din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3184 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » OUG nr. 36/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru adoptarea unor masuri pe timpul starii de urgenta instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei

OUG nr. 36/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru adoptarea unor masuri pe timpul starii de urgenta instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei

  Publicat: 02 Apr 2020       3467 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Ordonanta de urgenta nr. 36/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru adoptarea unor masuri pe timpul starii de urgenta instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei

Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Masura educativa care se poate lua fata de minor,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Scrisoare ce urmeaza unei oferte lansate de furnizor prin care clientul solicita livrarea de produse sau executarea de servicii,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Reglementeaza in cap. I, t. I, C. proc. pen., partea speciala; sunt procurorul si organele de cercetare penala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

Avand in vedere instituirea starii de urgenta prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020,

tinand cont de necesitatea intensificarii eforturilor in vederea executarii misiunilor pe domeniul ordine si siguranta publica/situatii de urgenta, precum si a altor misiuni cu caracter special determinate de specificul situatiei de criza pe fondul raspandirii epidemiei COVID-19,

pornind de la faptul ca actualul cadru normativ care reglementeaza regimul disciplinar al personalului militar si politistilor, reprezentat de Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului si Legea nr. 384/2006 privind statutul soldatilor si gradatilor profesionisti, toate cu modificarile si completarile ulterioare, nu este adaptat situatiei nou-aparute si nu contine norme cu caracter preventiv care sa conduca la adaptarea comportamentului personalului in cauza, in conditiile in care, cu titlu general, imperativul mentinerii unui climat profesional corespunzator reclama necesitatea stabilirii unor norme juridice care sa consolideze mecanismele cercetarii disciplinare constituite in acest scop,

tinand seama de faptul ca toate aceste aspecte pot constitui o vulnerabilitate a modului de interventie a structurilor implicate in asigurarea ordinii si sigurantei publice/situatiilor de urgenta, vazand faptul ca situatiile descrise reclama responsabilitati institutionale, care nu pot fi amanate, pentru adaptarea la cerintele operative,

luand in considerare faptul ca lipsa unor instrumente juridice produce consecinte negative in privinta functionarii institutiilor statului si, implicit, afecteaza capacitatea de asigurare a unui grad de securitate adecvat pentru cetateni, intervine asadar obligatia autoritatilor statului de a inlatura aceasta vulnerabilitate printr-o interventie legislativa care sa asigure functionalitatea prevederilor statutare, avand in vedere necesitatea de a genera, prin masuri imediate, un nivel ridicat de atractivitate care sa determine, in plan social, interesul cetatenilor sau/si al rezervistilor militari de a se alatura scopului comun de mentinere a climatului de ordine si siguranta publica, in conditiile starii de urgenta, precum si de prevenire a extinderii raspandirii epidemiei COVID-19, se impune o interventie rapida care sa asigure implementarea eficienta a dispozitiilor art. 6 si 16 din Decretul nr. 195/2020.

Tinand cont de faptul ca toate aceste elemente vizeaza interesul public, iar in contextul aratat demersul nu poate fi amanat existand riscul unor blocaje sau disfunctionalitati institutionale, precum si faptul ca aceste elemente constituie situatii de urgenta, extraordinare, a caror reglementare nu poate fi amanata,

in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .

Art. I. -

Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 155 din 20 iulie 1995, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 19. -

Pe timpul starii de urgenta si de asediu, comandantii/sefii structurilor militare pot dispune intreruperea concediilor de odihna, de odihna suplimentare, fara plata, de studii si pentru formare profesionala ale cadrelor militare in activitate din subordine, in functie de nevoile institutiilor militare.

Pe timpul starii de urgenta, comandantii/sefii structurilor militare pot dispune unilateral efectuarea totala sau partiala a concediilor de odihna/de odihna suplimentare pentru cadrele militare in activitate din subordine.

La declararea mobilizarii sau a starii de razboi, concediile de odihna, de odihna suplimentare, fara plata, paternal, de acomodare, pentru cresterea copilului, de studii, pentru formare profesionala, vacantele si permisiile se intrerup, cadrele militare in activitate fiind obligate sa se prezinte la unitatile militare de care apartin, in cel mai scurt timp posibil.

Pe timpul mobilizarii si pe timp de razboi, cadrelor militare in activitate si celor in rezerva, concentrate sau mobilizate, li se pot acorda permisii si concedii, potrivit ordinului ministrului apararii nationale.

Pe timpul starii de urgenta, de asediu, de mobilizare si pe timp de razboi, comandantii/sefii stabilesc programul de lucru al cadrelor militare, in functie de evolutia situatiei si misiunile incredintate.

Pe timpul starii de urgenta, de asediu, de mobilizare si pe timp de razboi, cadrele militare pot efectua deplasari in alte garnizoane sau unitati administrativ-teritoriale, altele decat cele din care face parte unitatea militara in care isi desfasoara activitatea, ori pot parasi teritoriul national, in conditiile stabilite prin ordin al conducatorului institutiei."

2. La articolul 29, dupa litera h) se introduce o noua litera, litera i), cu urmatorul cuprins:

"i) pe timpul starii de urgenta, de asediu, de mobilizare si pe timp de razboi, primirea in audienta si solutionarea petitiilor se suspenda."

3. La articolul 351, dupa alineatul 3 se introduc trei noi alineate, alineatele 4-6, cu urmatorul cuprins:

"Pe timpul starii de urgenta, de asediu, de mobilizare si pe timp de razboi, sanctiunile disciplinare pentru cadrele militare in activitate se aplica astfel:

a) avertismentul sau mustrarea scrisa - de catre comandantii/sefii nemijlociti si superiorii acestora;

b) diminuarea soldei de functie sau de comanda - de catre comandantii de brigazi/similare si superiorii acestora;

c) amanarea inaintarii in gradul urmator - comandantii de divizii/similare, comandantul Comandamentului fortelor pentru operatii speciale si comandantul Comandamentului apararii cibernetice si superiorii acestora;

d) retrogradarea in functie - sefii categoriilor de forte, comandantul Comandamentului logistic intrunit, comandantul Comandamentului comunicatiilor si informaticii.

Sefii structurilor centrale aplica sanctiunile prevazute la alin. 4 pentru intregul personal militar din subordine.

Dispozitiile alin. 4 si 5 se aplica in mod corespunzator Serviciului de Informatii Externe, Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Protectie si Paza si Serviciului de Telecomunicatii Speciale, functiile similare celor prevazute la alin. 4 fiind echivalate prin ordin al conducatorului institutiei."

4. La articolul 352, dupa alineatul 3 se introduce un nou alineat, alineatul 4, cu urmatorul cuprins:

"La stabilirea sanctiunii disciplinare pentru abaterile disciplinare savarsite pe timpul starii de urgenta, de asediu, de mobilizare si pe timp de razboi, comandantul/seful cu competente de aplicare a acesteia are in vedere gravitatea faptei care constituie abatere disciplinara si efectele produse de aceasta, prin raportare la imprejurarea in care aceasta a fost savarsita."

5. La articolului 353, dupa alineatul 3 se introduc doua noi alineate, alineatele 4 si 5, cu urmatorul cuprins:

"Pe timpul starii de urgenta, de asediu, de mobilizare si pe timp de razboi, prin exceptie de la prevederile alin. 2 si 3, comandantii/sefii aplica sanctiunile disciplinare in mod direct sau pot dispune efectuarea unei cercetari disciplinare pentru fundamentarea deciziei.

Pentru efectuarea cercetarii disciplinare prevazute la alin. 4, comandantii/sefii desemneaza, in functie de complexitatea faptelor, un ofiter sau o comisie, care intocmeste si prezinta un raport, in termen de maximum 7 zile calendaristice de la data desemnarii."

6. Dupa articolul 3512 se introduc doua noi articole, articolele 3513 si 3514, cu urmatorul cuprins:

"Art. 3513. -

Pentru abaterile disciplinare savarsite pe timpul starii de urgenta, de asediu, de mobilizare si pe timp de razboi, procedura disciplinara nu se suspenda, cu exceptia situatiilor in care, potrivit legii, au fost sesizate organele de urmarire penala.

Art. 3514. -

Actul administrativ prin care se aplica sanctiunea pentru abaterile disciplinare savarsite pe timpul starii de urgenta, de asediu, de mobilizare si pe timp de razboi produce efecte de la data comunicarii acestuia si poate fi contestat direct la instanta de contencios administrativ, potrivit legii."

7. La articolul 76, dupa alineatul 1 se introduce un nou alineat, alineatul 2, cu urmatorul cuprins:

"Pe timpul starii de urgenta, de asediu, de mobilizare si pe timp de razboi, mutarea cadrelor militare dintr-o unitate in alta, precum si in cadrul aceleiasi unitati poate fi efectuata ori de cate ori este nevoie."

8. La articolului 85, alineatul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Pe timpul starii de urgenta, de asediu, de mobilizare si pe timp de razboi, cadrele militare nu se trec in rezerva in conditiile alin. 1 lit. a), a1), c), d), e), e1), g), h), i), i1) si j)."

9. La articolul 109, alineatele 3 si 13 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"Dispozitiile art. 2 alin. 21 lit. A, lit. A1, lit. B lit. a) si b), art. 5 alin. 2, art. 351 alin. 4 si 5, art. 36 alin. 1 lit. i) si alin. 3, art. 37 lit. e), art. 38 alin. 2, art. 40 alin. 2, art. 411, art. 48 alin. 2 si 3, art. 50 alin. 5, art. 51 alin. 2, art. 53 alin. 4, art. 75 alin. 2-4, art. 751, art. 771 alin. 2, art. 85 alin. 1 lit. e1) si art. 1081 se aplica in exclusivitate cadrelor militare din structurile Ministerului Apararii Nationale."

. . . . . . . . . .

Dispozitiile art. 2 alin. 2, art. 3513, art. 51 alin. 1, art. 52 alin. 1, art. 55 alin. 1 privind durata indeplinirii functiei, art. 56-59, art. 62, art. 771 alin. 1, art. 80 si 81 nu se aplica ofiterilor, maistrilor militari si subofiterilor din structurile Ministerului Apararii Nationale."

Art. II. -

Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 440 din 24 iunie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 276, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

Afişează OUG nr. 36/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru adoptarea unor masuri pe timpul starii de urgenta instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 36/2020    Legea 145/2019    Legea 384/2006    Legea 360    Decret 195/2020/2002

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.