din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1443 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Ordonanta de urgenta nr. 51/2019 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul transportului de persoane

Ordonanta de urgenta nr. 51/2019 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul transportului de persoane

  Publicat: 01 Jul 2019       3798 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 535 din 28.06.2019

Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
In sens general, cheltuiala in bani ce trebuie suportata pentru a putea beneficia de un bun sau serviciu.
In sens general, cheltuiala in bani ce trebuie suportata pentru a putea beneficia de un bun sau serviciu.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Activitatea organizata sau autorizata de o autoritate publica, in scopul satisfacerii, dupa caz, a unui interes public.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Activitatea organizata sau autorizata de o autoritate publica, in scopul satisfacerii, dupa caz, a unui interes public.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Activitatea organizata sau autorizata de o autoritate publica, in scopul satisfacerii, dupa caz, a unui interes public.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Activitatea organizata sau autorizata de o autoritate publica, in scopul satisfacerii, dupa caz, a unui interes public.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,

Articolul I
Legea serviciilor publice de transport persoane in unitatile administrativ-teritoriale nr. 92/2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 262 din 19 aprilie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. In tot cuprinsul legii, expresia "local si judetean" se inlocuieste cu termenul "local".
2. La articolul 1, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Articolul 1
(1) Prezenta lege stabileste cadrul juridic si institutional unitar, obiectivele, competentele, atributiile si instrumentele specifice necesare infiintarii, organizarii, autorizarii, gestionarii, finantarii, exploatarii, monitorizarii si controlului functionarii serviciilor publice de transport in comune, orase, municipii si asociatii de dezvoltare intercomunitara.
(2) Prezenta lege stabileste cadrul juridic si institutional privind infiintarea, organizarea si functionarea compartimentelor sau serviciilor specializate de transport din cadrul autoritatilor administratiei publice locale, judetene si ale municipiului Bucuresti si ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara."
3. La articolul 1, dupa alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (11)-(13), cu urmatorul cuprins:
"(11) In intelesul prezentei legi, transportul rutier local de persoane reprezinta transportul definit la art. 3 pct. 48 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificarile si completarile ulterioare.
(12) Transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, la nivel judetean, ii sunt incidente dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 27/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
(13) Transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, la nivel judetean, intra in sfera de competenta a Ministerului Transporturilor si a consiliilor judetene, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 27/2011, cu modificarile si completarile ulterioare."
4. La articolul 1 alineatul (4), partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Serviciul public de transport local de persoane se organizeaza de catre autoritatile administratiei publice locale, pe raza unitatilor administrativ-teritoriale, si de Ministerul Transporturilor in cazul transportului pe caile navigabile interioare cu respectarea urmatoarelor principii:".
5. La articolul 1 alineatul (4), literele d), i) si g) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"
d) rezolvarea problemelor de ordin economic, social si de mediu ale localitatilor;
. . . . . . . . . .
i) recuperarea integrala a costurilor de exploatare, reabilitare si dezvoltare prin tarife suportate de catre beneficiarii directi ai transportului, denumiti in continuare utilizatori, si prin compensatii acordate in conformitate cu prevederile din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007, asigurandu-se un profit rezonabil pentru operatorii de transport si transportatorii autorizati;
. . . . . . . . . .
g) deplasarea in conditii de siguranta si de confort, inclusiv prin asigurarea de risc a persoanelor transportate, precum si a bunurilor acestora prin polite de asigurari;".
6. La articolul 1 alineatul (6), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) infiintarea de compartimente sau servicii de specialitate pentru serviciul public de transport local, cu sau fara personalitate juridica, dupa caz, denumite in continuare autoritati locale de transport;".
7. La articolul 1, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(7) Serviciile publice de transport local se desfasoara cu respectarea reglementarilor in vigoare privind legalitatea transportului, conditiile de lucru, de exploatare a vehiculelor si navelor si de exploatare a infrastructurii, precum si conditiile privind siguranta circulatiei/navigatiei."
8. La articolul 2, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 2
(1) Se considera serviciu public compensat acel serviciu public de transport caruia i se acorda compensatii pentru acoperirea costurilor de exploatare si asigurarea unui profit rezonabil, in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007."
9. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 3
Serviciile publice de transport local fac parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publica si cuprind totalitatea actiunilor si activitatilor de utilitate publica si de interes economic si social general desfasurate la nivelul localitatilor sau al asociatiilor de dezvoltare intercomunitara, sub controlul, conducerea sau coordonarea autoritatilor administratiei publice locale si de Ministerul Transporturilor in cazul transportului pe caile navigabile interioare, in scopul asigurarii serviciilor publice de transport local."
10. La articolul 4 alineatul (1), literele a) -f) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) se efectueaza, dupa caz, de catre un operator de transport rutier, operator de transport feroviar, de catre un transportator autorizat sau de catre un operator de transport naval autorizat;
b) se efectueaza pe raza administrativ-teritoriala a unei localitati sau, dupa caz, a unitatilor administrativ-teritoriale membre ale asociatiei de dezvoltare intercomunitara, fara a depasi limitele administrativ-teritoriale ale acesteia, cu exceptia liniilor de iesire sau altor elemente auxiliare activitatii respective care intra pe teritoriul localitatii invecinate. In cazul in care traseul transportului pe sina, inclusiv transportul feroviar, depaseste limita localitatii, acesta va fi considerat serviciul public de transport local;
c) se executa pe rute si cu programe de transport prestabilite, de catre consiliul local, Consiliul General al Municipiului Bucuresti sau de adunarea generala a asociatiei de dezvoltare intercomunitara. In situatia transportului pe caile navigabile in Delta Dunarii rutele si programul de transport sunt stabilite de Consiliul Judetean Tulcea;
d) se efectueaza de catre operatorul de transport rutier sau transportatorul autorizat cu mijloace de transport in comun, inmatriculate sau inregistrate in Romania, respectiv cu autobuze, troleibuze, tramvaie, metrou, tren sau nave detinute de acesta sau de catre unitatea administrativ-teritoriala sau, dupa caz, de catre unitatile administrativ-teritoriale membre ale asociatiei de dezvoltare intercomunitara. In conditiile prezentei legi, transportul realizat cu troleibuze, tramvaie, metrou, tren sau nave se realizeaza de catre transportatorii autorizati;
e) persoanele transportate sunt imbarcate sau debarcate in puncte fixe prestabilite, denumite statii, autogari si, dupa caz, gari fluviale sau locuri de operare;
f) pentru efectuarea serviciului, operatorul de transport rutier sau transportatorul autorizat percepe de la persoanele transportate un tarif de transport pe baza de titluri de calatorie;".
11. La articolul 4 alineatul (1), litera g) se abroga.
12. La articolul 4, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Cu exceptia transportului public feroviar si naval, conducatorul mijlocului de transport in comun este obligat sa prezinte la controlul in trafic urmatoarele documente, dupa caz:
a) licenta de traseu;
b) programul de circulatie;
c) copia conforma a licentei comunitare, in cazul autobuzelor;
d) alte documente stabilite de legile in vigoare."
13. La articolul 12, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 12
(1) Transportul pe caile navigabile interioare reprezinta serviciu public de transport local, daca se stabilesc in sarcina operatorilor, obligatii de serviciu public in schimbul acordarii unor drepturi exclusive si/sau compensatii de serviciu public, conform Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007, prin hotarare a autoritatii deliberative a unitatii administrativ-teritoriale sau, dupa caz, prin hotarare a Guvernului initiata de Ministerul Transporturilor."
14. La articolul 12, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
"(11) Pentru serviciile publice de transport pe caile navigabile interioare, unitatile administrativ-teritoriale pot avea calitatea de autoritati locale competente, in intelesul Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007."

Afişează Ordonanta de urgenta nr. 51/2019 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul transportului de persoane pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 51/2019    Transport de persoane    Dreptul transporturilor

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Contractul de transport de persoane si bagaje (Art. 2.002 - 2.008 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro