din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Normele privind transparenta decizionala in procesul de autorizare a instalatiilor nucleare, din 12.04.2019

Normele privind transparenta decizionala in procesul de autorizare a instalatiilor nucleare, din 12.04.2019

  Publicat: 09 May 2019       1135 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicate in Monitorul Oficial nr. 356 din 08.05.2019

Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Moment (etapa) al judecatii in prima instanta,
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.

CAPITOLUL I
Domeniu, scop, definitii
SECTIUNEA 1
Domeniu si scop

Articolul 1
(1) Prezentele norme sunt emise in conformitate cu prevederile Legii nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Prin prezentele norme se stabilesc cerintele generale privind informarea publicului in procesul si fazele de autorizare specifice pentru ciclul de viata al instalatiile nucleare. Prezentele norme au ca scop stabilirea unui cadru in care publicul larg sa beneficieze de posibilitati adecvate de a participa efectiv la procesul decizional implementat de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare, denumita in continuare CNCAN, pentru autorizarea instalatiilor nucleare.
(3) Prevederile prezentelor norme se aplica solicitantilor de autorizatie pentru o instalatie nucleara.

Articolul 2
Prezentele norme se aplica urmatoarelor categorii de instalatii nucleare:
a) centrale nuclearoelectrice;
b) reactoare nucleare de cercetare, reactoare nucleare de putere zero si ansambluri subcritice;
c) reactoare nucleare de demonstratie;
d) reactoare nucleare pentru producerea de energie si izotopi pentru scopuri medicale;
e) orice alte instalatii nucleare a caror autorizare este necesara in baza prevederilor Legii nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si pentru care CNCAN impune aplicarea acestor norme in procesul de autorizare.
SECTIUNEA a 2-a
Definitii

Articolul 3
(1) Termenii utilizati in prezentele norme sunt definiti in Legea nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si in Normele fundamentale de securitate nucleara pentru instalatiile nucleare, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare nr. 114/2017.
(2) Procesul si fazele de autorizare specifice pentru ciclul de viata al instalatiilor nucleare sunt cele stabilite in Normele privind autorizarea instalatiilor nucleare, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare nr. 336/2018.

CAPITOLUL II
Prevederi generale privind transparenta decizionala in procesul de autorizare
SECTIUNEA 1
Obligatiile solicitantului de autorizatie

Articolul 4
Pentru informarea publicului in procesul de autorizare a instalatiilor nucleare, pentru fiecare faza de autorizare, solicitantul de autorizatie are urmatoarele obligatii:
a) publicarea pe pagina de internet proprie si transmiterea la CNCAN a unui rezumat al informatiilor continute in raportul de securitate nucleara pentru faza respectiva;
b) asigurarea unui spatiu adecvat pentru organizarea unei dezbateri publice, la solicitarea CNCAN.

Articolul 5
(1) Rezumatul raportului de securitate nucleara, elaborat de solicitantul de autorizatie conform prevederilor art. 4 lit. a), trebuie sa contina urmatoarele informatii:
a) denumirea organizatiei solicitante;
b) denumirea instalatiei propuse, impreuna cu descrierea generala a principalelor caracteristici tehnice ale acesteia, inclusiv durata estimata a perioadei de exploatare a instalatiei nucleare; o scurta prezentare a etapelor de realizare a instalatiei nucleare;
c) datele de amplasare a instalatiei respective; acestea nu sunt necesare in cazul in care solicitarea priveste emiterea unei autorizatii de proiect;
d) tipul de autorizatie solicitat;
e) denumirea organizatiei sau principalelor organizatii propuse sa coordoneze si sa desfasoare activitatile propriu-zise din faza pentru care se solicita autorizarea instalatiei nucleare;
f) descrierea filozofiei de securitate nucleara care sta la baza proiectului instalatiei nucleare; modul in care se implementeaza conceptul de protectie in adancime; descrierea pe scurt a bazelor de proiectare pentru instalatia nucleara; principalele sisteme si structuri cu functii de securitate nucleara si considerentele de proiectare implementate pentru a asigura fiabilitatea acestora si pentru a preveni, respectiv pentru a limita eliberarile de materiale radioactive in mediu, in caz de accident, astfel incat sa previna depasirea limitelor stabilite prin legislatia in vigoare; sisteme special prevazute pentru prevenirea accidentelor severe si pentru limitarea consecintelor acestora; cerintele de calificare, intretinere, supraveghere, inspectie si testare pentru sistemele si structurile cu functii de securitate nucleara; managementul configuratiei instalatiei nucleare;
g) descrierea caracteristicilor amplasamentului selectat, luate in considerare pentru asigurarea conformitatii cu normele CNCAN; factorii legati de amplasament care au impact asupra securitatii nucleare a instalatiei nucleare pentru care se solicita autorizarea; evaluarea impactului instalatiei nucleare asupra mediului; descrierea programului de monitorizare a caracteristicilor amplasamentului pentru toate fazele de autorizare; in cazul in care solicitarea priveste emiterea unei autorizatii de proiect, se va face referire la caracteristicile unui amplasament potential;
h) principalele analize si evaluari de securitate nucleara efectuate pentru a demonstra conformitatea instalatiei nucleare cu normele CNCAN; modul in care s-au stabilit limitele si conditiile tehnice de operare;
i) principalele sisteme si masuri organizatorice implementate pentru protectia impotriva radiatiilor ionizante a personalului ocupat profesional; masurile implementate pentru protectia populatiei si a mediului impotriva radiatiilor ionizante;
j) managementul efluentilor si deseurilor radioactive; programul de management al combustibilului nuclear uzat; strategia si/sau planul de dezafectare pentru instalatia nucleara;
k) sistemul de management al organizatiei solicitantului de autorizatie; masurile prin care se asigura mentinerea si cresterea nivelului culturii de securitate si siguranta nucleara pentru toate categoriile de personal;
l) asigurarea resurselor financiare si umane necesare pentru desfasurarea in conditii optime a activitatilor pentru care se solicita autorizarea;
m) programele de pregatire si calificare pentru categoriile de personal cu functii importante pentru securitatea nucleara;
n) programele de documentare si utilizare a experientei de exploatare nationale si internationale la care participa solicitantul de autorizatie;
o) activitatile de cercetare si dezvoltare relevante la care participa solicitantul de autorizatie;
p) principalele masuri de planificare si pregatire a raspunsului la situatii de urgenta;
q) un sumar al masurilor generale implementate pentru asigurarea protectiei fizice a instalatiilor si materialelor nucleare, a conformitatii cu cerintele privind garantiile nucleare si a conformitatii cu cerintele de asigurare a protectiei impotriva amenintarilor cibernetice;
r) concluziile analizei conformitatii cu legislatia si actele normative nationale relevante aflate in vigoare.

Afişează Normele privind transparenta decizionala in procesul de autorizare a instalatiilor nucleare, din 12.04.2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    CNCAN    Instalatii nucleare    Transparenta decizionala    Legea 111/1996

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Stabilirea salariului minim diferentiat si modul de contestare a decizilor emise de angajator. Lista functiilor si ocupatiilor care necesita studii superioare
Sursa: MCP Cabinet avocati