din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3042 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Financiar-Bancara » OUG nr. 42/2020 pentru modificarea si completarea OUG nr. 110/2017

OUG nr. 42/2020 pentru modificarea si completarea OUG nr. 110/2017

  Publicat: 07 Apr 2020       4265 citiri        Secţiunea: Legislatie Financiar-Bancara  


Art. 87 TCE (versiunea consolidata) stipuleaza ca, exceptand situatiile expres prevazute in Tratat, orice fel de ajutor acordat de catre un stat membru, sau prin intermediul resurselor statului, este incompatibil cu Piata Interna comunitara daca distorsioneaza concurenta favorizand unele intreprinderi sau productia anumitor bunuri si afecteaza comertul intre statele membre.
Ordonanta de urgenta nr. 42/2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii - IMM INVEST ROMANIA, precum si pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii IMM-urilor in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19

Persoana care a implinit varsta de 18 ani.
Capacitatea unei intreprinderi de a face fata obligatiilor sale de plata pe termen scurt, prin transformarea unor active circulante in disponibilitati banesti care sa permita efectuarea platilor ce devin exigibile.
Capacitatea unei intreprinderi de a face fata obligatiilor sale de plata pe termen scurt, prin transformarea unor active circulante in disponibilitati banesti care sa permita efectuarea platilor ce devin exigibile.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Art. 87 TCE (versiunea consolidata) stipuleaza ca, exceptand situatiile expres prevazute in Tratat, orice fel de ajutor acordat de catre un stat membru, sau prin intermediul resurselor statului, este incompatibil cu Piata Interna comunitara daca distorsioneaza concurenta favorizand unele intreprinderi sau productia anumitor bunuri si afecteaza comertul intre statele membre.
Art. 87 TCE (versiunea consolidata) stipuleaza ca, exceptand situatiile expres prevazute in Tratat, orice fel de ajutor acordat de catre un stat membru, sau prin intermediul resurselor statului, este incompatibil cu Piata Interna comunitara daca distorsioneaza concurenta favorizand unele intreprinderi sau productia anumitor bunuri si afecteaza comertul intre statele membre.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Indicator care masoara rezultatele la nivel microeconomic, reprezentand volumul incasarilor din activitatea proprie intr-o perioada de timp, incasari efectuate la pretul pietei.
Impozitele pe venit sunt acele impozite la care platitorul (una si acceesi persoana cu suportatorul) sunt persoana fizica sau juridica care realizeaza venit.
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
In sensul legislatiei comunitare antitrust, prin �intreprindere� se intelege orice entitate angajata intr-o activitate economica, adica o activitate constand in oferirea de bunuri sau de servicii pe o piata data, independent de statutul sau juridic si de modul de finantare.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Indicator care masoara rezultatele la nivel microeconomic, reprezentand volumul incasarilor din activitatea proprie intr-o perioada de timp, incasari efectuate la pretul pietei.
Impozitele pe venit sunt acele impozite la care platitorul (una si acceesi persoana cu suportatorul) sunt persoana fizica sau juridica care realizeaza venit.
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Art. 87 TCE (versiunea consolidata) stipuleaza ca, exceptand situatiile expres prevazute in Tratat, orice fel de ajutor acordat de catre un stat membru, sau prin intermediul resurselor statului, este incompatibil cu Piata Interna comunitara daca distorsioneaza concurenta favorizand unele intreprinderi sau productia anumitor bunuri si afecteaza comertul intre statele membre.
(termen CNA). O comunicare audiovizuala identificabila, �n cadrul unei succesiuni orare a serviciului de programe, prin titlu, continut, forma sau autor.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Suma platita unei persoane, fizice sau juridice (mandatar) pentru intermedierea unor activitati comerciale, bancare, bursiere etc.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Alocatie nerambursabila acordata persoanelor fizice, organizatiilor neguvernamentale, agentilor economici si institutiilor publice.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Art. 87 TCE (versiunea consolidata) stipuleaza ca, exceptand situatiile expres prevazute in Tratat, orice fel de ajutor acordat de catre un stat membru, sau prin intermediul resurselor statului, este incompatibil cu Piata Interna comunitara daca distorsioneaza concurenta favorizand unele intreprinderi sau productia anumitor bunuri si afecteaza comertul intre statele membre.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Suma platita unei persoane, fizice sau juridice (mandatar) pentru intermedierea unor activitati comerciale, bancare, bursiere etc.
Riscul reputational este riscul inregistrarii de pierderi sau al nerealizarii profiturilor estimate, ca urmare a lipsei de incredere a publicului in integritatea Bancii.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Este un mijloc legal sau conventional de asigurare a executarii obligatiilor;
Sintagma ce desemneaza ipotecile constituite ex lege (ipoteci legale propriu-zise), ca si ipotecile conventionale a caror obligatie de constituire rezulta din lege.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Persoana care, in baza unei cambii, isi asuma obligatia de a garanta indeplinirea prestatiei (efectuarea platii) de care este tinut trasul ca debitor cambial principal, putand fi urmarita,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Este un mijloc legal sau conventional de asigurare a executarii obligatiilor;
Sintagma ce desemneaza ipotecile constituite ex lege (ipoteci legale propriu-zise), ca si ipotecile conventionale a caror obligatie de constituire rezulta din lege.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Sintagma ce desemneaza ipotecile constituite ex lege (ipoteci legale propriu-zise), ca si ipotecile conventionale a caror obligatie de constituire rezulta din lege.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Este un mijloc legal sau conventional de asigurare a executarii obligatiilor;
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Cuprinde masurile luate pentru exercitarea dreptului persoanelor cu handicap la un regim special de prevenire, de tratament, de readaptare, de invatamant, de instruire si de integrare sociala a acestei categorii de persoane.
Art. 87 TCE (versiunea consolidata) stipuleaza ca, exceptand situatiile expres prevazute in Tratat, orice fel de ajutor acordat de catre un stat membru, sau prin intermediul resurselor statului, este incompatibil cu Piata Interna comunitara daca distorsioneaza concurenta favorizand unele intreprinderi sau productia anumitor bunuri si afecteaza comertul intre statele membre.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
(Working capital) Suma cu care activele curente depasesc datoriile curente.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Se aseaza asupra unui bun imobil, iar daca la scadenta debitorul nu plateste suma datorata, creditorul in favoarea caruia a fost constituita ipoteca e indreptatit sa ceara vanzarea bunului respectiv la licitatie.
Se aseaza asupra unui bun imobil, iar daca la scadenta debitorul nu plateste suma datorata, creditorul in favoarea caruia a fost constituita ipoteca e indreptatit sa ceara vanzarea bunului respectiv la licitatie.

In contextul actual, raspandirea virusului COVID-19 este o urgenta severa de sanatate publica pentru cetateni si entitatile economice, cu infectii in toate statele membre ale Uniunii Europene. Este, de asemenea, un soc major atat pentru economiile globale, cat si pentru economia nationala. Cresterea reala a PIB in 2020 ar putea inregistra o evolutie negativa, ca urmare a izbucnirii COVID-19, iar adoptarea unor masuri de natura economica de catre statele membre ale Uniunii Europene reprezinta actiuni esentiale pentru a atenua aceste repercusiuni negative asupra economiei.

In circumstantele exceptionale create de focarul COVID-19, intreprinderile de toate tipurile se pot confrunta cu o lipsa severa de lichiditate. De asemenea, intreprinderile solvabile sau mai putin solvabile se pot confrunta cu o lipsa brusca sau chiar indisponibilitate de lichiditate. Acest lucru este valabil in special pentru IMM-uri, ceea ce pe termen scurt si mediu poate afecta grav situatia economica a multor intreprinderi sanatoase si situatia angajatilor acestora, cu posibile consecinte chiar si pe termen lung, periclitand supravietuirea acestora.

Luand in considerare cele mentionate anterior, se impune o actiune decisiva si cu un impact ridicat pentru asigurarea lichiditatii IMM-urilor pe perioada in care se manifesta efectele COVID-19.

Prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/2020 privind unele masuri economice si fiscal bugetare a fost modificata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii - IMM INVEST ROMANIA, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 209/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea corelarii facilitatilor oferite de acest program cu necesitatile economiei actuale aflate sub influenta efectelor raspandirii virusului SARS-CoV-2.

Prin Comunicarea Comisiei Europene privind Cadrul temporar in materie de ajutor de stat in contextul pandemiei COVID-19 au fost mentionate principalele masuri pe care statele membre le pot adopta in vederea sustinerii activitatii economice.

Deoarece facilitatile oferite prin programul IMM INVEST ROMANIA trebuie sa respecte prevederile Comunicarii Comisiei Europene privind Cadrul temporar in materie de ajutor de stat in contextul pandemiei COVID-19 (2020/C91I/01), publicata in Jurnalul Oficial al UE din 20.03.2020,

in lipsa acordarii masurilor prevazute de schema de ajutor de stat, IMM-urile sunt in imposibilitatea de a accesa finantare de la banci in conditii preferentiale care le va asigura continuarea activitatii si plata personalului angajat pe perioada pandemiei pana la 31 decembrie 2020.

Consecintele neadoptarii acestor masuri vor fi eliminarea de pe piata a unui numar semnificativ de intreprinderi mici si mijlocii din toate sectoarele de activitate din Romania si aparitia unor efecte sociale deosebit de importante, respectiv disponibilizarea unei mase semnificative a salariatilor din Romania care in prezent sunt angajati in intreprinderile mici si mijlocii.

Intrucat statul este obligat sa ia masuri pentru asigurarea continuarii activitatii economice si intrucat elementele mai sus prezentate vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare, a caror reglementare nu poate fi amanata,

in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .

Art. I. -

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii - IMM INVEST ROMANIA, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.029 din 27 decembrie 2017, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 209/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1 alineatul (3), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"a) unul sau mai multe credite pentru realizarea de investitii si/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de catre stat, prin Ministerul Finantelor Publice, in procent de maximum 80% din valoarea finantarii, exclusiv dobanzile, comisioanele si spezele bancare aferente creditului garantat. Valoarea maxima cumulata a finantarilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar in cadrul acestei facilitati este de 10.000.000 lei. Valoarea maxima a creditelor/liniilor de credit pentru finantarea capitalului de lucru este de 5.000.000 lei, iar pentru creditele de investitii este de 10.000.000 lei, in limita uneia dintre urmatoarele conditii valabile pentru ambele finantari, care reprezinta valoarea cea mai mare dintre:

(i) dublul sumei reprezentand cheltuielile salariale, inclusiv contributiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii si asimilate salariilor, inregistrate la nivelul anului 2019. In cazul intreprinderilor infiintate dupa 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al imprumutului nu poate depasi suma estimata pentru primii 2 ani de activitate; sau

(ii) 25% din cifra de afaceri neta a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuala de venit in cazul persoanelor fizice care obtin venituri din activitati independente, dupa caz, conform Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019; sau

(iii) o valoare care sa rezulte din nevoile sale de lichiditati, acestea pot include atat costuri cu capital de lucru, cat si costurile cu investitii, cu conditia prezentarii unor documente justificative de catre beneficiar, situatie in care cuantumul imprumutului nu poate depasi nevoile de lichiditati de la momentul acordarii pentru urmatoarele 18 luni."

2. La articolul 1 alineatul (3), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"b) unul sau mai multe credite/linii de credit pentru finantarea capitalului de lucru, exclusiv dobanzile, comisioanele si spezele bancare aferente creditului garantat de stat in procent de maximum 90% acordat unei microintreprinderi sau intreprindere mica, in valoare maxima de 500.000 lei pentru microintreprinderi, respectiv maximum 1.000.000 lei pentru intreprinderile mici, in limita uneia dintre urmatoarele conditii valabile pentru ambele finantari, care reprezinta valoarea cea mai mare dintre:

(i) dublul sumei reprezentand cheltuielile salariale, inclusiv contributiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii si asimilate salariilor, inregistrate la nivelul anului 2019. In cazul intreprinderilor infiintate dupa 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al imprumutului nu poate depasi suma estimata pentru primii 2 ani de activitate; sau

(ii) 25% din cifra de afaceri neta a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuala de venit in cazul persoanelor fizice care obtin venituri din activitati independente, dupa caz, conform Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributii sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019; sau

(iii) o valoare care sa rezulte din nevoile sale de lichiditati, acestea pot include atat costuri cu capital de lucru, cat si costurile cu investitii, cu conditia prezentarii unor documente justificative de catre beneficiar, situatie in care cuantumul imprumutului nu poate depasi nevoile de lichiditati de la momentul acordarii pentru urmatoarele 18 luni."

3. La articolul 1, alineatele (32) si (33) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"(32) Pentru creditele prevazute la alin. (3) lit. b), Ministerul Finantelor Publice subventioneaza dobanzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru finantarea capitalului de lucru in procent de 100% din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finantelor Publice - Actiuni Generale, de la titlul 55 A�Alte transferuriA�, alineatul 55.01.46 A�Transferuri catre intreprinderi in cadrul schemelor de ajutor de statA�, in cadrul unei scheme de ajutor de stat asociate acestui program .

(33) Perioada de subventionare a dobanzii este de la momentul acordarii creditelor/liniilor de credit contractate dupa intrarea in vigoare a prezente ordonante de urgenta si pana la 31 decembrie 2020. Subventionarea dobanzii se aproba anual printr-un act normativ cu putere de lege pentru anul 2020 si pentru urmatorii 2 ani doar in conditiile in care cresterea economica estimata de Comisia Nationala de Strategie si Prognoza pentru aceasta perioada se situeaza sub nivelul cresterii economice din anul 2020. Subventionarea dobanzii se realizeaza in conditiile respectarii prevederilor legislatiei din domeniul ajutorului de stat in vigoare."

4. La articolul 1, dupa alineatul (33) se introduce un nou alineat, alineatul (34), cu urmatorul cuprins:

"(34) Valoarea maxima cumulata a finantarilor garantate de stat prevazute la alin (3) lit. a) si b), care pot fi acordate unui beneficiar in cadrul programului, nu poate depasi 10.000.000 lei, in limita valorii cea mai mare dintre cele mentionate la art. 1 alin. (3) lit. a) pct. i), ii) si iii)."

5. La articolul 2, litera c) se modifica si va avea cu urmatorul cuprins:

"c) comision de risc - suma datorata Ministerului Finantelor Publice de beneficiarul garantiei, destinata acoperirii riscului de garantare de catre stat a creditelor/liniilor de credite acordate in cadrul programului. Obligatia de plata a comisionului de risc este acoperita din ajutorul sub forma de grant primit de beneficiar in cadrul schemei de ajutor de stat . Dupa incetarea aplicabilitatii schemei de ajutor de stat, IMM-urile care contracteaza credite in cadrul programului datoreaza Ministerului Finantelor Publice comision de risc . Nivelul comisionului de risc se stabileste anual prin ordin al ministrului finantelor publice."

6. La articolul 2, litera i) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"i) garantii colaterale - garantiile reale si personale constituite de beneficiarul finantarii/terti garanti in favoarea institutiei de credit finantatoare si a statului roman, prin Ministerul Finantelor Publice, proportional cu procentul de garantare, altele decat garantia de stat si ipoteca legala imobiliara si/sau mobiliara asupra activelor finantate prin credit, care pot fi luate in considerare de institutiile de credit pentru diminuarea expunerii fata de debitor . Sumele rezultate dupa executarea de catre creditori a garantiilor constituite de beneficiar, din care se deduc cheltuielile aferente creditului, respectiv dobanzi, comisioane si cheltuieli ocazionate de recuperarea creantei, vor diminua, proportional cu procentul de garantare, sumele platite de statul roman, prin Ministerul Finantelor Publice, si sumele suportate de institutia de credit finantatoare;".

7. La articolul 3 alineatul (1), literele c), d) si f) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"c) nu figureaza cu credite restante, inclusiv pentru finantarile tip leasing, in ultimele 6 luni anterioare datei de 31 decembrie 2019 sau daca inregistreaza restante, acestea sunt incadrate in categoriile A, B, C in baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumita in continuare C.R.C.;

d) nu se afla in interdictie de a emite cecuri la data de 31 decembrie 2019 si nu figureaza cu incidente majore cu bilete la ordin in ultimele 6 luni anterioare datei de 31 decembrie 2019 in baza de date a Centralei Incidentelor de Plati, denumita in continuare C.I.P.; . . . . . . . . . .

f) prezinta institutiei de credit garantii colaterale care, in cazul creditelor de investitii, impreuna cu garantia de stat si ipoteca legala imobiliara si/sau mobiliara asupra activelor finantate din credit, acopera in proportie de cel putin 100% valoarea finantarii. Pentru creditele/liniile de credit pentru finantarea capitalului de lucru pot fi incluse in structura de garantii aferente creditului ipoteca legala mobiliara asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiar la institutia de credit, impreuna cu garantia de stat;".

8. La articolul 3 alineatul (1) se introduce litera i), avand urmatorul cuprins:

"i) depun un document scris prin care se angajeaza sa nu disponibilizeze personalul existent de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta pana la 31 decembrie 2020. Intreprinderea poate organiza programul de lucru al salariatilor in functie de evolutia activitatii curente a acesteia."

9. La articolul 3, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(3) Nu sunt eligibile pentru acordarea de garantii in cadrul programului intreprinderile mici si mijlocii din sectoarele/domeniile: activitati de jocuri de noroc si pariuri, productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, substante aflate sub control national, plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope, activitati de investigare si protectie ."

10. La articolul 5, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 5. -

(1) Mecanismul de acordare a garantiilor prevazute la art. 1 se deruleaza cu respectarea prevederilor Schemei de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii IMM-urilor in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, prevazuta in art. II."

11. La articolul 6, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) Durata maxima a finantarilor este de 72 de luni in cazul creditelor pentru investitii si de 36 de luni in cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru . Creditele/liniile de credit pentru capitalul de lucru pot fi prelungite cu maximum 36 de luni, urmand ca, in ultimul an de prelungire, sa fie rambursate in conditiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta."

12. La articolul 8 alineatul (2), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"a) ipoteca imobiliara si/sau mobiliara constituita de beneficiari si/sau de terti garanti;".

13. La articolul 8 alineatul (3), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"b) ipoteca imobiliara si/sau mobiliara constituita de beneficiari si/sau de terti garanti;".

Afişează OUG nr. 42/2020 pentru modificarea si completarea OUG nr. 110/2017 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 42/2020    OUG 110/2017

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.