din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Comerciala » Legea nr. 290/2020 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 106/2020 pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, precum si pentru modificarea unor acte normative

Legea nr. 290/2020 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 106/2020 pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, precum si pentru modificarea unor acte normative

  Publicat: 27 Dec 2020       3605 citiri        Secţiunea: Legislatie Comerciala  


Legea nr. 290/2020 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 106/2020 pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, precum si pentru modificarea unor acte normative

Monitorul Oficial, Partea I nr. 1239 din 16 decembrie 2020

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Conform art. 301 Cod Penal, fabricarea ori punerea in circulatie a produselor care poarta denumiri de origine ori indicatii de provenienta false,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Sistem de distributie in care furnizorul incheie intelegeri verticale cu un numar limitat de distribuitori, alesi in aceeasi zona geografica.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
(Amortization) Procesul de reducere graduala a datoriei prin plata in rate a principalului si a dobanzii.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Persoana fizica sau juridica ce livreaza unui client o marfa, un produs sau presteaza un anumit serviciu.
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Comune, orase, municipii si judete.

Art. I. -

Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 106 din 25 iunie 2020 pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, precum si pentru modificarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 572 din 1 iulie 2020, cu urmatoarele modificari si completari:

1. La articolul I, inaintea punctului 1 se introduc cincisprezece noi liniute, cu urmatorul cuprins:

"- La articolul 3, dupa punctul 19 se introduc doua noi puncte, punctele 191 si 192, cu urmatorul cuprins:

"191. contract de rezervare de capacitate de producere a energiei electrice - contract prin care o capacitate de producere a energiei electrice a unei centrale electrice, ce utilizeaza combustibil si care este construita si operata de catre un operator economic in conditiile legii, este rezervata de catre un producator/operator economic, inclusiv de gaze naturale, in vederea transformarii unei cantitati de combustibil din productia proprie in energie electrica, ce urmeaza a fi valorificata in piata de catre producator/operatorul economic pe baza licentei de furnizare de energie electrica, cu plata unui tarif de rezervare de capacitate de producere a energiei electrice catre operatorul economic care construieste si opereaza centrala electrica;

192. contract de rezervare de capacitate de producere a ingrasamintelor chimice, produselor petrochimice - contract prin care o capacitate de producere a energiei electrice a unei centrale electrice, ce utilizeaza combustibil si care este construita si operata de catre un operator economic in conditiile legii, este rezervata de catre un producator/operator economic, inclusiv de gaze naturale, in vederea transformarii unei cantitati de combustibil din productia proprie in ingrasaminte chimice, produse petrochimice, ce urmeaza a fi valorificata/valorificate in piata de catre producatorul/operatorul economic de ingrasaminte chimice, produse petrochimice, cu plata unui tarif de rezervare de capacitate de producere a ingrasamintelor chimice, produselor petrochimice catre operatorul economic care construieste si opereaza capacitatea de producere a ingrasamintelor chimice, produselor petrochimice;A�.

- La articolul 5, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(3) In vederea asigurarii sigurantei in functionarea SEN, in baza evaluarilor de adecvanta efectuate de operatorul de transport si de sistem, autoritatile competente pot lua masurile necesare in vederea dezvoltarii si implementarii unor mecanisme de asigurare a capacitatilor energetice pentru a atinge nivelul dorit de adecvanta cu respectarea si in mod corelat cu prevederile specifice din cadrul reglementarilor europene si nationale in vigoare.A�

- La articolul 6, dupa litera d) se introduce o noua litera, litera d1), cu urmatorul cuprins:

"d1) emite autorizatii pentru infiintare de noi capacitati de producere a energiei electrice/ingrasamintelor chimice, produselor petrochimice, in baza unor proceduri aprobate prin ordin al ministrului;A�.

- La articolul 10, alineatele (52) si (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"(52) In scopul facilitarii finantarii investitiilor in capacitati de producere a energiei electrice, o persoana fizica sau juridica are dreptul:

a) sa incheie contracte de rezervare de capacitate de producere a energiei electrice cu respectarea prevederilor art. 3 pct. 191 si ale art. 23 alin. (11);

b) sa contracteze, in calitate de producator, in conditiile reglementarilor emise de ANRE, energia electrica ce va fi produsa de noua capacitate energetica, fara a detine, la momentul incheierii contractului, licenta prevazuta la alin. (2) lit. a).

. . . . . . . . . .

(7) Pentru a comercializa energia electrica obtinuta in urma unui contract de rezervare de capacitate de producere a energiei electrice, producatorul de gaze naturale parte a unui astfel de contract trebuie sa detina licenta de furnizare prevazuta la alin. (2) lit. g).A�

- La articolul 23, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:

"(11) Contractele de rezervare de capacitate de producere a energiei electrice/ingrasamintelor chimice, produselor petrochimice se incheie in cadrul pietei concurentiale, bilateral, la tarife negociate de rezervare de capacitate de producere a energiei electrice, cu respectarea regulilor de concurenta . Selectia investitorului in capacitatile de productie de energie electrica/ingrasaminte chimice, produse petrochimice se realizeaza in baza unui set de criterii aprobat prin ordin al ministrului economiei, energiei si mediului de afaceri si care tine seama de randamentul, eficienta, reducerea emisiilor de dioxid de carbon si noxe ale acelei capacitati de productie.A�

- La articolul 27, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:

"(11) Producatorii de energie electrica si producatorii de energie electrica si termica in cogenerare care valorifica apa geotermala energia termica produsa din apa geotermala pot stabili pretul in regim concurential, in conditii de piata libera, prin negociere intre producator si cumparator, conform principiilor concurentiale din economia de piata, fara a fi supus avizarii vreunei autoritati.A�

- La articolul 28, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"c) sa oferteze public si nediscriminatoriu pe piata concurentiala intreaga energie electrica ramasa disponibila dupa indeplinirea obligatiei prevazute la lit. b1), cu exceptia energiei electrice/ingrasamintelor chimice, produselor petrochimice produse prin utilizarea capacitatilor de productie de energie electrica rezervate in baza contractelor incheiate conform art. 23 alin. (11) si a energiei electrice provenite de la capacitatile energetice de productie prevazute la art. 23 alin. (21);A�.

- La articolul 29 alineatul (1), dupa litera c1) se introduce o noua litera, litera c2), cu urmatorul cuprins:

"c2) sa comercializeze capacitatile energetice de productie prin incheierea de contracte de rezervare a acestora in conformitate cu prevederile art. 3 pct. 191 si ale art. 23 alin. (11);A�.

- La articolul 44, alineatul (10) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(10) Operatorul de distributie este obligat:

a) sa ofere o solutie de racordare la retea a tuturor solicitantilor;

b) sa comunice conditiile de racordare;

c) sa racordeze toti solicitantii la sistemul de distributie .A�

- La articolul 44, dupa alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:

"(11) Restrictionarea accesului la retea al solicitantilor avand calitatea de consumatori sau producatori de energie electrica este interzisa in afara conditiilor prevazute de lege.A�

- La articolul 51, dupa alineatul (34) se introduce un nou alineat, alineatul (35), cu urmatorul cuprins:

"(35) In cazul clientilor casnici, operatorul de distributie are obligatia racordarii lor in termen de maximum 90 de zile de la data obtinerii autorizatiei de construire. Proiectul privind racordarea poate fi realizat si de catre clientii casnici/beneficiari. Recuperarea costurilor de racordare, inclusiv proiectare, se realizeaza cu amortizare accelerata intr-o perioada de 5 ani, prin tarifele de distributie, in conformitate cu reglementarile ANRE.A�

- La articolul 57, alineatele (11) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"(11) Furnizorul este obligat sa infiinteze puncte unice de contact, fizice sau virtuale, care sa asigure clientilor finali modalitati adecvate de informare cu privire la drepturile acestora, la legislatia in vigoare, la caile de solutionare a litigiilor in cazul unor cereri, plangeri, sesizari, reclamatii sau contestatii. Punctele fizice unice de contact sunt usor accesibile clientilor finali care beneficiaza de serviciu universal, sunt situate la distanta de maximum 50 km de locurile de consum si ofera acestora informatii in mod gratuit. Punctele de informare generala pot face parte din punctele unice de contact si ofera clientilor finali informatii in mod gratuit.

. . . . . . . . . .

(6) Furnizorul are obligatia sa achizitioneze energie electrica astfel incat sa asigure acoperirea consumului clientilor sai, cu prioritate pentru clientii beneficiari ai serviciului universal din portofoliul propriu. In acest sens, energia electrica obtinuta in baza contractelor de rezervare de capacitate de producere a energiei electrice se considera energie achizitionata de catre furnizor.A�

- La articolul 100, punctul 34 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"34. conducta de interconectare - conducta de transport care traverseaza sau trece peste o frontiera dintre state membre cu scopul de a conecta sistemul de transport national al respectivelor state membre sau o conducta de transport dintre un stat membru si o tara terta pana pe teritoriul statelor membre sau pana la marea teritoriala a respectivului stat membru;A�.

- La articolul 100, dupa punctul 77 se introduce un nou punct, punctul 771, cu urmatorul cuprins:

"771. reteaua statelor membre - totalitatea retelelor de transport, distributie si de conducte de alimentare din amonte, aflate sub jurisdictia statelor membre ale Uniunii Europene;A�.

- La articolul 102, dupa litera d) se introduce o noua litera, litera d1), cu urmatorul cuprins:

"d1) emite autorizatii pentru infiintarea de noi capacitati de producere GNL/hidrogen, in baza unor proceduri aprobate prin ordin al ministrului;A�".

2. La articolul I, dupa punctul 1 se introduc zece noi puncte, punctele 11-110, cu urmatorul cuprins:

"11. La articolul 1021, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (21) si (22), cu urmatorul cuprins:

"(21) ANRE coopereaza, in ceea ce priveste aspectele transfrontaliere, cu autoritatea sau autoritatile de reglementare din statele membre implicate si cu ACER. In ceea ce priveste infrastructura inspre si dinspre o tara terta, ANRE poate coopera cu autoritatile relevante din tara terta in situatia in care primul punct de interconectare cu reteaua statelor membre este situat pe teritoriul Romaniei, dupa consultarea cu autoritatile de reglementare ale celorlalte state membre in cauza, consultarea vizand, in ceea ce priveste aceasta infrastructura, aplicarea consecventa pe teritoriul Romaniei a normelor comune pentru piata interna in sectorul gazelor naturale.

(22) ANRE se poate consulta si poate coopera cu autoritatile relevante ale tarilor terte in ceea ce priveste exploatarea infrastructurii de gaze naturale inspre si dinspre tari terte cu scopul de a asigura, in ceea ce priveste infrastructura in cauza, aplicarea consecventa pe teritoriul si marea teritoriala ale Romaniei a normelor comune pentru piata interna in sectorul gazelor naturale.A�

12. La articolul 104, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(6) Pentru unitatile administrativ-teritoriale in care sunt concesionate partial distributii:

Afişează Legea nr. 290/2020 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 106/2020 pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, precum si pentru modificarea unor acte normative pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 290/2020    OUG 106/2020    Legea 123/2012

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.