din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » OUG nr. 58/2020 privind luarea unor masuri pentru buna functionare a sistemului de invatamant

OUG nr. 58/2020 privind luarea unor masuri pentru buna functionare a sistemului de invatamant

  Publicat: 30 Apr 2020       2087 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Ordonanta de urgenta nr. 58/2020 privind luarea unor masuri pentru buna functionare a sistemului de invatamant

Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Categorie principala de clasificare a conturilor in cadrul planului de conturi general.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Veriga structurala de baza din cadrul unei institutii de invatamant superior
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Veriga structurala de baza din cadrul unei institutii de invatamant superior
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Contract incheiat intre un salariat si o unitate economica sau institutie prin care cel dintai se obliga sa presteze in favoarea celui din urma o anumita munca, in schimbul unui salariu.
Contract incheiat intre un salariat si o unitate economica sau institutie prin care cel dintai se obliga sa presteze in favoarea celui din urma o anumita munca, in schimbul unui salariu.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.

Avand in vedere Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei prin care s-a instituit la art. 78 din anexa nr. 1 faptul ca, "Pe durata starii de urgenta, unitatile de invatamant preuniversitar organizeaza, in masura posibilitatilor, desfasurarea de activitati din planurile de invatamant, in format online. Derularea acestor activitati, precum si modul de recuperare a elementelor care nu pot fi parcurse in aceasta perioada se stabilesc de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii" si in ceea ce priveste invatamantul universitar se statueaza la art. 79 din anexa nr. 1 faptul ca, "Pe durata starii de urgenta, institutiile de invatamant superior din sistemul national de invatamant, in baza autonomiei universitare, cu respectarea calitatii actului didactic si cu asumarea raspunderii publice, vor utiliza metode didactice alternative de predare-invatare-evaluare, in format online",


luand in considerare Hotararea nr. 7 din 11 martie 2020 a Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta (CNSSU) privind aprobarea Hotararii nr. 9 a Grupului de suport tehnico-stiintific privind gestionarea bolilor inalt contagioase pe teritoriul Romaniei, potrivit careia se recomanda "utilizarea unor metode didactice alternative de invatamant",


luand in considerare situatia extraordinara generata de pandemia de coronavirus SARS-CoV-2,


tinand cont ca Ministerul Educatiei si Cercetarii are obligatia de a asigura securitatea raporturilor juridice in domeniul educatiei si de a implementa toate masurile necesare astfel incat efectele negative generate de pandemia de coronavirus SARS-CoV-2 sa aiba un impact minim asupra sistemului de invatamant,


avand in vedere ca in Romania educatia este considerata prioritate nationala, iar continuarea activitatilor didactice specifice aferente anului scolar, respectiv anului universitar 2019-2020 vizeaza interesul public general,


tinand cont de obligatia respectarii principiului relevantei - in baza caruia educatia raspunde nevoilor de dezvoltare personala si social-economice - si principiului eficientei - in baza caruia se urmareste obtinerea de rezultate educationale maxime, prin gestionarea resurselor existente, principii ce guverneaza sistemul de invatamant din Romania,


intrucat se impune adoptarea unor masuri urgente astfel incat atat procesul de invatamant universitar, cu toate componentele sale, didactice si de cercetare, asa cum sunt definite de art. 287 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, cat si procesul de invatamant preuniversitar privitor la mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar sa se poata desfasura in continuare, pentru desfasurarea optima a anului scolar/universitar in curs, precum si facilitarea unei perioade de tranzitie cat mai scurte, ulterioara incetarii starii de urgenta si care sa nu afecteze interesul superior al elevului/studentului, evolutia si dezvoltarea educationala, profesionala si de cariera reprezinta o situatie de urgenta a carei reglementare nu poate fi amanata,


pentru a asigura, pe durata decretarii starii de urgenta si pana la data de 1 septembrie 2020, posibilitatea cadrelor didactice de a beneficia de dreptul la titularizare, obtinerea gradului didactic I, gradului didactic II, definitivatul in profesie si restrangerea de activitate si in conditiile restrictiilor privind adunarile publice impuse de autoritatile de resort,


stiind ca desfasurarea in bune conditii a activitatii aferente anului scolar/universitar in curs creeaza premisele inceperii viitorului an scolar/universitar la termenele preconizate, in bune conditii si fara un impact negativ asupra beneficiarilor directi ai actului educational,


avand in vedere situatia extraordinara generata de suspendarea pe termen lung a cursurilor pentru elevi si studenti, in contextul necesitatii limitarii efectelor negative generate de pandemia de coronavirus, precum si faptul ca neadoptarea unor masuri adecvate care sa creeze posibilitatea incheierii anului scolar, respectiv universitar, in bune conditii, ar conduce la grave consecinte asupra intregului sistem de invatamant si pentru buna desfasurare a activitatilor planificate, aceste masuri nu pot fi amanate,


in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,


Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .


Art. 1. -


(1) Pe durata starii de urgenta si pana la eliminarea restrictiilor privind adunarile publice de catre autoritatile de resort, desfasurarea tuturor activitatilor de predare-invatare- evaluare aferente semestrului al II-lea al anului universitar 2019-2020, a examenelor de finalizare a studiilor de licenta, de masterat sau a programelor de studii postuniversitare, sustinerea tezelor de doctorat, sustinerea tezelor de abilitare pentru anul universitar 2019-2020, se poate realiza si in modul on-line, pentru formele de organizare a programelor de studii cu frecventa si cu frecventa redusa si reprezinta modalitati de realizare a formelor de exercitare a programelor de studii prevazute la art. 139 lit. a) si b) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.


(2) Pe durata starii de urgenta si pana la inceputul anului universitar 2020-2021, institutiile de invatamant superior din sistemul national de invatamant, in baza autonomiei universitare, cu respectarea calitatii actului didactic si cu asumarea raspunderii publice, utilizeaza ca metoda didactica alternativa de invatamant modul on-line. Cadrele didactice raporteaza, la finalul fiecarei luni, in cadrul fiselor de pontaj catre responsabilii desemnati de conducerea facultatilor/departamentelor aspectele specifice pentru activitatea desfasurata in modul on-line.


(3) Pe durata starii de urgenta si pana la eliminarea restrictiilor privind adunarile publice de catre autoritatile de resort, procesul de admitere la studiile universitare se poate desfasura si in modul on-line.


Art. 2. -


(1) In perioada starii de urgenta si pana la inceputul anului universitar 2020-2021, activitatile cuprinse in norma didactica prevazute de art. 287 din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, pot fi realizate si in modul on-line.


(2) In situatia desfasurarii activitatilor prevazute la art. 287 din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, in modul on-line, norma didactica se stabileste cu respectarea art. 287 alin. (4) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.


(3) Activitatile cuprinse in norma didactica prevazute la art. 287 din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si examenele de finalizare a semestrelor si a studiilor de licenta si masterat, sustinerea referatelor si a tezelor de doctorat, desfasurate in modul on-line in anul universitar 2019-2020, in cadrul formelor de invatamant cu frecventa si cu frecventa redusa reprezinta modalitati de realizare a formelor de exercitare a programelor de studii prevazute la art. 139 lit. a) si b) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, si sunt recunoscute.


(4) Participarea studentilor si studentilor doctoranzi la examenele prevazute de art. 143 si 144 din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, care pe perioada starii de urgenta au urmat activitati de invatare si predare in modul on-line, se realizeaza potrivit metodologiilor aprobate de institutiile de invatamant universitar.


Art. 3. -


Activitatile didactice care impun interactiunea "fata in fata" se recupereaza in sistem modular, intensiv, dupa incetarea starii de urgenta si inainte de sesiunile de examene aferente semestrului al II-lea.


Art. 4. -


Masurile luate de institutiile de invatamant universitar in vederea punerii in aplicare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta se aplica pe perioada anului universitar 2019-2020.


Art. 5. -


In perioada starii de urgenta si pana la eliminarea restrictiilor privind adunarile publice de catre autoritatile de resort, activitatile desfasurate de cadrele didactice care au ca obiect consolidarea si recapitularea programei scolare reprezinta forme de realizare a activitatilor prevazute la art. 262 din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, si pot fi realizate in modul on-line.


Art. 6. -


Prin derogare de la prevederile art. 241 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru sustinerea examenului national de definitivare in invatamant sesiunea 2020, etapa I eliminatorie realizata de catre inspectoratele scolare in perioada stagiului practic cu durata de un an scolar consta in evaluarea activitatii profesionale la nivelul unitatii de invatamant, evaluarea portofoliului profesional personal si in sustinerea a cel putin o inspectie la clasa .


Art. 7. -


Prin derogare de la prevederile art. 242 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru evolutia in cariera prin gradul didactic II, sesiunea 2020, gradul didactic II se obtine de catre personalul didactic de predare care are o vechime la catedra de cel putin 4 ani de la obtinerea definitivarii in invatamant, prin promovarea a cel putin doua inspectii scolare sustinute pana la data inscrierii pentru sustinerea probei orale.


Art. 8. -


Prin derogare de la prevederile art. 242 alin. (5) lit. b) si d) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, gradul didactic I, seria 2018-2020, se poate obtine de catre personalul didactic de predare care are o vechime la catedra de cel putin 4 ani de la obtinerea gradului didactic II prin promovarea a doua inspectii scolare curente, esalonate pe parcursul celor 4 ani, apreciate cu calificativul maxim si sustinerea lucrarii metodico-stiintifice care se poate realiza si in modul on-line, in fata comisiei instituite, conform metodologiei Ministerului Educatiei si Cercetarii.


Art. 9. -


Pe durata decretarii starii de urgenta si pana la data de 1 septembrie 2020 se suspenda aplicarea prevederilor art. 252 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, fara afectarea drepturilor cadrelor didactice titulare din sistemul de invatamant preuniversitar supuse restrangerii de activitate .


Art. 10. -


Pe durata decretarii starii de urgenta si pana la data de 1 septembrie 2020, prin derogare de la prevederile art. 252 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, in conditiile intrarii in restrangere de activitate, cadrele didactice titulare in sistemul de invatamant preuniversitar beneficiaza de solutionarea restrangerii de activitate prin repartizarea pe posturi/catedre vacante, coordonata de inspectoratul scolar judetean/Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetarii in termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.


Art. 11. -


(1) Prin derogare de la prevederile art. 254 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, in anul 2020, concursul prevazut la art. 254 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, consta in proba practica sau inspectia speciala la clasa dupa cum urmeaza:


a) pentru personalul didactic incadrat cu contract de munca pe perioada determinata/nedeterminata in anul scolar curent, la nivelul unitatii de invatamant in care este incadrat;


b) pentru personalul didactic care nu este incadrat cu contract de munca pe perioada determinata/nedeterminata in anul scolar curent, la nivelul unitatii de invatamant la care este arondat de catre inspectoratul scolar.


(2) Prin derogare de la prevederile art. 254 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, concursul prevazut de art. 254 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, consta in:


a) proba practica sau inspectie speciala, evaluata prin acordarea de calificative "Admis/Respins";


b) proba scrisa cu aplicarea art. 89 din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, privind angajarea personalului didactic de predare cu contract individual de munca, pe baza programelor specifice aprobate de Ministerul Educatiei si Cercetarii.


Art. 12. -


Incepand cu intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si pana la data de 1 septembrie 2020 se suspenda aplicabilitatea prevederilor art. 5 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.


Art. 13. -


Masurile luate de inspectoratele scolare/Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti si de unitatile de invatamant preuniversitar in vederea punerii in aplicare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta se aplica pe perioada anului scolar 2019-2020.


Art. 14. -


Termenele opozabile furnizorilor de educatie din domeniul invatamantului superior si preuniversitar, pentru a se supune procesului de evaluare externa in vederea acreditarii prevazute de art. 29 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei, aprobata cu modificari prin Legea nr. 87/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sau mentinerii acreditarii prevazute de art. 33 alin. (3) din acelasi act normativ, se prelungesc de drept pana cel tarziu la inceputul anului scolar/universitar 2021-2022.

Afişează OUG nr. 58/2020 privind luarea unor masuri pentru buna functionare a sistemului de invatamant pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Bacalaureat 2020    OUG 58/2020

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.