din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4420 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » Ordonanta de urgenta nr. 67/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea EXIMBANK, precum si a Ordonantei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale

Ordonanta de urgenta nr. 67/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea EXIMBANK, precum si a Ordonantei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale

  Publicat: 27 Sep 2019       2774 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordonanta de urgenta nr. 67/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Bancii de Export-Import a Romaniei EXIMBANK - S.A., precum si a Ordonantei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 784 din 26.09.2019.

Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Potrivit legii nr 58/1998 privind activitatea bancilor comerciale, acestea (atat persoanele juridice romane, cat si sucursalele unor banci straine) pot desfasura, in limita autorizatiei primite de la BNR, urmatoarele activitati:
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
(Board of Directors) Grup de oficiali alesi de adunarea generala anuala a actionarilor care au fost imputerniciti sa administreze compania si sa puna in aplicare masurile de natura strategica adoptate de adunarea generala.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Veriga organizatorica, compartiment in structura organizatorica a ministerelor si a celorlalte organe ale autoritatii centrale de stat,
Parte a fondurilor de productie ale unitatilor, care se consuma in intregime in fiecare ciclu de fabricatie si isi transfera dintr-o data si in totalitate valoarea asupra produselor create.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea bunurilor mobile si imobile, precum si a altor valori cu care un asociat participa la constituirea sau majorarea capitalului social al unei societati comerciale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Diferenta intre pretul de vanzare al unui produs/serviciu si costul acestuia; diferenta intre dobanda platita la depozite si dobanda perceputa la creditele acordate de catre o banca.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
Totalitatea regulilor obligatorii privind executarea hotararilor.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Art. 87 TCE (versiunea consolidata) stipuleaza ca, exceptand situatiile expres prevazute in Tratat, orice fel de ajutor acordat de catre un stat membru, sau prin intermediul resurselor statului, este incompatibil cu Piata Interna comunitara daca distorsioneaza concurenta favorizand unele intreprinderi sau productia anumitor bunuri si afecteaza comertul intre statele membre.
Organ de stat sau al unitatii administrativ-teritoriale care actioneaza in regim de putere publica pentru satisfacerea unui interes public.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractanta si de catre candidati/ofertanti
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci

Articolul I
Legea nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Bancii de Export-Import a Romaniei EXIMBANK - S.A., republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 260 din 18 aprilie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 1, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Articolul 1
(1) Banca de Export-Import a Romaniei EXIMBANK - S.A., denumita in continuare EXIMBANK - S.A., este o institutie de credit specializata, prin care se deruleaza activitati de sustinere a mediului de afaceri romanesc si a tranzactiilor internationale prin instrumente financiar-bancare si de asigurari specifice.
(2) EXIMBANK - S.A. isi desfasoara activitatea in nume si in cont propriu, realizand, in limita autorizatiei acordate de catre Banca Nationala a Romaniei, activitati bancare destinate persoanelor fizice si juridice, precum si in numele si contul statului, realizand pentru persoanele juridice legal constituite, rezidente sau nerezidente, finantari, cofinantari, refinantari, garantari, alte operatiuni bancare, asigurari si reasigurari ale operatiunilor de comert exterior romanesc."
2. La articolul 2, dupa litera f) se introduce o noua litera, litera f1), cu urmatorul cuprins:
"f1) administrarea si derularea activitatilor specifice de banca cu vocatie universala, menite sa creasca gradul de intermediere financiara si accesul persoanelor fizice la produse financiar- bancare specializate;".
3. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 4
EXIMBANK - S.A. este condusa de un consiliu de administratie numit de adunarea generala a actionarilor, format din 7 membri, din care 4 administratori neexecutivi si 3 administratori executivi, respectiv presedintele executiv al bancii si doi vicepresedinti executivi. Presedintele consiliului de administratie este desemnat de catre adunarea generala ordinara a actionarilor dintre membrii neexecutivi independenti."
4. La articolul 5, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Consiliul de administratie poate sa delege o parte dintre atributiile sale Comitetului de directie, format din presedintele executiv si din cel mult 4 vicepresedinti executivi."
5. La articolul 11, dupa alineatul (2) se introduc sase noi alineate, alineatele (21)-(26), cu urmatorul cuprins:
"(21) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (1), EXIMBANK - S.A. poate finanta fondurile prevazute la art. 10 in limita sumelor si la termenele pentru care s-a stabilit prin conventie mentinerea acestora pe perioade de timp determinate, potrivit prevederilor art. 12 alin. (21).
(22) Fondurile puse la dispozitie de EXIMBANK - S.A. potrivit prevederilor alin. (21) reprezinta plasament al EXIMBANK - S.A. la Ministerul Finantelor Publice si cu aceste sume se majoreaza fondurile prevazute la art. 10. Fondurile prevazute la art. 10 constituie sursa de rambursare a fondurilor puse la dispozitie de EXIMBANK - S.A. potrivit alin. (21).
(23) Rambursarea finantarilor se va face pe masura ajungerii la scadenta a plasamentelor Ministerului Finantelor Publice la EXIMBANK - S.A., in ordinea cronologica a scadentei acestora.
(24) In scopul calculului dobanzii datorate de EXIMBANK - S.A. pentru fondurile mentinute pe perioade de timp determinate, potrivit prevederilor art. 12 alin. (21), din sumele plasate de Ministerul Finantelor Publice la EXIMBANK - S.A. se vor deduce sumele plasate de EXIMBANK - S.A. potrivit alin. (23).
(25) Aprobarea finantarilor acordate de catre EXIMBANK - S.A. potrivit prevederilor alin. (21) se realizeaza odata cu aprobarea operatiunilor specifice de finantare, cofinantare, refinantare, asigurare, reasigurare si garantare, in limita maxima a expunerilor stabilite de catre Comitetul Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari.
(26) Responsabilitatea privind stabilirea valorii fondurilor puse la dispozitie de EXIMBANK - S.A. conform alin. (21), calcularea dobanzii si a sumelor deduse din plasamentele efectuate de EXIMBANK - S.A., conform alin. (21), precum si raportarea utilizarii acestor fonduri revine EXIMBANK - S.A., prin directiile de specialitate si Comitetul de directie."
6. La articolul 12, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Pentru administrarea fondurilor prevazute la art. 10 lit. a)-e), EXIMBANK - S.A. percepe comisioane care vor fi aprobate prin proceduri interne de Comitetul Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari si care vor fi decontate pe seama acestor fonduri ."
7. La articolul 12 alineatul (31), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) participarea la constituirea capitalului social al Fondului de Investitii al Initiativei celor Trei Mari, constand in: aport la capitalul social al fondului si cheltuieli aferente, de tipul comisioane de transfer sau prime de egalizare. Alte cheltuieli de tipul costurilor directe necesare exercitarii mandatului de catre EXIMBANK - S.A. se suporta din comisioanele prevazute la alin. (3);".
8. La articolul 12, dupa alineatul (31) se introduce un nou alineat, alineatul (32), cu urmatorul cuprins:
"(32) Ministerul Finantelor Publice este autorizat sa vireze EXIMBANK - S.A. echivalentul in lei la cursul BNR valabil la data efectuarii platii catre EXIMBANK - S.A. al contributiei aferente participarii Romaniei la Fondul de Investitii al Initiativei celor Trei Mari plus o marja de 3% pentru acoperirea unei eventuale diferente de curs valutar la data efectuarii platii la extern de catre EXIMBANK - S.A. Diferenta in lei ramasa neutilizata de catre EXIMBANK - S.A. dupa efectuarea schimbului valutar pentru plata la extern va fi restituita Ministerului Finantelor Publice, in termen de 10 zile de la data efectuarii platii la extern de catre EXIMBANK - S.A."
9. La articolul 18, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu urmatorul cuprins:
"(31) EXIMBANK - S.A. efectueaza operatiuni bancare destinate persoanelor fizice, menite sa asigure diversificarea activitatilor desfasurate, inclusiv a surselor de finantare, cresterea gradului de intermediere financiara si accesul persoanelor fizice la produse financiar-bancare specializate."


Articolul II
Ordonanta Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 648 din 5 august 2019, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 3, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(1) Debitorul care doreste sa isi restructureze obligatiile bugetare, potrivit prezentului capitol, are obligatia de a notifica organul fiscal competent cu privire la intentia sa pana la data de 31 octombrie 2019, sub sanctiunea decaderii din dreptul de a mai beneficia de restructurarea obligatiilor bugetare, si se adreseaza unui expert independent in vederea intocmirii unui plan de restructurare si a testului creditorului privat prudent."
2. La articolul 15, alineatele (1) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(1) Pentru obligatiile bugetare care fac obiectul restructurarii, precum si pentru obligatiile prevazute la art. 9 alin. (3) lit. a)-c), e)-i) si l) nu incepe sau se suspenda, dupa caz, procedura de executare silita de la data depunerii notificarii prevazute la art. 3. In cazul obligatiilor prevazute la art. 9 alin. (3) lit. e), executarea silita se suspenda dupa comunicarea somatiei.
. . . . . . . . . .
(4) In cazul in care debitorul nu depune solicitarea de restructurare in termenul prevazut la art. 22 ori in cazul in care depune solicitarea de restructurare si se emite decizie de respingere, incepe sau continua executarea silita de la data implinirii termenului prevazut la art. 22 ori de la data comunicarii deciziei de respingere. Dispozitiile art. 21 raman aplicabile."
3. La articolul 23, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu urmatorul cuprins:
"(7) Accesoriile aferente unor obligatii bugetare principale reprezentand ajutor de stat de recuperat sau fonduri ce se cuvin bugetului Uniunii Europene nu se amana la plata si nu se anuleaza, daca institutia sau autoritatea publica care a transmis organului fiscal titlul executoriu in vederea recuperarii trebuie sa vireze la bugetul Uniunii Europene, conform legii, respectivele accesorii."
4. Dupa articolul 36 se introduce un nou articol, articolul 361, cu urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 361
Implicatii cu privire la achizitiile publice
(1) Prin derogare de la dispozitiile art. 165 alin. (1) si (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si de la dispozitiile art. 178 alin. (1) si (2) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, cu modificarile si completarile ulterioare, un operator economic nu este exclus din procedura de atribuire daca a depus notificarea privind intentia de restructurare a obligatiilor bugetare, potrivit art. 3, la organul fiscal central. Operatorul economic depune, in copie, la autoritatea contractanta notificarea privind intentia de restructurare a obligatiilor bugetare inregistrata la organul fiscal competent. Organul fiscal competent transmite informatii cu privire la stadiul si modul de solutionare a solicitarii de restructurare, la solicitarea autoritatii contractante.
(2) Dispozitiile alin. (1) sunt aplicabile:
a) pana la data comunicarii deciziei de aprobare a restructurarii obligatiilor bugetare, in cazul in care operatorul economic depune solicitarea de restructurare a obligatiilor bugetare si aceasta este aprobata;
b) pana la data comunicarii deciziei de respingere a solicitarii de restructurare a obligatiilor bugetare, in cazul in care operatorul economic depune solicitarea de restructurare a obligatiilor bugetare si aceasta este respinsa;
c) pana la expirarea termenului de depunere a solicitarii de restructurare prevazut de art. 22, in cazul in care operatorul economic nu depune solicitarea de restructurare a obligatiilor bugetare."

Afişează Ordonanta de urgenta nr. 67/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea EXIMBANK, precum si a Ordonantei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OG 67/2019    OUG 6/2019    Amnistie fiscala    EXIMBANK    Legea 96/2000    Ministerul Finantelor

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.