din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Legislaţie » Codurile Esentiale » Normele privind formarea profesionala a psihologilor cu drept de libera practica, din 09.11.2018

Normele privind formarea profesionala a psihologilor cu drept de libera practica, din 09.11.2018

  Publicat: 08 Jan 2019       4941 citiri        Secţiunea: Codurile Esentiale  


Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Potrivit Hotararii COPSI nr. 7/2018 (pentru aprobarea Normelor privind formarea profesionala a psihologilor cu drept de libera practica), aceste norme reprezinta cadrul normativ unic privind formarea profesionala a psihologilor cu drept de libera practica.

De precizat ca, potrivit art. 1 alin. (2) din hotararea sus-mentionata, sistemul de credite specific profesiei de psiholog, care contine si valoarea creditelor privind formarea profesionala continua, se aproba prin dispozitie a presedintelui Comitetului director al Colegiului Psihologilor din Romania, la propunerea comisiilor aplicative sau a Comisiei de formare profesionala continua interdisciplinara, in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei hotarari.

Hotararea COPSI nr. 7/08.01.2019 a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 19/08.01.2019.

Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Formarea profesionala continua este ulterioara formarii initiale
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Persoana fizica sau juridica ce livreaza unui client o marfa, un produs sau presteaza un anumit serviciu.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Cuprinde regulile care guverneaza organizarea unui stat dat si raporturile dintre acel stat si agentii sai, pe de o parte, si ceilalti participanti la astfel de raporturi juridice, pe de alta.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Act adoptat de organele de stat,
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Furnizorii de formare profesionala sunt prestatorii de servicii de formare profesionala, persoane juridice de drept public sau privat ori persoane fizice, care au prevazut in actul de infiintare sau, dupa caz, in autorizatia pentru desfasurarea unor activitati independente activitati de formare profesionala.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Cuprind totalitatea activitatilor de pregatire teoretica si/sau practica destinate unor categorii de persoane, unui grup sau unor persoane
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Potrivit Legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, totalitatea bunurilor care formeaza obiectul dreptului de proprietate publica.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.

CAPITOLUL I Dispozitii generale

Art. 1. - (1) In sensul prezentelor norme, psihologii cu drept de libera practica, denumiti in continuare psihologi, reprezinta persoanele care detin cel putin un atestat de libera practica, eliberat de catre Comitetul director al Colegiului Psihologilor din Romania, denumit in continuare Comitet director, in conditiile legii.
(2) Prevederile prezentelor norme se aplica oricarui psiholog, indiferent de forma de exercitare a profesiei si ramura de activitate in care isi exercita profesia.
(3) Formarea profesionala a psihologilor se realizeaza prin modalitatile avizate profesional de catre furnizorii de formare profesionala, sub egida si cu avizul Comitetului director.

Art. 2. - In conditiile Codului muncii si ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica, infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Psihologilor din Romania, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 788/2005, cu completarile ulterioare, denumite in continuare norme metodologice, angajatorii au obligatia de a sprijini financiar si administrativ procesul de formare profesionala continua a psihologilor.

Art. 3. - Formarea profesionala a psihologilor are urmatoarele obiective:
a) cunoasterea si respectarea de catre psihologi a standardelor de calitate in serviciile psihologice, in concordanta cu aspiratiile lor profesionale si cu necesitatile pietei serviciilor psihologice;
b) pregatirea psihologilor romani, care sa contribuie la cresterea competitivitatii acestora pe piata serviciilor psihologice;
c) actualizarea cunostintelor si perfectionarea pregatirii profesionale in profesia de psiholog;
d) accesul la alte specializari profesionale, respectiv obtinerea de noi competente profesionale, dupa caz;
e) insusirea unor cunostinte avansate, metode si procedee moderne necesare pentru indeplinirea obligatiilor profesionale.

Art. 4. - (1) Formarea profesionala a psihologilor cuprinde formarea profesionala initiala, formarea profesionala complementara si formarea profesionala continua, organizate prin forme specifice sau altele decat cele specifice sistemului national de invatamant.
(2) Formarea profesionala initiala a psihologilor asigura pregatirea necesara pentru dobandirea competentelor profesionale minime necesare pentru accesul in profesia de psiholog si se realizeaza prin forme specifice sistemului national de invatamant.
(3) Formarea profesionala complementara a psihologilor este ulterioara formarii initiale, care asigura psihologilor fie dezvoltarea competentelor profesionale deja dobandite, fie dobandirea de noi competente, fiind realizata prin forme specifice sau altele decat cele specifice sistemului national de invatamant, cu avizul Comitetului director.
(4) Formarea profesionala continua a psihologilor este ulterioara sau concomitenta formarii profesionale complementare, aceasta asigura psihologilor dezvoltarea competentelor profesionale deja dobandite, fiind realizata prin forme specifice sau altele decat cele specifice sistemului national de invatamant, cu avizul Comitetului director.

Art. 5. - (1) In sensul prezentelor norme, competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile profesionale cerute potrivit specialitatii de competenta atestate, la nivelul treptei de specializare obtinute.
(2) Competentele profesionale in profesia de psiholog se recunosc in cadrul formarii profesionale complementare si continue, prin calea formala, respectiv prin parcurgerea unui program de formare profesionala organizat de catre un furnizor de formare profesionala, avizate de catre Comitetul director.
(3) Programele de formare profesionala organizate in cadrul programelor universitare de master acreditate se recunosc in cadrul formarii profesionale complementare.

Art. 6. - (1) Formarea profesionala a psihologilor se poate realiza, in conditiile prevazute de prezentele norme, de catre persoane juridice de drept public sau privat, cu sau fara scop patrimonial, denumite in continuare furnizori de formare profesionala, sau asimilati acestora.
(2) Furnizorii de formare profesionala prevazuti la alin. (1) pot presta servicii de formare profesionala, cu respectarea standardelor de formare profesionala, in conditiile prevazute de prezentele norme.
(3) Furnizorii de formare profesionala cu scop patrimonial care ofera cursuri de formare profesionala pentru psihologi trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa aiba inscrise in obiectul de activitate posibilitatea furnizarii de servicii de formare profesionala, potrivit CAEN;
b) sa indeplineasca conditiile de avizare profesionala si creditare stabilite prin prezentele norme.
(4) Furnizorii de metode si tehnici de evaluare si asistenta psihologica pot realiza direct sau indirect activitati de initiere, calificare si specializare in utilizarea metodelor si tehnicilor de evaluare si asistenta psihologica.

Art. 7. - (1) Formarea profesionala a psihologilor se organizeaza in mod distinct si specializat, potrivit specializarilor profesionale reglementate.
(2) In cadrul formarii profesionale a psihologilor functioneaza un sistem de credite specific profesiei de psiholog, iar pe baza cumularii acestora se poate atesta dobandirea de competente profesionale noi.
(3) Sistemul de credite specific profesiei de psiholog se stabileste prin hotarare a Comitetului director.

CAPITOLUL II Organizarea formarii profesionale a psihologilor

Art. 8. - Comitetul director indeplineste urmatoarele atributii in domeniul formarii profesionale:
a) coordoneaza la nivel national activitatea de formare profesionala a psihologilor;
b) avizeaza si crediteaza organizarea programelor de formare profesionala pentru psihologi prin furnizori de formare profesionala si alte entitati asimilate;
c) avizeaza inregistrarea furnizorilor de formare profesionala;
d) elaboreaza sistemul de credite specific profesiei de psiholog;
e) elaboreaza standardele de calitate in domeniul formarii profesionale a psihologilor;
f) indeplineste alte atributii in vederea punerii in aplicare a prezentelor norme.

Art. 9. - (1) Formarea profesionala complementara si continua a psihologilor se realizeaza prin programe de formare profesionala ce cuprind totalitatea activitatilor de pregatire teoretica si/sau practica in vederea realizarii obiectivelor de formare si dezvoltare de competente pentru un anumit domeniu .
(2) Programele de formare profesionala se organizeaza de furnizorii de formare profesionala, inregistrati in Registrul furnizorilor de formare profesionala pentru psihologii cu drept de libera practica.

Art. 10. - (1) Programele de formare profesionala cuprind, in principal, urmatoarele elemente:
a) obiectivele programului de formare profesionala exprimate in competentele profesionale care sunt dezvoltate sau dobandite de fiecare psiholog care urmeaza programul;
b) durata pregatirii pentru realizarea obiectivelor propuse;
c) numarul minim si maxim de participanti pentru un ciclu sau o serie de pregatire;
d) calitatea persoanelor cu atributii de formare teoretica si practica, denumite in continuare formatori;
e) programa de formare profesionala;
f) mijloacele si metodele prin care se asigura transmiterea si asimilarea cunostintelor si formarea deprinderilor practice necesare in specialitatea de competenta pentru care se asigura formarea profesionala;
g) dotarile, echipamentele si materialele necesare formarii profesionale;
h) procedura de evaluare in conformitate cu obiectivele specifice programului de formare profesionala .
(2) Programa de formare profesionala poate fi structurata pe module cuantificate in credite de formare profesionala .
(3) Furnizorii de formare profesionala complementara isi adapteaza programele in mod corespunzator conditiilor de realizare a competentelor profesionale specifice.

Afişează Normele privind formarea profesionala a psihologilor cu drept de libera practica, din 09.11.2018 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Formare profesionala psiholog    Norme privind profesia de psiholog    Dezvoltare profesionala psiholog cu drept de libera practica

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.