din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » Ordonanta de urgenta nr. 28/2019 pentru modificarea OUG 77/2011 privind stabilirea unor contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii

Ordonanta de urgenta nr. 28/2019 pentru modificarea OUG 77/2011 privind stabilirea unor contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii

  Publicat: 08 May 2019       1913 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordonanta de urgenta nr. 28/2019 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 358 din 08.05.2019.

Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.

Avand in vedere ca statul are, pe de o parte, obligatia de asigurare a sanatatii publice, prin accesul populatiei la medicamente, si, pe de alta parte, obligatia de a asigura utilizarea eficienta a fondurilor alocate acestui scop, astfel incat sa fie atins potentialul maxim al sistemului public de sanatate din Romania,
luand in considerare ca prin incurajarea consumului de medicamente pentru prevenirea imbolnavirilor se asigura cetatenilor un nivel de viata mai ridicat, precum si o utilizare mai eficienta a fondurilor publice, prin economisirea cheltuielilor mult mai ridicate care s-ar fi alocat pentru tratarea bolilor care ar fi putut fi prevenite,
in vederea asigurarii continuitatii tratamentului pentru pacienti prin asigurarea distribuirii constante a medicamentelor utilizate la nivelul furnizorilor de servicii medicale si medicamente, precum si pentru asigurarea predictibilitatii taxei clawback si pentru mentinerea acestei contributii trimestriale la un nivel sustenabil,
luand in considerare urgenta cu care trebuie sa se intervina pentru evitarea intrarii intr-o situatie de excluziune sociala a unui numar mare de pacienti, care nu ar mai putea beneficia de unele medicamente - inovative si/sau generice, fapt cauzat de nivelul nesustenabil al contributiei trimestriale, ceea ce ar conduce la afectarea dreptului la sanatate al acestora,
neadoptarea de masuri imediate, prin ordonanta de urgenta, ar avea impact direct asupra starii de sanatate a populatiei, in special a pacientilor cu afectiuni grave. In acest context, pentru a evita eventualele discontinuitati in asigurarea tratamentului pacientilor pana la imposibilitatea asigurarii acestuia, formula de calcul al procentului "p" prevazuta la art. 34 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii, aprobata prin Legea nr. 184/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, aplicabila pentru fiecare trimestru din anul 2019 pentru care exista obligatia de plata, necesita coroborarea cu valoarea BAt, reglementata incepand inca din trimestrul IV al anului 2018.
Astfel, se impune, de urgenta, adoptarea masurilor de reglementare in mod unitar a modalitatii de calcul pentru declararea si plata contributiei trimestriale pentru anul 2019, avand in vedere faptul ca incepand cu luna mai 2019 se calculeaza si se instituie obligatia declararii si platii contributiei trimestriale pentru anul 2019, prin completarea prevederilor legale in vigoare, care reglementeaza contributia trimestriala instituita prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2011, aprobata prin Legea nr. 184/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, in sensul mentinerii valorii bugetului aprobat trimestrial (BAt) ca referinta pentru formula de calcul al procentului "p" la valoarea stabilita incepand cu trimestrul IV al anului 2018, respectiv 1.595 milioane lei.
Intrucat neadoptarea unor masuri imediate si echitabile ar conduce la intreruperi in asigurarea tratamentului continuu pentru unele afectiuni, prin retragerea de pe piata a unor medicamente inovative si/sau generice, iar amanarea adoptarii acestor masuri imediate ar avea consecinte negative in ceea ce priveste accesul asiguratilor la tratament si ar conduce la imposibilitatea stabilirii, calcularii si platii contributiei trimestriale si, implicit, la imposibilitatea reintregirii veniturilor bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate cu aceasta destinatie,
in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta a caror reglementare nu poate fi amanata, cu impact direct asupra starii de sanatate a populatiei si a accesului imediat la medicamente, in concordanta cu starea de sanatate a pacientilor,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .


Articol unic
Alineatul (2) al articolului 34 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 680 din 26 septembrie 2011, aprobata prin Legea nr. 184/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Procentul A�pA� se calculeaza astfel:
p = [(CTt - BAt) / CTt] x 100
,
unde:
- CTt = valoarea consumului total trimestrial de medicamente pentru care exista obligatia de plata prevazuta la art. 1, suportata din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii, raportata Casei Nationale de Asigurari de Sanatate de casele de asigurari de sanatate, conform datelor inregistrate in platforma informatica a asigurarilor sociale de sanatate, din care se exclude valoarea consumului pentru medicamentele prevazute la art. 11 alin. (1), art. 12 alin. (1) si art. 12, pentru care se incheie contracte cost- volum/cost-volum-rezultat;
- BAt = bugetul aprobat trimestrial, aferent medicamentelor suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii, unde CTt si BAt nu includ taxa pe valoarea adaugata, iar BAt este de 1.595 milioane lei."

Afişează Ordonanta de urgenta nr. 28/2019 pentru modificarea OUG 77/2011 privind stabilirea unor contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 28/2019    OUG 77/2011    Sanatate    Contributii    Ministerul sanatatii    Asigurari sociale de sanatate

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.