din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2027 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Procedura privind raspunderea extinsa a producatorului (in domeniul colectarii deseurilor)

Procedura privind raspunderea extinsa a producatorului (in domeniul colectarii deseurilor)

  Publicat: 15 Jan 2019       5723 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
In Monitorul Oficial nr. 39 din 15.01.2019 a fost publicat Ordinul Ministrului Mediului nr. 1362/2018 privind aprobarea Procedurii de autorizare, avizare anuala si de retragere a dreptului de operare a organizatiilor care implementeaza obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului.

Substante rezultate �n urma unor procese biologice sau tehnologice care nu mai pot fi folosite ca atare, dintre care unele sunt refolosibile.
Materiale care invelesc un produs sau un ansamblu de produse in timpul manipularii, transportului,
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Puterile publice existente in stat.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Puterile publice existente in stat.
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
Substante rezultate �n urma unor procese biologice sau tehnologice care nu mai pot fi folosite ca atare, dintre care unele sunt refolosibile.
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Prevazuta in sectiunea II, cap. II, t. I, art. 10 , C.pen., partea generala , principiu de aplicare a legii penale active,
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Substante rezultate �n urma unor procese biologice sau tehnologice care nu mai pot fi folosite ca atare, dintre care unele sunt refolosibile.
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
Ramura economica a activitatii economice constituita pe baza diviziunii muncii, care transforma obiecte preluate din natura sau alte materii prime (produse agricole, piscicole)
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
Ramura economica a activitatii economice constituita pe baza diviziunii muncii, care transforma obiecte preluate din natura sau alte materii prime (produse agricole, piscicole)
Substante rezultate �n urma unor procese biologice sau tehnologice care nu mai pot fi folosite ca atare, dintre care unele sunt refolosibile.
Puterile publice existente in stat.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
Ramura economica a activitatii economice constituita pe baza diviziunii muncii, care transforma obiecte preluate din natura sau alte materii prime (produse agricole, piscicole)
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Substante rezultate �n urma unor procese biologice sau tehnologice care nu mai pot fi folosite ca atare, dintre care unele sunt refolosibile.
Substante rezultate �n urma unor procese biologice sau tehnologice care nu mai pot fi folosite ca atare, dintre care unele sunt refolosibile.
Puterile publice existente in stat.

l) sa gestioneze cantitati de deseuri de ambalaje si materiale de ambalaj pana la concurenta cu cantitatile de ambalaje contractate cu operatorii economici responsabili pentru care implementeaza raspunderea extinsa a producatorului;

m) sa declare actionarilor si operatorilor economici pentru care implementeaza obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului valoarea sumelor care nu au ca obiect finantarea costurilor de gestionare a deseurilor de ambalaje platite catre terti, distinct pentru fiecare in parte;

n) sa declare Comisiei orice extindere a ariei geografice in care isi desfasoara activitatea, in cel mult 10 zile de la data extinderii;

o) sa transmita, la solicitarea Comisiei, orice informatii referitoare la activitatea pentru care a obtinut licenta de operare, in conditiile legii;

p) sa puna la dispozitia organelor de control abilitate potrivit legii toate documentele pentru verificarea modului de desfasurare a activitatii si de indeplinire a obiectivelor de reciclare si valorificare, precum si de cheltuire a sumelor incasate de la operatorii economici responsabili;

q) sa desfasoare numai urmatoarele activitati:

(i) incheie contracte sau alte forme de colaborare cu autoritatile publice locale sau, dupa caz, cu asociatiile de dezvoltare intercomunitara mandatate pentru acoperirea costurilor nete pentru deseurile de ambalaje gestionate prin serviciul de salubrizare, in limita cantitatilor de ambalaje primare preluate prin contract de la operatorii economici responsabili;

(ii) incheie contracte sau alte forme de colaborare cu asociatiile de dezvoltare intercomunitara sau, dupa caz, cu autoritatile publice locale pentru promovarea de campanii de informare si educare a publicului;

(iii) incheie contracte cu operatori economici autorizati pentru preluarea de la operatorii economici generatori a deseurilor de ambalaje din comert si industrie, prin care sa asigure posibilitatea indeplinirii responsabilitatilor care le revin acestora potrivit art. 20 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 249/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, in limita cantitatilor si tipurilor de materiale de ambalaje secundare si pentru transport preluate de la operatorii economici responsabili;

(iv) incheie contracte cu operatori economici reciclatori/valorificatori pentru confirmarea cantitatilor de deseuri de ambalaje care fac obiectul contractelor prevazute la pct. (iii) si, dupa caz, la pct. (i), destinate a fi reciclate sau, in cazul in care aceasta nu este posibila, valorificate;

(v) desfasoara activitatile legate de raportarea informatiilor referitoare la gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje pentru care implementeaza obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului;

(vi) desfasoara activitati de comert doar cu deseurile de ambalaje din deseurile municipale pentru care a acoperit costurile de gestionare potrivit Legii nr. 249/2015, cu modificarile si completarile ulterioare;

(vii) efectueaza campanii de informare si educare a publicului si a operatorilor economici privind activitatea de gestionare a deseurilor de ambalaje in parteneriat/la solicitarea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.

18. Organizatia are obligatia sa informeze actionarii si operatorii economici pentru care implementeaza obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului cu privire la destinatia eventualului profit obtinut din activitatile prevazute la pct. 17 lit. q).

19. Organizatia care a obtinut licenta de operare poate sa efectueze studii impreuna cu asociatiile de dezvoltare intercomunitara si/sau cu autoritatea publica centrala pentru protectia mediului care sa conduca la imbunatatirea gestionarii ambalajelor si a deseurilor de ambalaje ca activitate suplimentara fata de activitatile prevazute la pct. 17 lit. q).

20. Organizatia care a obtinut licenta de operare are dreptul sa desfasoare activitatile prevazute la pct. 17 lit. q) numai in aria geografica declarata in care isi desfasoara activitatea .

21. Organizatia care a obtinut licenta de operare are dreptul sa includa in contributiile financiare percepute operatorilor economici pentru care indeplineste obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului numai urmatoarele categorii de costuri:

a) costurile nete prevazute in anexa nr. 6 la Legea nr. 249/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru deseurile de ambalaje gestionate prin serviciile de salubrizare;

b) costurile de raportare ale operatorilor economici autorizati colectori si reciclatori pentru cantitatile de deseuri de ambalaje din comert si industrie achizitionate de la operatorii economici generatori in nume propriu si valorificate;

c) costurile operatorilor economici autorizati colectori si reciclatori pentru gestionarea deseurilor de ambalaje din comert si industrie preluate cu titlu gratuit in numele detinatorului licentei de operare;

d) costurile aferente contractelor prevazute la pct. 17 lit. q) subpct. (iv) pentru confirmarea cantitatilor de deseuri de ambalaje destinate a fi reciclate, respectiv valorificate;

e) costurile pentru derularea, impreuna cu autoritatile publice locale sau, dupa caz, cu asociatiile de dezvoltare intercomunitara, de campanii de informare si educare a publicului, in limita a 40 lei/tona pentru ambalaje folosite colectate potrivit art. 20 alin. (8) si (9) din Legea nr. 249/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, si alocate organizatiei de catre acestea;

f) costurile pentru derularea, impreuna cu autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, de campanii de informare si educare a publicului si a operatorilor economici, in limita a 3 lei/tona de ambalaje pentru care implementeaza obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului;

g) cheltuielile de functionare ale organizatiei care implementeaza obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului;

h) costurile pentru acoperirea tarifului de avizare anuala;

i) costurile pentru raportarea datelor prevazute la art. 17 alin. (1) si (2) din Legea nr. 249/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

22. Contributiile financiare percepute operatorilor economici pentru care organizatia licentiata indeplineste obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului se diminueaza cu eventualele venituri realizate de detinatorul licentei de operare din vanzarea deseurilor de ambalaje preluate la solicitarea asociatiilor de dezvoltare intercomunitara/unitatilor administrativ- teritoriale sau subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor si a deseurilor de ambalaje din comert si industrie preluate in conditiile prevazute la pct. 21 lit. d).

CAPITOLUL VI

Avizarea anuala

23. Avizarea anuala certifica conformarea cu prevederile legale in anul precedent si da dreptul organizatiei de a functiona in urmatoarele 12 luni de la data luarii deciziei de avizare anuala.

24. Avizarea anuala se face de catre Comisie cu respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza urmatoarelor documente depuse de catre organizatia licentiata pana la data de 1 iunie a fiecarui an:

a) raportul anual privind activitatea desfasurata pentru anul anterior celui in care se depune, semnat de reprezentantul legal si stampilat;

b) raportul/rapoartele de audit realizat/realizate conform prevederilor art. 12 alin. (7) lit. e) din Legea nr. 211/2011, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul anterior celui in care se depune/se depun;

c) documentul din care sa rezulte cantitatea de ambalaje si de deseuri de ambalaje declarate pentru anul precedent, emis de catre Administratia Fondului pentru Mediu;

d) dovada achitarii tarifului de avizare, in conditiile Ordinului ministrului mediului si dezvoltarii durabile nr. 1.108/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;

e) situatia financiara anuala, copie conforma cu originalul, depusa la unitatea teritoriala a Ministerului Finantelor Publice.

25. In procesul de avizare anuala se include si analiza eventualelor documente, sesizari, reclamatii in legatura cu activitatea organizatiei licentiate.

26. Raportul anual al organizatiei licentiate privind activitatea desfasurata trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele informatii:

a) aria geografica in care a desfasurat activitatea referitoare la gestionarea deseurilor de ambalaje;

b) lista operatorilor economici responsabili cu care a incheiat contracte;

c) valoarea totala a contributiilor incasate, distinct pentru ambalaje primare, respectiv pentru ambalajele secundare si pentru transport;

d) cantitatea de ambalaje primare, pe tip de material, si cantitatea de ambalaje secundare si pentru transport, pe tip de material, pentru care a preluat obligatiile;

e) lista autoritatilor administratiei publice locale sau, dupa caz, a asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu care a colaborat;

f) valoarea totala a sumelor platite pentru colectarea prin serviciile de salubrizare a deseurilor de ambalaje primare;

g) cantitatea totala de deseuri de ambalaje raportate de autoritatile publice locale sau, dupa caz, de asociatiile de dezvoltare intercomunitara mandatate, ca fiind preluate prin achizitie de la populatie, pe tip de material, de catre operatori economici autorizati din punctul de vedere al protectiei mediului;

h) cantitatea de ambalaje primare, pe tip de material, colectate prin serviciile de salubrizare;

i) lista operatorilor economici autorizati din punctul de vedere al protectiei mediului cu care a desfasurat activitatile de colectare pentru ambalaje secundare si pentru transport;

j) valoarea totala si pe tip de material a sumelor platite pentru colectarea deseurilor de ambalaje secundare si pentru transport;

k) cantitatea totala de ambalaje secundare si pentru transport, pe tip de material, colectate;

l) lista operatorilor economici autorizati din punctul de vedere al protectiei mediului cu care a desfasurat activitatile de valorificare, inclusiv reciclare;

Afişează Procedura privind raspunderea extinsa a producatorului (in domeniul colectarii deseurilor) pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Inregistrare societate deseuri    Aviz autorizare deseuri    Gropi deseuri    Procedura deseuri    Legislatie deseuri    Firma colectare deseuri

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.