din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3147 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » OUG 123/2020 pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii

OUG 123/2020 pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii

  Publicat: 09 Aug 2020       2035 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Drept al copilului reglementat de lege.
Ordonanta de urgenta nr. 123/2020 pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii


Soldul din care reiese o insuficienta a resurselor in raport cu nevoile, in cursul unei perioade date;
Soldul din care reiese o insuficienta a resurselor in raport cu nevoile, in cursul unei perioade date;
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Drept al copilului reglementat de lege.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Este extinderea competentei unui organ judiciar prin posibilitatea acordata de lege, de a solutiona anumite cauze, care in mod obisnuit nu intra in competenta sa.
Drept al copilului reglementat de lege.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Drept al copilului reglementat de lege.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Drept al copilului reglementat de lege.
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Act adoptat de organele de stat,
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Drept al copilului reglementat de lege.
Drept al copilului reglementat de lege.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.

Avand in vedere necesitatea incadrarii in limita de deficit bugetar, instituita prin reglementari europene (Sistemul european de conturi - deficit ESA),


tinand cont de cheltuielile suplimentare de aproximativ 6,6 miliarde lei rezultate din aplicarea prevederilor Legii nr. 14/2020 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, precum si pentru modificarea art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile ulterioare,


in vederea asigurarii acestui drept constitutional ca forma de ocrotire a statului acordata tuturor copiilor, fara discriminare, precum si pentru a asigura sustenabilitatea platii sumelor in cuantumul majorat al alocatiei de stat pentru copii conform Legii nr. 14/2020, cu modificarile ulterioare,


luand in considerare faptul ca s-a respins de catre Curtea Constitutionala prin Decizia nr. 593/2020, cu unanimitate de voturi, obiectia de neconstitutionalitate referitoare la Legea privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 2/2020 pentru prorogarea intrarii in vigoare a art. I pct. 1 din Legea nr. 14/2020 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, precum si pentru modificarea art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,


intrucat Legea nr. 14/2020, cu modificarile ulterioare, prin care majorarea cuantumului alocatiei de stat pentru copii, respectiv dublarea cuantumului acesteia acordat in anul 2019, si in conditiile Deciziei Curtii Constitutionale nr. 593/2020, va produce efecte juridice incepand cu data de 1 august 2020,


avand in vedere faptul ca de la bugetul de stat au fost sustinute o serie de cheltuieli neprevazute pentru combaterea raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, fapt pentru care resursele financiare sunt insuficiente,


tinand cont de faptul ca din bugetul anului 2020 trebuie sa fie acoperite atat cheltuielile pentru sustinerea masurilor de redresare economica si de protectie sociala pentru combaterea efectelor raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, cat si cheltuielile generate de majorarea unor drepturi sociale, inclusiv a alocatiei de stat pentru copii,


in acest context, majorarea alocatiei de stat pentru copii din luna august 2020, cu un impact bugetar de aproximativ 2,3 miliarde lei care nu poate fi sustinut, si avand in vedere Decizia Curtii Constitutionale nr. 593/2020, in absenta unor prevederi care sa asigure o majorare sustenabila a cuantumului alocatiei de stat pentru copii, vor fi afectati negativ indicatorii bugetari.


Aceste aspecte vizeaza un interes public si constituie o situatie extraordinara, a carei reglementare nu poate fi amanata si impune adoptarea de masuri imediate pe calea ordonantei de urgenta.


In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,


Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .


Articol unic. -


Articolul 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 767 din 14 noiembrie 2012, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"Art. 3. -


(1) Alocatia de stat pentru copii se stabileste in cuantum de:


a) 600 lei pentru copiii cu varsta de pana la 2 ani sau de pana la 3 ani, in cazul copilului cu handicap;


b) 300 lei pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 2 ani si 18 ani, precum si pentru tinerii prevazuti la art. 1 alin. (3);


c) 600 lei pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 3 ani si 18 ani, in cazul copilului cu handicap .


(2) Cuantumul prevazut la alin. (1) se aplica incepand cu drepturile aferente lunii iulie 2022.


(3) Incepand cu drepturile banesti aferente lunii august 2020, cuantumul alocatiei de stat se majoreaza cu 20 de puncte procentuale, aplicate sumei rezultate din diferenta dintre cuantumul prevazut la alin. (1) si cuantumul acordat anterior, in luna iulie 2020.


(4) In perioada 1 ianuarie 2021-1 iulie 2022, majorarea prevazuta la alin. (3) se aplica de doua ori pe an, respectiv incepand cu drepturile aferente lunii ianuarie si drepturile aferente lunii iulie a fiecarui an.


(5) Incepand cu drepturile aferente lunii ianuarie 2023, cuantumul alocatiei de stat pentru copii se indexeaza anual, din oficiu, cu rata medie anuala a inflatiei.


(6) In conditiile in care bugetul de stat poate sustine un cuantum mai mare al alocatiei de stat pentru copii, prin hotarare a Guvernului se poate stabili un nivel mai ridicat decat cel prevazut la alin. (5).


(7) Titular al dreptului la alocatia de stat pentru copii este copilul.


(8) Alocatia de stat pentru copii prevazuta la alin. (1) lit. a) se cumuleaza cu indemnizatia lunara, stimulentul lunar sau stimulentul de insertie, prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.


(9) Daca din calculul cuantumului alocatiei de stat pentru copii prevazut la alin. (3)-(5) rezulta fractiuni in bani, cuantumul se rotunjeste la leu in favoarea beneficiarului."

Afişează OUG 123/2020 pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    alocatie copii    OUG 123/2020    Legea 61/1993

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.