din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1023 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Ordinul nr. 393/2019 pentru modificarea Ghidului de finantare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi

Ordinul nr. 393/2019 pentru modificarea Ghidului de finantare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi

  Publicat: 11 May 2019       784 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
In Monitorul Oficial nr. 365 din 10.05.2019 a fost publicat Ordinul nr. 393/2019 pentru modificarea Ghidului de finantare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru vehicule electrice in municipiile resedinte de judet, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 760/2018.

Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Analiza complexa, premergatoare deciziei de investitii, avand drept scop stabilirea oportunitatii si eficientei dezvoltarii unei subramuri sau realizarii unor obiective de investitii.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Analiza complexa, premergatoare deciziei de investitii, avand drept scop stabilirea oportunitatii si eficientei dezvoltarii unei subramuri sau realizarii unor obiective de investitii.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Zile in care se cuprinde intreg intervalul de timp dintre momentul inceperii si implinirii termenului, inclusiv prima si ultima zi a termenului.
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

Articolul I


Ghidul de finantare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru vehicule electrice in municipiile resedinte de judet, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 760/2018, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 668 din 1 august 2018, se modifica dupa cum urmeaza:


1. La articolul 6, literele c) si g) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:


"c) analiza conformitatii modului de depunere a cererii de finantare si a documentelor aferente, inclusiv a celor depuse potrivit prevederilor art. 16, conform grilei prevazute in anexa nr. 2;


. . . . . . . . . .


g) analiza conformitatii administrative si a eligibilitatii solicitantului din punct de vedere juridic, conform anexei nr. 3, si analiza din punct de vedere economic si tehnic a conformitatii documentelor si eligibilitatii solicitantului, conform anexei nr. 4, precum si potrivit prevederilor art. 16, dupa caz;".


2. La articolul 8, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(3) Statiile de reincarcare vor fi echipate cel putin cu prize si conectori de tip 2 pentru vehicule, conform descrierii din Standardul EN62196-2, pentru incarcarea in curent alternativ si cu conectori multistandard, dintre care unul este al sistemului de reincarcare combinat Combo 2, conform descrierii din Standardul EN62196-3, pentru incarcarea in curent continuu."


3. La articolul 10, alineatul (3) se abroga.


4. La articolul 11, litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"e) studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitii propus este intocmit conform Hotararii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, care sa cuprinda si:


1. detalierea costurilor pentru fiecare amplasament;


2. elementele de identificare a imobilelor si statiilor de reincarcare pentru care se solicita finantare, asa cum sunt descrise in cererea de finantare si in extrasul de carte funciara;


3. motivarea, in cazul in care se considera ca nu sunt necesare studiile specifice prevazute de Hotararea Guvernului nr. 907/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;


4. certificatul de urbanism si actul administrativ emis de autoritatea de mediu;".


5. La articolul 14, litera l) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"l) studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitii propus, intocmit conform Hotararii Guvernului nr. 907/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, care va contine si cerintele prevazute la art. 11 lit. e)."


6. Articolul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"ARTICOLUL 16


Respingerea dosarului de finantare


(1) Dosarul de finantare poate fi completat, in situatia in care, in cadrul procedurii de analiza, se constata ca solicitantul nu a depus unul sau mai multe dintre documentele obligatorii, acestea nu sunt conforme cu forma solicitata prin ghid sau solicitantul/proiectul nu indeplineste unul sau mai multe dintre criteriile de eligibilitate, cu conditia ca documentele depuse in completare sa fie valabile si sa ateste indeplinirea criteriilor de eligibilitate la data depunerii acestora.


(2) Dosarul de finantare poate fi completat o singura data pentru aceeasi deficienta, dintre cele prevazute la alin. (1).


(3) In situatia aplicarii prevederilor alin. (1) si (2), Autoritatea aduce la cunostinta solicitantilor deficientele constatate, prin publicarea acestora pe site-ul propriu, precum si prin transmiterea unor adrese de instiintare.


(4) Termenul in care pot fi remediate deficientele constatate, potrivit alin. (1)-(3), este de maximum 30 de zile lucratoare de la data publicarii pe site-ul Autoritatii a acestora.


(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (4), termenul in care pot fi remediate deficientele, prin depunerea avizelor conforme privind asigurarea utilitatilor, precum si a avizelor si acordurilor specifice, a caror obtinere este prevazuta in certificatul de urbanism si care nu sunt disponibile la data depunerii dosarului de finantare, este de maximum 180 de zile .


(6) Atrag respingerea dosarului de finantare: neindeplinirea criteriilor de eligibilitate si/sau lipsa remedierii, in termenul indicat de Autoritate potrivit alin. (4)-(5), a cauzelor si deficientelor constatate, lipsa unui document, prezentarea acestuia sub o alta forma decat cea solicitata ori iesirea sa din perioada de valabilitate, constatate prin aplicarea prevederilor alin (1) si (2)."


7. Anexele nr. 1-4 la ghid se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1-4 la prezentul ordin . Anexele pot fi consultate aici: Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3, Anexa 4.


Articolul II


Prevederile art. 16 se aplica inclusiv dosarelor de finantare depuse pana la data intrarii in vigoare a prezentului ordin .


Articolul III


Completarile si deficientele remediate potrivit art. 16, efectuate in baza art. II, vor tine cont de modificarile ghidului de finantare, astfel cum sunt stabilite prin prezentul ordin .


Articolul IV


Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Afişează Ordinul nr. 393/2019 pentru modificarea Ghidului de finantare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Ghid de finantare    Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera    Transporturi    Ministerul Mediului    Ordinul 760/2018    HG 907/2016    Ordinul 393/2019

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Decizia Comisiei privind alocarea cu titlu gratuit a cotelor de emisie de gaze cu efect de sera incepand cu anul 2013 este conforma cu dreptul Uniunii
Sursa: EuroAvocatura.ro