din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1566 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatia Domeniul Agricol » Ordinul nr. 56/290/2019 privind modificarea Ordinelor pentru aprobarea Normei privind controalele veterinare si zootehnice aplicabile comertului intracomunitar cu anumite animale vii si produse de origine animala

Ordinul nr. 56/290/2019 privind modificarea Ordinelor pentru aprobarea Normei privind controalele veterinare si zootehnice aplicabile comertului intracomunitar cu anumite animale vii si produse de origine animala

  Publicat: 16 May 2019       2322 citiri        Secţiunea: Legislatia Domeniul Agricol  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordinul nr. 56/290/2019 privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 129/566/2007 pentru aprobarea Normei privind controalele veterinare si zootehnice aplicabile comertului intracomunitar cu anumite animale vii si produse de origine animala a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 383 din 16.05.2019.

Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
Termenul autoritate competenta desemneaza, ministrul, ministrii sau o alta autoritate echivalenta responsabila de regimurile de securitate sociala pe intreg teritoriul sau pe orice portiune a teritoriului statului in cauza.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

Articolul I
Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 129/566/2007 pentru aprobarea Normei privind controalele veterinare si zootehnice aplicabile comertului intracomunitar cu anumite animale vii si produse de origine animala, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 538 din 8 august 2007, se modifica dupa cum urmeaza:
1. Titlul ordinului va avea urmatorul cuprins:
"ORDIN
pentru aprobarea Normei privind controalele veterinare aplicabile comertului din cadrul Uniunii Europene cu anumite animale vii si produse de origine animala"
2. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 1
Se aproba Norma privind controalele veterinare aplicabile comertului din cadrul Uniunii Europene cu anumite animale vii si produse de origine animala, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin ."
3. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 2
Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, institutele veterinare centrale, directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin ."
4. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 4
Prezentul ordin transpune Directiva 90/425/CEE a Consiliului privind controalele veterinare si zootehnice aplicabile in schimburile din cadrul Uniunii cu anumite animale vii si produse in vederea realizarii pietei interne, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) seria L, nr. 224 din 18 august 1990, astfel cum a fost modificata prin Regulamentul (UE) 2016/1.012 al Parlamentului European si al Consiliului privind conditiile zootehnice si genealogice aplicabile ameliorarii animalelor de reproductie de rasa pura, a porcilor de reproductie hibrizi si a materialului germinativ provenit de la acestea, comertului cu acestea si introducerii lor in Uniune si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 652/2014 si a Directivelor 89/608/CEE si 90/425/CEE ale Consiliului, precum si de abrogare a anumitor acte in sectorul ameliorarii animalelor (A�Regulamentul privind ameliorarea animalelorA�), publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L, nr. 171 din 29 iunie 2016."
5. Titlul anexei va avea urmatorul cuprins:
"NORMA privind controalele veterinare aplicabile comertului din cadrul Uniunii Europene cu anumite animale vii si produse de origine animala"
6. In anexa, la articolul 1, alineatul (2) se abroga.
7. In anexa, la articolul 2, litera b) se abroga.
8. In anexa, la articolul 2, litera f) va avea urmatorul cuprins:
"f) autoritate competenta - Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, competenta sa efectueze controale veterinare, sau orice autoritate careia aceasta i-a delegat competenta respectiva;".
9. In anexa, la articolul 3 alineatul (1), litera d) va avea urmatorul cuprins:
"d) atunci cand sunt transportate, acestea trebuie sa fie insotite de certificate de sanatate si/sau de orice alte documente prevazute in legislatia nationala transpusa, mentionata in anexa nr. 1, iar pentru alte animale si produse de origine animala, de regulile statului membru de destinatie; aceste certificate sau documente emise de catre medicul veterinar oficial responsabil pentru exploatatia, centrul sau organizatia de origine trebuie sa insoteasca animalul/animalele si produsele de origine animala pana la destinatia acestuia/acestora."
10. In anexa, la articolul 4 alineatul (1), litera a) va avea urmatorul cuprins:
"a) detinatorii de animale si produse de origine animala mentionate la art. 1 respecta cerintele de sanatate nationale sau la nivelul Uniunii Europene, prevazute de prezenta norma in toate etapele de productie si comercializare;".
11. In anexa, la articolul 4, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
"(3) Autoritatea competenta a Romaniei, ca stat membru de expediere, trebuie sa ia masurile corespunzatoare pentru a sanctiona, conform prevederilor legale in domeniu, orice incalcare a legislatiei veterinare de catre persoane fizice sau juridice, atunci cand se constata ca normele Uniunii Europene au fost incalcate si, in special, atunci cand se constata ca documentele sau marcile de identificare nu corespund statusului animalelor ori exploatatiilor de origine sau caracteristicilor reale ale produselor de origine animala."
12. In anexa, la anexa nr. 1, capitolul II se abroga.
Articolul II
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Afişează Ordinul nr. 56/290/2019 privind modificarea Ordinelor pentru aprobarea Normei privind controalele veterinare si zootehnice aplicabile comertului intracomunitar cu anumite animale vii si produse de origine animala pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    A.N.S.V.S.A.    Ordinul MADR 129/566/2007    MADR    Ordinul MADR 56/290/2019    Controale veterinare    Regulamentul privind ameliorarea animalelor    Controale zootehnice

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Criterii de apreciere a caracterului ilicit al faptei. Cauza exoneratoare de raspundere
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 635 din 19 februarie 2013