din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » H.G. nr. 92/2019 pentru aprobarea Criteriilor si a procedurii de acreditare a agentiilor de intermediere intre cererea si oferta de munca ziliera

H.G. nr. 92/2019 pentru aprobarea Criteriilor si a procedurii de acreditare a agentiilor de intermediere intre cererea si oferta de munca ziliera

  Publicat: 27 Feb 2019       2356 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Documente atasate
Notificare A.O.F.M. zilieri.docx
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Numirea in functia de reprezentant diplomatic permanent intr-un stat strain
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
In Monitorul Oficial nr. 151 din 26.02.2019 a fost publicata Hotararea de Guvern nr. 92/2019 pentru aprobarea Criteriilor si a procedurii de acreditare a agentiilor de intermediere intre cererea si oferta de munca ziliera.

Pricipiu general de drept, potrivit caruia autoritatile de stat, institutiile publice si toti cetatenii sunt obligati sa respecte legea,comportamentul lor sa fie conform prevederilor acesteia.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Act adoptat de organele de stat,
Numirea in functia de reprezentant diplomatic permanent intr-un stat strain
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Numirea in functia de reprezentant diplomatic permanent intr-un stat strain
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Numirea in functia de reprezentant diplomatic permanent intr-un stat strain
Clasificarea activitatilor din economia nationala.
Act adoptat de organele de stat,
Numirea in functia de reprezentant diplomatic permanent intr-un stat strain
Numirea in functia de reprezentant diplomatic permanent intr-un stat strain
Numirea in functia de reprezentant diplomatic permanent intr-un stat strain
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Numirea in functia de reprezentant diplomatic permanent intr-un stat strain
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Clasificarea activitatilor din economia nationala.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Clasificarea activitatilor din economia nationala.
Totalitatea regulilor obligatorii privind executarea hotararilor.
Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
Una dintre solutiile pe care le pronunta instanta care a judecat cauza penala,
Scurta (auto) biografie care cuprinde toate datele privind starea civila, situatia profesionala etc., a unei persoane (care participa la un concurs, la un examen etc.).
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Totalitatea regulilor obligatorii privind executarea hotararilor.
Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Act adoptat de organele de stat,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Totalitatea regulilor obligatorii privind executarea hotararilor.
Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Numirea in functia de reprezentant diplomatic permanent intr-un stat strain
Numirea in functia de reprezentant diplomatic permanent intr-un stat strain
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Numirea in functia de reprezentant diplomatic permanent intr-un stat strain
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Numirea in functia de reprezentant diplomatic permanent intr-un stat strain
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,

In continuare, prezentam continutul hotararii, iar in fisier se regaseste modelul de notificare catre Agentia teritoriala pentru Ocuparea Fortei de Munca pentru obtinerea acreditarii necesare prestarii in conditii de legalitate a acestor servicii specifice.

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare .

Art. 1. - Prezenta hotarare reglementeaza criteriile de acreditare a agentiilor de intermediere intre cererea si oferta de munca ziliera, procedura de acreditare si notificare, suspendare si retragere a acreditarii, respectiv a dreptului de a presta servicii de intermediere intre cererea si oferta de munca ziliera si obligatiile agentiilor de intermediere intre cererea si oferta de munca ziliera acreditate.

Art. 2. - Serviciile de intermediere intre cererea si oferta de munca ziliera, denumite in continuare servicii de intermediere, se pot furniza de societatile prevazute la art. 133 din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 3. - Se supun obligatiei de acreditare in conditiile prezentei hotarari:

a) societatile infiintate pe teritoriul Romaniei in conditiile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care au ca obiect de activitate Activitati ale agentiilor de plasare a fortei de munca - cod CAEN 7810;

b) societatile insiintate in alte state membre ale Uniunii Europene sau in Spatiul Economic European, in baza legislatiei statului de origine si care se stabilesc cu caracter permanent in Romania, pentru care, pentru prestarea de servicii de intermediere a muncii, nu a fost necesara obtinerea unei acreditari sau autorizari, in cazul prestarii in Romania de servicii de intermediere.

Art. 4. - Nu se supun acreditarii in conditiile prevazute de prezenta hotarare urmatoarele societati:

a) societatile infiintate in alte state membre ale Uniunii Europene sau in Spatiul Economic European, in baza legislatiei statului de origine, care au fost supuse unei conditii de acreditare sau autorizare pentru prestarea de servicii de intermediere a muncii in statul respectiv si care presteaza transfrontalier astfel de servicii pe teritoriul Romaniei, cu caracter temporar sau ocazional;

b) societatile infiintate in alte state membre ale Uniunii Europene sau in Spatiul Economic European, pentru care, pentru prestarea de servicii de intermediere a muncii, in baza legislatiei statului de origine nu a fost necesara obtinerea unei acreditari sau autorizari, nefiind astfel supuse unor conditii de acreditare sau autorizare, care intentioneaza sa presteze transfrontalier astfel de servicii pe teritoriul Romaniei, cu caracter temporar sau ocazional;

c) societatile infiintate in alte state membre ale Uniunii Europene sau in Spatiul Economic European, in baza legislatiei statului de origine si care se stabilesc cu caracter permanent in Romania, care au fost supuse unei conditii de acreditare sau autorizare in statul de origine sau de provenienta;

d) societatile acreditate ca furnizori de servicii de mediere a muncii pe piata interna sau societatile care au indeplinit obligatia de notificare a agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in conditiile prevazute de Criteriile de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 277/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 5. - In vederea acreditarii, societatile care solicita acreditarea ca agentii de intermediere intre cererea si oferta de munca ziliera trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii:

a) sa aiba ca obiect de activitate Activitati ale agentiilor de plasare a fortei de munca - cod CAEN 7810;

b) sa dispuna de baza materiala pentru realizarea serviciilor de intermediere;

c) cel putin 25% din personalul cu atributii in prestarea serviciilor de intermediere sa aiba studii superioare in una dintre specialitatile psihologie, pedagogie, drept, precum si experienta de minimum 2 ani in domeniul medierii muncii.

Art. 6. - Acreditarea societatilor prevazute la art. 3 se realizeaza de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, prin agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

Art. 7. - (1) In vederea obtinerii acreditarii, societatile prevazute la art. 3 vor depune la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala respectivele societati isi au sediul, o cerere insotita de urmatoarele documente:

a) certificat de inregistrare emis de Oficiul National al Registrului Comertului, in copie certificata;

b) actul constitutiv din care sa rezulte ca obiectul de activitate cuprinde Activitati ale agentiilor de plasare a fortei de munca - cod CAEN 7810;

c) acte doveditoare sau declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal al societatii solicitante, din care sa rezulte ca aceasta:

(i) nu a savarsit infractiuni in Romania sau, dupa caz, in statul de provenienta in legatura cu serviciile de intermediere a muncii;

(ii) nu se afla in Romania ori, dupa caz, in statul de provenienta in situatia de insolventa, in procedura de executare silita, reorganizare judiciara, faliment, dizolvare, lichidare sau administrare speciala;

(iii) nu are activitatile prin care asigura acordarea serviciilor de intermediere a muncii suspendate ori restrictii asupra acestora;

(iv) nu exista hotarari judecatoresti definitive de condamnare a societatii in legatura cu incalcarea legislatiei privind prestarea serviciilor de intermediere a muncii sau ca nu se afla in alte situatii similare reglementate de lege;

d) documente care atesta situatia juridica a spatiului in care presteaza serviciile de intermediere, in copie certificata;

e) declaratie care contine informatii privind baza materiala prevazuta la art. 5 lit. b);

f) documente care atesta indeplinirea conditiilor prevazute la art. 5 lit. c), in copie certificata. Experienta in domeniul serviciului de mediere a muncii se atesta prin curriculum vitae - model european.

(2) In vederea acreditarii, agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti accepta prezentarea de catre societatile prevazute la art. 3 lit. b) a oricarui document dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau din Spatiul Economic European emis intr-un scop echivalent documentelor prevazute la alin. (1) lit. b) -f).

Art. 8. - (1) In vederea prestarii serviciilor de intermediere, societatile prevazute la art. 4 lit. a) si b) au obligatia de a notifica agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti in a carei raza teritoriala intentioneaza sa isi desfasoare activitatea prin depunerea sau transmiterea formularului al carui model este prevazut in anexa nr. 1, insotit de urmatoarele documente:

a) orice document prin care se face dovada stabilirii in unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau Spatiului Economic European insotit de o traducere necertificata in limba romana;

b) orice document care atesta acreditarea sau autorizarea societatii prevazute la art. 4 lit. a) insotit de o traducere necertificata in limba romana sau, in cazul societatii prevazute la art. 4 lit. b), orice document sau declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal al societatii din care sa rezulte respectarea de catre societate in statul de origine a legislatiei nationale privind prestarea serviciilor de intermediere, insotite de o traducere necertificata in limba romana;

c) orice document care atesta ca societatea nu a fost sanctionata penal, insotit de o traducere necertificata in limba romana;

d) orice document care atesta respectarea de catre societate a obligatiilor prevazute de legislatia in vigoare in domeniul financiar-contabil si fiscal, insotit de o traducere necertificata in limba romana;

e) orice document sau declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal al societatii, insotit/insotita de o traducere necertificata in limba romana care sa ateste ca aceasta nu se afla in statul de provenienta in situatia de insolventa, in procedura de executare silita, reorganizare judiciara, faliment, dizolvare, lichidare ori administrare speciala, nu are activitatile prin care asigura acordarea serviciilor de intermediere a muncii suspendate sau restrictii asupra acestora ori ca nu se afla in alte situatii similare reglementate de lege.

(2) Obligatia de notificare se considera indeplinita la data transmiterii de catre societatile care nu se supun acreditarii in conditiile prevazute de prezenta hotarare a notificarii, impreuna cu toate documentele care insotesc aceasta notificare .

Art. 9. - In vederea prestarii serviciilor de intermediere, societatile prevazute la art. 4 lit. c) au obligatia de a notifica agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti in a carei raza teritoriala se stabilesc cu caracter permanent in Romania prin depunerea sau transmiterea formularului al carui model este prevazut in anexa nr. 1, insotit de urmatoarele documente:

a) orice document care atesta acreditarea sau autorizarea societatii in statul de provenienta pentru prestarea serviciilor de intermediere, eliberat de autoritatea competenta din statul membru respectiv, insotit de o traducere necertificata in limba romana;

b) orice document care atesta ca societatea nu a fost sanctionata penal, insotit de o traducere necertificata in limba romana;

c) orice document care atesta respectarea de catre societate a obligatiilor prevazute de legislatia in vigoare in domeniul financiar-contabil si fiscal, insotit de o traducere necertificata in limba romana;

d) orice document care atesta inmatricularea sau, dupa caz, inregistrarea in registrul comertului, insotit de o traducere necertificata in limba romana;

e) orice document sau declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal al societatii, insotit/insotita de o traducere necertificata in limba romana care sa ateste ca aceasta nu se afla in statul de provenienta in situatia de insolventa, in procedura de executare silita, reorganizare judiciara, faliment, dizolvare, lichidare ori administrare speciala, nu are activitatile prin care asigura acordarea serviciilor de intermediere a muncii suspendate sau restrictii asupra acestora ori ca nu se afla in alte situatii similare reglementate de lege.

Art. 10. - In vederea prestarii serviciilor de intermediere, societatile prevazute la art. 4 lit. d) au obligatia de a notifica agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti in a carei raza teritoriala isi desfasoara activitatea prin depunerea sau transmiterea formularului al carui model este prevazut in anexa nr. 1, insotit de certificatul de acreditare sau, dupa caz, notificarea depusa la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti in conditiile prevazute de Criteriile de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 277/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, in copie certificata.

Art. 11. - (1) Verificarea indeplinirii de catre societatile care solicita acreditarea ca agentii de intermediere intre cererea si oferta de munca ziliera a cerintelor atestate prin documentele depuse de aceste societati potrivit art. 8 alin. (1) si art. 9 se poate realiza prin intermediul Sistemului de informare al pietei interne (IMI) in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii in Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 68/2010, cu modificarile ulterioare.

(2) De la data la care autoritatile competente se inregistreaza in punctul de contact unic electronic in conformitate cu prevederile art. 6 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 49/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 68/2010, cu modificarile ulterioare, societatile prevazute la alin. (1) pot indeplini, in format electronic, prin intermediul acestuia, procedurile si formalitatile de acreditare sau de notificare prevazute de prezenta hotarare .

Art. 12. - (1) Pe baza documentelor depuse sau transmise, agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti va evalua indeplinirea criteriilor de acreditare prevazute la art. 5 si va solutiona cererea in termen de 30 de zile calendaristice de la data inregistrarii documentatiei complete.

(2) Termenul prevazut la alin. (1) poate fi prelungit o singura data, pentru o perioada de maximum 15 zile calendaristice, fara a afecta prin aceasta prelungire valabilitatea documentelor depuse initial. Prelungirea termenului prevazut la alin. (1), precum si durata acestei prelungiri se motiveaza in mod corespunzator de catre agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti si se notifica societatii solicitante inainte de expirarea termenului initial.

(3) Agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti are obligatia de a transmite societatii solicitante, in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii cererii, o confirmare de primire, cu specificarea termenului de procesare a cererii, care se poate prelungi potrivit alin. (2), a cailor de atac disponibile si, dupa caz, cu mentiunea ca in lipsa unui raspuns in termenul specificat si, dupa caz, prelungit acreditarea se considera acordata.

(4) In situatia in care, in vederea obtinerii acreditarii, cererea si documentatia primita nu sunt complete, societatea solicitanta este informata in cel mai scurt timp, dar nu mai tarziu de 5 zile lucratoare de la primirea acestora, cu privire la necesitatea transmiterii de documente suplimentare in termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data comunicarii informarii, precum si cu privire la consecintele asupra termenului de solutionare a cererii, prevazut la alin. (1) si, dupa caz, la alin. (2).

Documente Atasate
Notificare A.O.F.M. zilieri.docx

Afişează H.G. nr. 92/2019 pentru aprobarea Criteriilor si a procedurii de acreditare a agentiilor de intermediere intre cererea si oferta de munca ziliera pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legislatie zilieri    Agentie intermediere zilieri    Agentii intermediere piata muncii    Forta de munca ziliera legi ordonante hotarari regim juridic    Autorizare zilieri    Cerere si oferta Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.