din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3545 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Penala » Procedura pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica

Procedura pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica

  Publicat: 07 Feb 2019       7506 citiri        Secţiunea: Legislatie Penala  


Viciu de consimtamant. Este amenintarea unei persoane cu un rau care sa-I produca o temere ce o determina sa consimta la incheierea unui act juridic civil, pe care altfel nu l-ar fi incheiat.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Procedura pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica, din 07.12.2018

Publicata in Monitorul Oficial nr. 95 din 06.02.2019

Orice forma de violenta fizica, psihologica sau sexuala, care pune in pericol siguranta si bunastarea unui membru al familiei si/sau recurgerea la forta fizica ori emotionala, inclusiv violenta sexuala, in cadrul familiei sau gospodariei.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
Viciu de consimtamant. Este amenintarea unei persoane cu un rau care sa-I produca o temere ce o determina sa consimta la incheierea unui act juridic civil, pe care altfel nu l-ar fi incheiat.
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
Act adoptat de organele de stat,
Ansamblul complex de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunitatilor,
Ansamblul complex de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunitatilor,
Potrivit Legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, totalitatea bunurilor care formeaza obiectul dreptului de proprietate publica.
Viciu de consimtamant. Este amenintarea unei persoane cu un rau care sa-I produca o temere ce o determina sa consimta la incheierea unui act juridic civil, pe care altfel nu l-ar fi incheiat.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
Act adoptat de organele de stat,
Orice forma de violenta fizica, psihologica sau sexuala, care pune in pericol siguranta si bunastarea unui membru al familiei si/sau recurgerea la forta fizica ori emotionala, inclusiv violenta sexuala, in cadrul familiei sau gospodariei.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
1. Persoana fizica sau juridica ce sufera un prejudiciu sau o vatamare a drepturilor sale prin fapta ilicita a unei alte persoane si care este indreptatita sa
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
1. Persoana fizica sau juridica ce sufera un prejudiciu sau o vatamare a drepturilor sale prin fapta ilicita a unei alte persoane si care este indreptatita sa
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Viciu de consimtamant. Este amenintarea unei persoane cu un rau care sa-I produca o temere ce o determina sa consimta la incheierea unui act juridic civil, pe care altfel nu l-ar fi incheiat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Ansamblul complex de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunitatilor,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
Ansamblul complex de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunitatilor,
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Orice forma de violenta fizica, psihologica sau sexuala, care pune in pericol siguranta si bunastarea unui membru al familiei si/sau recurgerea la forta fizica ori emotionala, inclusiv violenta sexuala, in cadrul familiei sau gospodariei.
Viciu de consimtamant. Este amenintarea unei persoane cu un rau care sa-I produca o temere ce o determina sa consimta la incheierea unui act juridic civil, pe care altfel nu l-ar fi incheiat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Orice forma de violenta fizica, psihologica sau sexuala, care pune in pericol siguranta si bunastarea unui membru al familiei si/sau recurgerea la forta fizica ori emotionala, inclusiv violenta sexuala, in cadrul familiei sau gospodariei.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Orice forma de violenta fizica, psihologica sau sexuala, care pune in pericol siguranta si bunastarea unui membru al familiei si/sau recurgerea la forta fizica ori emotionala, inclusiv violenta sexuala, in cadrul familiei sau gospodariei.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Intreprindere care cumpara sau sconteaza facturile de la un fabricant sau de la un vanzator si urmareste incasarea pretului de la clienti.

Articolul 1. (1) Interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica se realizeaza de catre echipa mobila alcatuita din reprezentanti ai serviciului public de asistenta sociala, denumit in continuare SPAS, sau, dupa caz, de catre reprezentanti ai directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului, denumita in continuare DGASPC.

(2) In vederea asigurarii eficientei, operativitatii si permanentei in ceea ce priveste interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica, consiliile locale/judetene au responsabilitatea de a organiza, coordona si sprijini activitatea echipei mobile prevazute la alin. (1) din perspectiva alocarii tuturor resurselor umane, materiale si financiare necesare interventiei de urgenta. In acest sens, prin hotarare a consiliului local/consiliului judetean, componenta echipei mobile poate fi extinsa prin includerea unor reprezentanti ai politiei locale, serviciului public de asistenta medicala comunitara, oricaror alti specialisti din cadrul aparatului propriu, reprezentanti ai diferitilor furnizori privati de servicii sociale, voluntari etc.

(3) La momentul stabilirii componentei echipei mobile se va desemna prin aceeasi hotarare un coordonator din cadrul serviciului public de asistenta sociala.

(4) Din componenta echipei mobile pot face parte reprezentanti ai diferitelor culte religioase reprezentative pe plan local, precum si reprezentanti ai unor asociatii sau fundatii cu activitate relevanta in domeniul violentei domestice, egalitatii de sanse intre femei si barbati, sprijinului umanitar, actiunilor in domeniul caritabil, cu care au fost incheiate acorduri de parteneriat/conventii, voluntari.

(5) Prin aceeasi hotarare a consiliului local/consiliului judetean privind stabilirea componentei echipei mobile se prevad si datele concrete despre modul de alocare a mijlocului de transport care este pus la dispozitia echipei mobile pentru interventiile de urgenta si, dupa caz, daca nu se identifica la nivel institutional resursele necesare, acestea pot fi asigurate prin contractarea de servicii de la furnizorii privati de servicii sociale care furnizeaza servicii sociale in domeniu .

Articolul 2. Interventia de urgenta a echipei mobile se realizeaza din perspectiva acordarii serviciilor sociale in situatiile de violenta domestica, iar activitatea echipei este coordonata de catre reprezentantul serviciului public de asistenta sociala desemnat prin hotarare a consiliului local/consiliului judetean.

Articolul 3. Echipa mobila prevazuta la art. 1 are urmatoarele atributii:

a) verifica semnalarile de violenta domestica efectuate prin intermediul liniilor telefonice ale institutiilor publice abilitate, inclusiv al liniilor telefonice de urgenta, altele decat numarul unic de urgenta la nivel national (SNUAU) - 112;

b) realizeaza evaluarea initiala a gradului de risc din perspectiva acordarii serviciilor sociale, pe baza Fisei pentru evaluarea gradului de risc si stabilirea masurilor de siguranta necesare pentru victimele violentei domestice, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta procedura;

c) acorda informare si consiliere victimelor violentei domestice;

d) sprijina victimele violentei domestice, prin orientarea acestora catre serviciile sociale existente pe raza localitatii/judetului, adecvate nevoilor acestora;

e) informeaza, consiliaza si orienteaza victima in ceea ce priveste masurile de protectie de care aceasta poate beneficia din partea institutiilor competente: ordin de protectie provizoriu, ordin de protectie, formularea unei plangeri penale, eliberarea unui certificat medico-legal etc.;

f) asigura masurile de protectie sociala necesare pentru victime, minori, persoane cu dizabilitati sau persoane cu nevoi speciale, vizate de ordinul de protectie provizoriu sau ordinul de protectie, si pastreaza confidentialitatea asupra identitatii acestora;

g) colaboreaza cu serviciile de asistenta medicala comunitara in situatia in care identifica probleme medicale privind victimele si/sau copiii lor;

h) realizeaza demersurile necesare pentru depasirea riscului imediat, dupa caz, acestea putand consta in:

(i) transport la unitatea sanitara cea mai apropiata in situatiile in care victima necesita ingrijiri medicale de urgenta sau, dupa caz, sesizarea numarului unic pentru apeluri de urgenta 112;

(ii) sesizarea organelor de urmarire penala, sesizarea organelor de politie pentru emiterea unui ordin de protectie provizoriu, sesizarea instantelor judecatoresti in vederea emiterii ordinului de protectie;

(iii) orientarea catre SPAS sau, dupa caz, catre furnizorii privati de servicii sociale, acreditati in conditiile legii, in vederea gazduirii in centre rezidentiale adecvate nevoilor si aplicarii managementului de caz pentru victime si, dupa caz, pentru agresori;

i) intervine in cazurile de violenta domestica, la solicitarea organelor de politie, atunci cand prin ordinul de protectie provizoriu s-a dispus masura evacuarii temporare a agresorului din domiciliu, iar acesta din urma a solicitat, potrivit legii, cazarea intr-un centru rezidential.

Articolul 4. (1) In vederea facilitarii emiterii ordinului de protectie provizoriu, in termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a prezentei proceduri, serviciile publice de asistenta sociala pun la dispozitia organelor de politie de pe aceeasi raza teritoriala:

a) datele de contact ale coordonatorului echipei mobile/persoanelor din cadrul SPAS desemnate cu atributii in cadrul echipei mobile;

b) lista cuprinzand toate centrele rezidentiale care ofera cazare pentru persoanele fara adapost, adaposturi de noapte sau alte centre rezidentiale adecvate nevoilor persoanelor fara adapost, publice sau private, inclusiv serviciile sociale acordate de catre cultele religioase si alte organisme private in domeniul prevenirii si combaterii violentei domestice.

(2) In situatia in care prin ordinul de protectie provizoriu se dispune masura evacuarii temporare a agresorului, iar acesta din urma solicita, potrivit legii, cazarea intr-un centru rezidential de tipul celor prevazute la alin. (1), echipajul de politie aflat in misiune contacteaza coordonatorul echipei mobile si ii furnizeaza detalii cu privire la adresa locului in care se desfasoara interventia organelor de politie.

(3) SPAS va pune la dispozitia organelor de politie lista persoanelor din cadrul SPAS desemnate, cu atributii in cadrul echipei mobile, inclusiv datele de contact ale acestora.

Articolul 5. Echipa mobila se deplaseaza la fata locului in maximum 90 de minute de la momentul semnalarii efectuate de catre organele de politie si asigura sprijinul necesar pentru orientarea si conducerea de indata a agresorului catre centrele rezidentiale gestionate de autoritatile administratiei publice locale sau, dupa caz, catre alte servicii sociale adecvate, administrate de catre furnizori publici sau privati, de pe raza unitatii administrativ-teritoriale.

Articolul 6.SPAS are obligatia de a cunoaste distributia in plan local si judetean a serviciilor sociale destinate victimelor violentei domestice, precum si a celor de tipul: centre rezidentiale care ofera cazare pentru persoanele fara adapost, adaposturi de noapte, alte centre rezidentiale adecvate nevoilor persoanelor fara adapost, publice sau private, inclusiv a celor acordate de catre cultele religioase si alte organisme private in domeniul prevenirii si combaterii violentei domestice.


Articolul 7. (1) In scopul asigurarii accesului neingradit si adecvat la gazduire in situatiile de urgenta, precum si la restul serviciilor sociale existente pentru victimele violentei domestice sau, dupa caz, pentru agresori, SPAS organizat la nivel judetean, respectiv DGASPC, efectueaza diligentele necesare pe langa celelalte servicii de asistenta sociala si furnizorii privati de servicii sociale de pe raza teritoriala a judetului.

(2) In vederea depasirii situatiei de urgenta in care se afla, victimele pot fi gazduite in orice serviciu social existent cu aceasta destinatie, acolo unde exista un loc disponibil, indiferent de domiciliul acestora.

Articolul 8. In urma evaluarii gradului de risc pentru victimele violentei domestice, reprezentantii SPAS organizate la nivel de municipiu, oras, comuna refera cazurile catre compartimentul de violenta domestica din cadrul SPAS organizat la nivel de judet sau, dupa caz, catre furnizorii privati de servicii sociale, in vederea luarii in evidenta si a realizarii managementului de caz.

Articolul 9. Pentru verificarea semnalarilor privind situatiile de violenta domestica, reprezentantii SPAS au drept de acces in sediile sau punctele de lucru ale persoanelor juridice, precum si la domiciliul persoanelor fizice. Verificarea semnalarilor privind violenta domestica se realizeaza cu sprijinul politiei locale sau, dupa caz, al organelor de politie de pe raza teritoriala in care s-a semnalat situatia de violenta domestica.

ANEXA
la procedura
FISA pentru evaluarea gradului de risc si stabilirea masurilor de siguranta necesare pentru victimele violentei domestice

A. Chestionar pentru evaluarea gradului de risc

I. Istoricul violentei
Nr. crt. Factor de risc Categorie de risc/descriere Observatii DA NU Nu raspunde.
1. Cu cine locuieste victima?
2. Unde se afla agresorul in momentul discutiei?
3. Exista minori sau persoane aflate in ingrijire? Unde sunt in momentul discutiei? Pentru fiecare persoana aflata in ingrijire se va preciza varsta.

Afişează Procedura pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Violenta domestica    SPAS    Interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica    serviciul public de asistenta sociala

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

CEDO: Buturuga impotriva Romaniei
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor OmuluiArticole Juridice

Faptele salariatului care pot constitui abateri disciplinare. Spete si doctrina relevante
Sursa: Irina Maria Diculescu

Gestiunea de afaceri ca izvor de obligatii
Sursa: Stefanescu Laura Oana

Aplicarea principiului ne bis in idem nu este contrara Cartei drepturilor fundamentale
Sursa: EuroAvocatura.ro

Medierea, divortul si custodia minorului
Sursa: EuroAvocatura.ro

Pentru femeile intre 15 si 44 de ani, violenta este cauza majora a instabilitatii si a decesului
Sursa: EuroAvocatura.ro

Administrarea serviciilor sociale
Sursa: EuroAvocatura.ro

Conditii generale ale obligatiei legale de intretinere
Sursa: EuroAvocatura.ro