din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2120 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » OUG nr. 73/2019 privind siguranta feroviara

OUG nr. 73/2019 privind siguranta feroviara

  Publicat: 15 Dec 2019       7925 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Ordonanta de urgenta nr. 73/2019 privind siguranta feroviara

Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Intamplare neplacuta care produce ranirea, mutilarea sau moartea cuiva.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Intamplare neplacuta care produce ranirea, mutilarea sau moartea cuiva.
Intamplare neplacuta care produce ranirea, mutilarea sau moartea cuiva.
Intamplare neplacuta care produce ranirea, mutilarea sau moartea cuiva.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
In sensul legislatiei comunitare antitrust, prin �intreprindere� se intelege orice entitate angajata intr-o activitate economica, adica o activitate constand in oferirea de bunuri sau de servicii pe o piata data, independent de statutul sau juridic si de modul de finantare.
Categorie de fapte juridice, care se produc independent de vointa omului si de care legea leaga anumite efecte juridice.
Intamplare neplacuta care produce ranirea, mutilarea sau moartea cuiva.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,

Avand in vedere faptul ca in Romania sistemul feroviar trebuie adus la un nivel care sa permita includerea sa in spatiul feroviar unic european, ceea ce presupune o reforma a sectorului feroviar prin incurajarea concurentei si a inovarii in zona pietei interne a transportului feroviar de calatori,

tinand cont ca Directiva (UE) 2016/797 a Parlamentului European si a Consiliului din 11 mai 2016 privind interoperabilitatea sistemului feroviar in Uniunea Europeana si Directiva (UE) 2016/798 a Parlamentului European si a Consiliului din 11 mai 2016 privind siguranta feroviara au ca scop principal crearea unui spatiu feroviar unic european, ceea ce presupune o reforma a sectorului feroviar din Uniunea Europeana prin incurajarea concurentei si a inovarii in zona pietelor interne ale transportului feroviar de calatori,

luand in considerare ca neaplicarea imediata a prevederilor Directivei 2016/797 poate avea implicatii asupra sigurantei circulatiei trenurilor, in special in zonele de frontiera cu celelalte state membre ale Uniunii Europene prin aplicarea in continuare a Legii nr. 55/2006 privind siguranta feroviara, cu modificarile si completarile ulterioare, care se aplica pentru acordarea de certificate de siguranta care nu indeplinesc noile cerinte stabilite prin Directiva 2016/797 pentru acordarea certificatului unic de siguranta operatorilor de transport feroviar, certificate care sunt valabile si in alte state membre ale Uniunii Europene,

avand in vedere faptul ca neacordarea certificatului unic de siguranta operatorilor de transport feroviar conform Directivei 2016/797 conduce la imposibilitatea accesului acestora in celelalte state membre ale Uniunii Europene si poate conduce la blocarea circulatiei marfurilor si a calatorilor,

intrucat obiectivul vizat este ca Romania sa asigure o deschidere echilibrata a pietei interne a transportului feroviar de calatori, independenta administratorilor infrastructurilor, proceduri competitive de atribuire a contractelor de servicii publice, precum si cel mai inalt nivel de siguranta feroviara si interoperabilitate, precum si simplificarea accesului la piata feroviara europeana al operatorilor de transport feroviar din Romania,

luand in considerare faptul ca obiectivul unei politici comune a transporturilor este de a proteja atat libertatea de a presta servicii, cat si armonizarea cerintelor tehnice, administrative si in materie de siguranta feroviara, aceasta fiind indispensabila pentru a realiza interoperabilitatea diferitelor sisteme feroviare nationale,

tinand cont de faptul ca impactul negativ asupra cooperarii intre Agentia Uniunii Europene pentru Caile Ferate si Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana din cadrul Autoritatii Feroviare Romane, in calitate de autoritate nationala de siguranta, prin imposibilitatea aplicarii Acordului de cooperare dintre cele doua entitati, cu repercusiuni asupra operatorilor de transport feroviar care nu vor putea sa obtina certificatul unic de siguranta de la Agentia Uniunii Europene pentru Caile Ferate pentru a putea sa aiba acces si in celelalte state membre ale Uniunii Europene,

avand in vedere ca transportul feroviar trebuie optimizat si trebuie sa devina mai ecologic, mai sigur si mai eficient din punct de vedere energetic, pentru a asigura un nivel ridicat al mobilitatii, dar si al protectiei mediului,

luand in considerare ca neadoptarea prezentului act normativ in regim de urgenta ar conduce la neindeplinirea sarcinilor organismelor carora li se adreseaza Directiva (UE) 2016/798 si ar putea conduce la producerea unor efecte negative in ceea ce priveste siguranta si performanta transportului in domeniul feroviar national, precum si ingradirea accesului nediscriminatoriu pe piata feroviara interna a operatorilor de transport feroviar,

intrucat iminenta implinirii termenului-limita de reinnoire a certificatelor de siguranta, una dintre conditiile esentiale pentru accesul pe calea ferata, astfel incat operatorii de transport feroviar nu isi vor putea reinnoi/obtine certificatele de siguranta in conformitate cu noile reglementari europene, cu consecinte majore in toate domeniile,

avand in vedere ca accidentele feroviare grave pot avea consecinte dezastruoase si pot preocupa publicul cu privire la performantele in materie de siguranta ale sistemului feroviar,

in consecinta, toate aceste accidente ar trebui investigate din perspectiva sigurantei pentru a evita repetarea lor.

Tinand cont de faptul ca organismele nationale de investigare joaca un rol central in procesul investigarii in materie de siguranta, iar activitatea lor este de o importanta capitala pentru determinarea cauzelor unui accident sau incident, este esential ca acestea sa dispuna de cadrul legal de reglementare.

Luand in considerare faptul ca aceste situatii aduc atingere interesului public general, coroborat cu eventualele sanctiuni care pot fi impuse Romaniei prin nerespectarea obligatiilor asumate, se impune adoptarea de masuri imediate pe calea ordonantei de urgenta.

In considerarea faptului ca toate aceste elemente vizeaza interesul public si constituie situatii extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,

in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

ARTICOLUL 1 Obiectul de reglementare

Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza cadrul general privind asigurarea dezvoltarii si imbunatatirii sigurantei sistemului feroviar din Romania si imbunatatirea accesului la piata serviciilor de transport feroviar, prin:

a) armonizarea cadrului de reglementare cu celelalte state membre;

b) definirea responsabilitatilor tuturor factorilor implicati din sistemul feroviar;

c) elaborarea de obiective de siguranta comune si metode de siguranta comune in vederea eliminarii treptate a nevoii de norme nationale;

d) stabilirea de principii pentru eliberarea, reinnoirea, modificarea si restrictionarea sau revocarea certificatelor unice de siguranta si a autorizatiilor de siguranta;

e) intarirea rolului, in Romania, a autoritatii nationale de siguranta si a organismului de investigare a accidentelor si incidentelor;

f) definirea unor principii comune pentru gestionarea, reglementarea si controlul sigurantei feroviare.

ARTICOLUL 2 Domeniu de aplicare

(1) Prezenta ordonanta de urgenta se aplica sistemului feroviar din Romania, care poate fi subdivizat in subsisteme pentru domenii structurale si functionale. Aceasta acopera cerintele de siguranta pentru sistem ca intreg, inclusiv administrarea sigura a infrastructurii si a traficului feroviar, precum si interactiunea dintre operatorii de transport feroviar, administratorul de infrastructura si toti factorii implicati din sistemul feroviar.

(2) Prezenta ordonanta de urgenta nu se aplica:

a) metrourilor;

b) tramvaielor si vehiculelor feroviare usoare, precum si infrastructurii utilizate exclusiv de aceste vehicule;

c) retelelor care sunt separate din punct de vedere functional de restul sistemului feroviar si care sunt destinate exclusiv exploatarii serviciilor de transport de calatori locale, urbane sau suburbane, precum si operatorilor de transport feroviar care opereaza exclusiv pe aceste retele.

(3) Se exclude din domeniul de aplicare al prezentei ordonante de urgenta:

a) infrastructura feroviara privata, inclusiv liniile conexe, utilizata de proprietar sau de un operator in scopul desfasurarii activitatii sale de transport de marfuri sau de transport de persoane in scopuri necomerciale, precum si vehiculele care sunt utilizate exclusiv pe o astfel de infrastructura;

b) infrastructura si vehiculele destinate pentru o utilizare strict locala, istorica sau turistica, prevazute in acte normative specifice domeniului de aplicare;

c) infrastructura feroviara usoara utilizata ocazional de catre vehicule pentru sistemul feroviar greu in conditiile de exploatare a sistemului feroviar usor, atunci cand acest lucru este necesar in scopul conectivitatii numai pentru vehiculele respective;

d) vehiculele utilizate cu precadere pe infrastructura feroviara usoara, dar echipate cu anumite componente pentru sistemul feroviar greu, necesare pentru a permite tranzitarea pe un tronson izolat si limitat de infrastructura feroviara grea, exclusiv in scopul conectivitatii.

ARTICOLUL 3 Definitii

In sensul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

1. accident - un eveniment neprevazut, nedorit sau neintentionat ori un lant specific de asemenea evenimente, care au consecinte daunatoare. Accidentele se impart in urmatoarele categorii distincte: coliziuni, deraieri, accidente la treceri la nivel, accidentari ale persoanelor care implica materialul rulant in miscare, incendii si altele asemenea;

2. accident grav - orice coliziune sau deraiere de trenuri, care a dus la decesul cel putin al unei persoane sau la vatamarea grava a cinci sau mai multor persoane sau la pagube importante ale materialului rulant, infrastructurii sau mediului, precum si orice alt accident similar cu aceleasi consecinte, care are un impact evident asupra reglementarii sigurantei feroviare sau asupra gestionarii sigurantei;

3. administrator de infrastructura - administratorul de infrastructura, astfel cum este definit la art. 3 pct. 3 din Legea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din Romania in spatiul feroviar unic european, cu modificarile si completarile ulterioare; prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica si gestionarului infrastructurii feroviare neinteroperabile, asa cum este definit la art. 1 alin. (10) lit. b1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe caile ferate romane si reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

4. autoritate nationala de siguranta - organismul national insarcinat cu atributiile referitoare la siguranta feroviara dintr-un stat membru sau organismul caruia mai multe state membre i-au incredintat aceste atributii pentru a asigura un regim de siguranta unificat. Autoritatea nationala de siguranta in Romania este Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana din cadrul Autoritatii Feroviare Romane, denumita in continuare AFER, infiintata potrivit Ordonantei Guvernului nr. 95/1998 privind infiintarea unor institutii publice in subordinea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, aprobata cu modificari prin Legea nr. 3/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;

5. amploarea operatiunii - amploarea caracterizata prin numarul de calatori si/sau volumul de marfuri si prin dimensiunea unui operator de transport feroviar, estimata in functie de numarul de angajati care lucreaza in sectorul feroviar, respectiv o microintreprindere sau o intreprindere mica, mijlocie sau mare;

6. cauze - actiuni, omisiuni, evenimente sau conditii ori o combinatie a acestora care au dus la un accident sau un incident;

7. detinator - persoana fizica sau juridica care, fiind proprietara unui vehicul sau avand dreptul de a-l utiliza, exploateaza acest vehicul ca mijloc de transport si este inregistrata ca atare in registrul european al vehiculelor sau intr-un registru national al vehiculelor al unui stat membru, inclusiv Romania, astfel cum sunt prevazute la art. 47 din Directiva (UE) 2016/797 a Parlamentului European si a Consiliului din 11 mai 2016 privind interoperabilitatea sistemului feroviar in Uniunea Europeana;

8. descarcator - un operator economic care descarca: un container, un container pentru vrac, un container de gaz cu elemente multiple sau o cisterna mobila de pe un vagon; marfuri ambalate; containere mici sau cisterne portabile dintr-un sau de pe un vagon sau container; marfuri dintr-o cisterna, inclusiv un vagon-cisterna, un vagon cu cisterna demontabila, o cisterna mobila sau un container-cisterna sau dintr-un vagon-baterie ori dintr-un container de gaz cu elemente multiple, sau dintr-un vagon, un container mare sau mic pentru transport in vrac sau dintr-un container pentru vrac;

9. descarcator vrac - un operator economic care descarca marfuri dintr-o cisterna, inclusiv un vagon-cisterna, un vagon cu cisterna demontabila, o cisterna mobila sau un container- cisterna, sau dintr-un vagon, container mare sau mic pentru transport in vrac, vagon-baterie, container de gaz cu elemente multiple;

Afişează OUG nr. 73/2019 privind siguranta feroviara pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    AGIFER    OUG 73/2019    siguranta feroviara    Agentia de Investigare Feroviara Romana    Autoritatea nationala de siguranta

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.