din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1629 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Ordinul nr. 57/2019 privind completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice

Ordinul nr. 57/2019 privind completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice

  Publicat: 10 May 2019       1538 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
In Monitorul Oficial nr. 361 din 09.05.2019 a fost publicat Ordinul nr. 57/2019 privind completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 53/2013.

Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Tabel statistico-economic folosit in analiza si planificare, prin care se compara si se raporteaza
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Diferenta dintre cursul valutar favorabil sau nefavorabil rezultat in urma actualizarii creantelor si a obligatiilor in devize la sfarsitul exercitiului.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.

Articolul I
Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 53/2013, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 472 si 472 bis din 30 iulie 2013, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Dupa articolul 96 se introduc doua noi articole, articolele 97 si 98, cu urmatorul cuprins:
"Articolul 97
(1) Perioada 1 iulie 2019-31 decembrie 2019 reprezinta perioada tarifara tranzitorie t, de la perioada a treia de reglementare la perioada a patra de reglementare. Inceputul celei de-a patra perioade de reglementare se decaleaza cu sase luni.
(2) Modul de determinare a venitului reglementat pentru serviciul de transport al energiei electrice aferent perioadei tarifare tranzitorii prevazute la alin. (1) se realizeaza in conformitate cu prevederile anexei nr. 12.
Articolul 98
(1) Pana la data de 17 mai 2019, OTS transmite la autoritatea competenta solicitarea de tarife corespunzatoare perioadei tarifare tranzitorii t calculate pe baza venitului reglementat stabilit conform prevederilor art. 97 alin. (2).
(2) Documentatia prevazuta la alin. (1) va include cel putin urmatoarele:
a) prognoza costurilor si veniturilor aferente perioadei tarifare tranzitorii t, stabilite conform prevederilor anexei nr. 12 si insotite de detaliile de calcul;
b) cantitatile prognozate de energie: extrasa din retele, introdusa in retele si intrata in RET, insotite de justificari;
c) planul de investitii aferent perioadei tarifare tranzitorii cu detalierea costurilor estimate si a surselor de finantare;
d) calculul detaliat al corectiilor anuale aferente perioadei tarifare 2017-2018;
e) propunerea privind corectia de venituri determinata de diferenta dintre planul de investitii aprobat si cel realizat de OTS in perioada 1 iulie 2014-30 iunie 2018 si cea dintre planul de investitii aprobat si cel estimat pentru perioada tarifara 2018- 2019;
f) propunerea privind corectia determinata de diferenta dintre valoarea prognozata a costurilor de operare si mentenanta controlabile in fiecare perioada tarifara a perioadei 1 iulie 2014- 30 iunie 2018 si nivelul realizat al costurilor de operare si mentenanta controlabile;
g) balanta contabila intocmita la data de 30 iunie 2018 pentru perioada tarifara 2017-2018.
(3) Scrisoarea continand solicitarea de tarife si documentatia anexata se transmit atat in format letric, cat si in format .pdf, iar fisierele de calcul privind corectiile si tarifele propuse vor fi transmise in format .xls."
2. Dupa anexa nr. 11 se introduce o noua anexa, anexa nr. 12, care va avea cuprinsul prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin .

Articolul II
Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. si operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la indeplinire prevederile prezentului ordin, iar entitatile organizatorice din cadrul Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei urmaresc respectarea prevederilor prezentului ordin .

Articolul III
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data de 13 mai 2019.

ANEXA
(Anexa nr. 12 la metodologie)

REGULI METODOLOGICE
specifice pentru stabilirea venitului reglementat pentru serviciul de transport al energiei electrice aferent perioadei tarifare tranzitorii 1 iulie 2019-31 decembrie 2019

Articolul 1
(1) Venitul-tinta al serviciului de transport al energiei electrice pentru perioada tarifara tranzitorie t se determina cu formula:
Vtinta,initial,t = CCt + CNCt + AMt + CPTt +CONt + TIt + RBARt + KVIII-Vt(AA),
unde:
CCt - costurile de operare si mentenanta controlabile ale retelei electrice de transport, prognozate pentru perioada tarifara t;
CNCt - costurile de operare si mentenanta necontrolabile ale retelei electrice de transport, prognozate pentru perioada tarifara t;
AMt - amortizarea reglementata;
CPTt - costurile de achizitie a energiei electrice aferente consumului propriu tehnologic, prognozate pentru perioada tarifara t;
CONt - costurile necesare eliminarii congestiilor, prognozate pentru perioada tarifara t;
TIt - costurile datorate transportului de energie electrica intre OTS-uri, prognozate pentru perioada tarifara t;
RBARt - rentabilitatea bazei reglementate a activelor;
KVIII - corectia aferenta venitului-tinta initial din perioada tarifara tranzitorie, ca urmare a erorilor de prognoza a activelor intrate in/iesite din BAR, precum si a castigurilor de eficienta peste tintele stabilite pentru perioada 1 iulie 2014-30 iunie 2018;
Vt (AA) - veniturile obtinute din alte activitati ce utilizeaza resursele recunoscute pentru desfasurarea activitatii de transport al energiei electrice, prognozate pentru perioada tarifara tranzitorie.
(2) Corectia KVIII a venitului-tinta initial ce se aplica in perioada tarifara tranzitorie t, asociata planului de investitii (mijloacelor fixe aferente) prognozat de OTS si aprobat de autoritatea competenta pentru perioada 1 iulie 2014-30 iunie 2018 si castigurilor de eficienta, se calculeaza cu formula:
KVIII = - 1/10 * I``VIII(I) - 1/8 * I``VIII(E), unde:
I``VIII(I) - corectia determinata de diferenta dintre planul de investitii aprobat si cel realizat de OTS in perioada 1 iulie 2014-30 iunie 2018 si cea dintre planul de investitii aprobat si cel estimat pentru perioada tarifara 2018-2019; se calculeaza potrivit formulei prevazute la art. 74 din metodologie;
I``VIII(E) - corectia determinata de diferenta dintre valoarea prognozata a costurilor de operare si mentenanta controlabile in fiecare perioada tarifara a perioadei 1 iulie 2014-30 iunie 2018 si nivelul realizat al costurilor de operare si mentenanta controlabile; se calculeaza considerand ca se aloca clientilor serviciului de transport 50% din diferenta .
(3) Corectia prevazuta la alin. (2) este o corectie preliminara si partiala aferenta programului de investitii si castigurilor de eficienta din perioada a treia de reglementare. Valoarea corectiei prevazute la alin. (2) diminueaza factorul de corectie a venitului- tinta initial KVp corespunzator celei de-a treia perioade de reglementare, prevazut la art. 22 alin. (1) si (2) din metodologie.
Articolul 2
(1) Venitul reglementat al serviciului de transport al energiei electrice pentru perioada tarifara tranzitorie t se determina ca suma dintre venitul-tinta aferent perioadei tarifare tranzitorii, in termeni nominali ai perioadei tarifare de tranzitie t, si jumatate din rezultatul corectiilor ca urmare a erorilor de estimare pentru perioada tarifara t-2 (2017-2018) fata de valorile realizate in aceeasi perioada tarifara.

Afişează Ordinul nr. 57/2019 privind completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Ordinul 57/2019    Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice    Transport    Energie electrica    ANRE    Ordinul ANR53/2019

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.