din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1869 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Ghidul de finantare a Programului privind inchiderea depozitelor de deseuri municipale neconforme, din 07.03.2019

Ghidul de finantare a Programului privind inchiderea depozitelor de deseuri municipale neconforme, din 07.03.2019

  Publicat: 26 Mar 2019       3243 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicat in Monitorul Oficial nr. 230 din 26.03.2019

Substante rezultate �n urma unor procese biologice sau tehnologice care nu mai pot fi folosite ca atare, dintre care unele sunt refolosibile.
(termen CNA). O comunicare audiovizuala identificabila, �n cadrul unei succesiuni orare a serviciului de programe, prin titlu, continut, forma sau autor.
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
Substante rezultate �n urma unor procese biologice sau tehnologice care nu mai pot fi folosite ca atare, dintre care unele sunt refolosibile.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Reprezinta formularul completat de catre solicitant, in vederea obtinerii finantarii.
Alocare financiara directa, acordata din fonduri publice pentru a facilita derularea unui proiect.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Suma de bani acordata cu anticipatie de catre o persoana pentru procurarea unui bun, executarea unei lucrari sau pentru prestarea unui serviciu.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Substante rezultate �n urma unor procese biologice sau tehnologice care nu mai pot fi folosite ca atare, dintre care unele sunt refolosibile.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Substante rezultate �n urma unor procese biologice sau tehnologice care nu mai pot fi folosite ca atare, dintre care unele sunt refolosibile.
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Alocare financiara directa, acordata din fonduri publice pentru a facilita derularea unui proiect.
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

ARTICOLUL 1

Ghidul de finantare

(1) Ghidul de finantare, denumit in continuare ghid, constituie un suport informativ, avand rolul de a furniza informatii esentiale privind derularea Programului privind inchiderea depozitelor de deseuri municipale neconforme, denumit in continuare Program .

(2) Ghidul contine dispozitii privind:

a) scopul, obiectivul si indicatorul de performanta ale Programului;

b) eligibilitatea solicitantului finantarii, a proiectului propus si a cheltuielilor acestuia;

c) conditiile si termenele de analiza, evaluare, aprobare, implementare si decontare a proiectului propus.

ARTICOLUL 2

Obiectivul, scopul si indicatorul de performanta ale Programului

(1) Obiectivul Programului il reprezinta finantarea acordata pentru inchiderea depozitelor de deseuri municipale neconforme, in aplicarea prevederilor deciziei Curtii de Justitie a Uniunii Europene, pronuntata in Dosarul C-301/17.

(2) Scopul Programului il reprezinta reducerea efectelor negative ale deseurilor asupra sanatatii populatiei si asupra mediului.

(3) Indicatorul de performanta a Programului este reprezentat de numarul de depozite neconforme inchise.

ARTICOLUL 3

Sursa de finantare pentru derularea Programului

(1) Finantarea Programului se realizeaza din veniturile Fondului pentru mediu, in limita creditelor de angajament si bugetare prevazute cu aceasta destinatie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii.

(2) Programul are caracter multianual si se desfasoara la nivel national.

ARTICOLUL 4

Definitii

(1) In sensul prezentului ghid, termenii si expresiile de mai jos se definesc astfel:

a) Autoritatea - Administratia Fondului pentru Mediu;

b) beneficiar - solicitantul care a incheiat contract cu Autoritatea;

c) cerere de finantare nerambursabila - formular, prevazut in anexa nr. 1 la prezentul ghid, prin care solicitantii aplica pentru finantare din Fondul pentru mediu;

d) cererea de decontare - formular, prevazut in anexa nr. 6 la contractul de finantare nerambursabila, prin care beneficiarii finantarii solicita efectuarea platilor de catre Autoritate;

e) cererea de avans - formular, prevazut in anexa nr. 4 la contractul de finantare nerambursabila, prin care beneficiarii solicita acordarea avansului din valoarea totala prevazuta in contractul de finantare nerambursabila;

f) cheltuieli eligibile - cheltuieli care pot fi finantate din Fondul pentru mediu potrivit prezentului ghid si contractului de finantare nerambursabila;

g) cheltuieli neeligibile - alte cheltuieli decat cheltuielile eligibile, necesare realizarii proiectului;

h) contributie proprie - diferenta intre valoarea totala a proiectului si valoarea finantata de Autoritate;

i) conformitate administrativa - conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca dosarul de finantare;

j) criterii de eligibilitate - normele sau principiile care trebuie indeplinite cumulativ de catre solicitant pentru obtinerea finantarii;

k) depozit neconform- depozit de deseuri municipale care trebuie inchis conform deciziei Curtii de Justitie a Uniunii Europene, pronuntata in Dosarul C-301/17;

l) dosar de finantare - cererea de finantare definita la lit. c), insotita de intreaga documentatie care trebuie depusa de catre solicitant in vederea analizarii, avizarii si aprobarii de catre Autoritate;

m) inchidere depozit - activitatile si lucrarile care trebuie realizate conform procedurilor de inchidere a depozitelor de deseuri prevazute de legislatia in vigoare;

n) sesiune de depunere - perioada de timp in care se pot depune la Autoritate dosarele de finantare;

o) solicitant - unitati administrativ-teritoriale, la nivel local si judetean, care depun cereri de finantare nerambursabila insotite de documentele obligatorii prevazute in prezentul ghid.

(2) In cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate urmatoarele reguli de interpretare:

a) termenul de "zi" sau "zile" reprezinta zi calendaristica ori zile calendaristice, daca nu se specifica altfel. Termenul se calculeaza fara a se lua in calcul prima si ultima zi, iar cand ultima zi cade intr-o zi nelucratoare, termenul se prelungeste pana in prima zi lucratoare care urmeaza. Documentele si actele prevazute in prezentul ghid pot fi utilizate si in data eliberarii lor;

b) cu exceptia unor prevederi contrare, cuvintele la forma de singular includ si forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

(3) In cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate urmatoarele acronime:

a) AFM - Administratia Fondului pentru Mediu;

b) TVA - taxa pe valoarea adaugata;

c) SPV - spatiul privat virtual.

ARTICOLUL 5

Organizarea sesiunii de finantare

(1) Anual se pot organiza una sau mai multe sesiuni de finantare, in limita sumei alocate in conditiile prevazute la art. 3.

(2) Pentru organizarea sesiunii de finantare, prin dispozitia presedintelui Autoritatii, se stabilesc:

a) sesiunea de depunere a dosarelor de finantare;

b) suma alocata sesiunii de finantare;

Afişează Ghidul de finantare a Programului privind inchiderea depozitelor de deseuri municipale neconforme, din 07.03.2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Ghid de finantare    Deseuri municipale neconforme    Ministerul Mediului

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.