din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1584 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Financiar-Bancara » Ordinul nr. 2215/2019 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 3.663/2008 pentru aprobarea infiintarii Unitatii de implementare a ajutorului de stat individual

Ordinul nr. 2215/2019 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 3.663/2008 pentru aprobarea infiintarii Unitatii de implementare a ajutorului de stat individual

  Publicat: 26 Jun 2019       2724 citiri        Secţiunea: Legislatie Financiar-Bancara  


Art. 87 TCE (versiunea consolidata) stipuleaza ca, exceptand situatiile expres prevazute in Tratat, orice fel de ajutor acordat de catre un stat membru, sau prin intermediul resurselor statului, este incompatibil cu Piata Interna comunitara daca distorsioneaza concurenta favorizand unele intreprinderi sau productia anumitor bunuri si afecteaza comertul intre statele membre.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordinul nr. 2215/2019 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 3.663/2008 pentru aprobarea infiintarii Unitatii de implementare a ajutorului de stat individual in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual avand ca obiectiv dezvoltarea regionala a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 509 din 24.06.2019

Art. 87 TCE (versiunea consolidata) stipuleaza ca, exceptand situatiile expres prevazute in Tratat, orice fel de ajutor acordat de catre un stat membru, sau prin intermediul resurselor statului, este incompatibil cu Piata Interna comunitara daca distorsioneaza concurenta favorizand unele intreprinderi sau productia anumitor bunuri si afecteaza comertul intre statele membre.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Art. 87 TCE (versiunea consolidata) stipuleaza ca, exceptand situatiile expres prevazute in Tratat, orice fel de ajutor acordat de catre un stat membru, sau prin intermediul resurselor statului, este incompatibil cu Piata Interna comunitara daca distorsioneaza concurenta favorizand unele intreprinderi sau productia anumitor bunuri si afecteaza comertul intre statele membre.
Persoana care face parte din conducerea unei institutii,
Art. 87 TCE (versiunea consolidata) stipuleaza ca, exceptand situatiile expres prevazute in Tratat, orice fel de ajutor acordat de catre un stat membru, sau prin intermediul resurselor statului, este incompatibil cu Piata Interna comunitara daca distorsioneaza concurenta favorizand unele intreprinderi sau productia anumitor bunuri si afecteaza comertul intre statele membre.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Art. 87 TCE (versiunea consolidata) stipuleaza ca, exceptand situatiile expres prevazute in Tratat, orice fel de ajutor acordat de catre un stat membru, sau prin intermediul resurselor statului, este incompatibil cu Piata Interna comunitara daca distorsioneaza concurenta favorizand unele intreprinderi sau productia anumitor bunuri si afecteaza comertul intre statele membre.
Denumire data monedei unice europene.
Denumire data monedei unice europene.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Potrivit Legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, totalitatea bunurilor care formeaza obiectul dreptului de proprietate publica.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Persoana care face parte din conducerea unei institutii,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Inregistrare sistematica a informatiilor privind situatia patrimoniala si a rezultatelor obtinute de catre un agent economico-social, atat pentru necesitatile acestuia cat si pentru relatiile cu asociatii sau actionarii,
Stirea, comunicarea de noutate, plus de cunostinte despre un obiect, o persoana sau un fenomen, prin care receptorul isi inlatura o stare de incertitudine.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Art. 87 TCE (versiunea consolidata) stipuleaza ca, exceptand situatiile expres prevazute in Tratat, orice fel de ajutor acordat de catre un stat membru, sau prin intermediul resurselor statului, este incompatibil cu Piata Interna comunitara daca distorsioneaza concurenta favorizand unele intreprinderi sau productia anumitor bunuri si afecteaza comertul intre statele membre.
Art. 87 TCE (versiunea consolidata) stipuleaza ca, exceptand situatiile expres prevazute in Tratat, orice fel de ajutor acordat de catre un stat membru, sau prin intermediul resurselor statului, este incompatibil cu Piata Interna comunitara daca distorsioneaza concurenta favorizand unele intreprinderi sau productia anumitor bunuri si afecteaza comertul intre statele membre.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Art. 87 TCE (versiunea consolidata) stipuleaza ca, exceptand situatiile expres prevazute in Tratat, orice fel de ajutor acordat de catre un stat membru, sau prin intermediul resurselor statului, este incompatibil cu Piata Interna comunitara daca distorsioneaza concurenta favorizand unele intreprinderi sau productia anumitor bunuri si afecteaza comertul intre statele membre.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Art. 87 TCE (versiunea consolidata) stipuleaza ca, exceptand situatiile expres prevazute in Tratat, orice fel de ajutor acordat de catre un stat membru, sau prin intermediul resurselor statului, este incompatibil cu Piata Interna comunitara daca distorsioneaza concurenta favorizand unele intreprinderi sau productia anumitor bunuri si afecteaza comertul intre statele membre.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Art. 87 TCE (versiunea consolidata) stipuleaza ca, exceptand situatiile expres prevazute in Tratat, orice fel de ajutor acordat de catre un stat membru, sau prin intermediul resurselor statului, este incompatibil cu Piata Interna comunitara daca distorsioneaza concurenta favorizand unele intreprinderi sau productia anumitor bunuri si afecteaza comertul intre statele membre.

Articolul I
Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 3.663/2008 pentru aprobarea infiintarii Unitatii de implementare a ajutorului de stat individual in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual avand ca obiectiv dezvoltarea regionala, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 13 din 8 ianuarie 2009, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 4
Se deleaga calitatea de ordonator principal de credite pentru deschiderea de credite, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor legale aferente Ministerului Finantelor Publice Actiuni generale, ce decurg din aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 56/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, capitolul 80.01.01.12, titlul VII A A�Alte transferuriA�, cod 55.01.44, directorului general al Directiei generale ajutor de stat din cadrul Ministerului Finantelor Publice."
2. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 5
In lipsa directorului general, se deleaga calitatea de ordonator principal de credite pentru deschiderea de credite, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor legale aferente Ministerului Finantelor Publice - Actiuni generale, ce decurg din aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 56/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, capitolul 80.01.01.12, titlul VII A A�Alte transferuriA�, cod 55.01.44, directorului general adjunct al Directiei generale ajutor de stat din cadrul Ministerului Finantelor Publice."
3. In anexa, la punctul 2, dupa subpunctul 2.3 se introduce un nou subpunct, subpunctul 2.4, cu urmatorul cuprins:
"2.4. Verificarea in amplasament a realizarii proiectului de investitii suplimentare si a volumului de productie de automobile si motoare
(1) In conformitate cu prevederile art. 7 lit. w) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual avand ca obiectiv dezvoltarea regionala, aprobata cu modificari prin Legea nr. 56/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, in scopul producerii volumelor de 810.000 automobile si 1.500.000 motoare, beneficiarul se angajeaza ca in perioada 2016-31.12.2019 sa realizeze investitiile suplimentare distincte fata de cele prezentate la acelasi articol la lit. s) si s), in valoare totala de minimum 130 milioane euro, echivalent in lei, din care minimum 100 milioane euro pentru producerea de automobile noi si minimum 30 milioane euro pentru producerea de motoare. Conform art. 121 din acelasi act normativ, realizarea celor doua proiecte se va face exclusiv din surse proprii sau atrase, fara implicarea vreunei interventii a statului roman.
(2) Conform prevederilor art. 771 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 56/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, pana cel tarziu la 29 februarie 2020, Societatea FORD ROMANIA S.A. are obligatia de a transmite Ministerului Finantelor Publice raportul de realizare a proiectului de investitii suplimentare, iar pana la finele anului 2020, Ministerul Finantelor Publice prin Unitatea de implementare a ajutorului de stat va verifica in amplasament realitatea si conformitatea informatiilor prezentate.
(3) Raportul de realizare a proiectului de investitii suplimentare va fi intocmit si auditat de o firma independenta, recunoscuta in domeniu .
(4) La primirea raportului de realizare a proiectului de investitii suplimentare insotit de documentele justificative, directorul general/directorul general adjunct al Unitatii de implementare a ajutorului de stat il repartizeaza sefului de serviciu/sefului de birou, iar acesta mai departe catre responsabilii de dosar.
(5) Raportul, impreuna cu documentele justificative, este analizat si verificat de responsabilii de dosar:
a) la sediul Unitatii de implementare a ajutorului de stat individual;
b) in amplasamentul realizarii investitiei suplimentare de catre beneficiar, in conformitate cu prevederile art. 771 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 56/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.
(6) Echipa de control mixta care verifica in amplasament realizarea proiectului de investitii suplimentare si a volumului de productie de automobile si motoare se va constitui si isi va desfasura activitatea in baza prevederilor pct. 2 subpct. 2.2 alin. (8), (9) si (10).
(7) Echipa de control mixta verifica in amplasament realitatea si exactitatea operatiunilor economico-financiare legate de realizarea proiectului de investitii suplimentare si a volumului de productie de automobile si motoare, conform evidentei contabile.
(8) In amplasament, echipa mixta de control va verifica, in special, urmatoarele elemente:
a) natura surselor de finantare si valoarea proiectului de investitii suplimentare realizat in conformitate cu prevederile art. 121 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 56/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv termenul de finalizare a acestui proiect, conform aceluiasi act normativ;
b) existenta fizica a activelor corporale si necorporale aferente investitiei suplimentare destinate productiei de automobile si motoare;
c) conformitatea documentelor justificative, conform inregistrarilor in evidenta contabila;
d) documentele justificative privind inregistrarea in evidenta contabila a productiei declarate de automobile si motoare;
e) orice alta informatie si documente necesare pentru a verifica respectarea prevederilor art. 7 lit. w), ale art. 121 alin. (1) si ale art. 771 alin. (3) si (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 56/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.
(9) Echipa mixta de control va solicita beneficiarului punerea la dispozitie a unei copii dupa inventarul anual al patrimoniului, semnata, stampilata si cu mentiunea A�conform cu originalulA�.
(10) In cazul cand, in baza verificarilor efectuate si a procesului-verbal de constatare (formularul 7), Unitatea de implementare a ajutorului de stat individual constata ca beneficiarul se afla in una dintre situatiile care, potrivit legii, determina recuperarea ajutorului de stat, intocmeste o nota care cuprinde constatarile legate de aceasta situatie, precum si solicitarea de elaborare a deciziei de recuperare partiala a ajutorului de stat acordat, pe care o transmite Directiei generale ajutor de stat din cadrul Ministerului Finantelor Publice, in conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) din Normele metodologice pentru aplicarea de catre Ministerul Finantelor Publice a procedurilor privind stoparea/recuperarea ajutorului de stat sau de minimis, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 324/2016, cu modificarile ulterioare.
(11) Deciziei de recuperare emise de Directia generala ajutor de stat din Ministerul Finantelor Publice ii sunt aplicabile prevederile art. 12-18 din Normele metodologice pentru aplicarea de catre Ministerul Finantelor Publice a procedurilor privind stoparea/recuperarea ajutorului de stat sau de minimis, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 324/2016, cu modificarile ulterioare, precum si prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.096/2018*) pentru aprobarea procedurii operationale privind A�Mecanisme de stopare/recuperare a ajutorului de stat/de minimis/ajutorului de stat individualA� conform prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr. 324/2016."
*) Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.096/2018 nu a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
4. In anexa, la punctul 3, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(1) Nerespectarea de catre beneficiar ori de catre Ford Motor Company a conditiilor si obligatiilor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 56/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de legislatia aplicabila in domeniu determina aplicarea de catre Unitatea de implementare a ajutorului de stat individual a masurilor necesare in vederea recuperarii ajutorului de stat individual in tot sau in parte, dupa caz, in conformitate cu prevederile cap. XIII din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 56/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si Ordinul ministrului finantelor publice nr. 324/2016 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de catre Ministerul Finantelor Publice a procedurilor privind stoparea/recuperarea ajutorului de stat sau de minimis, cu modificarile ulterioare."
5. In anexa, la punctul 3, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Procedurile de recuperare sunt initiate de Unitatea de implementare a ajutorului de stat individual, in conformitate cu Ordinul ministrului finantelor publice nr. 324/2016, cu modificarile ulterioare, fie impotriva beneficiarului, fie impotriva Ford Motor Company."
6. In anexa, la punctul 5, dupa a sasea liniuta se introduce o noua liniuta, cu urmatorul cuprins:
"- formularul nr. 7 A�Proces-verbal de constatareA� privind indeplinirea de catre beneficiar a obligatiilor asumate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual avand ca obiectiv dezvoltarea regionala, incheiat ca urmare a verificarii in amplasamentA�".
7. In anexa, dupa formularul nr. 6 se introduce un nou formular, formularul nr. 7, avand cuprinsul prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin .
8. In tot cuprinsul ordinului si al anexei la acesta, urmatoarele denumiri se inlocuiesc dupa cum urmeaza:
a) "Ministerul Economiei si Finantelor" se inlocuieste cu "Ministerul Finantelor Publice";
b) "Directia generala ajutor de stat, practici neloiale si preturi reglementate" se inlocuieste cu "Directia generala ajutor de stat";
c) "Directia Generala a Finantelor Publice Dolj" se inlocuieste cu "Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Craiova";
d) "Directia generala resurse umane si management" se inlocuieste cu "Directia generala managementul resurselor umane".

Articolul II
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Anexa


PROCES-VERBAL DE CONSTATARE
privind indeplinirea de catre beneficiar a obligatiilor asumate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual avand ca obiectiv dezvoltarea regionala, incheiat ca urmare a verificarii in amplasament
Nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

1. In conformitate cu prevederile art. 7 lit. w) si y), art. 121 alin. (1), art. 231, 241 si art. 771 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual avand ca obiectiv dezvoltarea regionala, aprobata cu modificari prin Legea nr. 56/2009, cu modificarile si completarile ulterioare:

Afişează Ordinul nr. 2215/2019 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 3.663/2008 pentru aprobarea infiintarii Unitatii de implementare a ajutorului de stat individual pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Ordinul 2215/2019    Ordinul 3.663/2008    OUG 109/2008    Ministerul finantelor    Ajutor de stat individual    Dezvoltare regionala

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.