice executor judecatoresc investit de partea interesata.

Art. 10. - (1) Executorii judecatoresti pot fi recuzati in cazul in care se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 27 pct. 1, 2, 3, 5, 6, 8 si 9 din Codul de procedura civila.

(2) Executorul judecatoresc pentru care este ceruta recuzarea poate declara ca se abtine.

(3) Partea interesata poate cere instantei de executare recuzarea executorului judecatoresc imediat ce a aflat despre una dintre situatiile prevazute la alin. (1), dar numai pana la incheierea executarii silite. Incheierea instantei prin care s-a incuviintat ori s-a respins abtinerea, precum si cea prin care s-a incuviintat recuzarea nu sunt supuse nici unei cai de atac.

Afişează Legea nr. 188/2000, privind executorii judecatoresti pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Perioada de proba si abuzul de drept in relatiile de munca. Sarcina probei
Sursa: MCP avocati

Obligatiile, drepturile si diligentele angajatorului pe parcursul evaluarii profesionale a salariatului
Sursa: MCP avocati

Aspecte practice privind Cercetarea disciplinara a salariatilor
Sursa: MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Ştiri Juridice