din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1932 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Decizia ANCOM nr. 934/2019 privind conditiile si procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal in domeniul serviciilor postale

Decizia ANCOM nr. 934/2019 privind conditiile si procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal in domeniul serviciilor postale

  Publicat: 02 Oct 2019       4682 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Decizia ANCOM nr. 934/2019 a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 797 din 02.10.2019

Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Persoana fizica sau juridica ce livreaza unui client o marfa, un produs sau presteaza un anumit serviciu.
Persoana fizica sau juridica ce livreaza unui client o marfa, un produs sau presteaza un anumit serviciu.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Parte a globului pamantesc delimitata prin frontiera de stat, cuprinzand solul, subsolul, apele si coloana aeriana de deasupra solului si apelor, asupra careia se exercita suveranitatea exclusiva a unui stat.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Persoana fizica sau juridica ce livreaza unui client o marfa, un produs sau presteaza un anumit serviciu.
Persoana fizica sau juridica ce livreaza unui client o marfa, un produs sau presteaza un anumit serviciu.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Decizia de neparticipare este o scutire acordata unei tari care nu doreste sa se alature celorlalte state membre ale Uniunii intr-un anumit domeniu al cooperarii comunitare, ca mod de evitare a unui impas general.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Reprezinta date in forma electronica care sunt atasate sau logic asociate cu alte date in forma electronica si care servesc ca metoda de identificare.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Partea finala a hotararii pronuntata de catre un organ de jurisdictie,care cuprinde solutia data cauzei.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Persoana fizica sau juridica ce livreaza unui client o marfa, un produs sau presteaza un anumit serviciu.
Persoana fizica sau juridica ce livreaza unui client o marfa, un produs sau presteaza un anumit serviciu.
Persoana fizica sau juridica ce livreaza unui client o marfa, un produs sau presteaza un anumit serviciu.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Persoana fizica sau juridica ce livreaza unui client o marfa, un produs sau presteaza un anumit serviciu.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Persoana fizica sau juridica ce livreaza unui client o marfa, un produs sau presteaza un anumit serviciu.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Articolul 1
(1) Prezenta decizie reglementeaza conditiile si procedura de desemnare a furnizorilor de servicii postale ca furnizori de serviciu universal, astfel cum acestia sunt definiti la art. 2 pct. 24 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile postale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 187/2013, cu modificarile si completarile ulterioare (Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 13/2013), precum si modalitatile de finantare a costului net determinat de furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal.
(2) In cuprinsul prezentei decizii sunt aplicabile definitiile relevante prevazute la art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 13/2013 si la pct. 1 subpct. 1.1 din anexa nr. 1 la Decizia presedintelui Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii nr. 313/2017 privind regimul de autorizare generala pentru furnizarea serviciilor postale.

Articolul 2
Pot fi desemnati ca furnizori de serviciu universal numai furnizorii de servicii postale autorizati sa furnizeze serviciile incluse in sfera serviciului universal pentru care urmeaza a fi desemnati, in conditiile regimului de autorizare generala, si care asigura indeplinirea conditiilor prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 13/2013 pentru prestarea serviciilor postale din sfera serviciului universal.

Articolul 3
(1) Desemnarea unui furnizor de servicii postale ca furnizor de serviciu universal in domeniul serviciilor postale se realizeaza de catre Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii, denumita in continuare ANCOM, la cerere sau din oficiu, pentru prestarea unuia sau mai multor servicii incluse in sfera serviciului universal, asa cum acestea sunt definite in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 13/2013 si in legislatia adoptata de ANCOM, pe intreg teritoriul national sau doar pe o parte a acestuia, astfel incat sa se asigure acoperirea intregului teritoriu .
(2) Furnizorii de serviciu universal se desemneaza pentru o perioada suficienta care sa asigure viabilitatea economica a serviciilor furnizate, dar nu mai mult de 10 ani.
(3) In cazuri bine justificate, ANCOM poate dispune prelungirea cu cel mult 1 an a perioadei pentru care a fost desemnat furnizorul de serviciu universal, fara insa a depasi perioada maxima de 10 ani prevazuta la alin. (2).
(4) Desemnarea de catre ANCOM a doi sau mai multi furnizori de serviciu universal care concureaza pe aceleasi piete din domeniul serviciilor postale se va realiza astfel incat sa nu se creeze niciunuia dintre furnizori un dezavantaj concurential, respectandu-se principiul pastrarii unui echilibru din punctul de vedere al rentabilitatii prestarii serviciilor postale intre zona in care fiecare dintre acestia urmeaza sa presteze serviciile pentru care a fost desemnat si zona sau zonele ce au fost stabilite pentru ceilalti furnizori de serviciu universal concurenti si luandu-se in considerare avantajele de ordin competitiv de care beneficiaza fiecare dintre furnizorii de serviciu universal.
(5) In aplicarea prevederilor prezentei decizii, ANCOM va urmari atingerea obiectivelor prevazute la art. 48 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 13/2013 si va actiona in vederea limitarii posibilelor efecte negative determinate de furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal asupra concurentei, precum si a protectiei intereselor utilizatorilor.

CAPITOLUL II
Desemnarea la cerere

Articolul 4
(1) Orice furnizor de servicii postale incluse in sfera serviciului universal, care intentioneaza sa fie desemnat ca furnizor de serviciu universal, va transmite la sediul central al ANCOM o cerere cu privire la aceasta intentie, avand formatul prevazut in anexa nr. 1 la prezenta decizie .
(2) Termenul in care furnizorii de servicii postale pot transmite cererea prevazuta la alin. (1) este de 30 de zile de la data la care ANCOM publica un anunt, pe propria pagina de internet, cu privire la intentia de a desemna unul sau mai multi furnizori de servicii postale incluse in sfera serviciului universal ca furnizori de serviciu universal.
(3) Anuntul prevazut la alin. (2) va cuprinde, cel putin, serviciile incluse in sfera serviciului universal pentru care se intentioneaza desemnarea furnizorilor de serviciu universal si perioada de desemnare. In cazul in care ANCOM intentioneaza sa desemneze mai multi furnizori de serviciu universal pentru diferite zone geografice, anuntul prevazut la alin. (2) va cuprinde si zonele geografice definite.
(4) Cererea se transmite impreuna cu celelalte documente necesare numai in unul dintre urmatoarele moduri:
a) prin depunere, personal sau de catre un reprezentant al solicitantului, sub luare de semnatura;
b) printr-un serviciu postal;
c) ca inscris in forma electronica, caruia i s-a incorporat, atasat sau i s-a asociat logic o semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat nesuspendat ori nerevocat la momentul respectiv si generata cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnaturii electronice.
(5) Este considerata data a transmiterii, dupa caz, data inscrierii in registrul general de intrare-iesire a corespondentei al ANCOM, data confirmarii primirii documentelor la sediul central al ANCOM printr-un serviciu postal cu confirmare de primire sau data confirmarii primirii inscrisului in forma electronica.
(6) Un solicitant poate depune o cerere de desemnare in conditiile prezentului articol daca indeplineste urmatoarele conditii de participare:
a) este furnizor de servicii postale autorizat in conditiile regimului de autorizare generala;
b) este autorizat pentru serviciile din sfera serviciului universal pentru care solicita desemnarea.

Articolul 5
(1) Cererea de desemnare ca furnizor de serviciu universal va cuprinde urmatoarele informatii:
a) datele de identificare ale solicitantului;
b) serviciile incluse in sfera serviciului universal pentru care se solicita desemnarea;
c) zona geografica pentru care se solicita desemnarea, in cazul in care ANCOM intentioneaza sa desemneze mai multi furnizori de serviciu universal pentru diferite zone geografice.
(2) La cererea de desemnare ca furnizor de serviciu universal vor fi anexate urmatoarele informatii si documente, care fac parte integranta din aceasta:
a) certificat constatator emis de oficiul registrului comertului privind inexistenta unei proceduri de dizolvare voluntara, judiciara sau ca urmare a aplicarii procedurilor de insolventa;
b) copii ale situatiilor financiare anuale pentru ultimii 3 ani depuse la organele competente la care se inregistreaza, potrivit legislatiei in vigoare sau pentru toata perioada scursa de la infiintare, in cazul in care are mai putin de 3 situatii financiare anuale depuse la organele competente;
c) o descriere detaliata a cerintelor de calitate a caror indeplinire este garantata de solicitant si a masurilor necesare pentru indeplinirea acestor cerinte;
d) o propunere financiara in care solicitantul va prezenta detaliat estimarea valorii maxime anuale a costului net aferent furnizarii serviciilor postale incluse in sfera serviciului universal pentru care solicita desemnarea, pentru fiecare an din perioada de desemnare;
e) o lista cu amplasamentul tuturor punctelor fixe de acces si de contact deservite de personal, precum si o lista cu amplasamentul punctelor de acces nedeservite de personal ale retelei postale, operate de solicitant sau de alti furnizori de servicii postale cu care solicitantul a incheiat contracte in acest scop, pentru care acesta garanteaza ca vor fi utilizate in vederea furnizarii serviciilor postale incluse in sfera serviciului universal pentru care solicita desemnarea;
f) tabelele prevazute in anexele nr. 2 si 3 la prezenta decizie, completate in mod corespunzator.
(3) Informatiile prevazute la alin. (2) lit. c) vor cuprinde, cel putin, normele de distribuire a trimiterilor de corespondenta interne din sfera serviciului universal din cea mai rapida categorie standard, obiectivele de calitate stabilite pentru normele de distribuire, procentul anual de reclamatii intemeiate privind prestarea serviciilor calculat pentru fiecare an din ultimii 3 ani anteriori derularii procedurii de desemnare, respectiv pentru fiecare an din toata perioada scursa de la infiintare, in cazul in care solicitantul are o experienta in furnizarea serviciilor postale pentru care se solicita desemnarea mai mica de 3 ani. Procentul anual de reclamatii se calculeaza prin raportarea volumului trimiterilor postale reclamate ca nepredate, distruse sau predate deteriorate, care fac obiectul furnizarii serviciilor postale incluse in sfera serviciului universal pentru care se solicita desemnarea, la volumul total de trimiteri care fac obiectul furnizarii serviciilor postale incluse in sfera serviciului universal.

Articolul 6
(1) In termen de 15 zile de la data publicarii anuntului prevazut la art. 4 alin. (2), presedintele ANCOM va stabili, prin decizie, o comisie de evaluare a cererilor de desemnare ca furnizor de serviciu universal.
(2) Comisia de evaluare prevazuta la alin. (1) va fi formata din specialisti in domeniile economic, tehnic si juridic si va avea ca atributii:
a) verificarea indeplinirii conditiilor de forma ale cererilor de desemnare ca furnizor de serviciu universal, prevazute la art. 5;
b) verificarea indeplinirii conditiilor de participare prevazute la art. 4 alin. (6), a capacitatii solicitantului de a respecta obligatiile privind furnizarea serviciilor incluse in sfera serviciului universal, prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 13/2013, precum si a propunerii financiare a solicitantului;
c) redactarea proiectului deciziei de desemnare a furnizorului de serviciu universal.
(3) Comisia de evaluare poate cere solicitantilor orice documente, informatii sau clarificari, necesare pentru solutionarea cererilor, indicand gradul de detaliu si termenul in care acestea trebuie depuse.

Articolul 7
(1) In vederea stabilirii cererii sau, dupa caz, a cererilor castigatoare, comisia de evaluare analizeaza capacitatea solicitantilor de a respecta obligatiile privind furnizarea serviciilor incluse in sfera serviciului universal, prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 13/2013, precum si propunerea financiara a solicitantilor, luand in considerare urmatoarele:

Afişează Decizia ANCOM nr. 934/2019 privind conditiile si procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal in domeniul serviciilor postale pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    ANCOM    Decizia 934/2019    Servicii postale    Serviciu universal    Furnizor

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Daunele morale in litigiile de munca. Salariatul trebuie sa faca dovada unor consecinte negative pe plan social si psihic, argumentarea acestora nefiind suficienta.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 255/2014 din 07.03.2014

Accesul, fara drept, la un sistem informatic prin incalcarea masurilor de securitate. Falsificarea instrumentelor de plata electronica. Punerea in cir
Pronuntaţă de: I.C.C.J., sectia penala, decizia nr. 5288 din 15 septembrie 2006

Accesul, fara drept, la un sistem informatic prin incalcarea masurilor de securitate. Falsificarea instrumentelor de plata electronica. Punerea in cir
Pronuntaţă de: I.C.C.J., sectia penala, decizia nr. 5288 din 15 septembrie 2006

Accesul, fara drept, la un sistem informatic prin incalcarea masurilor de securitate. Falsificarea instrumentelor de plata electronica. Punerea in cir
Pronuntaţă de: I.C.C.J., sectia penala, decizia nr. 5288 din 15 septembrie 2006

Masuri de siguranta. Expulzarea
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 2764 din 11 septembrie 2012

Accesul, fara drept, la un sistem informatic prin incalcarea masurilor de securitate. Falsificarea instrumentelor de plata electronica. Punerea in cir
Pronuntaţă de: I.C.C.J., sectia penala, decizia nr. 5288 din 15 septembrie 2006

Accesul, fara drept, la un sistem informatic prin incalcarea masurilor de securitate
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie , sectia penala, decizia nr. 5288 din 15 septembrie 2006

Accesul, fara drept, la un sistem informatic prin incalcarea masurilor de securitate. Falsificarea instrumentelor de plata electronica. Punerea in cir
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie , sectia penala, decizia nr. 5288 din 15 septembrie 2006Articole Juridice

Criminalitatea fara violenta � fraudele informatice
Sursa: Inspectoratul General al Politiei si DIICOT